အား လံုး မဂၤလာ ပါ ~~~[em:2:][em:2:][em:2:]

 

ႂကြက္ ေသ တ ေကာင္ အရင္း ျပဳ ။

လြန္ ခဲ့ ေသာ ႏွစ္ ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ေလာက္ က ၊ အ မ်ား  ျပည္ သူ ၏ ဆႏၵ မဲ ျဖင့္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမာက္ ထား ေသာ ဦးႏု အစိုးရ  ေခတ္ မွာ က်ေနာ္ တို႕ အလယ္တန္း ဗမာ စာ ဖတ္စာ အုပ္ ထဲ တြင္ “ ႂကြက္ ေသ တ ေကာင္ အရင္း ျပဳ ” ဆို ေသာ သင္ခန္းစာ တစ္ ပိုဒ္ ကို သင္ ၾကား ရ ပါ သည္ ။

 ၎ သင္ခန္းစာ ၏ အၾကမ္းဖ်င္း ဆိုလိုရင္း မွာ လူ တ ေယာက္ သည္ ႂကြက္ ေသ တ ေကာင္ ကို ယူ ၍ ၊ ေၾကာင္ ေမြး ထား ေသာ လူ ကို သြား ေရာက္  ေရာင္း ခ် ၿပီး ရ လာ ေသာ ေငြ ျဖင့္ တ စ ၊ တ စ ျခင္း ႀကိဳးစား အား ထုတ္ ၿပီး အလုပ္ လုပ္ ခဲ့ ရာ ေနာက္ ဆံုး သူေဌး ျဖစ္ သြား သည့္ အ ေၾကာင္း ျဖစ္ ပါ သည္ ၊ ေသခ်ာ အ ျပည့္ အ စံု ကို ေတာ့ မ မွတ္မိ ေတာ့ ပါ ( ဤ သင္ ခန္း စာ ကို အျပည့္အစံု မွတ္ မိ ေသာ ပုဂၢိဳလ္ မ်ား ရွိ ရင္ မ စ ေပး ပါ ရန္ ၊ ေက်း ဇူး တင္ ပါ သည္ ) ၊ ထို ဖတ္ စာ အုပ္ ျပဳ စု သူ ၏ ေစတနာ က ေတာ့ လူ ေတြ ႀကိဳးစား ေအာင္ အား ေပး ထား ခ်င္း ျဖစ္ ပါ သည္ ။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ ရက္ ေန႕ ေနာက္ ပိုင္း ဗိုလ္ ရွဳေမာင္ တို႕ အုပ္စု ( ျပည္သူ႕ မ်ဳိး ခ်စ္ တပ္မေတာ္ ဆို လား ? ) တိုင္း ျပည္ ကို အတင္း အဓမၼ အုပ္ခ်ဳပ္ လာ တဲ့ အခါ ၊ ဒီ “ ႂကြက္ ေသ တ ေကာင္ အရင္း ျပဳ ” ဆို ေသာ သင္ခန္းစာ သည္ ေခါင္း ပံုျဖတ္ အရင္းရွင္ စနစ္ ဆုိး အေတြးအေခၚ ျဖစ္ ၿပီး ၊ ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ ျဖင့္ ခ်ီ တက္ ေန တဲ့ ဆိုရွယ္လစ္ စနစ္ နဲ႕ လံုး ဝ မဟပ္ဆပ္  သည့္ အ တြက္ ၊ ၎ သင္ခန္းစာ ကို လံုး ဝ သင္ ၾကား ခြင့္ မ ျပဳ ေတာ့ ပါ ။ အ ေၾကာင္း ရင္း က ေတာ့ ရွင္း ပါ သည္ ႂကြက္ ေသ ကို အ ရင္း ျပဳ ေသာ သူ သည္ ဦးေဏွာက္ ကို အ ေျခာက္ခံ ၊ ဥာဏ္ ကို အ သံုး ျပဳ ၿပီး အခ်ိန္ အ ေတာ္ ၾကာ ႀကိဳးစား မွ သူေဌး ျဖစ္ လာ ႏိုင္ ခဲ့ ပါ သည္ ။ “ ျပည္သူ႕ မ်ဳိး ခ်စ္ တပ္မေတာ္ ” ေတြ ရဲ႕ လုပ္ ပံု က ေတာ့ မ တူ ပါ ၊ ၎ တို႕ ၏ စြမ္း ရည္ သည္ အ လြန္ ထက္မ်က္ ၿပီး  short to the point ဘဲ လုပ္ တတ္ သည္ ၊ ဥပမာ –

 ျပည္သူ႕ မ်ဳိး ခ်စ္ တပ္မေတာ္  သည္ ၎ တို႕၏ ေဗ်ာက္ မ်ား ( က် ေနာ္ တို႕ ေခတ္ မွာ ေျခာက္လံုးျပဴး ေသနတ္ ကို ေဗ်ာက္ ဟု တင္စား ထားသည္ ) ကို ခါး မွာ ခ်ိတ္ ၍ ၊ သူ တပါး ၏ စတိုးဆိုင္ မ်ား ၊ ကုမၸဏီ မ်ား ၊ စက္ရံု မ်ား ၊ ေဆးရံု မ်ား ႏွင့္ စာ သင္ ေက်ာင္း မ်ား ထဲ သို႕ ဝင္ ေရာက္ သြား  ၿပီး “ ႏုိင္ငံေတာ္ ၏ ေရွး ေရး ကို ေမွ်ာ္ ကိုး ၍ အ မ်ား ျပည္ သူ ၏ အက်ုိး ကို ေရွ႕ရွဳ လ်က္ ၊ ျမန္မာ့ နည္း ျမန္မာ့ ဟန္ ႏွင့္ အ ညီ ၊ ခ်ီ တက္ ေန တဲ့ ဆိုရွယ္လစ္ စီးပြား ေရး စနစ္ ၏ လို အပ္ ခ်က္ အရ ၊ ဒါ ေတြ အား လံုး ကို အမ်ား ျပည္ သူ အတြက္ ျပည္သူ ပိုင္ သိမ္း လိုက္ ပါ ၿပီ ” တဲ့ ။

 ကဲဗ်ား ~~ ဟို လူ က ႂကြက္ ေသ ႀကီး ကို ကိုင္ ၿပီး ကားယား ကားယား နဲ႕ ေၾကာင္ႀကီး ကို လိုက္ ရွာ ၊ ဟုတ္ ေပါင္ ေယာင္ လို႕ ၊ ေၾကာင္ ေမြး ထား တဲ့ လူ ကို လိုက္ ရွာ ေန တံုး မွာ ၊ သူ မ်ား ျပည္သူ႕ မ်ဳိး ခ်စ္ တပ္မေတာ္ ဟာ ေန႕ခ်င္း ညခ်င္း စတိုးဆိုင္ ပိုင္ ရွင္ မ်ား ၊ ကုမၸဏီ ပိုင္ ရွင္ မ်ား ၊ စက္ရံု ပိုင္ ရွင္ မ်ား ၊ ေဆးရံု ပိုင္ ရွင္မ်ား ႏွင့္ စာ သင္ ေက်ာင္း ပိုင္ ရွင္ မ်ား ျဖစ္ ကုန္ ၾက ၿပီ ၊ တကယ္ ေတာ့ ၊ ကိုယ္ နဲ႕ မဆိုင္ တာ ၊ ကိုယ္ က မကၽြမ္း တာ ေလွ်ာက္ ဝင္ လုပ္ ၊ ဝင္ ဖက္စြက္ ေတာ့ ဒီ လို နဲ႕  ေနာက္ ေၾကာင္း ဘယ္ လို ဆက္ သြား ဘယ္ လို ျဖစ္ သြား တယ္ ဆို တာ အ မ်ား အ သိ ဘဲ ေပါ့ ။

ထို႕ ေၾကာင့္ ယခု ေခတ္ ခ ေလး ေတြ အရင္ ေခတ္ လူ ႀကီး ေတြ လို ဘာ မ ဆို အလကား ရ ခ်င္ တဲ့ စိတ္ ဓါတ္ မ ရွိ ေစ ရန္ ၊ အဲ လို မ်ဳိး စိတ္ဓါတ္ မ ေမြး ရန္ ႏွင့္ အလုပ္ ကို ႀကိဳးစား စိတ္ ရွိ ေအာင္ ၊ ထို “ ႂကြက္ ေသ တ ေကာင္ အရင္း ျပဳ ” ဆို ေသာ သင္ခန္းစာ ကို ျပန္ လည္ ျပဌာန္း သင္ ၾကား ေပး သင့္ ပါ ေၾကာင္း ။  [em:3:] [em:3:] [em:3:]

 ႂကြက္ တ ေကာင္ ရဲ႕ တန္ ဖိုး (၁) ။

ဗမာ ျပည္ မွာ ေန ခဲ့ စဥ္ က အ ကယ္ ၍ ေန အိမ္ တြင္ ႂကြက္ မ်ား ေသာင္း က်န္း ရင္ မ်ား ေသာ  အား ျဖင့္ ႂကြက္ ေထာင္ေခ်ာက္ အညွပ္ မ်ဳိး နဲ႕ ေထာင္ ဖမ္း ေလ့ ရွိ ပါ သည္ ၊ ထိုင္ဝမ္ ႏိုင္ငံ မွာ ေတာ့ အဲ ဒီ လို ညွပ္ တဲ့ ေထာင္ေခ်ာက္ ကို ဝယ္ ခ်င္ ရင္ ဝယ္ လို႕ မ ရ ပါ ၊ ေရာင္း တဲ့ လူ ကို အစိုးရ က တိရစၧာန္ ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ ျခင္း ဥပေဒ နဲ႕ အ ေရး ယူ ႏိုင္ ပါ သည္ ။  ဒီ အ ေၾကာင္း မ သိ လို႕ ဗမာ ျပည္ ျပန္ တံုး က ႂကြက္ ေထာင္ေခ်ာက္ အညွပ္ ကို ဝယ္ ခဲ့ မလို႕ စဥ္း စား မိ ေသး တယ္ ၊ ကံ ေကာင္း လို႕ မ ဝယ္ ျဖစ္ ခဲ့ တာ ၊ ႏို႕ မ ဟုတ္ ရင္ ေလ ဆိပ္ မွာ ဒါဏ္ ေငြ ေကာင္းေကာင္း ေလး ေဆာင္ ရ ပါ လိမ့္ မယ္ ။

က်ေနာ္ တို႕ ထိုင္ဝမ္ မွာ  ႂကြက္ ဖမ္း ျခင္ ရင္ ၊ ႂကြပ္ ကို ကပ္ ႏိုင္ တဲ့ ေကာ္ေစး ခ်ပ္ျပား ကို သံုး ရပါ တယ္ ၊ ၎ ခ်ပ္ျပား ကို တ ခါ ဝယ္ ရင္ ႏွစ္ ခ်ပ္ တြဲ ထိုင္ဝမ္ ေဒၚလာ ၆၀ ေပး ၇ ညပီး 2 US $  ေလာက္ ေပါ့ ၊ ဒါ ေၾကာင့္ တခ်ပ္ ကို ႂကြက္ တ ေကာင္ တည္း သာ ဖမ္း မိ မယ္ ဆို ရင္ အဲ ဒီ ႂကြက္ ၏ တန္ ဖိုး ဟာ တစ္$ ေပါ့ ၊ ဖမ္း မိ ေသာ ႂကြက္ ဦး ေရ မ်ား သည့္ အ မွ် ႂကြက္ ရဲ႕ တန္ ဖိုး လည္း ေလွ်ာ့ က် သြား ႏိုင္ ပါ သည္ ။ [em:3:] [em:3:] [em:3:]

 

ဘယ္ႂကြက္က သြား ခ်ိတ္ မွာ လဲ ?

တရံေရာအခါ အစား အ ေသာက္ ထုတ္ လုပ္ ေသာ စက္ ရံု တ ရုံ ၌ ၊ ရာ ဂ ဏန္း ႏွင့္ ခ်ီ ေသာ ႂကြက္ မ်ား သည္ ေပ်ာ္ ရႊင္ စြာ စား ေသာက္ ၿပီး ေန ထိုင္ ၾက ပါ သည္ ၊ စက္ ရံု ပိုင္ ရွင္ သည္ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ မွ လြန္ စြာ အ စြမ္း ထက္ ေသာ ေၾကာင္ႀကီး တ ေကာင္ ကို ပင့္ ခဲ့ ပါ သည္ ၊ ေၾကာင္ ႀကီး သည္ လည္း တာ ဝန္ က် ရာ သို႕  ေရာက္ ေရာက္ ခ်င္း ၊ ႂကြက္ မ်ား ကို ပါးစပ္ တြင္ တ ေကာင္ ၊ ခံ တြင္း တြင္ တ ေကာင္ ၊ အာ ေခါင္ မွာ တ ေကာင္ ၊ အစာ အိမ္ မွာ တ ေကာင္ ၊ အူ မ မွာ တ ေကာင္ ဆက္ တိုက္ စား သံုး ျပ လိုက္ ပါ သည္ ။

( အ ထက္ ပါ ေၾကာင္ ႀကီး သည္ ၊ က်ေနာ္ မ်ဳိး အင္ မတန္ မွ ရိုေသ ေလး စား ေသာ ရြာ ထဲ မွ ဆရာႀကီး ေၾကာင္ႀကီး ျဖစ္ လိမ့္ မည္ ဟု က်ေနာ္ မ်ဳိး လံုး ဝ မ ယူ ဆ မိ ပါ ၊ ယူ လည္း မ ယူ ဆ သင့္ ပါ ၊ အ ကယ္ ၍ ဟုတ္ ခဲ့ ရင္ လည္း တိုက္ဆိုင္ မွဳ တာ ျဖစ္ ၿပီး  ေတာင္း ပန္ ပါ သည္ )

ႂကြက္ မ်ား သည္ ႀကီးမား ေသာ အႏၱရာယ္ ကို သိ ျမင္ လာ ကာ ၊ အ ေရး ေပၚ ညီလာခံ ( ဘာ ေၾကာင့္ အစ္ ကို ျဖစ္ တဲ့ လူ က လာ မ ခံ တာ လည္း စဥ္း စား လို႕ မ ရ ပါ ) ေခၚ ယူ လိုက္ ၿပီး ၊ ေအာက္ ပါ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ ကို ကန္႕ ကြက္ မဲ လံုး ဝ မရွိ ဘဲ အ တည္ ျပဳ လိုက္ ပါ သည္ ။

“ ေၾကာင္ ႀကီး ၏ လွဳပ္ရွား မွဳ ကို ႀကိဳ တင္ သိ ရွိ ႏိုင္ ရန္ ၊ ေၾကာင္ ႀကီး ၏ လည္ပင္း မွာ Bell တ လံုး သြား ေရာက္ ခ်ည္ေႏွာင္ ထား ေပး သင့္ ပါ ေၾကာင္း ”

အခ်ိန္ ႏွစ္ ပါတ္ ခန္႕ ၾကာ သြား ေသာ္ လည္း Bell သြား ခ်ည္ တဲ့ ေကာင္ ကို ေရြး ခ်ယ္ တင္ ေျမာက္ ႏိုင္ ျခင္း မ ရွိ ခဲ့ ပါ ။ ထို အ ခါ  ႂကြက္ အစည္းအရံုး ဥကၠဌ သည္ ၊ တရုတ္ ျပည္ ႀကီး ၏ ေဟာင္ေကာင္ တြင္ ရွိ ေသာ Walt Disney မွာ အ လုပ္ ဆင္း ေန သည့္ Mickey Mouse ကို လွမ္း ၿပီး အ ကူအညီ ေတာင္း လိုက္ ပါ သည္ ၊ Mickey က ႂကြက္ အစည္းအရံုး ဥကၠဌ ထံ သို႕ ေအာက္ ပါ အႀကံအဥာဏ္ ေပး လိုက္ ပါ သည္ ။

GPS system ပါ ေသာ smart phone တ လံုး ကို ေၾကာင္ႀကီး အား ဆက္သ လိုက္ လွ်င္ ၊ ေၾကာင္ႀကီး ၏ သြား လာ လွဳပ္ရွား မွဳ အား လံုး ကို ၿဂိဳလ္တု က ေန တ ဆင့္ ထပ္ ခ်ပ္ မ ကြာ သိ ရွိ ႏိုင္ ပါ သည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ၊ ယခု အ ခါ ေၾကာင္ႀကီး နဲ႕ ပါတ္သက္ ေန ေသာ အရာ အား လံုး ကို အ ေနာက္ ပိုင္း သတင္း ရပ္ ကြက္ မွ အနီးကပ္ ေလ့လာ သံုးသပ္ လွ်က္ ရွိ ေန ပါ ေၾကာင္း ။[em:3:] [em:3:] [em:3:]

 

ႂကြက္ တ ေကာင္ ရဲ႕ တန္ ဖိုး (၂ ) ။

လြန္ ခဲ့ ေသာ ေႏြရာသီ ေက်ာင္း ပိတ္ ရက္ ၊ က်ေနာ့ အဘြားႀကီး ( မိုင္ ဝိုက္F ္) ၏ တူမ ျဖစ္သူ ဗမာ ျပည္ မွ ထိုင္ဝမ္ သို႕ တကၠသိုလ္ လာ တက္ ေသာ ေကာင္မေလး သည္ ၊ သူ မ တက္ ေရာက္ ေသာ ေက်ာင္း မွ တရုတ္ ျပည္ ႀကီး သို႕  summer camp သြား ရန္ ရွိ ပါ သ ျဖင့္ ၎ ေမြး ထား ေသာ pet ျဖစ္ တဲ့ ႂကြက္ မ်ဳိး ရင္း ထဲ က Hamster ေလး တ ေကာင္ ၊ အ ေဆာင္ တြင္ ၾကည့္ ရွဳ ေစာင့္ ေရွာက္ ေပး မည့္ လူ မ ရွိ သည့္ အ တြက္  ၊ သူမ ၏ အေဒၚ ( မိုင္ ဝိုက္F ္) ထံ လာ ေရာက္ အပ္ ႏွံ ထား သြား ပါ သည္ ။ သံုး ရက္ ခန္႕ ၾကာ တဲ့ အ ခါ ၊ ထို ႂကြက္ ကေလး ဟာ မစားမေသာက္ ဘဲ ႏံုး ေန ေတာ့ သည္ ၊ အဘြာ ႀကီး လည္း လန္႕ျဖတ္ ၿပီး ၊ သူ မ်ား တကူးတက ႀကီး လာ အပ္ ထား တာ ၊ တခုခု ျဖစ္ သြား ရင္ အားနာ စရာ ေကာင္း တယ္ ဆို ၿပီး ၊ ဆိုင္ကယ္ နဲ႕ ႂကြက္ ကို မ ၍ pet ေဆးခန္း ကို သြား ျပ တာ ေပါ့ ။

pet ေဆးခန္း ေတာ့ အ မ်ား ႀကီး ရွိ ပါ တယ္ ၊ သို႕ ေသာ္ လည္း မ်ား ေသာ အား ျဖင့္ ေခြး ႏွင့္ ေၾကာင္ႀကီး ကို သာ ကုသ  ၾက တာ မ်ား တယ္ ၊ အဘြား ႀကီး လည္း တ ဆိုင္ တက္ တဆိုင္  ဆင္း နဲ အဲ ကလို လိုက္ လွန္ စံုစမ္း ရွာေဖြ ရာ ၊ Taipei County မွ Taipei City သို႕ ေရာက္ သြား ၿပီး ၊ ေဆး ခန္း ကို ေတြ႕ လိုက္ ေသာ္ ျငား လည္း ၊ ေဆး ခန္း က ေကာင္ မ ေလး က ဘြား ေတာ္ ကို “ အန္ဒီ ~ booking လုပ္ ထား သလား ? မ လုပ္ ထား ရင္ ဒီ ေန႕ လုပ္ ထား လိုက္ ၊ ၿပီး ရင္ မနက္ျဖန္ မွ လာ ျပ လိုက္ ” တဲ့ ။

အဘြား ႀကီး လည္း မ နဲ ေတာင္း ပန္ ၿပီး “ အန္ဒီ ေစာင့္ ေန မယ္ အားလံုး ၿပီး လို႕  ေနာက္ ဆံုး မွ ၾကည့္ မယ္ ၊ ဒီ ေန႕ ၾကည့္ ျဖစ္ ေအာင္ လုပ္ ေပး လိုက္ ပါ ”

ႏွစ္ နာ ရီ ခန္႕ ၾကာ ေသာ အ ခါ ဘြားေတာ္ အ လွည့္ ၊ ဟုတ္ ေပါင္ ႂကြက္ အ လွည့္ ။

အမယ္ ~~~ၾကြက္ ကို လည္း file တြဲ နဲ႕ဗ် ၊ P C ထဲ ကို လည္း ရိုက္ သြင္း ရ ေသး တယ္ ။

နာမည္ ၊_ _ _

အသက္၊_ _

ေမြးေန႕၊_ _ _ _

အ ထက္ ပါ သံုး ခု စလံုး က ေတာ့ မ သိ ဘူး ေပါ့ ၊ ကိုယ္ ပိုင္ မွ မဟုတ္ တာ ။

ေန ရပ္ လိပ္ စာ နဲ႕ ဖံုး နံပါတ္ ကို ေရး ၿပီး ေနာက္ ၊ ဆရာဝန္ က ႂကြက္ ၏ သြား ကို စစ္ေဆး တယ္ ၊ အာ ေခါင္ ကို ၾကည့္ ေပး တဝ္ ။ ၿပီး ရင္ ႂကြက္ ၏ မဆင္ ကို ဓါတ္ ခြဲ ၾကည့္ ေပး တယ္ ၊ အား လံုး ေပါင္း ေဆးဖိုးဝါးခ ထိုင္ဝမ္ ေဒၚလာ ၅၀၀ US 16$ ခန္႕ ေပး ေဆာင္ ရ ၿပီး  result က ေတာ့ ဘာ မွ မ ျဖစ္ ပါ  ၊ ရာသီဥတု ပူ လို႕ တဲ့ ၊ ႂကြက္ အ တြက္ အား ေဆး ရည္ ေပး ၍ ဘြားေတာ္ ကို ျပန္ လႊတ္ လိုက္ သည္ ၊ ၿပီး ေတာ့ ႂကြက္ ကို Air con ဖြင္႕ ထား ေပး လိုက္ ပါ တဲ့ ။

က်ေနာ္ တို႕ က သူ မ်ား အိမ္ ကို ငွား ၿပီး ေန တာ ၊ Air con မ ရွိ ပါ ဘူး ။

ည က်ေနာ္ အလုပ္ က ေန ျပန္ ေရာက္ လာ ေတာ့ ( မိုင္ ဝိုက္F ္) က ငို၍ရယ္၍ မ ရ ေသာ မ်က္ ႏွာ နဲ႕ ဒီ အ ေၾကာင္း စံု ကို ျပန္ ေျပာ ျပ ေတာ့ ၊ က်ေနာ္ သည္ ဘြားေတာ္ ကို သနား ရ မည့္ အစား ၊ မျပဳ လုပ္ သင့္ မျပဳ လုပ္ ထိုက္ ေသာ အ လုပ္ တခု ကို လုပ္ မိ လိုက္ ပါသည္ ၊ ၎ အလုပ္ သည္ ကား ဟက္ဟက္ ပက္ပက္ နဲ႕ ပိုက္ နာ ေအာင္ ရယ္ လိုက္ ခ်င္း ျဖစ္ ပါ သည္ ၊ “ ဒီ ႂကြက္ ကို ငါ Air con တခု ဝယ္ ေပး ရ မယ့္ ပံု ေပၚ ေန ၿပီ ဟု ထပ္ ေႏွာက္ လိုက္ ေသး သည္ ။

အဘြား ႀကီး လည္း ခါ တိုင္း ဆို ကပ္ေစး နဲ ၿပီး ေခၽြေခၽြ တာတာ နဲ႕ ေန ထိုင္ ခဲ့ တာ ၊ ဒိုင္း က နဲ ႂကြက္ တ ေကာင္ အ တြက္ ေငြ ၅၀၀ အလကား သံုး လိုက္ ရ သည့္ အ တြက္ ေတာ့ စိတ္ ဘယ္ ေကာင္း မွာ လည္း ။

ေငြ ၅၀၀ နဲ႕ အေတြ႕ အႀကံဳ တခု ႏွင့္ ဟာသ တ ခု ကို ဝယ္ လိုက္ ရ တာ ေပါ့ ကြယ္ ~~~။[em:3:] [em:3:] [em:3:]

ယ ခု အ ခ်ိန္ မွာ က် ေနာ္ လည္း ထိုင္ဝမ္ ေငြ ၄၅ က်ပ္ နဲ႕ Hamster ႂကြက္ တ ေကာင္ ဝယ္ ေမြး ထား လိုက္ ပါ ၿပီ ။

က်ေနာ္ေမြးထားေသာ Hamster ႂကြက္ကေလးပါ။

 

 

 

 က်ေနာ့ အေရး အသား ကို သည္းညည္းခံ ၿပီး ဖတ္ ေပး ေသာ မိတ္ေဆြ မ်ား အား လံုး ကို ႏွစ္လံုးသား အ တြင္း မွ အထူး ေက်း ဇူး တင္ ပါ သည္ ခင္ဗ်ာ ~~~ [em:2:]  [em:2:]  [em:2:]

ေမာ ပန္း သြား တယ္ ဆို ရင္ လည္း ေတာင္း ပန္ ပါ တယ္ ။

အား လံုး ရႊင္ လန္း ခ်မ္း ေျမ႕ ၾက ပါ ေစ ။[em:23:] [em:23:] [em:23:]

About Don Juan Ronald

has written 23 post in this Website..

တတိယလူတန္းစား ( ႏိုင္ငံျခားသား )အျဖစ္ျဖင့္၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေသာ democratic ဗမာျပည္ ႀကီးမွာ၁၃ႏွစ္ႏွင့္ ေမွာင္မွဳိက္ညစ္ပတ္ေသာတပါတီအာဏာရွင္ဗမာျပည္ႀကီးတြင္၂၉ႏွစ္၊ေနထိုင္ခဲ့ဘူးသည္ ။ ဗမာစာကိုခုႏွစ္တန္းမွစတင္၍သင္ၾကားခဲ့ျပီးသိပံၸျဖင့္ေအာင္ထားသည့္အတြက္ ၊ ဗမာစာအေရးအသားမေကာင္းပါ ၊ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္၍ “ Chinese ေပၚဦး ” ဟုဆရာမကတြင္ေစခဲ့ဘူးသည္ ၊ Date လြန္ဘိုးေတာ္တေယါက္ျဖစ္ေန၍ ၊၂၀ရာစုႏွစ္အေၾကာင္းေရးေလ့ရွိပါသည္။

   Send article as PDF