က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အရည္အေသြးစစ္မွန္ေကာင္းမြန္ၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူတို႔စားသံုးႏိုင္ရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္။ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာ င႐ုတ္သီးအေရာင္တင္မႈန္႔မ်ားကို ဓါတ္ခြဲစစ္ေဆးရာ ဗိုလ္မ၊ ေအာင္သူျမ၊ ေရႊဆင္မင္း၊ သင္းသင္းေမႊး၊ ပိုင္၊ ထူးေကာင္း၊ ျခေသၤ့ႏွင့္ ေနတုိး အမွတ္တံဆိပ္မ်ားသည္ င႐ုတ္သီးမဟုတ္သည့္အမႈန္႔မ်ားကို ေရာေႏွာ၍ အနီေရာင္ဆိုးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသျဖင့္ စားသံုးရန္ မသင့္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။ အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားသည္ အစားအေသာက္ အတုမ်ားေရာစပ္ထားေသာ အစားအေသာက္၊ စံမညီအစားအေသာက္မ်ားကို မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါက သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းက အမ်ဳိးသားအစားအေသာက္ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၈(က) အရ တရားစြဲဆို အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..