ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းထဲတြင္
ၾကားရေသာဆုေတာင္းသံ…….

 

 

 ဘုရားသခင္

လြန္ခဲ့ေသာ၃/၄ႏွစ္ဟာကၽြန္ေတာ္၊ကွၽြန္မတို႔အတြက္ဆံုးရႈံးမႈမ်ားစြာၾကံဳေတြ႔ရတဲ့ႏွစ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္အရွင္။

ကၽြန္ေတာ္၊ကၽြန္မတို႔အႏွစ္သက္ဆံုးရုပ္ရွင္မင္းသားPatrick Swayzeအားအရွင္ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္၊ကၽြန္မတ႔ိုအႏွစ္သက္ဆံုးအဆိုေတာ္Michael Jacksonအားအရွင္ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္၊ ကၽြန္မတို႔အႏွစ္သက္ဆံုးရုပ္ရွင္မင္းသမီးElizabeth Taylorအားအရွင္ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

အခုေနာက္ဆံုးကၽြန္ေတာ္၊ကၽြန္မတို႔အႏွစ္သက္ဆံုးအမ်ဳီးသမီးအဆိုေတာ္Whitney Houston အားလဲအရွင္ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ျပန္ေလၿပီ။

ဘုရားသခင္အားအထူးသိေစအပ္ပါတယ္အရွင္၊……..
ကၽြန္ေတာ္၊ ကၽြန္မတို႔အႏွစ္သက္ဆံုးစစ္အာဏာရွင္ႀကီးမွာဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈဳးႀကီး……..

 

လစ္ၿပီဗ်ဳိ႔……….

 

Fowarded email  အားဆီေလွ်ာ္သလိုဘာသာျပန္ေပးထားပါသည္။

About MTY

Kyaw Thu has written 8 post in this Website..

A person working in a INGO. Born in1950s. Believes in truth. Love to read and write Jokes and Satire.