တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္စာရင္းမ်ားကို ဇြန္လ ၁၃ရက္ေန႔နံနက္ ၆နာရီက ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။ သက္ဆုိင္ရာေက်ာင္းမ်ား၌ ေအာင္စာရင္းမ်ားကပ္ထားသည့္အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၃)အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၁)အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂)အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁)အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း ရန္ကုန္တုိင္းမွအပ အျခားေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းမ်ား၏ ေအာင္စာရင္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးခဲ့သည္။ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္စာရင္းမ်ားအနက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားရွိ စာစစ္ဌာနမ်ားမွ ေျဖဆိုၾကသူမ်ား၏ ေအာင္စာရင္းမ်ားကုိလည္း ျမန္မာ့အသံမွ ထုတ္လႊင့္ေၾကညာေပးခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ မႏွစ္ကထက္ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း အေျခခံပညာ ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးတခ်ိဳ႕မွ သိရသည္။ (၂၀၀၉-၂၀၁၀)ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လံုးမွာ လသာၿမိဳ႕နယ္က ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းအျမင့္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဂုဏ္ထူးရရွိသူ ၅၉၉ဦး၊ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀.၉၃%၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဂုဏ္ထူးရရွိသူ ၂၀၆ဦး၊ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၈.၉၅%၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဂုဏ္ထူးရရွိသူ ၄၂၆ဦး၊ ေအာင္ခ်က္ရာခုိင္ႏႈန္း ၅၉%၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဂုဏ္ထူးရရွိသူ ၆၀ဦး၊ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၆%၊ လသာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဂုဏ္ထူးရရွိသူ ၁၅၂ဦး၊ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၃.၁၇%ႏွင့္ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဂုဏ္ထူးရရွိသူ ၂၇၃ဦး၊ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၆.၁၃% ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းစာစစ္ဌာန ၁,၂၉၉ခု၊ ႏုိင္ငံျခားစာစစ္ဌာန ၁၅ခုရွိၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ စာစစ္ဌာန ၂၅၄ခု၌ ေျဖဆိုသူေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္း ၁၁၅,၉၃၂ဦးရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ ၁၀ရက္ေန႔မွ ၁၉ရက္ေန႔အထိ ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည့္ စာေမးပြဲရလဒ္ အမွတ္စာရင္းမ်ားကိုမူ ဇြန္လကုန္ခန္႔တြင္ သိရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..