သူေဌး— “ဘာ… ခြင့္တစ္ရက္ယူခ်င္တယ္ ဟုတ္လား?

တစ္ႏွစ္မွာ(၃၆၅)ရက္ အလုပ္လုပ္လို႔ရတယ္။ တစ္ႏွစ္မွာ(၅၂)ပတ္ရွိတဲ့အထဲ တစ္ပတ္မွာ(၂)ရက္ မင္းအနားရေတာ့ (၂၆၁)ရက္ပဲ မင္းအလုပ္ခ်ိန္က်န္တယ္။ တစ္ရက္မွာ (၁၆)နာရီ မင္းအလုပ္မလုပ္ဘူး။ တစ္ရက္(၁၆)နာရီနဲ႔ တစ္ႏွစ္မွာ ရက္(၁၇ဝ)ႏုတ္ေတာ့ မင္းအလုပ္ခ်ိန္က (၉၁)ရက္ပဲက်န္တယ္။ တစ္ရက္ကို မိနစ္(၃ဝ) မင္းေကာ္ဖီေသာက္တယ္။ ဒီလိုနဲ႔ (၄၆)ရက္ႏုတ္လိုက္ေတာ့ မင္းအလုပ္ခ်ိန္က (၂၂)ရက္ပဲက်န္တယ္။ တစ္ႏွစ္မွာ (၂)ရက္ေလာက္ မင္း ေဆးခြင့္ယူေသးတယ္။ ဒီလိုဆိုေတာ့ မင္းအလုပ္ခ်ိန္က (၂ဝ)ရက္ပဲက်န္တယ္။ တစ္ႏွစ္မွာ အထိမ္းအမွတ္ပဲြ၊ ရံုးပိတ္ရက္ေတြက (၅)ရက္ေလာက္ရွိတယ္။ ဒါနဲ႔ အလုပ္ခ်ိန္က (၁၅)ရက္ပဲက်န္တယ္။ ကုမၸဏီက တစ္ႏွစ္မွာခြင့္(၁၄)ရက္ သတ္မွတ္ေပးထားတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ မင္းအလုပ္ခ်ိန္က (၁)ရက္ပဲက်န္တယ္။ ဒါနဲ႔မ်ား မင္းက ခြင့္တစ္ရက္ယူခ်င္ေသးတယ္။ ဟုတ္လား?”

သူေဌး

About ေမာင္မႏၲေလး

Mg Mandalay has written 15 post in this Website..

Freelance Photographer

   Send article as PDF