(၆၃) ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ အစည္းအေဝး (The 63 rd Meeting of the ASEAN Committee on Science and Technology) ကို ေနျပည္ေတာ္ရိွ ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာနမွာ ေမလ ၁၄ ရက္မွ ၁၈ ရက္ေန႔ အထိ က်င္းပေနပါတယ္။

အဆုိပါအစည္းအေ၀းတြင္ အာဆၤီယံေဒသတြင္း နုိင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္း သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဆိုင္ရာက႑ တုိးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး သုေတသနပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ နည္းပညာပူးေပါင္းဖလွယ္ေရး ၊သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေဝး က်င္းပသည့္ ေနာက္ဆုံးရက္(၁၈.၅.၁၂)တြင္  ေဆြးေႏြးဘက္နိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ ဂ်ပန္နိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္နိုင္ငံတို႔လည္း တက္ေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ အစည္းအေဝးတြင္ အဆိုပါေဆြးေႏြးဘက္နုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားအား သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ နယ္ပယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရအတြက္ ရန္ပံုေငြေထာက္ပ့ံေရး၊ သုေတသနဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား၊ နည္းပညာ အခ်က္အလက္မ်ားေဝမွ်ေရးတို႔ကို အက်ယ္တဝင့္ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပံု-၁- အစည္းအေ၀းက်င္းပရာ MICC အေဆာက္အဦ

 

ပံု-၂- သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၀န္ၾကီးမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားစဥ္

ပံု-၃- တက္ေရာက္လာသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဖြင့္ပြဲ အမွတ္တရ ဓာတ္ပံု ရိုက္ၾကစဥ္

 

ပံု-၄- အလံေတာ္ တလူလူ

 

ပံု-၅- A Tea Break

 

About ရြာစားေက်ာ္ မင္းနႏၶာ

ရြာစားေက်ာ္ မင္းနႏၶာ has written 71 post in this Website..

နတၳိေတြ အစာသြပ္ထားတဲ့ ရင္ဘတ္ထဲ ၀မ္းစာကလည္း ရွားပါးလို႔ ပစၥဳပၸန္မွာ ငူေငါင္ေငါင္ရပ္ရင္း လွမ္းေမွ်ာ္ျပီးၾကည့္ေတာ့ အနာဂတ္ဟာ မႈန္၀ါးလို႔ေနရဲ႕.. မထူးဇာတ္ခင္းကာ အတိတ္က အိပ္မက္ေတြကို ျပန္တူးၾကည့္ေတာ့ ပုပ္သင္ဥေတြပဲ ထြက္လာတယ္.... CJ # 7202011

   Send article as PDF