သံတြဲျမို႕နယ္အတြင္သို႕ အစြန္းေရာက္အဖြဲ႕အစည္း၀င္ လု ၄၀ ခန္႕သည္ ဘာသာေရးသင္တန္းဖြင့္လွစ္ရန္ဆုေပးရန္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္လာေရာက္
က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသတင္ရရွိပါသည္။၄င္းတို႕သည္လူတစ္ေထာင္ခန္႕ႈအားအေကြၽးအေမြးျဖင့္အခမ္းအနားက်င့္းပမည္ဟုသိရွိရပါသည္။
အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းအားသံတြဲျမို႕ခံတရား၀င္ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွလက္မခံေၾကာင္းႏွင့္သံတြဲျမို႕ေပၚရွိအစဥ္အလာရွိေသာဂာ်ေမ႕
ဗလီႀကီးမွလက္မခံေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။အဆိုပါအဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္
သံတြဲျမို႕မွေဆးရံုစာေရးတစ္ဦးျဖစ္ေသာ၊ေဆးရံုေဆးမ်ားခိုးေရာင္ေနက်ျဖစ္ေသာဒူးရွည္တင္ေအာင္အားစည္းရံုးသိမ္းသြင္းထားျပီး၄င္ႏွင့္အတူ
ဘဂၤါလီသစ္ေမွာင္ခိုကုလားကိုစိုး
ဘူသီးေတာင္မွထြက္ေျပးလာသူ ကုလားအာယြတ္
ျပသနာရွာတတ္သူေက်ာက္နီေမာ္ကုလား ကရင္
ေက်ာက္နီေမာ္ကုလားမိန္မထမီနားခိုးစားေနသူေေက်ာ္ဖံလွ
စက္ဘီျပင္ကုလားခင္ေမာင္တင္တို႕ပုေပါင္းပါ၀င္ျပီး၄င္းတို႕အဖြဲ႕ေကြၽးေမြးရန္အလွဳေငြေကာက္ခံေနသည္ဟုသိရွိရပါသည္။
သူေဌးတိုက္နယ္တြင္ေထာင္ထြက္ကုလားဆိုဟူစိန္မွပူေပါင္းျပီးသူေဌတိုက္နယ္တြင္လွုပ္ရွာေနၾကပါသည္။
ျမိဳ႕ေပၚရွိတရား၀င္ဗလီမ်ားမွလက္မခံဘဲတရားမ၀င္ဗလီတစ္လံုးတြင္သာအေျခခ်လွဳပ္ရွားမည္ဟုသိရွိရပါသည္။
အဆိုပါအစြန္းေရာက္မ်ားအားရန္ကုန္ျမို႕ရွိတရား၀င္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဗလီမ်ားမွလည္းလက္မခံေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

About Tun Tun

Tun Tun has written 1 post in this Website..

   Send article as PDF