တစ္ေန႔ႏွင့္တစ္ည တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အျပင္းအထန္ျပဳျပီးေနာက္တစ္ေန႔နံနက္ (၃)နာရီခန္႔တြင္ လက္ေျဖာင့္ရဲစည္ႏွင့္ အေဖာ္မိုင္စြန္ခတို႔ ကုန္သည္ၾကီးမ်ားဟိုတယ္မွ ထြက္ခြာလာျပီး ပစ္ကြင္းတည္ရွိရာသို႔ စီးကရက္ကိုယ္စီဖြာျပီး ေအးေဆးစြာထြက္ခြာခဲ့သည္…

 

ဦးမင္းမတ္မွာ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံသို႔ထြက္ခြာမည့္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္အတြက္ အီဂ်စ္တြင္အသံုးျပဳမည့္ တယ္လီဖုန္းျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေလယာဥ္ လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ Passport ႏွင့္ ဗီဇာစာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုအဆင္သင့္ျပင္ဆင္ေစာင့္ဆိုင္း

ေနေလေတာ့သည္…

 

ဘိန္းစားေပါက္ေဖာ္ႏွင့္ မႏြယ္ပင္တို႔သည္ ဆံုရပ္အမွတ္ (၁) သတ္မွတ္ေနရာျဖစ္ေသာ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ဘုရားသို႔ သြားေရာက္ရန္ လိုအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ၾကေလသည္…

 

ေမာင္အာဂႏွင့္ ရေသ့ၾကီးစည္သူမွာ အထုပ္အပိုးမ်ားျပင္လ်က္ က်ရာေနရာမွ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္အသင့္အေနအထားျဖစ္ေနေပေတာ့၏…

 

ခန္႔မွန္းခ်ိန္မွာ နံနက္ (၉)နာရီ ရံုးသြားရံုးလာအမ်ားဆံုးအခ်ိန္ လူအရႈပ္ဆံုးအခ်ိန္…

အႏၲရာယ္အမ်ားဆံုးအခ်ိန္၊ အခြင့္အသာဆံုးအခ်ိန္…

 

ႏွဴးဘာဂိုဏ္းခ်ဳပ္သမိန္ဂီႏွင့္ ခ်ာတူးလန္မွာ ေၾကာင္ၾကီးကိုလုပ္ၾကံမႈမေအာင္ျမင္ပါက ဒုတိယအစီအစဥ္အေနျဖင့္ အနီးကပ္လုပ္ၾကံရန္အတြက္ အစီအစဥ္သစ္တစ္ခုကို ေရးဆြဲေနေလ၏…

 

ခဏအၾကာ ႏွဴးဘာဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သမိန္ဂီထံသို႔ဖုန္းေခၚဆိုမႈ၀င္လာျပီး “အင္း” ခ်င္းထပ္ ေျပာၾကားေနသည္ကိုသာၾကားရေလသည္…

 

နံနက္ (၃)နာရီ၊ မိနစ္ (၂၀)ခန္႔တြင္ လက္ေျဖာင့္ရဲစည္ႏွင့္ မိုင္စြန္ခတို႔ႏွစ္ဦး သတ္မွတ္ အေဆာက္အဦးေပၚသို႔ေရာက္ရွိေၾကာင္း ဖုန္းစာတိုပို႔စနစ္ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားသည္…

 

နံနက္ (၅)နာရီအတိတြင္… ေမာင္အာဂတို႕အား စတင္ထြက္ခြာရန္ ဘိန္းစားေပါက္ေဖာ္မွ စီစဥ္ေတာ့သည္… ဟိုတယ္မွငွားရမ္းထားေသာကားငယ္တစ္စီးျဖင့္ ေမာင္အာဂတို႔ ေရႊတိဂံုဘုရားဆီသို႔သြားေရာက္ရန္ျဖစ္ေပသည္…

ဆံုမွတ္အမွတ္ (၂)သည္ကား ေရႊတိဂံုဘုရား…

 

ဒုတိယထြက္ခြာသူမွာ ဦးမင္းမတ္… ဟိုတယ္အသင့္စီစဥ္ေပးေသာ ေမာ္ေတာ္ကားျဖင့္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သို႔ထြက္ခြာေလ၏…

 

ေမာင္အာဂတို႔ထြက္ခြာျပီး မိနစ္(၃၀)ခန္႔အၾကာ ဘိန္းစားေပါက္ေဖာ္ႏွင့္ မႏြယ္ပင္တို႔လဲ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ဘုရားဘက္သို႔ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ခြာခဲ့ျပီ…

 

အခန္းအတြင္းတြင္ ႏွဴးဘာဂိုဏ္းခ်ဳပ္သမိန္ဂီႏွင့္ ခ်ာတူးလန္တို႔ႏွစ္ေယာက္ ေနာက္ဆံုးအခန္းအား ေငြရွင္းျပန္အပ္ရန္ႏွင့္ မူလအစီအစဥ္မေအာင္ျမင္ပါက ဒုတိယအစီအစဥ္ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ရွိၾကသည္…

 

xxxxxxxxxxxxx

 

နံနက္ (၈)နာရီ…

အခ်ိန္လြန္စြာနီးကပ္လာသျဖင့္ လက္ေျဖာင့္ႏွစ္ေယာက္မွာ စိတ္လႈပ္ရွားလ်က္ရွိေပေတာ့သည္…

 

နံနက္ (၈)နာရီခြဲခန္႔တြင္ အသားျဖဴျဖဴလူငယ္တစ္ဦး ဆာကူရာတာ၀ါႏွင့္ ကုန္သည္ၾကီးမ်ားဟိုတယ္ ၾကားရွိ ပလက္ေဖာင္းေပၚတြင္ လြယ္အိတ္တစ္လံုးႏွင့္ အလွျပင္ဆုိင္လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာမ်ားကို ျဖတ္သြားသူမ်ားအား ေ၀ငွလ်က္ရွိေပေတာ့သည္…

 

နံနက္ (၈)နာရီ ၄၀ခန္႔တြင္…

ေၾကာင္ၾကီး၏ လက္၀ဲရံႏွင့္ လက္ယာရံျဖစ္ေသာ ေၾကာင္လတ္ႏွင့္ ေၾကးမေလာင္တို႔ ေၾကာ္ျငာေ၀သူ၏အနီးအနားသို႔ေရာက္ရွိလာျပီး ပတ္၀န္းက်င္အားအကဲခပ္လ်က္ ရွိေပသည္…

 

လက္ေျဖာင့္ရဲစည္မွာ ေသနတ္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းေထာက္ျဖင့္ေသခ်ာေထာက္ထားျပီး အေဖာ္ျဖစ္သူ မိုင္စြန္ခမွာ ေလတိုက္ႏႈန္းႏွင့္ စိုထိုင္းစကို တြက္ခ်က္ကာ အနီးစပ္ဆံုး ျပစ္မွတ္ခ်ိန္ဆရန္ လက္ေျဖာင့္ရဲစည္သို႔သတင္းမွန္မွန္ပို႔လ်က္ရွိေပသည္…

 

“ က်ဳပ္တို႔ကံေကာင္းတယ္ ကိုရဲစည္…. က်ဳပ္တို႔ကို ဆူးေလဘုရားၾကီးကြယ္ေနလို႔ ဆာကူရာ အေပၚက ေၾကာင္ႀကီးရဲ႕ စႏိုက္ပါမျမင္ရဘူး…

ေနာက္တစ္ခုက ဂရမ္းမီးရထားေခါင္မိုးေပၚက စႏိုက္ပါကလဲ သံုးတဲ့ေသနတ္က အရမ္းအေ၀းျပစ္မဟုတ္လို႔ က်ဳပ္တို႔ကိုသဲသဲကြဲကြဲမျမင္ရဘူး…”

 

“ကံေကာင္းတာကေနာက္… ပစ္လိုက္တဲအခ်ိန္မွာ ေလတိုက္ႏႈန္းခ်က္ခ်င္းေျပာင္းသြားလို႔ ကေတာ့ ဘုရားႀကီးကို ေသနတ္နဲ႔ပစ္ျပီးသားပဲ… ေနာက္တစ္ခ်က္က က်ဳပ္အသံတိတ္ေျပာင္းကို ျဖဳတ္ပစ္ခ်င္တယ္… ခင္ဗ်ားဘယ္လိုသေဘာရတုန္း…”

 

“ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဗ်ာ…”

 

“အခု ေလတိုက္ႏႈန္းအရဆိုရင္ က်ည္ဆံကေ၀့သြားႏိုင္တယ္… အဲဒီအတြက္ အသံတိတ္ေျပာင္းတပ္ထားရင္ က်ည္သြားအားကိုေလ်ာ့ေစႏိုင္လုိ႔ ပစ္မွတ္ကိုထိဖို႔ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုနည္းသြားမယ္…”

 

“ ဒါဆိုရင္ က်ဳပ္တို႔က ဘယ္လိုလုပ္မလဲ…”

 

“ မတတ္ႏိုင္ဘူး…ညီေလး… ေသနတ္သံၾကားရင္ အနီးဆံုရဲစခန္းကလာလိမ့္မယ္… အဲဒီအခ်ိန္မွာ အစ္ကိုတို႔ အျမန္ဆံုးဒီကေနထြက္ျပီး… ဘတ္စ္ကားတက္စီးမယ္… ျပီးတာနဲ႔သခင္ျမပန္းျခံအေရာက္က်မွ ဒီဘက္ကိုျပန္လာတဲ့ကားကိုစီးၾကမယ္… အဲဒီလိုၾကားျဖတ္စီစဥ္တာ အေကာင္းဆံုးထင္တယ္…”

 

“ ေကာင္းျပီေလ… အစ္ကိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္လိုက္နာမယ္… စႏိုက္ပါဆိုတာ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္စည္းလံုးၾကရမယ္ေလ….”

 

Xxxxxxxxxxxxx

 

သမိန္ဂီလက္မွနာရီမွာ (၉)နာရီထိုးရန္ (၂)မိနစ္ခန္႔သာလိုေတာ့သည္… စိတ္ေစာေနမိသည္… ကန္႔လန္႔ကာကိုဖြင့္ၾကည့္လုိက္သည္…

 

ထိုစဥ္ ဆာကူရာတာ၀ါနံေဘးသို႔ အနက္ေရာင္ကားတစ္စီးထိုးစိုက္လာျပီး ကားေပၚမွာ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ေၾကာင္ႀကီးဆင္းလာ၏… နံေဘးတြင္ ေၾကာင္လတ္မွာ ထပ္ခ်ပ္မကြာကာကြယ္ ရန္အသင့္အေနအထားျဖင့္လိုက္ပါလာသည္…

 

ကားလမ္းကိုျဖတ္ကူးလိုက္၏… လမ္းလယ္ပလက္ေဖာင္းေပၚသို႔ေရာက္ေသာအခါ လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာေ၀ေနေသာေကာင္ေလးမွ စာရြက္တစ္ရြက္လွမ္းေပးလိုက္ေသာအခါ ေၾကာင္လတ္မွာ လက္ျဖင့္တြန္းဖယ္လိုက္ျပီး ေကာင္ေလးကိုေမာင္းထုတ္ေလေတာ့သည္…

 

ေၾကာ္ျငာေ၀ေသာေကာင္းေလမွာ ပလက္ေဖာင္း၏အစြန္တျခားတစ္ဖက္သို႔ မေၾကမခ်မ္းျဖင့္ ထြက္ခြာသြားျပီး သူ႔အလုပ္သူဆက္လုပ္ေနေလေတာ့သည္…

 

ထိုစဥ္ ကုန္သည္ၾကီးမ်ားဟိုတယ္ဘက္မွ မ်က္မွန္အနက္ႀကီးတပ္ထားေသာ အသက္(၄၀)အရြယ္ခန္႔ရွိလူတစ္ဦး လမ္းျဖတ္ကူးလာေလသည္…

 

“ ကုိရဲစည္ေရ… အဲဒါ KAI  ဂိုဏ္းက ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဦးခိုင္ပဲ… အခုလာေနတဲ့မ်က္မွန္နဲ႔လူ”

 

ကိုရဲစည္စကားကိုျပန္မေျပာေတာ့… ေသနတ္ဆီသို႔သာအာရံုထားေနရသည္…

ေၾကာင္လတ္ခႏၶာကိုယ္ျဖင့္ကြယ္ေနေသာ ေၾကာင္ၾကီးအားပစ္ရန္အခြင့္မသာ…

ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဦးခိုင္တစ္ေယာက္ ေၾကာင္ၾကီးနားသို႔ေရာက္ေသာအခါ ေၾကာင္ႀကီးလက္ဆြဲ ႏႈတ္ဆက္ျပီး (၁၀)မိနစ္ခန္႔စကားေျပာဆိုျပီးေနာက္… ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားေလသည္…

 

ေၾကာင္ႀကီးမွာ အေႏွာက္အယွက္မရွိျပီးစီးသြားေသာေၾကာင့္ စိတ္လက္ေပါ့ပါးစြာျဖင့္ ကားဘက္သို႔အလွမ္း….

 

“ ဒိုင္း”  ဟူေသာေသနတ္သံႏွင့္အတူ ေၾကာင္ၾကီးမွာ ဒူးေထာက္ျပီးက်သြားေလသည္…

 

ထုိစဥ္ ေၾကာင္ႀကီးအနားရွိ ေၾကာင္လတ္မွာ ေၾကာင္ၾကည့္ေနရာမွ သတိျပန္၀င္လာျပီး ေၾကာင္ႀကီးကိုေျပးေပြ႕လိုက္၏… လမ္းတစ္ဖက္မွ ေၾကးမေလာင္လဲ ေၾကာင္ၾကီးရွိရာသို႔ အေျပးအလႊားေရာက္ရွိလာျပီး…

 

“ေသနတ္သံက ဘုရားဟိုဘက္ကၾကားတာ စႏိုက္ပါနဲ႔ပစ္တာ…”

စကားသံပင္မဆံုးေသး… ေၾကာင္လတ္မွာ ေၾကးမေလာင္လက္ထဲသို႔ ေၾကာင္ႀကီးအားထည့္ေပးရင္း… ဘုရားဘက္သို႔ ေျပးသြားေလသည္…

 

လံုျခံဳေရးယူထားေသာ ေၾကာင္ဂိုဏ္းမွ စႏိုက္ပါႏွစ္ေယာက္သည္လဲ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အေနအထားအရ ေသနတ္မ်ားကိုမသိမ္းႏိုင္ပဲ ဂိုဏ္းႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ ျပသနာမတက္ေစရန္ လြတ္ရာသို႔ ေရွာင္တိမ္းခြင့္ကို ေၾကာင္လတ္မွ တစ္ဆက္ထည္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္…

 

ထိုအခ်ိန္တြင္ လံုး၀မေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ကား…

လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာေ၀ေနေသာေကာင္ေလးမွာ လြယ္အိတ္ထဲမွ အသံတိတ္ေျပာင္းတပ္ထားေသာ ပစၥတိုေသနတ္ျဖင့္ ေၾကးမေလာင္အား အနီးကပ္ပစ္ကာ ေၾကးမေလာင္ႏွင့္ ေၾကာင္ၾကီးအိတ္အတြင္းမွ ဓားေျမွာင္ေလးႏွစ္ေခ်ာင္းကို ယူေဆာင္ထြက္ေျပးေလေတာ့သည္…

ေသနတ္သမားသည္ ဆာကူရာတာ၀ါအေရွ႕ဘက္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရွိ အုတ္တံတိုင္းေပၚသို႔ ခုန္တက္ျပီးေနာက္ ရန္ကုန္ဘူတာၾကီး၀န္းအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ေပ်ာက္ကြယ္သြားေလသည္…

 

ေသနတ္သံၾကာသျဖင့္ ေၾကာင္လတ္မွာ ေနာက္သို႔ျပန္လွည့္လာျပီး အနီးကပ္ပစ္ခတ္ေသာ ေသနတ္သမားရွိရာေနာက္ေျပးလိုက္ေသာ္လဲ ေနာက္က်သြားေခ်ျပီ…

ေၾကာင္လတ္မွာလဲ လက္၀ယ္ေသနတ္တစ္လက္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဖမ္းဆီးမႈကို မခံႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာမွ အလွ်င္အျမန္ထြက္ခြာလာခဲ့ရေတာ့သည္…

 

xxxxxxxxxxx

 

လက္ေျဖာင့္ရဲစည္ႏွင့္ မိုင္စြန္ခတို႔လဲ အေဆာက္အဦးအတြင္းမွထြက္ျပီးျပီးျခင္း ကုန္သည္လမ္းေပၚရွိ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္မွ ကီလီလမ္းဘက္သို႔သြားေသာ ဘတ္စ္ကား တစ္စီးအား အရံသင့္တက္စီးျပီးစတင္ထြက္ခြာခဲ့သည္…

 

ေပါက္ေဖာ္စီစဥ္ထားသည့္အတိုင္း ေညာင္ပင္ေလးေစ်းမွတ္တိုင္သို႔ေရာက္ေသာအခါ ကားေပၚမွဆင္းျပီး တစ္ဖက္လမ္းကူးျပီး ဗိုလ္တစ္ေထာင္ဘုရားသို႔ေရာက္မည့္ ဘတ္စ္ကား ကိုေျပာင္းလည္းစီးနင္းခဲ့သည္…

 

ဗိုလ္တစ္ေထာင္ဘုရားသို႔ေရာက္ေသာအခါ သတ္မွတ္ထားေသာ ေက်ာ္ဟိန္းဘုရားၾကီးအနီးတြင္ ေဆးေပါ့လိပ္ဖြာရင္း အၾကံထုတ္ေနေသာ ဘိန္းစားေပါက္ေဖာ္ကို ေတြ႔လိုက္ရသည္…

 

“ေနရာက်ခဲ့ရဲ႕လား ကိုရဲစည္…”

 

“ေနရာေတာ့ က်ပါရဲ႕… ေခြးေျပး၀က္ေျပးပဲ…. ျမိဳ႕တြင္းပစ္ရတာေတာ္ေတာ္ အႏၲရာယ္ၾကီးသကိုးဗ်…”

 

“အခုအခ်ိန္ေလာက္မွ က်ိဳကၠဆံဘက္က အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းေရးေတြ အခင္းျဖစ္တဲ့ေနရာကို ျပဴးျပဲျပီးေရာက္သြားမွာ… အခုေလာက္ဆိုရင္ ဦးမင္းမတ္လဲ ဘန္ေကာက္ကိုေရာက္ျပီး အီဂ်စ္ကိုဆက္သြားဖို႔ ျပင္ဆင္ေနေလာက္ျပီ…”

 

“ ဒါဆိုရင္ က်ဳပ္တို႔ဒီေန႔ ဘယ္ကိုသြားမလဲ ေနာက္ျပီး ဘယ္လိုဆက္လုပ္မလဲ…”

 

“ ဒီကိစၥကို ကိုရဲစည္မပူပါနဲ႔ေလ… ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီညကို ေရႊတိဂံုဘုရားေသာၾကာေထာင့္မွာ ဆြမ္းခ်က္ၾကမယ္… အကုန္လံုးလဲစီစဥ္ျပီးသား အဲဒီအစီအစဥ္ကိုေတာ့ျဖင့္ က်ဳပ္တို႔ရဲ႕ရေသ့ၾကီးစည္သူက ေထာင့္ေစ့ေအာင္စီစဥ္ျပီးသား ပါဗ်ာ… အခုေလာက္ဆို မႏြယ္ပင္ေတာင္ ၾကက္သြန္ေတြခြာေနျပီလားမသိ…”

 

“ဒါထက္ က်ဳပ္တို႔က ႏွဴးဘာဂိုဏ္းခ်ဳပ္တို႔နဲ႔ ဘယ္လိုဆံုရမလဲ…”

 

“ ႏွဴးဘာဂိုဏ္းခ်ဳပ္တို႕က ဒီကိစၥကို ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဂ်ပန္ကေနလာ ကတည္းက ခရီးသြားအဖြဲ႕နဲ႔လာခဲ့တာ ေနာက္ျပီး သမိန္ဂီတို႔အကုန္လံုးက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသား ေတြျဖစ္ေနျပီးသားမို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကျပန္ထြက္ဖို႔ သိပ္ခက္ခဲလိမ့္မွာမဟုတ္ဘူး…”

 

“ ဒါဆို သူတို႔က က်ဳပ္တို႔နဲ႔မေတြ႔ေတာ့ဘူးေပါ့…”

 

“ ဟုတ္တယ္… မနက္ျဖန္ကို သမိန္ဂီနဲ႔ ဦးမင္းမတ္တို႔ ဘန္ေကာက္မွာေတြ႔ၾကလိမ့္မယ္… ျပီးရင္ သမိန္ဂီက ေၾကာင္ဂိုဏ္းရဲ႕ဓား(၃)လက္နဲ႔ ေၾကာင္ဂိုဏ္းကိုအာဏာသိမ္းျပီး ေခါင္းေဆာင္ေၾကာင္၀တုတ္ကို အာဏာလႊဲမယ္…”

 

“ ဒါထက္ ေပါက္ေဖာ္ရ ဓား (၃)လက္နဲ႔ဆိုတာက…”

 

“ ဓား (၃)လက္ကိစၥကိုေျပာရမယ္ဆိုရင္ ေၾကာင္ဂိုဏ္းစတည္ေထာင္ခဲ့တဲ့

ဟိုးလြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ေခါင္းေဆာင္ၾကီးေတြက ဓားေျမွာင္ (၄)လက္ကို သြန္းလုပ္ထားခဲ့တယ္… ဓားေျမွာင္တစ္ခုစီမွာ အဓိပၸာယ္တစ္ခုစီရွိတယ္… အဲဒီတစ္ခုစီကို ကိုင္ေဆာင္သူေတြက ဂိုဏ္းရဲ႕အသင့္ေတာ္ဆံုးေနရာကို တာ၀န္ယူရတယ္…

 

ဓား(၄)ေခ်ာင္းကေတာ့

 

(၁) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

(၂) တရားမွ်တေရး

(၃) စီးပြားေရး

(၄) ေအာင္ႏိုင္ေရး ဆိုျပီးရွိတယ္…

 

အဲဒီဓား (၄)ေခ်ာင္းမွာ…

 

(၁) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုေတာ့ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ေၾကာင္ၾကီးလက္၀ယ္မွာရွိေနျပီး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္အဆက္ဆက္ ကိုင္ေဆာင္ခဲ့တယ္…

 

(၂) တရာမွ်တေရးကိုေတာ့ျဖင့္ ေနာက္ဆံုးကိုင္ေဆာင္ခဲ့သူက ဦးခန္႔ေခ်ာ… ဘလက္ေခ်ာေပါ့ကြာ…

 

(၃) စီးပြားေရးကိုေတာ့ ဂိုဏ္းရဲ႕ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ စီမံခန္႔ခဲြေနတဲ့ ဦးမင္းမတ္

 

(၄) ေအာင္ႏိုင္ေရး ဓားကိုေတာ့ျဖင့္ က်ဳပ္တို႔ေခါင္းေဆာင္ ကိုေၾကာင္၀တုတ္ကိုင္ ေဆာင္ခဲ့တယ္ေပ့ါဗ်ာ…

 

ကိုေၾကာင္၀တုတ္ကို ဖမ္းတဲ့အခ်ိန္မွာ တရားမွ်တေရးဆိုတဲ့ဓားကို ေၾကးမေလာက္က လက္ခံရရွိျပီး၊ ေအာင္ႏိုင္ေရးဆိုတဲ့ ဓားကိုေတာ့ျဖင့္ ေၾကာင္လတ္က ရရွိထားသကိုး…

အခုအခ်ိန္အထိ ဦးမင္းမတ္ဟာ ဂိုဏ္းအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ကို အျမဲလုပ္ေပးေနက်ျဖစ္တဲ့အျပင္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ေၾကာင္ႀကီးကို အတိအလင္းပုန္ကန္တဲ့အထဲ သူမပါတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အခုအခ်ိန္မွာလက္ထဲ စီးပြားေရးဆိုတဲ့ဓားက ရွိေနတုန္းေပါ့ဗ်ာ…”

 

“ဒါဆိုရင္ အခု ဓား(၃)ေခ်ာင္းကေတာ့ က်ဳပ္တု႔ိဘက္မွာရွိေနျပီဆိုပါေတာ့…”

 

“ ဟုတ္ပါတယ္… အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုတဲ့ဓားရွိေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့လူေတြအားလံုးကို လႊတ္ေပးလိုက္ႏိုင္သလို ေၾကာင္လတ္ကိုဂိုဏ္းအတြင္း ျပန္လာေအာင္ က်ဳပ္တို႔ဆင့္ေခၚႏိုင္ျပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ဂိုဏ္းႀကီးကို ျပန္လည္တည္ေထာင္ႏိုင္မွာေပါ့ဗ်ာ…မဟုတ္ဘူးလား…”

xxxxxxxxxxxxxx

ေအာင္တိုက္ ။    ။ ဒါဆိုရင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕လည္မွာ ေသနတ္နဲ႔ပစ္သြားတဲ့အမႈက ဂိုဏ္းတြင္းအာဏာလုပြဲျဖစ္တယ္ဆိုေပမယ့္ တိုင္းျပည္ရဲ႕လံုျခံဳေရးကို ထိခိုက္ေစတာပဲ ဦးဘလက္…

 

ဘလက္ေခ်ာ ။    ။ တိုင္းျပည္လံုျခံဳေရးကို ထိခိုက္မွျဖစ္မယ့္ ဂိုဏ္းအေျခအေနမို႔လို႔ က်ဳပ္ေျပာရင္ ကိုေအာင္တိုက္လက္ခံမွာလား

 

ေအာင္တိုက္ ။    ။ က်ဳပ္က ေၾကာင္၀တုတ္ဂိုဏ္းသားမွမဟုတ္တာ… ဒါေပမယ့္ ျမိဳ႕လည္ေခါင္မွာ လူတစ္ေယာက္ကို ေသနတ္နဲ႔ပစ္သတ္တာေတာ့ ဥပေဒမဲ့ရာေရာက္ ေနပါတယ္… ဦးဘလက္ေခ်ာရာ….

 

ဘလက္ေခ်ာ ။  ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ကျဖစ္တဲ့ကိစၥ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ကလဲ ေထာက္လွမ္းလို႔မရတဲ့အခ်ိန္မွာ က်ဳပ္တို႔ဂိုဏ္းသားေတြအကုန္ ေဘးကင္းရာကိုေရာက္သြားၾကျပီေလ…

 

ေအာင္တိုက္ ။  ။ မေကာင္းမႈဆိုတာ ဆိတ္ကြယ္ရာေတာ့မရွိပါဘူးဦးဘလက္ေခ်ာ… ဒါထက္ ခုနခင္ဗ်ားေျပာျပေနတာေတြက ခင္ဗ်ားတို႔ဂိုဏ္းတြင္းကိစၥေတြ… က်ဳပ္သိခ်င္ေနတာက ခင္ဗ်ား ဘာျဖစ္လို႔ မင္းသမီးဆူးခက္ကို သတ္လိုက္သလဲဆိုတာပဲ…

 

ဘလက္ေခ်ာ ။  ။ ေသြးသစၥာေလဗ်ာ… ဂိုဏ္းသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အခက္အခဲျဖစ္လို႔ အားကိုးတၾကီးလာခဲ့တဲ့ ဂိုဏ္းသားေတြကို အကူအညီမေပးခဲ့တဲ့အမႈကို က်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ အေရးယူခဲ့တာပဲ ကိုေအာင္တိုက္….

 

ေအာင္တိုက္ ။    ။ ဒါဆိုရင္ ဘာလို႔ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ေၾကာင္၀တုတ္က ခင္ဗ်ားကိုလိုက္တားတုန္း

 

ဘလက္ေခ်ာ ။    ။ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္က သေဘာထားျပည့္၀တယ္… သူ႔မွာလဲ အခက္အခဲရွိမယ္ထင္တယ္ဆိုျပီး က်ဳပ္ကိုတရား၀င္အေရးယူခြင့္မေပးခဲ့ဘူး…

အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေနာက္ဆံုးရတဲ့သတင္းအရ မင္းသမီးဆူးခက္က သူ႔ရဲ႕ဂိုဏ္း၀င္ ေဆးျမင္ေၾကာင္ကို ျပင္သစ္ေရာက္တုန္း ဖ်က္ခဲ့တယ္ဆိုတာပဲ… ဒါဟာဂိုဏ္းရဲ႕ဂုဏ္ကို ညွိဳးႏြမ္းေအာင္လုပ္တယ္လို႔ က်ဳပ္ခံစားရလို႔ မင္းသမီးဆူးခက္ကို သတ္လိုက္တာပဲ…

 

ေအာင္တိုက္ ။    ။ ခင္ဗ်ားေျပာပံုအရဆိုရင္… မင္းသမီးဆူးခက္က ဂိုဏ္းကေနထြက္ခြာဖို႔ ၾကံစည္ေနလို႔ခင္ဗ်ားသတ္လိုက္တယ္ဆိုပါေတာ့… အဲဒီအတြက္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္က ခင္ဗ်ားအေပၚမွာ အေရးယူတာေတြ ဘာေတြေရာမလုပ္ႏိုင္ဘူးလား ဦးဘလက္ေခ်ာ…

 

ဘလက္ေခ်ာ ။  ။ ဂိုဏ္းအတြက္လုပ္တာပဲဗ်ာ… သူေပးတဲ့အျပစ္ကို ျပီးမွခံမယ္…

 

ေအာင္တိုက္ ။    ။ ခင္ဗ်ားေျပာသမွ်ေတြထဲမွာ လြဲေနတာတစ္ခုေတာ့ရွိေနတယ္… အဲဒီအေၾကာင္းအရာေတြအားလံုးကို ဆက္စပ္ဖို႔ေၾကာင္လတ္ဆိုတဲ့ ဂိုဏ္းသားကို က်ဳပ္တို႔ေတြ႔ဖို႔လိုေနျပီ ဦးဘလက္ေခ်ာ…

 

ဘလက္ေခ်ာ ။    ။ ဗ်ာ… ခင္ဗ်ားက ေၾကာင္လတ္ကိုရွာခ်င္တယ္…

 

ဆက္ရန္-

 

ေၾကာင္၀တုတ္

ေမလ၊ ၂၀၁၂

ရန္ကုန္

 

 

 

About ေၾကာင္၀တုတ္

ေၾကာင္၀တုတ္ has written 104 post in this Website..

တစ္ခါတစ္ေလ... ေလာကၾကီးအား ေျပာင္းျပန္ၾကည့္တတ္ေပသည္...