ဆိတ္ေကာင္းေမြးဘာ ေၾကးမုံဂ်ီးယာ

အမိျမန္မာျပည္ဂ်ီးမွာ ေဂါင္းပုံျဖတ္အျမတ္ထုတ္ေနဒဲ႕ တရုတ္စက္ရုံအေၾကာင္း လမ္းၾကဳံလုိ႕ တရုတ္သူလွ်ိဳ ပစၥည္းမဲ႕ဝါဒီ (ဘဏ္ထဲမွာေဒါ့ ေဒၚလာသန္းခ်ီရွိသဒဲ႕) ေၾကးမုံဂ်ီးရဲ႕ “စီအိုင္ေအ CIA နဲ႕ ”ဝီးကီး” စြယ္စုံ (Wikipedia) တို႕ ျမင္တဲ့ South Korea ကိုရီးယား ကုန္သြယ္ေရး III” ပုိ႕စ္မွာ ဆိတ္ရင္းေစတဏွာနဲ႕ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ မွတ္ခ်က္ေပးမိေဒါ့ သူဂ ခုႏွစ္အိမ္ ရွစ္အိမ္ဂ်ား ကက္ကက္လန္ ရန္စဂါး ဂလိုဆုိဒယ္ “Kyaemon says: သမတသိန္းစိန္က ဘိတ္ေခၚေနတယ္ မဟုတ္လား၊ ပညာအေတြ႕အၾကဳံ ေငြအရင္းအႏွီး ဗဟုသုတ အေျမာ္အျမင္ လဲစုံ ျပိဘဲ ေစတနာ ေမတ္တာ ရွိရင္ ျမန္မာျပည္ျပန္ျပီး၊စက္ရုံ အလုပ္ရုံ သြားေထာင္ၾကေပါ့ဗ်ာ၊ လူေတြလဲအလုပ္ ရၾကမယ္ ပညာလဲရၾကမယ္ မဟုတ္လား အေဝးကေနျပီး သူမ်ားကို လိုက္ေဝဖန္ေနတာ ဘာအက်ိဳးရွိမလဲ?” :evil: (ေၾကးမုံဂ်ီးပုံ)
အဲဒါနဲ႕စပ္လုိ႕ အာဏာရွင္စနစ္၊ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒဂုိ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားထက္ ႏွစ္သက္သူမ်ားရဲ႕ ေယဘူယ် လကၡဏာတခုဂုိ ေဖာက္သည္ခ် ပါရေဈ။ တနည္းဆုိေသာ္ တင္းက်ပ္တဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကုိ လုိလားသူမ်ားနဲ႕ ပြင့္လင္းလူေနမႈစနစ္ ေထာက္ခံသူမ်ားအၾကား အေျခခံ ေတြးပုံေခၚပုံ ကြဲျပားဂ်က္လုိ႕လည္း ေျပာယင္ရသယ္။ စစ္တပ္ တုိင္းျပည္အာဏာ မတရားယူထားတာနဲ႕ ပတ္သက္ရင္ သူတုိ႕စြမ္းလုိ႕ယူဒါ မင္းတုိ႕လည္း အစြမ္းရွိရင္ ရေအာင္ယူလုိ႕ ျပန္ပက္ေလ႕ရွိဒယ္။ စစ္အုပ္စုဝင္မ်ားအတြက္ အာဏာ ေသနတ္ေျပာင္းဝဂ ထြက္သည္ဆုိတဲ႕ ေတာတြင္းဥပေဒသည္ အမွန္တယား… :cool: (ေၾကးမုံဂ်ီးအေဘး အာဏာရွင္ ေမာ္စီတုံး)
သူ႕တုိ႕အျမင္အရ တရားမွ်တမႈ လြတ္လပ္ခြင့္ ဆုိတာေတြသည္ အေပၚယံစဂါးလုံး၊ လူတုိင္းရရင္ ယူမွာပဲ။ မစားရလုိ႕ စပ်စ္သီးခ်ဥ္ေနဒါ။ စီးပြားေရးလည္း ဒီသေဘာပဲ၊ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ဘာညာ လာမရႈပ္နဲ႕၊ ေက်နပ္ရင္လုပ္ မေက်နပ္ရင္ မလုပ္နဲ႕၊ ငကန္းေသ ငေဆြလာမယ္၊ လုပ္ခ်င္သူေတြ တပုံဂ်ီးဆုိတဲ႕ ၂၀ရာစု အရင္းရွင္ဝါဒီ အေတြးအေခၚကုိ ကိုင္ဆြဲဒယ္။ ေမးပါရေစ ေၾကးမုံဂ်ီး… ယေန႕ေခတ္ သာမာန္ရပုိင္ခြင့္ ျဖစ္ေနတဲ႕ တပတ္နာရီ၄၀ အလုပ္ခ်ိန္၊ အခ်ိန္ပုိေၾကး၊ (က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ အုိနာရံပုံေငြ၊ ပင္စင္လစာ) တုိ႕ဆိုတာ သမုိင္းမွာ ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴေပးလုိ႕ ရလာတာလား၊ အလုပ္သမားအေရး တုိက္ပြဲဝင္မႈမ်ားရဲ႕ အသီးအပြင့္လား။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ေဂါင္းပုံျဖတ္ အျမတ္ထုတ္ေနဒဲ႕ တရုတ္ကူျမဴနစ္ၾကီးလုိ ငါ့စဂါးႏြားရ မေပါဘာနဲ႕ ေၾကးမုံဂ်ီး။ :mad: (အဖိႏွိပ္ခံ စက္ရုံအလုပ္သမားမ်ား၏ ခံစားဂ်က္)
အလုပ္ရွင္ဖက္က ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ရွိထားဖုိ႕လိုအပ္တယ္။ မတတ္ႏုိင္ရင္ မတတ္ႏိုင္ဘူး ေက်ေက်လည္လည္ ေျပာပါ။ ဝင္ေငြနဲ႕အျမတ္၊ အသုံးစားရိတ္ ၊ အဲဒီထဲဂမွ အလုပ္သမားခ ဘယ္ေလာက္ကုန္ေနသလဲ ဖြင့္ျပလုိက္ပါ။ ရႈံးဒယ္ဆုိရင္လည္း ဘယ္တုန္းကထဲဂလည္း။ ျပီးခဲ႕ဒဲ႕ ဆယ္ႏွစ္ဆက္တုိက္ျမတ္ျပီး ဒီႏွစ္ၾကမွရႈံးတာ လာမငုိနဲ႕။ အျခားေဖာ္ျပလုိ႕ မရဒဲ႕စရိတ္ ေကၽြးေမြးေပးကမ္းရဒါေတြ ရွိဒယ္ဆုိရင္ ဘယ္ေလာက္လဲ။ ျဖစ္သင့္ဒဲ႕ပမာဏဆုိ လက္ခံဂ်မွာပါ။ အဲလုိမဟုတ္ဘဲ အလုပ္သမား ခံစားရမည့္ ေဝစုထဲဂ ထိုးေကၽြးတာ ဆုိရင္ေတာ့ ျပသနာရွိေနျပီ။ ပင္လယ္ရပ္ျခားမွာ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈတာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ နည္းပညာ ဘက္ေပါင္းစုံဂ တြက္ခ်က္ျပီးမွ လုိအပ္လုိ႕ ဒါမွမဟုတ္ ျပည္တြင္းထက္ ပုိကိုက္လုိ႕လုပ္တာ။ အစုိးရမူဝါဒ အေျပာင္းအလဲဂုိ ထင္မထားဘူးဆုိရင္ အတြက္မွားလုိ႕ ခံေပေဒါ့။ အေနာက္ႏုိင္ငံ ေကာ္ပုိေရးရွင္းေတြ လက္ေရွာင္ဂ်စဥ္ အခြင့္ေဂါင္းယူသူမ်ား ေရစုန္မွာ ေမွ်ာတုန္းဂေဒါ့ တဟီးဟီးနဲ႕ ေရဆန္ေတြ႕ေဒါ့မွ ျမစ္ေရကုိ အျပစ္တင္လုိ႕ ျဖစ္ပါ့မလား။ :cry: (ေၾကးမုံအမ်ိဳး တရုတ္ၾကီးျဖစ္ေနပုံ)
ျမန္မာအလုပ္သမားေတြ ငတ္လုိ႕ေတာင္းဆုိေနတာ၊ အေနာက္ႏိုင္ငံမွာလို အလုပ္ရွင္ကုိ လည္ပင္းညွစ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ေျပာရရင္ အဲဒီႏုိင္ငံဂ အလုပ္သမားေတြ ၂၀ရာစု စက္မႈေတာ္လွန္ေရးဒုံးဂ ေတာင္းဆုိတဲ႕ အဆင့္ပဲ ရွိေသးဒယ္။ အလုပ္ရွင္မ်ား မေၾကာက္ပါနဲ႕၊ အလုပ္သမားေတြဂ အလုပ္ျပဳတ္မွာ ပုိေၾကာက္တယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႕ ေရႊခြက္ေပ်ာက္တာဆုိရင္ သူတုိ႕ဂ ထမင္းခြက္ေပ်ာက္မွာ။ :neutral: (တယားဥပေဒ)

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF