၁ .၅ . ၂၀၁၂ ေန႕ သံတြဲျမိဳ႕ ဒြါရာဝတီျမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္တြင္ ဒုတိယ အၾကိမ္ တလြဲတေခ်ာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈဴးေရြးျပန္ျပီလို႕ သိရပါသည္။
တက္ေရာက္လာတဲ့ ဆယ္အိမ္မႈဴးမ်ားတြင္  ဝန္ထမ္းမ်ားပါရွိေနျခင္း၊ ရပ္ကြက္အတြင္း ႏွစ္အနည္းငယ္သာေနထိုင္လွ်က္ရွိသူမ်ား
ပါဝင္ေနျခင္းတုိ႕ ေၾကာင့္ ျပႆနာသေဘာမ်ဳိး လိပ္ခဲတင္းတင္း ျဖစ္လွ်က္ရွိေနေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။

ယၡဳ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈဴးအသစ္ ဦးျမင့္ေရႊ ဆိုသူမွာ ရပ္ကြက္အတြင္းတဆက္တည္း (၁၀ ) ႏွစ္ ျပည့္ေအာင္ ေနထုိင္သူ
မဟုတ္ျခင္း  အစရွိသည့္ မျပည့္စံု စည္းကမ္း မညီညြတ္သည့္ ေရြးခ်ယ္မႈဴၾကီးျဖစ္ေၾကာင္း ရပ္ကြက္သူ ရပ္ကြက္သားမ်ား သိရွိနားလည္
ေနၾကပါေသာ္လည္း မည္သို႕မွ မတတ္နုိင္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။
ရပ္မိရပ္ဖ ၾကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕ (၅) ဦးတြင္ ခရုိင္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ကုိယ္တိုင္ပါဝင္ေၾကာင္းလည္းသိရွိရပါတယ္ ။
ျမဳိ႕နယ္မွ လာေရာက္ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ေပးသည့္ အဖြဲ႕ မွာ နုိင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္ေပးသည့္ ဥပေဒ ႏွင့္ အညီ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ျခင္း
မရွိခဲ့ ေသာေၾကာင့္ တာဝန္အရွိဆံုးမွာ သူတို႕ ပင္ ျဖစ္သည္ မဟုတ္ပါလား ။
တကယ္ဆိုလွ်င္ ရပ္ကြက္အတြင္းေနထုိင္သည့္ ႏွစ္ မည္မွ်ရွိသည္ကုိ  လ.ဝ.က မွ ထုတ္ေပးထားသည့္ အိမ္ေထာင္စုစရင္းကုိ
ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးလွ်င္ သိနုိင္ပါလွ်က္ႏွင့္ ႏႈတ္ႏွင့္ေမး ႏႈတ္နဲ႕ေျဖ အတည္ျပဳ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမွာ အလြန္ပင္ သံသယ
ဝင္စရာ ေကာင္းေၾကာင္း ႏွင့္ ဤ ကဲ့သို႕ တဖက္ေစာင္းနင္း လြယ္လင့္တကူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈဴးေရြးခ်ယ္မႈ အေပၚ ရခုိင္ျပည္နယ္
အစုိးရမွ  အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ တင္ျပလိုက္ရပါသည္ ။

ပထမ အၾကိမ္ ေရြးခ်ယ္မႈ မွာလည္း ကြ်န္ေတာ္ တင္ျပခဲ့သလို ျပႆနာမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး  ျပည္နယ္ အစုိးရမွ ဒုတိယအၾကိမ္
ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမႈာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ခုိင္းရာမွ  ယၡဳကဲ့သို႕ ျပႆနာမ်ား ဖန္တီးေနျခင္းမွာ တရားဥပေဒ စုိးမိုးမႈ လံုးဝ
မရွိေၾကာင္းသက္ေသ ျပေနသည္နွင့္တူေနပါေၾကာင္းလည္း သံုးသပ္မိပါေတာ့သည္ ။
တာဝန္အရွိဆံုး လူမ်ားမွာ ျမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ခရုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈဴးမ်ား ဟု၍လည္း သိရွိရပါသည္ ။

About ဘဲရႈပ္

has written 10 post in this Website..