အလိုရွိသည္

( Australia ႏိုင္ငံ တြင္ ၄ ႏွစ္ visa ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ ရန္ )

 

PIPING SUPERVISOR

 • Supervisor (Pipe Fabrication) oversea  အေတြ႕ အၾကဳံ အနည္းဆုံး ၅ ႏွစ္ ရွိရမည္ ။
 • လုပ္ငန္း ခြင္ Safety အေတြ႕ အၾကဳံ ေကာင္းေကာင္း ရွိရမည္ ။
 • ISO, P & ID, GA Drawing မ်ား ကြၽမ္းက်င္ စြာ ဖတ္ႏိုင္ရမည္ ။
 • Piping Calculation အေတြ႕ အၾကဳံ ေကာင္းေကာင္း ရွိရမည္ ။
 • NDT / Hydrotesting အေတြ႕ အၾကဳံ ေကာင္းေကာင္း ရွိရမည္ ။
 • English ကြၽမ္းက်င္ ပိုင္ႏိုင္စြာ (ကြၽမ္းက်င္ ပိုင္ႏိုင္စြာ)  ေရးဖတ္ ေျပာဆို ႏိုင္ရမည္ ။
 • Computer ကြၽမ္းက်င္ ရမည္ ။
 • ဘြဲ႕ ရဦးစားေပး ေခၚယူ ပါမည္။

QA/QC Dimension Checker

 • ISO, P & ID, GA Drawing မ်ား ကြၽမ္းက်င္ စြာ ဖတ္ႏိုင္ရမည္ ။
 • QC oversea  အေတြ႕ အၾကဳံ အနည္းဆုံး ၅ ႏွစ္ ရွိရမည္ ။
 • Piping Calculation အေတြ႕ အၾကဳံ ေကာင္းေကာင္း ရွိရမည္ ။
 • English ကြၽမ္းက်င္ ပိုင္ႏိုင္စြာ  ေရးဖတ္ ေျပာဆို ႏိုင္ရမည္ ။
 • Computer ကြၽမ္းက်င္ ရမည္ ။
 • ဘြဲ႕ ရဦးစားေပး ေခၚယူ ပါမည္ ။

Supervisor ရာထူး အတြက္ လစာ တစ္နာရီ A$ 32 ႏွင့္ QC / DIMENSION CHECKER ရာထူး အတြက္  လစာ တစ္နာရီ A$ 30 မွ စေပး မည္ ။ Monday to Friday အနည္း ဆုံး 38 နာရီ အလုပ္ ဆင္းရမည္ ။ Overtime ဆင္း ရလွ်င္ တစ္နာ ရီလွ်င္ အေျခခံ လစာ၏ တစ္ဆ ခြဲ ခံစားခြင့္ ရွိမည္ ။

အထက္ပါ ရာထူး ႏွစ္ခုလုံး အတြက္  IELTS (International English Language Testing System) စာေမးပြဲတြင္ ဘာသာရပ္တိုင္း ၅ မွတ္ႏွင့္ အထက္ လိုအပ္ပါသည္ ။ ( Please visit www.ielts.org )

စိတ္ဝင္စားသူ မ်ား email;  jobs2go@live.com.au သို႕ ဆက္သြယ္ပါ။

 

အက်ိဳးေဆာင္ ခ လုံးဝ (လုံးဝ) ေပးရန္ မလိုပါ။

About MAUNG

has written 19 post in this Website..

ေကာင္းေသာ ေန႕ပါ ။ melody.mg.melody@gmail.com