မီးေလာင္ ကြ်မ္းၿပီးေသာ အေဆာက္ အအံု မ်ားကို ျပဳျပင္ မြမ္းမံျခင္း ထက္ အသစ္ ျပန္လည္ ေဆာက္သင့္ ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ အသင္း၊ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္မ်ား ေလ်ာ့နည္း ကာကြယ္ေရး ေကာ္မတီ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမငလ်င္ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းျမင့္က ေျပာၾကား သည္။ မီးေလာင္ ၿပီးတဲ့ အေဆာက္ အအံုက မၿပိဳဘူး ဆိုရင္ ေနထိုင္ဖို႕ သင့္ မသင့္ကို ကြ်မ္းက်င္တဲ့ အင္ဂ်င္နီယာ ေတြနဲ႕ မီးသတ္ ဦးစီးဘက္က ကြ်မ္းက်င္သူ ေတြက ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆး သင့္တယ္။ ဥပမာ- မီးေလာင္တယ္ ဘယ္ေလာက္ ၾကာသလဲ၊ မီးသင့္သြားတဲ့ ေနရာေတြပါ စစ္ေဆး သင့္တယ္။ မီးေလာင္ၿပီးတဲ့ အေဆာက္ အအံု တစ္ခုမွာ စစ္ေဆး မႈက အေရးႀကီး ဆံုးပဲ။ အမွတ္ မထင္ တာေလး တစ္ခ ုေၾကာင့္လည္း ဆံုး႐ံႈး ပ်က္စီး မႈေတြ ျဖစ္ႏိုင္ တယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ အေကာင္းဆံုး ကေတာ့ အသစ္ျပန္ ေဆာက္တာ အေကာင္းဆံုး ပဲဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

ဒါ့အျပင္ အထပ္ျမင့္ ဟိုတယ္ေတြ ေဆာက္ရင္ အႀကံျပဳခ်င္ တာက ဝင္ေပါက္ ထြက္ေပါက္ ေတြက လူေတြနဲ႕ ဘယ္ေလာက္ ကြာရမယ္ ဆိုတာ ေသခ်ာ စစ္ေဆး ေဆာက္သင့္ တယ္။ ေရဆင္းပိုက္၊ ေရတက္ပိုက္ေတြ ရွိရမယ္။ ေနာက္ၿပီး အေဆာက္ အအံု အနီး အနားမွာ ေရပိုက္ေခါင္း တစ္ခုရွိ ရမယ္။ ဒါမွ မီးသတ္ကားလာ ရင္ ေရအဆင္ေျပ ႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္။ ဟိုတယ္ အတြင္း ကြန္ဒိုအတြင္း၊ ကိုယ္ေနအိမ္ အတြင္းမွာ တစ္ႏိုင္ တစ္ပိုင္ မီးၿငိမ္း ႏိုင္ေအာင္ ပစၥည္း ကိရိယာေတြ ထားရင္ လံုၿခံဳမႈ ရွိႏိုင္မယ္။ အဓိက ကေတာ့ သတိရွိဖို႔ ႏွင့္ ဗဟုသုတ ရွိၾကဖို႕ လိုတယ္ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ ေျပာျပသည္။ ၄င္းအျပင္ အထပ္ျမင့္ တိုက္မ်ား ေဆာက္သည့္ အခါ အေပၚဆံုးမွာ သံပိုက္တန္းေတြ ပါရမည္ ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ပိုက္တန္း ပါရွိမွ သာလွ်င္ မီးသတ္သမားမ်ား အလြယ္တကူ တက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယခု လက္ရွိ မီးသတ္ ဦးစီးဌာနက အထပ္ျမင့္ တိုက္မ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ားထဲမွ Trader ဟိုတယ္ကို သေဘာက် ေၾကာင္း ၄င္းမွ ေျပာျပသည္။

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..