ကၽြန္ေတာ္ နဲ႔ ဦးေပါက္ နဲ႔ က်ိဳက္ေခါက္ ဘက္ ခဏ သြားရင္းရိုက္ျဖစ္ထားတာ ေလးေတြပါ။
မြန္းတည့္ခ်ိန္ မုိ႔ ဘုရားေပၚမွာ ခုန္ဆြခုန္ဆြ ေျပးခဲ့ရတာ ကေတာ့ အမွတ္တရ ပါပဲ ….။

၁။ က်ိဳက္ေခါက္ (၁)

၂။ က်ိဳက္ေခါက္ (၂)

၃။ က်ိဳက္ေခါက္ (၃)

၄။ က်ိဳက္ေခါက္ (၄)

၅။ က်ိဳက္ေခါက္ (၅)

၆။ က်ိဳက္ေခါက္ (၆)

၇။ က်ိဳက္ေခါက္ (၇)

၈။ က်ိဳက္ေခါက္ (၈)

၉။ က်ိဳက္ေခါက္ (၉)

၁၀။ က်ိဳက္ေခါက္ (၁၀)

၁၁။ က်ိဳက္ေခါက္ (၁၁)

ေလးစားစြာျဖင့္
Mလုလင္

About Mလုလင္

has written 50 post in this Website..

ဓာတ္ပံုရိုက္ရတာ ကိုၾကိဳက္တယ္။