အိမ္မဲၿမိဳ႔နယ္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ  အဖြဲ႔ ရံုး ခန္း ဖြင္႔ လွစ္ပြဲကို ၿမိဳ႔နယ္တြင္း က လူမ်ား အားတက္သေရာ ပါ၀င္ ႀကသည္။တို႔ၿပင္ ပုသိမ္ကန္ႀကီးေဒါင္႔၊ ေက်ာင္းကုန္ၿမိဳ႔ ၊ေၿမာင္းၿမ ၿမိဳ႔နယ္၊ ၀ါးခယ္မ ၿမိဳ႔နယ္ တြင္းရွိ

အန္အယ္ဒီ ပါတီ ၀င္မ်ား လည္း တက္ေရာက္ႀကသည္။ အဆိုပါ ပြဲသို႔ အန္အယ္ဒီ ႒ာနခ်ဳပ္ မွ နာယကႀကီး ဦးတင္ဦး၊ ဦးလွေဖတို႔ တက္ေရာက္ ဖြင္႔လွစ္ေပးပါသည္။

အိမ္မဲၿမိဳ႔နယ္  အန္အယ္ဒီ အဖြဲ႔ တြင္  ဦးေမာင္ေမာင္ႀကီး မွ ဥကၠ႒ အၿဖစ္တာ၀န္ယူၿပီး အတြင္းေရးမွဴးမွာ ေဒၚခင္ေဆြဦး ၿဖစ္ပါသည္။ လူငယ္ေရးရာတာ၀န္ခံမွာ ဦးခင္ေဇာ္လင္းၿဖစ္ပါသည္။ၿမိဳ႔ေနလူထုက ေသာင္းေသာင္း ဖ်ဖ်ႀကိဳဆိုေထာက္ခံ  အားေပးႀကသည္ကို ၿမင္ေတြ႔ရပါသည္။

About kyaw moe moe

kyaw moe moe has written 1 post in this Website..