စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းႏွင့္တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံ North Petro-Chem Corporation Limited (NPCC) တုိ႕သည္ ကုန္းပိုင္းလုပ္ကြက္F (ငလိႈင္းတြင္းေဒသ) ၌ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ရွာေဖြတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝခံစားေရးစာခ်ဳပ္ (Production Sharing Contract)ကို ဇြန္ ၁၆ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ရတနာခန္းမ၌ လက္မွတ္ေရးထုိးခ်ဳပ္ဆိုၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..