အေမရိကန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လာေတာ့မည္

– လင္းေ၀ ကို မန္႔ခ်င္တာ ရွည္သြားေတာ႔ FR လိုပဲ post တစ္ခုျဖစ္သြားပါတယ္။

ဒီစာမဖတ္ခင္ က်ြန္မၾကိဳတင္ေတာင္းပန္ခ်င္တာက က်ြန္မရဲ့ ၪာဏ္တစ္ထြာတစ္မိုက္နဲ့ စဥ္းစားမိတာ ေခ်ာ္ေနရင္

စီးပြားေရး ႏိုင္ငံေရး နားလည္သူေတြက အားမနာတမ္း ရွင္းျပေပးေစခ်င္ပါတယ္။

က်ြန္မလို နားမလည္ႏိုင္သူေတြ အမ်ားၾကီးရွိမယ္ထင္ပါတယ္။

ကၽြန္မဟာ ဒံုးေ၀းတဲ့ သာမန္ျပည္သူတစ္ေယာက္ပါ။

ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္နဲ႔ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မစၥစ္ဟီလာရီကလင္တန္ တို႔ရဲ႔

႕ေဆြးေႏြးပြဲအေၾကာင္းေတြဖတ္ၿပီး ကၽြန္မတို႔ျမန္မာျပည္ေ႐ွ႕ေရးအတြက္ လမ္စေတြ ပြင့္လာၿပီလို႔ ၀မ္းသာပါတယ္။

ဘိုလိုဖတ္ရတာ အဓိပၸါယ္ေကာက္လြဲမွာ စိုးလို႔ သတင္းစာေစာင့္ဖတ္ၾကည့္ပါတယ္။

အေမရိကန္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား အလံုးစံုပယ္ဖ်က္ေရးႏွင့္

ကုလသမဂၢ အေထြအေထြညီလာခံႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မ႐ွင္တို႔တြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တစ္ဖက္သတ္ ခ်မွတ္ထားသည့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အဆိုမူၾကမ္းမ်ား

ဆက္လက္တင္သြင္းေနျခင္းအေပၚ ရပ္ဆိုင္းေပးပါရန္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အေမရိကန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရး၊

ကုန္သြယ္မႈေငြေပးေငြယူ ႐ွင္းတမ္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေရး၊

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဘ႑ာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေငြေၾကးမ်ား ေခ်းယူႏိုင္ ေရးအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးႏိုင္ရန္

ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ပိတ္ဆို႔ကန္႕သတ္မႈမ်ားကို ဆိုင္းငံ့သည့္ အမိန္႔တစ္ရပ္အား

သမၼတ အိုဘားမား မွထုတ္ျပန္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုအမိန္႔အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕၊ သတၱဳ စသည့္ က႑မ်ားအပါအ၀င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားတြင္

အေမရိကန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္ မ်ားမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာကို

ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးအား ေပးအပ္ထားပါ ေၾကာင္း၊ ေလာေလာဆယ္ ကာလတြင္ လက္နက္ေရာင္း၀ယ္မႈ ပိတ္ပင္သည့္ တားျမစ္ခ်က္မွလြဲ၍

က်န္ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားကိုဆိုင္းငံ့ထားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ကၽြန္မနားလည္သေလာက္ေျပာရရင္ အေမရိကန္ကုမၸဏီႀကီးေတြ(ေရနံနဲ႕ဂက္(စ)၊သတၳဴ ၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ခရက္ဒစ္ကဒ္ ဆိုတာေတြ) လာၿပီးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကမယ္၊

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ေနာင္မွာေပၚလာမယ္ေပါ့။

လက္နက္တင္ပို႔မႈကိုလည္း ပိတ္ထားပါ အေရးမႀကီးပါဘူး။ ခ႐ိုနီေတြရဲ႕ ဘဏ္စာရင္းေတြကို မဖြင့္ေပးလည္းေနပါ အေရးမစိုက္ပါဘူး။

ဒါေပမယ့္ အရင္ 2003 Sanction မတိုင္ခင္က အေမရိကန္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကားမွာ႐ွိေနတဲ့ ခ်ဳပ္ၿပီးအထည္တင္ပို႔မႈမ်ိဳးCMP လက္ခစားလုပ္ငန္းေတြ၊၊

ေရထြက္ကုန္ပစၥည္း တင္ပို႔မႈ၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံတင္ပို႔မႈ ဆိုတာေတြကို ျပန္ဖြင့္ေပးသလား၊ မေပးဘူးလားမ႐ွင္းပါဘူး။

နားလည္သေလာက္ေတာ့ ဒါေတြမပါေသးပါဘူး။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ အေမရိကန္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔မႈႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳမယ့္ အေၾကာင္းေၾကညာအပ္ပါတယ္။

ဒါေတြဟာ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ထင္႐ွားတဲ့မူ၀ါဒဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈပဲျဖစ္ ပါတယ္။

စီးပြားေရးမွာ အေမရိကန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏိုင္ဖို႔၊ ႏိုင္ငံသားေတြႏိုင္ငံတကာ အေၾကြး၀ယ္ကတ္ ေစ်းကြက္ထဲ ၀င္ႏိုင္ဖို႔နဲ႕

ေဒၚလာအေျချပဳ ေငြလႊဲလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔တို႔အတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အေထြေထြ လိုင္စင္တစ္ရပ္ ထုတ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္မ အေမရိကန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို ေျပာၾကားလိုတာ ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကပါ။

ဒီလိုဆိုရင္ အခု ေျဖေလွ်ာ့ေပးတဲ့ တားဆီးပိတ္ပင္မႈေတြ ပြင့္ရာက ဘယ္သူေတြအက်ဳိးရမလဲ။

သြယ္၀ိုက္ေသာ အားျဖင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ရလာမယ္ဆိုတာေတာ့ မျငင္းခ်င္ပါဘူး။

သို႔ေသာ္လည္း Grass root People ေခၚတဲ့အေျခခံလူတန္းစားေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးရာေရာက္ ပါ့မလား။

ကၽြန္မရဲ႕ ႏြားေျခရာခြက္ထဲက ဖားသူငယ္အျမင္မ်ဳိးနဲ ႔ၾကည့္ရရင္ေတာ့

လယ္သမား၊ အလုပ္သမား ၀င္ေငြေကာင္းမွ တစ္တိုင္းျပည္လံုး လူေနမႈ အဆင့္ျမင့္၊ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြေတြတိုးပါမယ္။

လယ္သမားရဲ႕သီးႏွံအထြက္တိုး၊ ႏိုင္ငံျခားကိုေစ်းေကာင္းနဲ႔ပို႔ရမွ ဒီလယ္သမား ႏို႔ဆီ၊သၾကား၊ဘီစကစ္ စတာေတြ ၀ယ္စားႏိုင္မယ္၊

အိမ္သစ္ေဆာက္ သြပ္မိုးႏိုင္မယ္၊ TV ၀ယ္ၾကည့္ႏိုင္မယ္၊ ေ႐ႊ၀ယ္ႏိုင္မယ္။

CMP အလုပ္သမေလးေတြ၊ ေရလုပ္ငန္းသမားေတြ ၀င္ေငြေကာင္းရင္လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္းပဲေပါ့။

အဲဒီကေန ကုန္စံုဆိုင္ေတြ၊ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းေတြ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေတြ၊ ေ႐ႊဆိုင္ေတြပါ ၀င္ေငြတိုးလာမယ္။

Imported goods သြင္းကုန္ပစၥည္း ေတြလည္း သြက္သြက္ေရာင္းရပါမယ္။

ဒီလုပ္ငန္းေတြက ေက်ာက္မ်က္၊သတၳဳ နဲ႔ ေရနံေတြလို ျပန္မျပည့္မယ့္ သဟံဇာတေတြလည္း မဟုတ္၊

သစ္ေတာထြက္ေတြလို ႏွစ္႐ွည္ ေစာင့္ဆိုင္းရတဲ့ ကုန္စည္ေတြလည္းမဟုတ္တဲ့အတြက္

ႏိုင္ငံတိုးတက္ဖို႔ ေကာက္ပဲ သီးႏွံ၊ေရထြက္နဲ႔ CMP လုပ္ငန္းေတြ ဖြံၿဖိဳးေစခ်င္ပါတယ္။

လယ္သမားေတြ သီးႏွံပိုးက်ရင္၊ တံငါသည္ေတြ မုန္တိုင္းမိရင္၊ အလုပ္သမားေလးေတြ လုပ္ခေကာင္းေကာင္းမရရင္

Domino Effect နဲ႔ဘဏ္လုပ္ငန္း႐ွင္ႀကီးေတြ ေ႐ႊဆိုင္႐ွင္ႀကီးေတြလည္း စီးပြားေရးထိခိုက္မွာပါ။

၀န္ႀကီးမစၥစ္ကလင္တန္က အေမရိကန္ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ က႑တိုင္းက ဘယ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနဲ႔မဆို ဆက္ဆံလုပ္ကိုင္ႏိုင္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

လူေတြက အေမရိကန္ကုမၸဏီေတြကို ၾကည့္ၿပီး အလုပ္သမားေတြအေပၚ ဘယ္လိုဆက္ဆံသင့္တယ္၊

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ အေလးထားသင့္တယ္၊ ဆိုး႐ြားတဲ့ ေဖာက္သည္ေတြနဲ႔ မဆက္ ဆံသင့္ဘူး၊

ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ေစ၊ လြတ္လပ္တဲ့ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းပဲ ျဖစ္ေစ စီးပြားေရးကို ေလးစားမႈ၊

တာ၀န္ သိမႈေတြနဲ႔ လုပ္ကိုင္သင့္တယ္လို႔ ျမင္လာေစခ်င္မိပါတယ္။

အခုကၽြန္မတို႔ကိုဖြင့္ေပးမယ့္တံခါးကေန ဘယ္သူေတြ ၀င္လို႔ထြက္လို႔ရမွာလည္း။

ေရနံနဲ႔ ဂက္(စ) ကုမၸဏီေတြလာမွာ လည္းႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြဖြံၿဖိဳးမွာလည္း ႀကိဳဆိုပါတယ္။

ခရက္ဒစ္ကဒ္ လည္းကိုင္ခ်င္ပါတယ္။ အေမရိကန္ ကုမၸဏီေတြရဲ႕ အလုပ္သမားေတြအေပၚ ဆက္ဆံေရးကိုလည္း အတုယူခ်င္ပါတယ္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မထိခိုက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမွာေတြလည္း သင္ယူခ်င္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အဲဒီလႈိင္းလံုးအႀကီးႀကီးေတြအလာမွာ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ေလွငယ္ေလးေတြျမဳပ္သြားမလား

၊ပရုပ္လံုးေလးေတြ ပိုပါးသြားမလား ဆိုတာေတာ့ စိုးထိတ္ ေနမိတုံးပါပဲ။

ကၽြန္မတို႔လို လူလတ္တန္းစားေတြ ကိုယ္ပိုင္ကားသစ္ မစီးႏိုင္ရင္ေနပါေစ၊

အလုပ္သမေလးေတြ ဖယ္ရီကား၊ ဘတ္(စ)ကား ေခ်ာင္ေခ်ာင္စီးရေစခ်င္ပါတယ္။

လုပ္ခေကာင္းေကာင္းေပးမယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕အပ္ကုန္ေတြ ထုတ္လုပ္ခ်င္ပါတယ္။

ကၽြန္မတို႔ ပုဇြန္ဆိတ္နဲ႔ ငါးေသးငါးဖြဲ စားခ်င္စားေနရပါေစ၊

တံငါသည္ေလးေတြ ဖမ္းရတဲ့ငါး၊ပုဇြန္ ႀကီးႀကီးကို

ေစ်းေကာင္းေပးမယ့္ ႏိုင္ငံ တင္ပို႔ေရာင္းလို႔ရၿပီး သြပ္မိုးအိမ္သစ္ေဆာက္ေစခ်င္ပါတယ္။

ကၽြန္မတို႔ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြနဲ႔ လြယ္လြယ္ ကူကူ ေငြလႊဲခြင့္မရခ်င္ေနပါေစ၊

ခရက္ဒစ္ကဒ္ေတြနဲ႔ လြယ္လြယ္ကူကူ ေစ်း၀ယ္ခြင္႔မရခ်င္ေနပါေစ၊

ေတာင္သူလယ္သမားေတြ ကိုယ္စိုက္ထားတဲ့ သီးႏွံေလးကို ေစ်းေကာင္းေပး၀ယ္မယ့္ ႏိုင္ငံကိုတင္ပို႔္ခြင့္၊

Value Added လုပ္ၿပီး တန္ဖိုးျမွင့္ေရာင္းလို႔ရမယ့္ နည္းစနစ္ ဆိုတာေတြ ရၿပီး

မိဘအေမြေပးထားတဲ့ ေ႐ႊေပါင္သံုးေနရတဲ့ ဘ၀ကလြတ္ေစခ်င္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာရဲ႕အကူအညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ေတြ ၀င္လာရင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးလည္း တိုးတက္လာမွာ ေတြးၿပီး ေပ်ာ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ သူမ်ားေပးတဲ့အေထာက္အပံ့ သက္သက္နဲ႔ေတာ့ လူမျဖစ္ခ်င္ပါဘူး။

ကိုယ့္ကို ၀ိုင္း၀န္းေဖးမမယ့္လက္ ေတြကို တြဲရင္း ေျမေပၚမွာ ခိုင္ခိုင္ရပ္ႏိုင္ခ်င္ပါတယ္။

ႀကိဳးစားအားထုတ္ခြင့္လည္း ရခ်င္ပါတယ္။

အခုခ်ေပးမယ့္ အစီအစဥ္ေတြ ကေတာ့

လူမ႐ွိတဲ့ သဲကႏ ၱာရထဲမွာ အစာငတ္ေရျပတ္ေနသူကို ေငြထုပ္ႀကီးေပးလိုက္သလို ပါပဲ။

၀ယ္စားလို႔ရမယ့္ အနီးဆံုးေနရာကိုသြားရင္း အသက္ဆံုးရမလားမသိပါဘူး။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြကို ကူညီခ်င္ပါတယ္ဆိုရင္ ဒီတံခါးကေန ဆင္းရဲသားျပည္သူေတြ

ျဖတ္သန္းၽသြားလာႏိုင္မယ့္ အစီအစဥ္ေလးနဲ့ ဖြင့္ေပးသင့္တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။

ဒီလိုျမင္မိတာ က်ြန္မပဲ ဒံုးေ၀းေနသလား၊က်ြန္မပဲ ေလာဘၾကီးေနသလား၊က်ြန္မပဲ စိတ္ေစာေနသလား။

ေက်းဇူးျပဳျပီး ရွင္းျပေပးၾကပါရွင့္။

padonmar

About padonmar

has written 227 post in this Website..

THAKHIN CJ #12112010 (5/2/16)

   Send article as PDF