ေနျပည္ေတာ္ခရိုင္ ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္သင္တန္းေအာင္ခ်က္မွာ ၂၆ဒသမ ၆၈ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း ယခုလ ၁၃ရက္ေန႕က အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား၌ ထုတ္ျပန္ေသာ ေအာင္စာရင္းေၾကညာခ်က္အရသိရသည္။ ေျဖဆိုသူ ၁၁,၇၀၀ေက်ာ္အနက္ ၃,၁၀၀ေက်ာ္ေအာင္ၿပီး ဘာသာစံုဂုဏ္ထူးရွင္ ရွစ္ဦးေပၚထြက္ခဲ့သည္။ ခရုိင္တြင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တစ္ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္အမ်ားဆံုးၿမိဳ႕နယ္မွာ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ၿပီး ေျခာက္ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္အမ်ားဆံုးမွာ ေနျပည္ေတာ္မွ ထြက္ရွိခဲ့သည္။ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျဖဆိုသူဦးေရ ၄,၅၀၀ေက်ာ္အနက္ ၁,၂၀၀ေက်ာ္ေအာင္ျမင္ၿပီး ဂုဏ္ထူးရွင္ ၄၆ဦးကို ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီးလယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ေျဖဆုိသူ ၃,၀၀၁ ဦးအနက္ ၇၆၀ဦးခန္႔သာေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ေအာင္ခ်က္မွာ ၂၅ဒသမ ၃၆ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိခဲ့ၿပီး ေျခာက္ဘာသာတစ္ဦး အပါအဝင္ ဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၀၄ဦးထြက္ရွိခဲ့သည္။ တပ္ကုန္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေျဖဆိုသူ ၂,၁၀၀ေက်ာ္တြင္ ၄၅၀ခန္႔ သာေအာင္၍ သံုးဘာသာတစ္ဦး၊ ႏွစ္ဘာသာငါးဦး ႏွင့္ တစ္ဘာသာ ၃၁ဦးထြက္ခဲ့သည္။ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေျဖဆုိသူအေရအတြက္မွာ စုစုေပါင္း ၂,၀၀၀ေက်ာ္ရွိကာ ၆၇၀ေက်ာ္ေအာင္ျမင္ၿပီး ေျခာက္ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ေလးဦး၊ ငါးဘာသာႏွင့္ ေလးဘာသာ ႏွစ္ဦးစီႏွင့္ သံုးဘာသာ ၁၁ဦး ၊ ႏွစ္ဘာသာ ၁၇ဦးႏွင့္ တစ္ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ ၈၁ဦးတုိ႕ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..