ယခုပဲ ရန္ကုန္တိုမ္းကေနဖတ္လိုက္ရလို့ ျပန္လည္ေဖာက္သည္ခ်ျခင္းပါပဲ…မူရင္းလင့္ကေတာ့….

…http://yangonmedia.com/news/2012/05/myanmar-persdent-speech-meeting-and-instruation…

“ျပီးခဲ့တဲ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အေတြ့အၾကံဳအရ ယေန့ျပည္သူေတြရဲ့ ဆႏၵက အေျပာင္းအလဲကိုလိုခ်င္ျပီး က်ေနာ္တို့ အစိုးရရဲ့ ေအာက္ေျခအဆင့္ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာအဆင့္မွ ျမိဳ့နယ္၊တိုင္းေဒသၾကီး ၊ျပည္နယ္မွ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အထိ ေရွးယခင္ လုပ္နည္း လုပ္ဟန္အတိုင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကတာကို မၾကိဳက္ေတာ့ဘူး ဆိုတဲ့ အေနအထားကို ျပသျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ Reform ကိုထိထိေရာက္ေရာက္ ေျပာင္းလဲ လုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။”

ဟုတ္ကဲ့…သမၼတၾကီးခင္ဗ်ား…ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို ေအာက္ေျခ အဆင့္မွ စ၍ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျပာင္းလဲၾကမယ္ဆိုရင္ က်ေတာ္တို့ ျပည္သူလူထုကလည္း ၀မ္းသာအားရ ဂုဏ္ယူစြာနဲ့ အားေပးေထာက္ခံပါတယ္ ခင္ဗ်ား…

“ေရွးကကဲ့သို့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက Top Down ခ်မွတ္ေပးမွ ေဆာင္ရြက္ အေကာင္အထည္ေဖၚတဲ့ ပုံစံအစား ကိုယ့္ေဒသဖြင့္ျဖိဳးဖို့ ကိုယ္တိုင္ေလလာၾကံဆ ၾကိဳးပမ္းျပီး  Bottom Up Initiative နဲ့ကိုယ္လုပ္ခ်င္တဲ့ အစီအမံေတြကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရထံသို့ အသိေပးတင္ျပျပီး ေဆာင္ရြက္သြားၾကဖို့လိုပါတယ္။ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနနဲ့ကလည္း တိုင္းေဒသၾကီး၊ျပည္နယ္မ်ားကို တင္ျပေဆင္ရြက္ေစျခင္းဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလ (Transition Period) ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အေျခခံ အုပ္ျမစ္ (Foundation) ခိုင္မာေအာင္ အျပန္အလွန္ ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းရမယ့္ ကာလတစ္ရပ္၊အေျခအေနတစ္ရပ္လိုအပ္တာေၾကာင့္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ျပီး ေအာက္ေျခအဆင့္အထိ ေဆာင္ရြက္မူမ်ားအစဥ္ေျပ ေခ်ာေမြ့ ခိုင္မာ သြားတဲ့အခါမွာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ မွလုပ္ေဆာင္ရမယ့္အပိုင္း၊ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အပိုင္း၊တိုင္းေဒသၾကီး ျပည္နယ္မ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္အပိုင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းေဒသမ်ားက လုပ္ရမယ့္အပိုင္း၊ ခရိုင္အဆင့္ ၊ ျမိဳ့နယ္အဆင့္မ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္အပိုင္း ေတြ ဆိုျပီးသူ့အဆင့္နဲ့သူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စီမံခန့္ခြဲမူ (Administrative Management System) ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ယခုလို အေျပာင္းအလဲ ကာလမွာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရနဲ့ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားဟာ

-မူ၀ါဒ ညိွႏိႈင္းျခင္း ၊

-မဟာဗ်ဴဟာ၊နည္းဗ်ဴဟာ အေကာင္အထည္ေဖၚ မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ညိွႏိႈင္းျခင္း၊

-ေျမအသုံးခ်မူ အပါအ၀င္ သဘာ၀ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္အသုံးခ်မူမ်ား စီမံခန့္ခြဲမူ ညွီႏိႈင္းျခင္း၊

-တိုင္းေဒသၾကီး /ျပည္နယ္မ်ား၏ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္မူ စိမံကိန္းႏွင့္ ျပည္သူတို့၏ လူမူစီပြါးေရး  ညြန္းကိန္း တိုးတက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ညိွႏိႈင္းျခင္း၊ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ့ျဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမူ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊လူ့စြမ္းအား ရင္းျမစ္ ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ့ျဖိဳးတိုးတက္ရန္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

– ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ေငြ ဘက္ခ်က္ ခြဲေ၀မူ သုံးစြဲမူ ညိွႏိႈင္းျခင္း၊အခြန္အေကာက္ဆိုင္ရာ ခြဲေ၀ သုံးစြဲမူ ညိွႏိႈင္းျခင္း၊

-ႏိုင္ငံျခားအကူ အညီေထာက္အပံ ဆိုင္ရာ ခြဲေ၀ သုံးစြဲမူ ဆိုင္ရာ ညီွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

-ေဒသအလိုက္ဖြင့္ျဖိဳးတိုးတက္မူအတြက္ ျပည္တြငးျပည္ပ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမူမ်ား ဖိတ္ေခၚ ရင္းႏီွးျမ်ဳပ္ႏွံေဆာင္ရြက္ေရး ညိွႏိႈင္းျခင္း၊

-ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မူလုပ္ငန္းမ်ား ခြဲေ၀ ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ ညိွႏိႈင္းျခင္း၊

-က႑ စီမံကိန္းမ်ား၊ေဒသႏၱရ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ သီးျခား ဖြံ ့ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား ၊ႏိုင္ငံျခား အကူ အညီ ေထာက္အပံ့မ်ား၊ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ လူထု ႏွင့္ထိေတြ့ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငနးမ်ားကို ေလးလပတ္ ေလ့လာ သုံးသပ္ အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ေလ့လာသုေတသနျပဳလုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း စတဲ့ ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းေတြကို ေလးလပတ္ အစည္းေ၀းေတြ ျပဳလုပ္ျပီး ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္…။

About ေခတ္သစ္ေပါက္က်ဳိင္း

zaw min has written 92 post in this Website..

   Send article as PDF