အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဖေလာရီဒါျပည္နယ္ ခရုိင္တရားရုံးသည္ ေနာက္ေက်ာထိခုိက္ဒဏ္ရာျဖင့္ အလုပ္သမား သက္သာခံစားဂြင့္ ရယူထားသူ အစုိးရစာတုိက္ အလုပ္သမားတဦးအား ေဘာ့စတြန္မာရသြန္ အပါအဝင္ ခရီးရွည္အေျပးျပိဳင္ပြဲေပါင္း ရွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ထားသီဂုိ ေတြ႕ရွိယသျဖင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံစားခြင့္ လိမ္ညာအသုံးခ်မႈ အျပစ္ရွိေဂ်ာင္း ဆုံးျဖတ္လုိက္သီ။ :mad:
Myers အား (၅၅ႏွစ္) အခ်က္အလက္ လိမ္ညာမႈျဖင့္လည္း အျပစ္ရွိေဂ်ာင္း ဆုံးျဖတ္ထားျပီး အမ်ားဆုံး ၁၅ႏွစ္ ေထာင္ဒဏ္ က်ခံဖြယ္ရာရွိသီ။ ဂ်ဴလုိင္လ ၂၅ရက္ေန႕တြင္ စီရင္ဂ်က္ခ်ရန္ စီစဥ္ထားသီ။ ေက်ာေနာက္ပုိင္း နာက်င္မႈေၾကာင့္ စာပုိ႕ဂ်င္း မလုပ္ႏုိင္ေဒါ့ေဂ်ာင္း ေမလ ၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္ တင္ျပအေရးဆုိဂဲ႕သျဖင့္ သူမအား စာသယ္ပုိ႕အလုပ္မွ ပုိမုိသက္သာေသာ တာဝန္သုိ႕ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးဂဲ႕ရသီ။ :mrgreen:
Myers တေယာက္ သုံးမ်ိဳးစုံ ထရုိင္သလြန္အားဂစားနည္း အပါအဝင္ အေျပးျပဳိင္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲေနေသာ ဓာ့ပုံ၊ ဗီြဒီယုိ မွတ္တမ္းမ်ား ေပၚထြက္လာဂဲ႕သီ။ သူမ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရထားေဂ်ာင္း အစကနဦး တင္ျပျပီးေနာက္ တုိးတက္လာေသာ သူမအေျပးစံခ်ိန္သီ ပုံမွန္အားျဖင့္ ဆုိလ်င္ေဒါ့ သဒင္းေဂါင္းပင္ျဖစ္သီ။ :D
ျပီးဂဲ႕သိ ေအာက္တုိဘာလဂလည္း လန္ဒန္မာရသြန္ အႏုိင္ရသူတဦး Rob Sloan အား အေျပးျပိဳင္ပြဲ ခရီးစဥ္ အစိတ္အပုိင္း အေတာ္မ်ားမ်ားဂုိ ဘတ္စ္ကားစီး လိမ္ညာဂဲ႕မႈေၾကာင့္ ပယ္ဖ်က္ခဲ႕ယသီ။ အံ့ဩဖုိ႕ေကာင္းဒါ ထိုသူ ယခုအပတ္အတြင္း၌ ဘတ္စ္ကား အင္ဂ်င္နီယာအျဖစ္ အလုပ္ရသြားဂ်င္းျဖစ္၏။:lol:
Postal employee on workers’ comp caught running Boston Marathon By Eric Pfeiffer
A U.S. District Court in Florida convicted a former Florida postal worker of health care fraud after she was caught participating in more than 80 long-distance races, including the Boston Marathon, all while taking workers’ compensation for a back injury.
Jacquelyn V. Myers, 55, was also convicted of making false statements and faces up to 15 years in prison. Her sentencing is scheduled for July 25.
In May 2009, Myers claimed to have a lower back injury that prevented her from delivering the mail as part of her job. She was relieved of her mail carrying responsibilities and put on “light duty.”
However, photos and videos emerged showing Myers participating in the races, including a triathlon. And in what would ordinarily be considered good news, her race times actually improved after she made her initial injury claim.
Last October, a marathon “winner” in London was disqualified after it was revealed he had cheated by taking a public bus for a significant portion of the race he was supposedly running. Amazingly, it was announced this week that the disqualified winner, Rob Sloan, recently took a job working as a bus engineer.
“The people I work with have all been very supportive and good company as well,” Sloan told The Sun.
http://news.yahoo.com/blogs/sideshow/postal-employee-workers-comp-caught-running-boston-marathon-175558832.html

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF