စဥ္းစားၾကေစလိုပါတယ္ ( ၂၃ ) ( မီဒီီယာ ဆရာတိို႔ေရ )

 

သစ္ထူူးလြင္ Web Site ထဲက

ကိုေက်ာ္စုိိးႏိုင္ ႏွင္႔ အင္္တာဗ်ဴး

( http://www.thithtoolwin.com/2012/05/blog-post_7456.html )

ဆိုတဲ႕ Post  ႏွင္႔  Comment  ေတြြကို ဖတ္မိၿပီီး ေတြြးမိတာေလးေတြပါ ။

 

အေမစု ရဲ႕ လံုၿခံဳေရး  ကိုေက်ာ္စုိိးႏိုင္ ႏွင္႔

ေဇကမာၻ ဦးခင္ေ႐ႊ ပိုင္္တဲ႕

Express Time  ဂ်ာနယ္ သတင္းေထာက္ တို႕ရဲ႕

အခ်င္းမ်ားမႈ ကေန စလာၿပီး

Express Time ဂ်ာနယ္ က ဆက္ဖြလာပါတယ္ ။

 

Professional ဆန္စြာ လုပ္ကိိုင္စားေနတဲဲ႕

ဂ်ာနယ္္လစ္္ေတြကို အားနာပါတယ္ ။

 

Media တစ္္ခုေပၚ တက္္ေရးရတာျဖစ္တဲ႕ အတြက္ ၊

Media မ်ားကိုလည္း အားနာပါတယ္ ။

 

ဒါေပမယ္႕ ၊ အဘ ရဲ႕ Personal အျမင္ ၊

မွန္တယ္ ထင္္တာကို ေျပာရရင္ေတာ႕ ၊

 

လက္႐ွွိ အေျခအေနမွာေတာ႕ ၊

ဒီ တိုင္းျပည္္ တစ္ခုုလံံုးမွာ ထုတ္္ေဝေနတဲ႕ ၊

သတင္းစာ ဂ်ာနယ္္ အားလံုးေပါင္း ရဲ႕ တုိင္းျပည္ အက်ိဳးျပဳမႈဟာ ၊

 

အေမစု ရဲ႕ ထမိိန္ တစ္ယမ္းစာ ေလာက္ႏွင္႕သာ ညီမ်ွတဲ႕ ၊

တုိင္းျပည္ အက်ိဳးျပဳမႈပဲ ႐ွွိေသးတယ္လို႕ ထင္ပါတယ္ ။

 

အခုအခ်ိန္မွာ တိိုင္းျပည္အတြက္္ ၊

အေမစု ႏွင္႕ ဦးသိန္းစိန္ က မ႐ွိမျဖစ္ အေရးပါပါတယ္္ ။

 

တိုင္းျပည္္ တစ္ခုုလံံုးမွာ ထုတ္္ေဝေနတဲ႕ ၊

သတင္းစာ ဂ်ာနယ္္ အားလံုးေပါင္း ရဲဲ႕ အေရးပါမႈက ေတာင္မွ ၊

သိပ္ တန္ဖိိုးထားေလာက္စရာ မ႐ွွိိေသးပါဘူူး ။

 

သိပ္ တန္ဖိိုးထားေစခ်င္ရင္ ေတာ႕ ၊

ဒီီ႕ထက္္ အမ်ားႀကီး ပိုၿပီး ကိုယ္က်ိိဳးစြန္႕ ႀကိဳးစားျပၾကပါအုန္း ။

 

အခု ေလာေလာဆယ္္ေတာ႕ ၊

ကုိယ္႕အဆင္႕ ကိုုယ္သိိၿပီး ဆင္ျခင္ၾကပါအုန္း ။

လို႔႔ပဲဲ ေျပာလိုုပါတယ္္ ။

Foreign Resident

About Foreign Resident

Foreign Resident has written 203 post in this Website..

စားဝတ္ေနေရးအတြက္ သေဘၤာလိုက္ေနရင္း ၊ ကံဇတ္ဆရာရဲ႕အလိုက် ကၽြန္းႀကီးတစ္ကၽြန္း ေပၚမွာ ေသာင္တင္ေနမိၿပီး ၊ အမိေျမကို လြမ္းဆြတ္ေနရသူပါ ။