ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ဘ၀ဇာတ္လမ္း ကဗ်ာ

ေတာက မိေရႊတုတ္ သီကုံးသည္။

 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

ေရွ႕သို႔ ဂ်ာနယ္

၁၉၆၅-ခုႏွစ္ ၊ ဇူလိုင္လ ၊ စာ – ၂၄ မွ ၂၉ အထိ ၊ တန္ဖိုး – ၂၅ ျပား ။

( ၆၄ )ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ အမွတ္တရ

 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား အား

ဦးညႊတ္ အေလးျပဳလ်က္ …

ေဟာဒီလမွာ ၊ အာဇာနည္မ်ိဳး ၊ အညြန္႔က်ိိဳးလို႔ ၊ ဆဲ့ကိုး ဇူလိုင္ ၊ တိုင္ပလားဆို ၊ ေရႊတုတ္ ငိုရ ၊

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ၊ သူ႕ကို  လြမ္းလို႔ ၊ ဇာတ္လမ္း ပမာ ၊ ဘ၀လႊာ ျဖင့္ ၊  လကၤာ က်ဴးလို႔  ၊

ဖူးပါရေစ ေတာ္ … ။

 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ဇာတိခ်က္ေၾကြ ဖြားရာေျမ

ေဆြႀကီး မ်ိဳးျမတ္ ၊ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕သား ၊ ဦးဖား ေရွ႕ေန ၊ အေမ ေဒၚစု ၊ ေရႊဥ သက္မွန္း ၊

သားေအာင္ဆန္းေပါ့ ၊ ဂဏန္း သကၠရာဇ္ ၊ တစ္ ႏွစ္ ခြန္ ေျခာက္ ၊ ေႏြဦးေပါက္မွာ ၊ေဆာင္းေနာက္

ၿမီးေညာင္း ၊ တေပါင္းဆန္းေရႊ႕ ၊ တရက္ေန႔တြင္ ၊ စက္ေငြ႕နဂါး ၊ စေနဖြားမို႔ ၊ နံအားေလ်ာ္ျခင္း ၊

“ေမာင္ထိန္လင္း´´ တဲ့ ၊ ကိုရင္း ေအာင္သန္း ၊ ကာရန္ မွန္းလို႔ ၊“ေအာင္ဆန္း´´ေပါ့ေတာ္ ၊

ေနာက္ေတာ့ေခၚၾက … ။

 

ေက်ာင္းသား ေမာင္ေအာင္ဆန္း

ခုနႏွစ္ရြယ္ ၊ သားငယ္ငယ္ကို ၊ နာမယ္အေက်ာ္ ၊ ဆရာေတာ္ေပါ့ ၊ “ ဦးေသာ္ဘိတ ´´ ၊

ဘြဲ႕မည္ရတဲ့ ၊ ဆရာ့အထံ ၊ ေက်ာင္း အပ္ႏွံဘို႔ ၊ ပြဲရံစုံညီ ၊ ဆြမ္းအုပ္ နီ နက္ ၊ အေမရြက္လို႔ ၊

သားလက္ကိုလဲ ၊ အေဖဆြဲကာ ၊ ေက်ာင္း အပ္ပါသတဲ့ ေတာ္ … ။

 

ေရနံေခ်ာင္းေျပာင္း ကိုေအာင္ဆန္း

ႏုနယ္ပ်ိဳမ်စ္ ၊ ဆယ့္သုံးႏွစ္တြင္ ၊ တထစ္ေရႊ႕ေျပာင္း ၊ ေရနံေခ်ာင္းကို ၊ ေက်ာင္းအထက္တန္း ၊

ကိုေအာင္ဆန္းမွာ ၊ ညာဏ္စြမ္းတံခြန္ ၊ ခၽြန္သည္ တျခား ၊ ႀကိဳးစားတခ်က္ ၊ စာက်က္ မျပင္း ၊

ညာဏ္သြင္းေတြးဆ ၊ ျပဳလုံ႔လေၾကာင့္ ၊ က်သည္ မရိွ ၊ ဆယ္တန္းထိေအာင္ ၊ တန္းတိုင္း ေအာင္၏ ။

တကၠသိုလ္ ေရာက္ ကိုေအာင္ဆန္း

တစ္ ကိုး သုံး ႏွစ္ ၊ ခရစ္ေကာဇာ ၊ ေရာက္ေသာခါ၀ယ္ ၊ ပညာဗဟို ၊ တကၠသိုလ္ လို႔ ၊ ေခၚဆို

ထြန္းေတာက္ ၊ ေက်ာင္းေတာ္ေရာက္ၿပီး ၊ေသာက္စို႔ ပညာ ၊ သင္ေလပါ၏ ။

တကၠသိုလ္လား ၊ ကိုေက်ာင္းသားတဲ့ ၊ သူမ်ားေတြကို ၊ ၾကြားမပိုဘဲ ၊ ဖိုသီဖတ္သီ ၊ ဖ်င္ပင္နီ နဲ႔ ၊

၀တ္သည္ ပုဆိုး ၊ ခပ္ရိုးရိုး ေပါ့ ၊ ေန မိုး ကာ ဆီး ၊ ပုသိမ္ထီး နဲ႔ ၊ စီးသည့္ ဘိနပ္ ၊ သားေရခ်ပ္ မို႔ ၊

မဟတ္ အသြင္ ၊ သူ႕ကိုျမင္ေတာ့ ၊ ရယ္ခ်င္သူက ၊ မ်ားသတဲ့ ေတာ့ … ။

 

သမဂၢအမႈေဆာင္ ၊ အိုးေ၀ အယ္ဒီတာ ကိုေအာင္ဆန္း

ေက်ာင္းႀကီး တကၠသိုလ္ ၊ ဘိုကရို နဲ႔ ၊ ခိုမွီေရာက္ထ ၊ ေနသားက်ေတာ့ ၊ သမဂၢ ေဘာင္ ၊

အမႈေဆာင္ ႏွင့္ ၊ စာေစာင္ အိုးေ၀ ၊ တြန္က်ဴးေလသည္ ၊ သူေပ ဆရာ ၊ အယ္ဒီတာ ေပါ့ ။

ေဒါင္း အိုးေ၀ သံ ၊ က်ဴးေၾကာ္ညံ လို႔ ၊ တရံေရာ ခါ ၊ အိုးေ၀ မွာေပါ့ ၊ ပါလာ ေဆာင္းပါး ၊

ေရးအသားေၾကာင့္ ၊ ေႏွာင့္သြား မလြတ္ ၊ ဟိုပြတ္ ဒီေစာင္း ၊ ဘယ္သူ႕ေခါင္းလဲ ၊ မေကာင္းဆဲေရး ၊

“ ေခြး သရမ္းႀကီး လြတ္ေနသည္  ´´  တဲ့ ၊ အႏွီ ေဆာင္းပါး ၊ ထည့္ရလား ဟု ၊ ရွဴးရွား ဆူပြက္ ၊

၀က္ႏွယ္ ပက္၍ ၊ အထက္ေတာ္က ၊ ထုတ္ေဖၚျပဟု ၊ ေျပာကြ ဘယ္လူ ၊ ေရးေသာသူကို ၊ နားပူ

စစ္ေၾကာ ၊မေျဖေသာေၾကာင့္ ၊ေဒါသခ်ဳတ္ခ်ဳတ္ ၊ေက်ာင္းက ထုတ္ေသာ္ ၊ မဟုတ္မခံ ၊ ေက်ာင္းလုံး

လွ်ံေအာင္ ၊ ဆူညံ က်ိတ္က်ိတ္ ၊ သပိတ္ သပိတ္ ၊ ေမွာက္ပါေရာ့ ေတာ္ … ။

 

သမဂၢ ဥကၠဌ ၊ တကၠသိုလ္ ေကာင္စီ၀င္ ကိုေအာင္ဆန္း

တကၠသိုလ္ေဘာင္ ၊ ပဲခူးေဆာင္ မွ ၊ ေအာင္ ၀ိဇၨာတန္း ၊ ကိုေအာင္ဆန္း မွာ ၊ ပြင့္လန္း ထင္ရွား ၊

ေရပန္းစားၿပီး ၊ သူ႕အား သမဂၢ ၊ ဥကၠဌ တဲ့ ၊ ဟိုကလဲ ဌ ၊ ဒီက ဌ နဲ႔ ၊ ေျမွာက္ၾကသူ႕ကို ၊ ဥဒဟိုေပါ့ ၊

ပုဂၢိဳလ္ အရ ၊ၾကည္ညိုၾက နဲ႔ ၊ ထက္စြ ႀကံစည္ ၊ ႏွလုံးရည္ေၾကာင့္ ၊ ေကာင္စီမွာလဲ ၊ ေက်ာင္းသား

ထဲက ၊ သူဘဲ ပဌမ ၊ေရြးခံရ၏ ။

 

ဒို႔ဗမာ အစည္းအရုံး ၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး သခင္ ေအာင္ဆန္း

ခရစ္ သကၠရာဇ္ ၊ တစ္ ကိုး သုံးဆယ္ ၊စြန္း ရွစ္ကယ္၌ ၊ ၾကယ္သို႔ ပြင့္လန္း ၊ ကိုေအာင္ဆန္း မွာ ၊

ပတ္သန္း၀န္းက်င္ ၊ သူ ခုံမင္လို႔ ၊ သခင္ ဘြဲ႕မွတ္ ၊ ေရွ႕က တပ္ၿပီး ၊ ပညပ္သညာ “ ဒို႔ဗမာ´´တဲ့ ၊

ကမၻာ ရိုက္ခ်ဳန္း ၊ စည္းအရုံးမွာ ၊ ထိပ္ဆုံး စာရင္း ၊ ေခါင္က သြင္းလ်က္ ၊ “  အတြင္းေရးမွဴး ´´ ၊

ၾကယ္ ေသာက္ရွဴး သို႔ ၊ ေတာက္ျမဴး ထိန္ထိန္ လင္းခဲ့၏ … ။

 

၀ရန္း ထုတ္ျခင္း ခံရတဲ့ သခင္ ေအာင္ဆန္း

ေလးဆယ္ခုႏွစ္ ၊ စစ္ႀကိဳေခတ္ေပါ့ … ၊ မ်ိဳးခ်စ္ ေမတၱာ ၊ ႀကီးမား ရွာလို႔ ၊ ေက်ာင္းစာလဲ ကိုင္ ၊

ႏုိင္ငံ ေရးရာ ၊ ဆိုသည္မွာ လဲ ၊ ဘယ္ဟာ မလပ္ ၊ ေျခရာ ထပ္ခဲ့ ၊ တတ္ႏိုင္ ပ ေလ ၊ သူ မို႔ ေပ ပ ၊

ညာေၾကတလႊား ၊ ထပ္ မနားဘဲ ၊ တရား သခင္ ၊ ပြဲေတြ ဆင္ၿပီး ၊ တြင္တြင္ ေဟာ ေျပာ ၊ သို႔ ျဖစ္

ေသာေၾကာင့္ ၊ ေက်ာ စိမ့္လို႔ ၾကြ ၊ အစိုးရ က ၊ ဟသၤာတ မွာ ၊

“ဖမ္းဟ မိေအာင္၊ သခင္ေကာင္ တဲ့´´

ေငြေတာင္ ငါးက်ပ္ ၊ ဆုေငြ သတ္ၿပီး ၊ ၿမိဳ႕ရပ္ ဇနပုဒ္ ၊ ၀ရန္းထုတ္ေတာ့ ၊ က်ဳပ္တို႔ ထိပ္ပန္း ၊

ေမာင္ႀကီး ဆန္းဟာ ၊ အဖမ္း မခံ ၊ ေျမကိုလွန္ၿပီး ၊ ႏိုင္ငံတြင္းမွာ ၊ သန္းကို ရွာလဲ ၊

ဘယ္မွာ ေတြ႕ပါ့ မလဲ ေတာ္ … ။

 

ေျမေအာက္ေတာ္လွန္ေရး သခင္ ေအာင္ဆန္း

ငွက္ ျဖစ္၍ပ်ံ ၊ ခံႏိုင္မလား၊ နဂါးလိုတိုး ၊ ေျမထဲလွ်ိဳးမလား ၊ ဖမ္းလားဆီးလား၊ ၀ရန္းသားလဲ ၊

အလကားပင္ ၊ ရာ မထင္ဘူး ၊ သခင္ ထိပ္တန္း ၊ ကိုေအာင္ဆန္း နဲ႔ ၊ စိတ္၀မ္း တူမွ် ၊ သခင္ျမ တို႔ ၊

ဗမာ့ လြတ္ေရး ၊ ေျမွာ္ ေထာက္ေတြးၿပီး ၊“အေရးေတာ္ပုံ ´´ ၊ ကမၸည္း ၿခံဳတဲ့ ၊ ေျမခုံ ေအာက္ ေဘး ၊

ေတာ္လွန္ေရးတြက္၊ ေသြးစည္းခ်ည္ေႏွာင္၊ ပါတီေထာင္ၾက၊ တိုင္းေဘာင္တြင္းက၊ ေရးရာက်ေတာ့၊

သခင္ျမ ကိုင္ ၊ ႏိုင္ငံျပင္ေဘး၊ ဆက္ဆံေရးကို၊ ခ်ေပး၀န္ထမ္း၊ ကိုေအာင္ဆန္း တဲ့ ၊ ခြဲျခမ္း၀န္တာ ၊

လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ နဲ႔ ၊ ဗမာလြတ္ေၾကာင္း ၊ စက္ကုန္ေမာင္းသည္ ၊ အေၾကာင္း နင္တို႔ သိေစမဟဲ့ … ။

 

ဂ်ပန္ ျပည္ေရာက္ သခင္ေအာင္ဆန္း

ျပည္ပဆက္ဆံ၊ တာ၀န္ခံျဖင့္ ၊ ေတာ္လွန္ေရး တြက္ ၊ အသက္ ေသေသ ၊ အေရ ခန္းခန္း ၊

စြန္႔စားခန္း ေပါ့ ၊ ေအာင္ဆန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၊ လ ၾသဂုတ္ မွာ ၊ တရုတ္ ဟန္သြင္ ၊ ခံ အိုင္တင္ ႏွင့္ ၊

ထင္ထင္ ရွစ္ရက္ ၊ ျပည္မွ ထြက္လို႔ ၊ စက္သေဘၤာေခၚ ၊ “ဟိုင္လီ ´´ ေပၚ၌ ၊ ေစေဖာ္ လုပ္သား ၊

မီးထိုး လားသို႔ ၊ လိုက္သြားၿပီးေနာက္ ၊ ဂ်ပန္ ကို ေရာက္ပါေလေရာ့ေတာ္ … ။

တေခါက္ ျမန္မာ ၊ ျပန္လာရာတြင္ ၊ သြားမွာ အတု ၊ ေခါေခါ ျပဳလို႔ ၊ သူဟု တတ္အပ္ ၊ ဘယ္သူ

မွတ္လိမ့္ ၊ ပါးနပ္ပိပိ ၊ ေရာက္တုံ ဘိေသာ္၊ သတိ ခၽြန္းခ်ိတ္ ၊ တိုးတိတ္တိတ္ ျဖင့္၊ သုံးက်ိပ္ ရဲေဘာ္၊

ေခါင္းေဆာင္ေခၚၿပီး ၊ ကၽြန္းေမာ္ “ဟိုင္နမ္´´၊ ေတာ္လွန္ ရန္ ဟု ၊ ကိုယ္ခံ အလႊာ ၊ စစ္ပညာကို ၊

ေလ့လာ ဆည္းပူးၾကပါတယ္ ။

 

အေရွ႕ အာရွ စစ္ႀကီး စ၍ ျဖစ္လာျခင္း

ဤသို႔ ဂ်ပန္ ၊ ကၽြန္းဟိုင္နမ္ မွာ ၊ေတာ္လွန္ဘို႔ေရး ၊ စစ္အားေမြးကာ ၊ ေသြးလို႔ ေကာင္းတုန္း ၊

ၿဗံဳးကနဲေတာ္ … ၊ လန္႔လို႔ေအာ္မိ ၊ ေျမေပၚ ေရေပၚ ၊ ေဆာ္ပေလာ္တီး ၊ စစ္မီးလွ်ံစြဲ ၊ မိုးလုံးရဲလို႔ ၊

စြန္၀ဲဟန္ညီ ၊ ေလတပ္ခ်ီၿပီး ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၊ ရွစ္ရက္ စခဲ့ ၊ အာရွ အေရွ႕ ၊ စစ္မီး ေ၀ွ႕လို႔ ၊ ေငြ႕တ

ေထာင္းေထာင္း၊ ဘယ္ျမင္ေကာင္းလိမ့္၊ အေလာင္းခ်င္းဖက္၊ လည္ခ်င္းယွက္တဲ့ ၊ စစ္သကၠရာဇ္၊

ေလးဆယ့္ တစ္ မွာ … ။

 

သခင္ ေအာင္ဆန္းမွ ဗိုလ္ေတဇ သို႔

ဒုတိယ ကမၻာ ။ ထိန္၀ါလွ်ံညီး ၊ စစ္မီးေလာင္ခိုက္ ၊ ခြင့္ေကာင္းဆိုက္ေဟ့ ၊ “ႀကိတ္လိုက္ၾကစို႔ ၊

ရဲေဘာ္ရို႕“ဟု ၊ ပ်ိဳ႕ပ်ိဳ႕ ေဆာင္စိတ္ ၊ ရဲသုံးက်ိပ္ တို႔ ၊ စစ္ ရိပ္ ေအာက္ လႊား ၊ ေရြ႕ကာ ရွားလို႔ ၊

ယိုးဒယား ေရာက္ ၊ ၿမိဳ႕ဘန္ေကာက္မွာ ၊ ကြန္းေထာက္ခ်ေန ၊ “ဘီအိုင္ေအ´´ လို႔ ၊ တြင္ေစမဟဲ့ ၊

တပ္ႀကီးဖြဲ႕ၿပီး ၊ တကဲ့ ရဲေတာက္ ၊ ေမာင္းေသြးေဖာက္လို႔ ၊ ေသာက္ၾကရႊင္လန္း ၊ ေမာင္ႀကီး ဆန္း

မွာ ၊ ဘုန္းတန္း ထြန္းပ ၊“ ဗိုလ္ေတဇ ´´ တဲ့ ၊ ဘြဲ႕လွ တပ္ဆင္ ၊ စစ္ေရးျပင္ၿပီး ၊

ျပည္ေတာ္ ၀င္ၾကမလို႔ တဲ့ေတာ့ ။

 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရန္ကုန္ကို သိမ္းပိုက္ျခင္း

( ၁၉၄၂ ) ခု ၊ ႏွင္းဥ ဆိုင္းဆိုင္း ၊ ႏွစ္ဦးပိုင္းမွာ ၊ သမိုင္း က႑ ၊ အသစ္ စခဲ့ ၊ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ၊

ရဲေဘာ္ ဂ်ပန္ ၊ အလံၿပိဳင္တူ ၊ တလူလူေပါ့ …၊ ဇမၺဴေက်ာ္ေသာင္း ၊ ေျမႀကီး ေစာင္းမွ် ၊ တပ္ေပါင္း

လွ်ိဳးလွ်ိဳး၊ စြယ္ေရာင္ပ်ိဳးၿပီး၊ မိုးလုံးျဖန္႔ရစ္ ၊ မာရ္မင္းစစ္သို႔ ၊ ေၾကြးဟစ္ေၾကျငာ ၊ ျပည္ဗမာ – သို႔ ၊

ခ်ီလာ စစ္ခင္း၊ တိုက္တုံလွ်င္းက ၊ ဗိုလ္မင္း ေတဇ ၊ ေခါင္းေဆာင္ရတဲ့ ၊ ဗမာ့ရဲေက်ာ္၊ တပ္မေတာ္

က ၊ ၿမိဳ႔ေတာ္ ရန္ကုန္ ၊ ေလးဘက္ ၿခံဳၿပီး ၊ မာန္ဟုန္ျပင္းပ် ၊ တိုက္ ခိုက္ ၾကလို႔ ၊ မတ္လ ရွစ္ရက္ ၊

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လက္သို႔ ၊ ေၾကြသက္ေလွ်ာက် ၊ ရန္ကုန္ ရသည္ ၊ ေတဇ ေဟ့ေနာ္ … ေတဇေနာ္ … တဲ့ ။

 

အိမ္ေထာင္ရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီး ၊ သိမ္းပိုက္ၿပီး၍ ၊ ခရီးကၾကမ္း ၊ စစ္ေၾကာင့္ႏြမ္းမို႔ ၊ အပန္းေျဖရင္း ၊ ေဆးရုံ

ခ်ဥ္းၿပီး ၊ အားသြင္း ေနစဥ္ ၊ “ဖူးစာရွင္´´ တဲ့ ၊ ေဒၚခင္ခင္ၾကည္ ၊ ဆင္းသိဂၤ ီ နဲ႔ ၊ ခ်စ္ရည္ တူမွ် ၊

လက္ထပ္ၾကၿပီး၊ လ-ဇူလိုင္ေရာက္ ၊ ေျမွွာက္စားရာထူး၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးအရာ၊“မဟာေသနာပတိ´

 

ေက်ာ္ကိတၱိျဖင့္ ၊တိုင္းသိျပည္ေပၚ ၊ ကမၻာေက်ာ္ေရာ့ ၊ေနာက္ေသာ္ ဆင့္ၿပီး ၊ “စစ္ ၀န္ႀကီး´´တဲ့ ၊

ခ်ီးအံ့ဖုံဖုံ ၊ ဘယ္မွာ ကုန္လိမ့္ ။

 

ဂ်ပန္ ကို ေတာ္လွန္ရန္ မဟာမိတ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း

ကိုယ့္ျပည္တိုင္းခြင္ ၊ လြတ္လပ္ခ်င္၍ ၊ ျပင္ပအကူ ၊ ဂ်ပန္ယူၿပီး ၊ ရန္သူအျပဳတ္ ၊ ေမာင္းႏွင္

ထုတ္လဲ ၊ က်ဳပ္တို႔ အေပၚ ၊ အေဆြေတာ္ တဲ့ ၊ ေခၚလာ ဂ်ပန္ ၊ အက်င့္ တန္လို႔ ၊ မခံႏိုင္အား ၊

အသဲယားခဲ့ ၊ က်ားေၾကာက္ ရွင္ကိုး ၊ က်ားထက္ဆိုးကို ၊ ဒဲ့ဒိုး ပက္ပင္း ၊ ႀကဳံရလွ်င္းက ၊ ခံျပင္း

အံႀကိတ္ ၊ တိတ္တဆိတ္ေပါ့ ၊ မဟာမိတ္နဲ႔ ဆက္သေတာ့ … ။

ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ ၊ ႏွံဘို႔ အတြက္၊ ႏွက္ဖို႔ အေရး၊ မက္လုံးေပးလို႔ ၊ ေရွးကရန္သူ၊ ျဖစ္ခဲ့မူလည္း ၊

ခုမူ မိတ္ျဖစ္ ၊ ႀကိဳးႏွယ္ က်စ္ၿပီး ၊ ဖက္ဆစ္ တြန္းလွန္ ၊ လြတ္ေျမာက္ရန္ ဟု ၊ ျပင္းထန္ ဆႏၵ ၊

လွ်ိဳ႕၀ွက္စြျဖင့္ ၊“ဖ ဆ ပ လ ´´ ၊ ဥဳံဖြ လူေပါင္း ၊ စုစည္းေဆာင္းၿပီး ၊ ခ်က္ေကာင္း ေစာင့္လို႔

ေနခဲ့၏ ။

 

ဗိုလိခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ဂ်ပန္ကို ေတာ္လွန္ၿပီ

( ၁၉၄၅ ) ခု ၊ ရတု ေႏြဦး ၊ ေလရူးသုန္သုန္၊ ေ၀မႈန္မႈန္၀ယ္ ၊ ဒဂုန္ေတာင္ေအာက္၊ ဆံေတာ္

ေမွာက္မွာ ၊ လွ်ံေတာက္ညီးညီး ၊ တပ္ေတာ္ႀကီး ကို ၊ “ရန္မီးေတာက္လွ်ံ ၊ ၿငိမ္းသတ္ရန္တြက္ ၊

ငါတို႔ ထြက္အံ့´´၊ လက္နက္ကိုယ္စီ၊ ရဲေတးသီလို႔ ၊ တပ္ခ်ီကာထြက္ ၊ ေျမႀကီးအက္မွ် ၊ ဖက္ဆစ္

သို႔ ညႊန္ ၊ စစ္တံခြန္သည္ ၊ မိုးစြန္ ၾကြားၾကြား လႊားသေတာ့ … ။

ရဲေသြးတံခြန္ ၊ ၾကြားၾကြား ကြန္လို႔ ၊ အားသြန္ တိုက္ဖ်က္ ၊ ေတာ္လွန္ရက္ မွာ ၊ သကၠရာဇ္

ေလးဆယ္ ၊ ငါးခု ကယ္တဲ့ ၊ လ၀ယ္ မတ္လ ၊ ေအာင္ကိန္းရ လို႔ ၊ ရက္က ႏွစ္ဆယ့္ခြန္ ၊ နိပြန္

ဘန္ဇိုင္း ၊ ေတြ႕ေလတိုင္းကို၊ ဆုတ္ဆိုင္းမရိွ ၊ ႏွံတုံဘိကို ၊ ဇာတိ ဂ်ပန္ ၊ ၀ိဥာဥ္ျပန္လဲ ၊ က်န္ခဲ့

ရုပ္ၾကြင္း ၊ ႏုပ္ႏုပ္စဥ္းလို႔ ၊ ေသြး ခ်င္းခ်င္းသာ  နီေတာ့တယ္ … ။

 

ေနသူရိန္ အစည္းအေ၀းမွ လြတ္လပ္ေရး ေတာင္းဆိုျခင္း

ဖက္ဆစ္ က်င့္တန္ ၊ ဂ်ပန္ စစ္မီး ၊ ၿငိမ္းၿပီးသည့္ ေနာင္ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ေပါ့ ၊ တေထာင္

ကိုးရာ ၊ ေလးဆယ္ သာတဲ့ ၊သခ်ၤာ အညႊန္း ၊ ငါးခု စြန္းမွာ ၊ေရမြန္း ကမ္းလွ်ံ ၊ ျမစ္ယံ သမုဒ္ ၊

ၾသဂုတ္ ဆဲ့ကိုး ၊ ေရၿဖိဳးၿဖိဳး နဲ႔ ၊ မိုးတြင္းအခ်ိန္ ၊ ေရႊ သိဂၤုတၱရ ၊ ေတာင္မ်ား ေရွ႕ေစာင္း၊ ကန္

ေတာ္ေခ်ာင္း၀ယ္ ၊ သိန္းေသာင္း အရိွန္ ၊ “ေနသူရိန္´´တဲ့ ၊ ေ၀ထိန္လွ်ံ၀င္း ၊ ရုံေတာ္တြင္းမွာ ၊

ရဲတင္း သံေၾကြး ၊ “လြတ္လပ္ေရး´´ ကို ၊ ေပးဘို႔ စကား ၊ ကမၻာ ၾကားေအာင္ ၊ နားကြဲ မတတ္

ပါဘဲေတာ္ … ။

 

ေအာင္ဆန္း – အက္တလီ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း

ေကာဇာ မွတ္ေရး ၊ ေလးဆဲ့ခုနစ္ ခု ၊ ရတု ႏွင္းအံ ၊ ဆီးက်ံက်ံႏွင့္၊ ဇန္န၀ါရီ ၊ ခြါညိဳစီတဲ့ ၊

ရာသီ ညိဳ႕မိႈင္း ၊ႏွစ္ဦးပိုင္း မွာ ၊ တိုင္းျပည္ လြတ္ရန္ ၊ အဂၤလန္ ႏွင့္ ၊ ဖန္ဖန္ ကူးသန္း ၊ ဗိုလ္

ေအာင္ဆန္း က ၊ နန္းရင္း၀န္မည္ ၊“အက္တလီ´´ကို ၊“ကိုယ့္ျပည္ကိုယ့္မင္း၊ကိုယ္

ပိုင္နင္းၿပီး

ရွင္းရွင္း လြတ္လြတ္ ၊ ကြင္းလုံးကၽြတ္ တဲ့ ၊ လြတ္လပ္စြာ ဒို႔ ၊ ေနမဗ်ိဳ႕´´ လို႔ ၊ က်ိဳ႕သံ မပါ ၊

မာသံ မေႏွာ ၊ မွန္ရာေျပာ ကို ၊ သေဘာႀကိဳက္ညီ ၊ အက္တလီ က ၊“ေကာင္းၿပီ ကြယ္ရို႕ ၊

ေပးမည္ ဒို႔ ´´ဟု ၊ ခ်ဳပ္စို႔လား စာ ၊ စကၠဴလႊာတြင္ ၊ လြတ္ရာစာတမ္း၊ လက္ဆင့္ကမ္းသည္ ၊

“ေအာင္ဆန္း အက္တလီ စာခ်ုဳပ္´´ တဲ့ ။

 

ပင္လုံညီလာခံ၌ ေသြးစည္းျခင္း တိုင္းရင္းသား

သည္ေဆာင္း ေဟမန္ ၊ေျမာက္ျပန္ ေလညင္း ၊ ေငြႏွင္း ေ၀ေ၀ ၊ မႈန္ေျပေျပ တည့္ ၊

ေဖေဖၚ၀ါရီ ၊ လ ရာသီ ၀ယ္ ၊ အက္တလီ  ထံ ၊ အဂၤလန္  မွ ၊ ျပန္လို႔  ဆိုက္္ေရာက္ ၊ ယား

မေဖ်ာက္ဘဲ ၊ ေတာက္ေလွ်ာက္ဘဲေတာ္ ၊ ဟိုေတာင္ေပၚေပါ့ ၊ ေပ်ာ္စခ်င့္ညိဳ႕ ၊ ေတာင္စို႔စို႔

ႏွင့္ ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ ပင္လုံ ၊ စုံသည္လူမ်ိဳး ၊ မိုးသို႔ စြင့္ပ်ံ ၊ ညီလာခံ ၌၊ ႏႈတ္သံရြတ္ရြတ္ ၊တတြတ္

တြတ္ႏွင့္၊ လြတ္ လြတ္လပ္ေရး၊ စိတ္ဓါတ္ ေႏႊးခဲ့၊ မေ၀းမျပား ၊ တေသြးသားမို႔၊ က်ားက်ား

မမ ၊ မကြဲၾကနဲ႔ ၊ ျပည္မ ေတာင္ေစာင္း၊ ညီတုံေရွာင္းက၊ ႏွာေခါင္းသို႔ ခ်ဥ္း၊ ကၽြန္ဗြက္တြင္း

မွ ၊ လြတ္ကင္း ရေအာင္ ၊ က်ဳပ္ ကယ္ေဆာင္အံ့ ၊ ညီေနာင္ မျခား ၊ တိုင္းရင္းသားကို ၊

ေရႊျပားႏွယ္ ကုပ္ ၊ ေမတၱာ အုပ္လို႔ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေသြးစည္းခဲ့တာေလ ။

 

 

 ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမႀကီး၌ အေရးႀကီးေသာ မိန္႔ခြန္း ျမြက္ၾကားျခင္း

ဇူလိုင္ဆယ့္သုံး ၊ ၿမိဳ႕လုံးအကၽြတ္ ၊ ေျမႀကီးညႊတ္မွ် ၊ လြတ္လပ္ေတာ့မွာ ၊ ေသခ်ာတာမို႔ ၊

လြတ္လာေတာ့ကို ၊ ဘာေတြ လို၍ ၊ ဘယ္လို ေနထိုင္ ၊ ဘာ လုပ္ကိုင္ ဟု ၊ ႏိုင္ငံလြတ္စ ၊

ေနတတ္ၾကေအာင္ ၊ ခန္းမၿမိဳ႕ေတာ္ ၊ စည္းေ၀း ေခၚၿပီး ၊ အုတ္ေအာ္ ေသာင္းေသာင္း ၊

လူထုေပါင္း ကို ၊ ေႏြေႏ်ာင္း၀သန္ ၊ ဂ်ိဳးဂ်ိမ့္ညံ၍ ၊ မိုးသံကလွဳင္ ၊ ေခ်ာင္း ေရ အိုင္ ႏွင့္ ၊

ခ်မ္းႏိုင္ရွာဘဲ ၊ ရႊဲခ်င္ ရႊဲတဲ့၊ မိုးဖြဲဲ ျဖဳန္းျဖဳန္း ၊ ေလဟုန္းဟုန္း တြင္ ၊ ဆုံးလဲ ဆုံးမ ၊ၾသ၀ါဒ

ျဖင့္ ၊ လမ္းျပေရွ႕တန္း ၊ ဗိုလ္ေအာင္ဆန္းကား ၊ လြမ္းပန္း သီခဲ့ရွာ ထင္ရဲ႕ … ။

 

နယ္ခ်ဲ႔႕လက္ပါးေစမ်ား လက္ခ်က္ျဖင့္ က်ဆုံးျခင္း

ခန္းမ ၿမိဳ႕ေတာ္ ၊ စည္းေ၀း ေခၚ၍ ၊ ရက္ေသာ္ မၾကာ ၊ ကာလမမ်ား ၊ ေျခာက္ရက္

ျခားေပါ့ ၊ ဒို႔မ်ား ရက္ဆိုး ၊ ေရႊရင္ က်ိဳးခဲ့ ၊ ဆဲ့ကိုး ဇူလိုင္ ၊ ဘယ္ ေမ့ႏိုင္လိမ့္ ၊ မ႑ိဳင္

တံခြန္ ၊ ျပည့္ သားမြန္ ကို ၊ စြယ္ခၽြန္  ျပဴးျပဴး ၊ ေခြး ဘီလူးတို႔  ၊ ရွဴးရွဴး  တိုက္တုိင္း ၊

လႊတ္စည္း၀ိုင္းတြင္ ၊ မဆိုင္း၀င္ကပ္ ၊ ပစ္ခြင္းသတ္လို႔ ၊ ကင္းျပတ္ဇီ၀ိန္ ၊ ခါသည္ခ်ိန္မွာ ၊

မၿငိမ္ စိတ္ ၀မ္း ၊ ေရႊတုတ္  ႏြမ္းခဲ့ ၊ အလြမ္း  မွေလ ၊ ေျပပါေစ လို႔ ၊ ေရႊသဲျပင္ေသြး ၊

မ်က္ရည္ ေႏြးနဲပ ၊ ေရးရ တုံရီ ၊ စာမပီလဲ ၊ သီလို႔ သ ရ ၊ ဘ၀ ကဗ်ာ ၊ ဤ အလႊာျဖင့္ ၊

ဂါရ၀မႈ ၊ အေလးျပဳပါတယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရယ္ … ။                     ။

 

 

ေတာက မိေရႊတုတ္

——————————————————————————————

———-

နာဂစ္ မုန္တိုင္း ရိုင္းခဲ့ၿပီးကာလမ်ားမွာ က်န္ရိွေနေသးေသာ စာအုပ္ စာေစာင္မ်ား ကို

ရွင္းလင္း ရပါသည္ ။ မြမြ ေက်ေအာင္ ေရစို စုတ္ၿပဲ ေဆြးေျမ့မႈ မ်ားကို တတ္ႏိုင္ သမွ်၊

ထိန္းသိမ္းႏိုင္သမွ် စုစည္းမိပါသည္ ။ ႏွေမ်ာ တသမႈ ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါသည္ ။ ၄င္း

တို႔ အထဲမွ ဤ စာရြက္အပိုင္းေလးမ်ား ကို ေတြ႕ရိွရၿပီး အခ်ိန္မီေအာင္ ေနလွမ္း၊ ဆက္

စပ္ စသည္ျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ တင္ဆက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္ ။ ေနာက္ဆုံးစာပိုဒ္တြင္ အခ်ိဳ႕ စာလုံး

မ်ား မပီသ သည္ကို ျဖည့္စြက္ မိပါသည္ ။ မူရင္း ႏွင့္ မညီ ပါလ်င္ ျပင္ဆင္ ေပးၾက ေစ

ခ်င္ပါသည္ ။ ယခု စာသားမ်ားမွာ ယခင္က သတ္ပုံအတိုင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္ ။ ပန္းခ်ီ

ပုံမ်ားမွာ ဆရာႀကီး “ပန္းခ်ီ တင္၀င္း´´ ၏ လက္ရာျဖစ္၍ ကိုၾကည္ႏိုင္ ၏ အားထုတ္မႈ

ျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္ ။

“ေတာက မိေရႊတုတ္´´ ကေလာင္အမည္ မွာလည္း စာဆို မည္သူျဖစ္သည္ကို မသိပါ ။

သိသူမ်ား က ထုတ္ေဖၚ ေပးၾကေစခ်င္ပါသည္ ။ သမိုင္းတန္ဖိုး ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္ ။

လက္လွမ္းမီသူမ်ားက ျဖည့္စြက္ေပးၾကပါရန္ ေလးစားစြာ ပန္ၾကားပါသည္။

 

သိတတ္လို႔ တတ္သိၿပီး သတၱိေတြတိုးကာ

ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမ်ား စိုးမိုးလ်က္ ပညာျဖင့္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ၾကပါေစ …

ၿငိမ္းစိုးဦး

 

 

( JULY ; 14 ; 2011 )

Tags: အမွတ္တရ, ရက္စြဲ ( 2011 )

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုသတိရမိလို ့ ရွာေဖြဖတ္ရင္း ေတြ ့လို ့ ေအာက္ပါလင့္ခ္မွ ကူးယူျပိး ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါတယ္ ..။

 

http://nyeinsoeoo.multiply.com/journal/item/373?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem

About အမုန္း လုလင္

အမုန္း လုလင္ has written 18 post in this Website..

လူလူခ်င္း ညွာတာေထာက္ထားမွဳ ကင္းမဲ ့တာမ်ိဳးကို လံုး ၀မႏွစ္သက္ပါ ။