၁။ စကၠန္႔တုိင္းလွ်င္ အေမရိကန္ ၂၅၀ ေဒၚလာ၀င္ေငြရွိၿပီး တစ္ရက္တာကာလအတြက္
ေဒၚလာသန္း ၂၀ ၀င္ေငြရွိ၍ တစ္ႏွစ္၀င္ေငြ ၇.၈ ဘီလီယံရွိသည္။

၂။ အကယ္၍ သူသည္ ေဒၚလာတစ္ေထာင္ျပဳတ္က်သြားခဲ့သည္ဆုိပါလွ်င္
ဘယ္ေတာ့မွျပန္ေကာက္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္
အဆုိပါျပန္လည္ေကာက္ယူမည့္အခ်ိန္ ၄ စကၠန္႔တြင္ပင္ သူသည္ ေဒၚလာတစ္ေထာင္
ျပန္လည္ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။

၃။ အေမရိကန္ ဖက္ဒရယ္ အစုိးရ၏ ျပင္ပေၾကြးၿမီသည္ ၅.၆၂ ထရီလီယံမွ်ရွိသည္။
အကယ္၍ ဘီလ္ဂိတ္သာ အဆုိပါ အေၾကြးကုိ ေပးဆပ္ရမည္ဆုိပါက ၁၀
ႏွစ္မျပည့္မီကာလတြင္ပင္ အေၾကြးေက်သြားလိမ့္မည္။

၄။ ကမၻာေပၚရွိလူတုိင္းကုိ ၁၅ ေဒၚလာစီ အလွဴဒါနျပဳခဲ့သည္ဆုိေသာ္
၎အိတ္ကပ္ထဲတြင္ ေဒၚလာ ၅ သန္းခန္႔ က်န္ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။

၅။ အေမရိကန္အားကစားေလာကတြင္ အခ်မ္းသာဆုံးစာရင္း၀င္ျဖစ္ေသာ
မုိက္ကယ္ေဂ်ာ္ဒန္ ၂၂၇ ႏွစ္ခန္႔ မစားမေသာက္ဘဲစုမွ ရရွိမည့္ ၀င္ေငြသည္
ဘီလ္ဂိတ္၏ လက္ရွိပုိင္ဆုိင္မႈကုိမွီႏူိင္မည္။

၆။ ဘီလ္ဂိတ္တြင္ တုိင္းျပည္တစ္ခုရွိသည္ ဆုိပါလွ်င္ ကမၻာေပၚတြင္ ၃၇
ေယာက္ေျမာက္အခ်မ္းသာဆုံးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လိမ့္မည္။

၇။ ဘီလ္ဂိတ္၏ ပုိင္ဆုိင္မႈကုိ တစ္ေဒၚလာတန္မ်ားျဖင့္ စီတန္းလုိက္မည္ဆုိပါက
ကမၻာမွ လကမၻာအထိ စီတန္းႏူိင္ၿပီး အသြားအျပန္ ၁၄ ႀကိမ္ စီတန္းႏူိင္မည္။
ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ရန္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၄၀၀ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ဘုိးအင္း ၇၄၇
ေလယာဥ္ျဖင့္ ဆုိပါက ၇၁၃ ေခါက္တိတိ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

၈။ အသက္ ၉၀ ပ်မ္းမွ်ႏႈန္းအရ တြက္ခ်က္မည္ဆုိပါက ယခု ဘီလ္ဂိတ္၌ ရွိေနေသာ
အသက္အရြယ္မွ မေသဆုံးခင္အခ်ိန္အထိ သူ၏ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားကုိ တစ္ေန႔လွ်င္
၆.၇၈ သန္း သုံးျဖဳန္းပစ္မွသာ ကုန္ဆုံးႏူိင္ေပမည္။

၉။ သုိ႔ရာတြင္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကြန္ပ်ဴတာသုံးစြဲေနၾကေသာ Windows သမားမ်ားသည္
Microsoft Windows Error တက္စဥ္တုိင္း ( သုိ႔မဟုတ္ )
Hang သြားသည့္အခ်ိန္တုိင္းတြင္ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာႏႈန္းမွ်သာ ဘီလ္ဂိတ္ကုိ
ေတာင္းခံရမည္ဆုိပါက သူသည္ သုံးရက္အတြင္း ေဒ၀ါလီခံသြားရႏူိင္ေပသည္။

About zaylay

Zar Lay has written 225 post in this Website..

I am simple girl. I like raining season.