မူရင္းမာစတာ တိတ္ေခြမ်ား၊ ဗီစီဒီအေခြမ်ားႏွင့္ ဒီဗီဒီအေခြမ်ားကိုသာ အဌားဆိုင္မ်ားတြင္ ဌားရမ္းခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ေခြမ်ားကိုပြားကူးၿပီး ဌားရမ္းျခင္းျပဳပါက ထိေရာက္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ဥပေဒအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု မႏၲေလးတိုင္းဗီဒီယိုလုပ္ငန္း စိစစ္ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ဝင္းကေျပာသည္။ ဆင္ဆာလက္မွတ္အေသမပါရွိသည့္ ဗီဒီယိုတိတ္ေခြမ်ားကို ဌားရမ္းေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါက ထိုသူကို ေထာင္ဒဏ္သံုးႏွစ္အထိျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္က်ပ္ တစ္သိန္း ထိျဖစ္ေစ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလံုးကိုျဖစ္ေစ ခ်မွတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ မာစတာေခြမ်ားတြင္ ဗီဒီယိုဆင္ဆာလက္မွတ္ႏွင့္ ျမန္မာႏို္င္ငံ႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္း အစည္းအ႐ုံး စေတကာတစ္ခု စုစုေပါင္း ႏွစ္ခု ကပ္ထားသည္။ ဇြန္လ ၄ရက္ေန႔ကစၿပီး ဆင္ဆာလက္မွတ္ပါေခြမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ငါးခုကို တရားဝင္ညႊန္ၾကားထားသည္။ ထိုသို႔ညႊန္ၾကားၿပီးခ်ိန္ကစၿပီး မာစတာေခြမ်ား ေရာင္းအား ပိုသြက္လာေၾကာင္း ဖုန္းရွင္မင္း မႏၲေလး ျဖန္႔ခ်ိေရးမွ ကိုရဲထြန္းက ေျပာသည္။ အေခြဌားဆိုင္မ်ားမွာ ယခင္ကမူရင္းေခြမ်ားကို ဝယ္ယူၿပီး ဌားရမ္းမႈမေလာက္သည့္အခါတြင္ ပြားခ်ပ္မ်ားကူးယူၿပီး ဌားရမ္းမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ထို႔အတြက္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားဘက္မွ နစ္နာမႈမ်ားရွိၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မသမာသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ႀကိဳေခြမ်ား ထြက္ရွိလ်က္ရွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပြားေခြမ်ားကို ဌားရမ္းသူေကာ ျပသသူမ်ားကိုပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပိတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာဗီဒီယိုမ်ား ထိုသို႔ မာစတာေခြမ်ားသာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ် ဌားရမ္းျပသရသည့္အတြက္ ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ ႐ိုက္ကူးသူဒါ႐ုိက္တာမ်ားဘက္မွ ပိုမိုအဆင္ေျပလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..