ဖခင္ ျဖစ္လိုသူမ်ား အင္တာနက္ သံုးရင္ သတိထား

ဖခင္ ျဖစ္လိုသူမ်ား အင္တာနက္ သံုးရင္ သတိထားအာဂ်င္တီးနား သိပံၸပညာရွင္ မ်ားဟာ က်န္းမာတဲ့ အမ်ိဳးသား ၂၉ ဦးရဲ႕ သုက္ရည္ နမူနာ မ်ားကို Wi-Fi ျဖင့္ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ ထားတဲ့ လက္ပ္ေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာ တင္ထားတဲ့ စားပြဲေအာက္မွာ ထားခဲ့ပါတယ္။

၄- နာရီ ၾကာၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာ အဲဒီနမူနာ မ်ားထဲမွာပါဝင္တဲ့ သုက္ပိုး ေကာင္ေရ ရဲ႕ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ လႈပ္ရွားကူး ခတ္မႈမရွိေတာ့တာကို ေတြ႕ရ ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ တူညီတဲ့အပူခ်ိန္ ေအာက္မွာ Wi-Fi နဲ႔ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ လက္ပ္ေတာ့ရဲ႕ အနီးမွာမဟုတ္ဘဲ အခန္းထဲမွာထားတဲ့ သုက္ရည္နမူနာမ်ားထဲမွာေတာ့ ၄ နာရီၾကာတဲ့အခါ သုက္ပိုးေကာင္ေရ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ မလႈပ္ရွားႏိုင္ ေၾကာင္းေတြ႕ရတယ္။

ဒါ့အျပင္ သုက္ ပိုးေတြရဲ႕ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ DNA ပ်က္စီးမႈေတြ႕ရၿပီး Wi-Fi အင္တာနက္ အနီးမွာ မထားတဲ့နမူနာသုက္ပိုးေတြ ထက္စာရင္ ၃-ဆမ်ားပါတယ္။ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ဝိုင္ယာလက္စ္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ျပဳေနစဥ္မွာ ထြက္ရွိလာတဲ့ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္ ထုတ္လႊတ္မႈ Electromagnetic Radiation ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ရရွိတဲ့ အခ်က္ အလက္ေတြအရ အင္တာနက္ႏွင့္ ႀကိဳးမဲ့ခ်ိတ္ဆက္ ထားတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာ အနီးမွာ အမ်ိဳးသားရဲ႕ မ်ိဳးပြားမႈဆိုင္ရာ အဂၤါမ်ား ေရာက္ရွိေနခဲ့ရင္ သုက္ပိုးရဲ႕ အရည္အေသြးကို က်ဆင္းေစေၾကာင္း ေတြ႕ရပါတယ္။ အင္တာနက္နဲ႔ ႀကိဳးမဲ့ ခ်ိတ္ဆက္မႈျပဳမထားတဲ့ ႐ိုး႐ိုးလက္ပ္ ေတာ့ကေတာ့ လွ်ပ္စစ္ သံလိုက္လိႈင္း ေတြ ထုတ္လႊတ္မႈရွိေပမယ့္ ထိခိုက္ မႈမရွိတဲ့ပမာဏသာ ျဖစ္ပါတယ္။

About ခ်စ္တတ္သူ

ခ်စ္တတ္သူ ko linn has written 10 post in this Website..

   Send article as PDF