ေစတီကြင္းရြာက ရွင္ျပဳအလွုဴ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေခ်ာင္းနံေဘးက ေစတီေလး

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေက်ာက္ေဆာင္ေပၚက

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဘာပန္းပါလိမ့္

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၀ ကိုးလုံးအဓိ႒ာန္ ေစတီေတာ္(ကင္းပုံရြာ-ကမ္းသာယာ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကမ္းသာယာ တံတားေအာက္

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

သဘာ၀ဂူေပါက္တစ္ခု

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခအလွ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရခိုင္ ေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခအလွေတြထဲက တစ္ခုေပါ့

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About အတိသဥၹာ နာဂရခ်စ္သူ/ သန္းထြဋ္ဦး

အတိသဥၹာ နာဂရခ်စ္သူ/ သန္းထြဋ္ဦး has written 139 post in this Website..

ေၾကာက္တတ္ ရင္ ႏွစ္ခါ ေသတယ္။