1။ မတ္တူး 99 2.0 trente ကားနံပါတ္ အသစ္ အင္ဂ်င္ပါ၀ါ 2.0 190 သိန္း
2။ 1997 Hilux Surf SSRG Intercooler Diesel
Sunroof, Compass guage, wooden trim အင္ဂ်င္ပါ၀ါ 3.0
ကားနံပါတ္ 1ဃ…….. 310 သိန္း
3။ 99 ေမာ္ဒယ္ New Shape KZN185 Hilux Surf
Intercooler Diesel (Black Metallic Colour)
Very clean condition inside out. အင္ဂ်င္ပါ၀ါ 3.0 1ဃ…….. 360 သိန္း
4။ န ပါဘေလကာ 77သိန္း
5။ တိုယိုတာ vitz အင္ဂ်င္ပါ၀ါ 1.3 2007 ေမာ္ဒယ္ 200 သိန္း
6။ တိုယိုတာ belta 2009 ေမာ္ဒယ္ အင္ဂ်င္ပါ၀ါ 1.3 နံပါတ္ 3ဃ……
ေခၚေစ်း 220 သိန္း
7။ ဆူဇီကီး swift 2008 ေမာ္ဒယ္ အင္ဂ်င္ပါ၀ါ 1.2 180 သိ္န္း

09 42100-5717

About u myo

u myo has written 18 post in this Website..