သူ ေရး ထား တဲ့ ဒိုင္ ယာ ယီ ကို ဖတ္ ရင္း သူ ့ ဘ ၀ ၿဖစ္ တည္ မႈ ေန ့စဥ္ ေဆာင္ ရြက္ ခဲ့ သည့္ မွတ္ တမ္း
မ်ား အ ရ ..

က် မ အား စက္ ဘီး ခ်ိန္း ၾကိဳး က် စဥ္ တင္ ေပး ရင္း ခ်စ္ စ ရာ ေကာင္း လြန္း လွ သည့္ မ်က္ ႏွာ ေလး အား
တ ခ်က္ တ ခ်က္ ၾကည့္ မိ ေၾကာင္း ..

အ သက္ သိပ္ ကြာ ဟ မည္ ဟု မ ထင္ ထား မိ ခဲ့ ေၾကာင္း..ႏွင ့္ထို ေန ့က ေက်း ဇူး တင္ စ ကား မ ဆို ဘဲ ၊ စက္ ဘီး ကို အ ေၿပး ေလး တြန္း ၿပီး နင္း ခါ စီး သြား သည္ မွာ လွ လြန္း ေန ေၾကာင္း အ သား ၿဖဴ ၀င္း ဆြတ္ ၿပီး ဖက္ ဖူး ေရာင္ စ ကဒ္ တို တို ေလး ႏွင့္ ဘ ေလာက္ အ ကၤ်ီ ေရာင္စိမ္း ႏု ႏု ေလး က မ်က္ ေစ့ ထဲ တြင္ မ ထြက္ ႏိုင္ ဘဲ စြဲ မက္ ခါ မ်က္ ေစ ့ တ ဆုံး ေငး ၾကည့္ ရင္း ၊ သက္ ၿပင္း တ ခ်က္ ခ် ခဲ့ မိ သည္ ဟု သူ ေရး သား ထား ပါ သည္။

သူ ၏ အစ္ ကို မွ က် မ အစ္ မ အား ပို း ပန္း ဖို ့ လာ ေရာက္ စုံ စမ္း ခဲ့ စဥ္ အ ေဖာ္ လိုက္ လာ ရင္း သူ သိ ခ်င္၊ ထပ္ ၿပီး ၿမင္ ေတြ ့ခ်င္ ေန သည့္ က် မ ကို အံ့ အား သင့္ စြာ မ ထင္ မွတ္ ဘဲ ထပ္ ေတြ ့ခဲ့ လိုက္ ရ သည့္ အ ၿပင္ ၊ မ ထင္ မွတ္ ထား သည္ မ်ား ၿဖစ္ ခဲ့ ေၾကာင္း ေရး သား ထား ပါ သည္။

သူ ၏ အစ္ ကို က သူ ခ်စ္ ေန သည့္ မိန္း ခ ေလး မွာ လြန္ စြာ လွ ပ လြန္း ခါ တ ၿမိဳ ့ လုံး က ပင္ ေရႊ မင္း သၼီး ေလး ဟု တင္ စား ေခၚ ေ၀ၚ ၿခင္း ခံ ရ သည့္ ထို မိန္း ခ ေလး အိမ္ သို ့ သြား ၿပီး မင္း ကို ေတြ ့ ဘူး ေအာင္ ၿပ ခ်င္ သည္ ဟု ေၿပာ ၿပီး အစ္ ကို က အ တူ လိုက္ ရန္ အ ေဖာ္ ေခၚ သၿဖင့္ လိုက္ လာ ခဲ့ မိ ေၾကာင္း ၊ အိမ္ ေရွ ့ တြင္ မ ေယာင္ မ လည္ ႏွင့္ ရပ္ ၾကည့္ ရပ္ ၾကည့္ ခါ လုပ္ ေန ခဲ့ ၾက ေၾကာင္း ။
အိမ္ ေရွ ့တြင္ ရစ္ သီ ရစ္ သီ လုပ္ ေန ရင္း မ ထင္ မွတ္ ဘဲ က် မ ထြက္ လာ သည္ ကို လွမ္း ၿမင္ လိုက္ ေၾကာင္း ထပ္ မံ ေတြ ့ရ သ ၿဖင့္ လည္း လြန္ စြာ အ့ံ အား သင့္ မိ သြား သည္ ဟု သူ ေရး သား ထား ပါ သည္။

က် မ မွ ၿမင္ ေတြ ့သြား သ ၿဖင့္ ၾကံ ရာ မ ရ ၿဖစ္ ခါ ၊ အစ္ ကို ႏွင့္ ႏွစ္ ေယာက္ သား ေရ ေတာင္း ေသာက္ တာ ကို အ ေၾကာင္း ၿပ ခဲ့ မိ ၾက ေၾကာင္း ၊ က် မ မွ သူ တို ့ ေၿပာ သည့္ အ တိုင္း အ ဟုတ္ ထင္ သြား သ ၿဖင့္ ၊ ေရ သြား ခပ္ ေပး စဥ္ ၊ အိမ္ ၾကီး အား ၾကည့္ ၿပီး ေတာ ၿမိဳ ့ေလး တြင္ တိုက္ အိမ္ ၾကီး အား ထည္ ၀ါ စြာ ေဆာက္ ထား သည္ ကို အံ့ ၾသ မိ ခဲ့ သည့္ အ ၿပင္ ့အ ဟုတ္ ထင္ မွတ္ ခါ ေရ သြား ခပ္ ဟူ ေပး သည့္ က် မ ၏ ေစ တ နာ ေလး အား မ ထင္ မွတ္ ပဲ ေလး စား မိ ခါ သူ တို ့စိတ္ မ ရိုး သား ခဲ့ မိ ၿခင္း အ ေပၚ အ ငုပ္ စိတ္ ၿဖစ္ ေပၚ ခါ ရွက္ မိ သြား သည္ ဟု သူ ေရး သား ထား ပါ သည္ ။

ထို ေရ ခပ္ ေပး သည့္ ေန ့ က က် မ အား အ သား ေရာင္ ခ်ည္ ထည္ ပန္း ထိုး အ ကၤ်ီ ေလး ႏွင့္ ေတြ ့ ခဲ့ ရ သည္ မွာ လြန္ စြာ ခ်စ္ စ ဖြယ္ ေကာင္း လွ ေၾကာင္း ၊
အစ္ ကို အား လည္း အစ္ ကို ပိုး မည့္ မိန္း ခ ေလး ၏ ညီ မ ၿဖစ္ သည္ ဟု ထင္ ၿမင္ ယူ ဆ ခါ ေၿပာ ခဲ့ မိ ေၾကာင္း အစ္ ကို အား လည္း ညီ မ ၿဖစ္ သူ ေတာင္ ခ်စ္ စ ရာ ေကာင္း လွ ေန ေၾကာင္း ေၿပာ ၿပ ရာ အစ္ ကို က သူ ့ အား “ေဟ့ ေကာင္ ခ ေလး မ ေလး ( ခ်ာ တိတ္ ) ေလး ဘဲ ရွိ ေသး တာ လူ က အ ရမ္း ထြား ေန တာ ၊ မိ ဘ ေတြ က ေကြ်း ေမြး ၿပဳ စု ေကာင္း မြန္ လွ လို ့ေန မွာ ပါ ကြာ”
ဆို ၿပီး အစ္ ကို က သူ ့ အား ထို သို ့ ေၿပာ ခဲ့ သည္ ကို သူ ေရး ထား သည့္ မွတ္ တမ္း အ ရ သိ ခဲ့ ရ ပါ သည္ ။

က် မ ေန ထိုင္ ေသာ အိမ္ ကို ၾကည့္ ၿပီး သူ ့အ ေန ၿဖင့္ ရွိန္ မိ ခဲ့ ေၾကာင္း ၊ ထို ေန ့ က က် မ အ ေဖ ၿဖစ္ မည္ ဟု ယူ ဆ ရ သည့္ လူ ၾကီး ထြက္ လာ ခါ ေရ ဖန္ ခြက္ အ ဂၤ ေတ ေပၚ တြင္ က် ကြဲ သြား သည့္ အ သံ အား ၾကား လိုက္ ရ သည့္ အ ၿပင္ ၊ တ ဆက္ တည္း ၌ အ သံ က်ယ္ ေလာင္ စြာ ၿဖင့္“ ေဟ့ ဘယ္ သူ ေတြ လည္း ” ၾကား လိုက္ ရ သ ၿဖင့္ ညီ အစ္ ကို ႏွစ္ ေယာက္ ၊ အ ေၾကာက္ လြန္ စြာၿဖင့္ စီး လာ သည့္ ဖိ နပ္ မ်ား အား ခါး ၾကား ထိုး ခါ သုတ္ ေခ် တင္ ထြက္ ေၿပး ရ သ ၿဖင့္ ေၿခ ဖ ၀ါး မ်ား က တၱ ရာ ခင္း ထား သည့္ လမ္း ၿဖစ္ ေသာ္ လည္း လြန္ စြာ နာ က်င္ ခါ ေၿခ ဖ ၀ါး တြင္ ေသြး ေခ် ဥ ခဲ့ ေၾကာင္း၊ ထြက္ ေၿပး စဥ္ ဖိ နပ္ တစ္ ဖက္ ၿပဳတ္ က် က်န္ ခဲ့ ရာ အိမ္ ၿပန္ သည့္ လမ္း က တၲရာ ခင္း ထား သည့္ လမ္း မ ဟုတ္ သ ၿဖင့္ ခဲ စူး ၿပန္ ခဲ့ ရ သည္ ကို တ သက္ မ ေမ့ နိုင္ ပါ ေၾကာင္း ၊ ရန္ ကုန္ ၿမိဳ ့လည္ ေခါ င္ (ဆူးေလ) ဘု ရား နား တြင္ ေန ထိုင္ ကာ အ ေဖ က အ ရာ ရွိ ၾကီး ၿဖစ္ ၍ အ စိုး ရ ေပး ထား သည့္ ေၿခာက္ ထပ္ တိုက္ မွ် ၿမင့္ သည့္ တိုက္ ခန္း အ ေပၚ ဆုံး ထပ္ တြင္ အ ဆင့္ ၿမင့္ အိမ္ ရာ ႏွင့္ ေန ထိုင္ ၾကီး ၿပင္း ခဲ့ သ ၿဖင့္ ထို ေန ့ က အ ၿဖစ္ ကို မ ခံ စား ႏိုင္ ခဲ့ ေၾကာင္း သူ ေရး ထား ပါ သည္။

ေတာ ဟု ဆို ေသာ္ လည္း ေန ထိုင္ မႈ အ ဆင့္ ၿမင့္ မား မႈ ကို ၿမင္ ေတြ ့ ခဲ့ ရ သ ၿဖင့္ အံ့ ၾသ မိ ေၾကာင္း ၊ အိမ္ ေရွ့ ၿခံ ၀င္း က ပန္း အ လွ ပင္ မ်ား ၿဖင့္ စုံ စြာ ေတြ ့ ရ သည့္ အ ၿပင္ ၊ က် မ မ ထြက္ လာ ခင္ အ ထိ ၊ ညီ အစ္ ကို ႏွစ္ ေယာက္ စ လုံးအိမ္ ၾကီး အား ရစ္ သီ ရစ္ သီ ေလ့ လာ ၾကည့္ ရွဳ ေန မိ ခဲ့ ၾက ေၾကာင္း ၊ အစ္ ကို ေၿပာ သည့္ တစ္ ၿမိဳ ့ လုံး က လူ ပ်ိဳ ကာ လ သား မ်ား အ ထူး စိတ္ ၀င္ စား ၾက ခါ ေရႊ မင္း သၼီး ဟု တင္ စား ေခၚ ေ၀ၚ သည့္ အေခ်ာ အလွ ပ ေဂး အား ၿမင္ ဘူး ေအာင္ ၿပ မည္ ဟု ဆို ကာ ရန္ ကုန္ မွ တ ကူး တ က လာ ခဲ့ ရ ၿခင္း ၿဖစ္ ၿပီး ၊ အစ္ ကို ေၿပာ ၿပ ထား သည့္ သူ အားမ ေတြ ့ရ ပါ ဘဲ က် မ အား တိုက္ တိုက္ ဆိုင္ ဆိုင္ ႏွစ္ ခါ မွ် ေတြ ့လိုက္ ရ သည့္ အၿပင္ တစ္ ေန ့ တစ္ ရက္ မွ် လည္း ေမ့ မ ရ ခဲ့ သည္ ကို ဒိုင္ ယာ ယီ မွတ္ တမ္း မ်ား အ ရ သိ ခဲ့ ရ ပါ သည္။

သူ ငယ္ ငယ္ ေလး ထဲ က ခဲ့ ဒိုင္ ယာ ယီ ကို (၅) ႏွစ္ သား အ ရြယ္ မွ စ တင္ ေရး သား တတ္ ေအာင္ မိ ဘ မ်ား က ေလ့ က်င့္ သြန္ သင္ ခဲ့ ၾက ေၾကာင္း မိ မိ ဘ ၀ ၏ မွတ္ တမ္း မွတ္ ရာ မ်ား သည္ ေနာင္ တ ခ်ိန္ ၌ တန္ ဘိုး ၿဖတ္ ၍ မ ရ ႏိုင္ ေၾကာင္း ေၿပာ ၿပ ခါ အ ေလ့ အ က်င့္ ၿပဳ လုပ္ ေပး ခဲ့ ေၾကာင္း မိ မိ ေရး သား သည့္ ဒိုင္ ယာ ယီ ကို လည္း မိ မိ ၏ စား ပြဲ ဘီ ဒို အံ ဆြဲ ထည့္ ခါ ေရး ၿပီး တိုင္း လည္း အ ၿမဲ ေသာ့ ခတ္ သိမ္း ဆည္း ထား ေၾကာင္း ဒိုင္ ယာ ယီ စာ အုပ္ ၾကား စာ ရြက္ ေလး တခု အား ၾကား ညွပ္ ေရး ထား ပါ ေသး သည္။

သူ ဘ ၀ ၿဖတ္ သန္း လာ ရာ တစ္ ေလွ်ာက္ ၊ ေက်ာင္း ေန စဥ္ တ ေလွ်ာက္ ထူး ခြ်န္ ထက္ ၿမက္ ခဲ့ မႈ မ်ား အ လယ္ တန္း ေအာင္ ၿမင္ ၿပီး ပ ညာ ရည္ ထူး ခြ်န္ သ ၿဖင့္ ပ ညာ သင္ စ ရိတ္ ေထာက္ ပံ့ ခံ ရ သည္ မ်ား ..

က် မ အား ဆုံ ဘူး ခဲ့ စဥ္ အ ခါ က ဆယ္ တန္း ေၿဖ ဆုိ ရန္ အ သက္ မ ၿပည့္ သ ၿဖင့္ ေက်ာင္း တ ႏွစ္ ေအာင့္ ခံ ထား ရ ၍ ၊ အစ္ ကို ေခၚ သ ၿဖင့္ က် မ တို ့ၿမိဳ ့သို ့က်ိဳက္ ထီး ရိုး ဘုု ရား ဖူး ရင္း အစ္ ကို ၿပ မည့္ မိန္း ခ ေလး အား ၿမင္ ဘူး ခ်င္ မိ ၍ သာ ေရာက္ လာ ခဲ့ ၿပီး ေမာင္ ၾကီး မ ၿပန္ ႏိုင္ ၿဖစ္ ခဲ့ ရ ေၾကာင္း ၊ က် မ အား ထို အ ခ်ိန္ မွ အ စ ၿပဳ ကာ စာ တိုက္ မွ စာ မ်ား ေရး သား ေပး ပို ့ ခဲ့ ေၾကာင္း ၿပန္ စာ မ ရ ရွိ ခဲ့ ေၾကာင္း ေနာက္ ပိုင္း ေရ စၥ ၾတီ ၿဖင့္ ေပး ပို ့ရာ လက္ ခံ မႈ မ ရွိ ခဲ့ ဘဲ စာ တိုက္ မွ ၿပန္ လည္ ေပး ပို ့ခဲ့ ေၾကာင္း ..

ေန ထိုင္ ရာ ေက်ာင္း လိပ္ စာ ၿဖစ္ ထည့္ ခဲ့ ရာ ေက်ာင္း မွ ၿပန္ လည္ ေပး ပို ့ လာ ခဲ့ ရာ မိ ဘ မ်ား သိ သ ၿဖင့္ အ ဆူ ခံ ခဲ့ ရ ေၾကာင္း ..
က် မ ရန္ ကုန္ ေရာက္ လာ သည္ ကို သူ ၏ အစ္ ကို အား မ ရ မ က ေမး ၿမန္း စုံ စမ္း ခဲ့ ရာ မွ သိ ခဲ့ ေၾကာင္း က် မ အား ခ်စ္ ေရး ဆို ခဲ့ သည့္ ေန ့ က လည္း လ ကၡ ဏာ ၿဖင့္ အ ၾကာင္း ၿပ ခါ လက္ မ ခံ ဘဲ ၿငင္း ဆို ခဲ့ မႈ ႏွင့္ ပတ္ သက္ ၍ စစ္ မ ေရာက္ ခင္ မွ်ား ကုန္ ဆို သ လို ၿဖစ္ ေန သည္ ဟု သူ ေၿပာ ခဲ့ မိ သည့္ အ ေၾကာင္း ကို ထဲ့ ေရး ထား ပါ ေသး သည္။

သူ ့ အား မ ခ်စ္ ႏွစ္ သက္ သည္ ဟု စိတ္ ထဲ မွ ထင္ ၿမင္ ခံ စား ေန မႈ မ်ား အား စာ က ဗ်ာ မ်ား ၿဖင့္ ေရး ဖြဲ ့ထား ရာ ႏွစ္ အုပ္ မွ် ရွိ ေၾကာင္း သူ ေရး သား ထား ေၾကာင္း သိ ခဲ့ ရ ၿပန္ ပါ သည္။

ႏွစ္ ရွည္ ကာ လ ေၿမာက္ မ်ား စြာ ေရး သား ထား သည့္ ဒိုင္ ယာ ယီ မွတ္ တမ္း အား အံ့ ၾသ တုန္ လွဳပ္ မိ ခဲ့ ယုံ မွ် မ က ၊ က် မ ႏွ လုံး သား အား ဖမ္း ဆုပ္ ရ ယူ ႏိုင္ ခဲ့ ေလ စြ..
ဒိုင္ ယာ ယီ အား က် မ မွ မ ဖတ္ ၾကည့္ မိ ခဲ့ လွ်င္ က် မ ႏွ လုံး သား အား မည္ သည့္ နည္း ႏွင့္ မွ် ဖမ္း ဆုပ္ ထား ႏိုင္ လိမ့္ မည္ ဟု မ ဟုတ္ ႏိုင္ ဟု ေတြး ထင္ မိ ခဲ့ ပါ ေတာ့ သည္။

ထို ဒိုင္ ယာ ယီ ဆို သည့္ သက္ မဲ့ စာ အုပ္ ေလး က က် မ ႏွ လုံး သား ကို အၾကီး က်ယ္ ဒုကၡ ေပး ခဲ့ ပါ ေတာ့ သည္ ၊ သက္ မဲ့ က သက္ ရွိ ကို အ ႏိုင္ ယူ ႏိုင္ ခဲ့ ပါ သည္.။
က် မ ငယ္ စဥ္ က မ ဖတ္ ရဲ သည့္ စာ မ်က္ ႏွာ ၊ ထို စာ မ်က္ ႏွာ အား ေက်ာ္ ခြ ၿပီး လွန္ ေလွာ ဖတ္ ခဲ့ သည္ မွာ လည္း ေမ တၱာ လမ္း ေၾကာင္း ( ၀ါ ) ႏွ လုံး သား ေရး ရာ လမ္း ေၾကာင္း ပဲ ၿဖစ္ ပါ သည္။

ႏွ လုံး သား လမ္း ေၾကာင္း တ နည္း ဆို ရ ပါ က (ဟာ ဒ ယ ေလ ခ) လမ္း ေၾကာင္း သည္ အခ်စ္ ႏွင့္ ပတ္ သက္ ေသာ စိတ္ သ ေဘာ ထား ႏွင့္ သာ လုံး လုံး သက္ ဆိုင္ ေၾကာင္း ကိုင္ ရို က ဆို ပါ သည္ ။

ထို ဟာ ဒ ယ ေလ ခ လမ္း ေၾကာင္း က က် မ ၏ ညာ လက္ ဖ ၀ါး ၿပင္ တြင္ ၾကာ သာ ပ ေတး ၿဂိဳလ္ ခုံ အ လယ္ မွ စ တင္ လွ်က္ တ နင္း ဂၤ ေႏြ ၿဂိဳလ္ ခုံ ေအာက္ တည့္ တည့္ ၌ ၿပတ္ လွ်က္ ထပ္ ဆက္ ကာ လမ္း ေၾကာင္း တခု က အိမ္ ေထာင္ ေရး လမ္း ေၾကာင္း ႏွင့္ ထိ လု နီး ပါး ရွိ ေန သည္ မွာ ဆိုး ရြား လွ သည့္ ေမြး ရာ ပါ လာ ခဲ့ သည့္ လ ကၡ ဏာ အ ေရး အ ေၾကာင္း ပင္ ၿဖစ္ ပါ ေတာ့ သည္..

က် မ ၏ လက္ ဖ ၀ါး ၿပင္ ဦး ေခါင္း လမ္း ေၾကာင္း က ေၿဖာင့္ တန္း လွ်က္ လက္ ၀ါး ေစာင္း အ ဂၤါ ၿဂိဳလ္ ခုံ မွာ အ ဆုံး သတ္ သ ၿဖင့္ စိတ္ အ လြန္ ထိ ခိုက္ လြယ္ ေသာ သ ေဘာ ပင္ ရွိ ေသာ္ လည္း စိတ္ ကူး အ ၾကံ ဥာဏ္ မ်ား ကို ရဲ ရဲ တင္း တင္း လုပ္ ကိုင္ ၀ံ့ သည့္ ( ရုပ္ ၀ါ ဒီ ဆန္ သည့္ ) ေခါင္း မာ ၿပတ္ သား သည့္ ဦး ေခါင္း လမ္း ေၾကာင္း အ ေန အ ထား ႏွင့္ ေမ တၱာ လမ္း ေၾကာင္း က ၾကာ သာ ပ ေတး ၿဂိဳလ္ ခုံ အ လယ္ မွ စ တင္ ေသာ္ လည္း တ နင္း ဂၤ ေႏြ ၿဂိဳလ္ ခုံ ေအာက္ က်ိဳး ၿပတ္ လွ်က္ ထပ္ ရက္ ဆက္ ေန ၿခင္း ၿဖင့္ အ ေန အ ထား ေကာင္း မြန္ ေၿဖာင့္ တန္း မႈ မ ရွိ ၿခင္း သည္ က ေၿဖာင့္ ၿဖဴး သည့္ အခ်စ္ စစ္ ၿဖစ္ လမ္း လႊဲ တိမ္း ေခ်ာ္ တတ္ ၿခင္း ပင္ ၿဖစ္ ပါ သည္။ တ နည္း ေၿပာ ရ လွ်င္ အ ခ်စ္ ဦး ႏွင့္ ဖူး စာ ဆုံ ခြင့္ ၊ ကံ အ ခြင့္ မ ရ ရွိ ႏိုင္ ၿခင္း ဘဲ ၿဖစ္ ပါ သည္။

(ေ၀ဖန္ထင္ၿမင္မႈေလးမ်ားေတာင္းခံအပ္ပါသည္)

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..

   Send article as PDF