သမဒဂ်ီး ဦးသိန္းစိန္ အသစ္ဖြဲ႕လုိက္ေသာ အမ်ိဳးသား အၾကံေပးေကာင္စီတြင္ ဦးေၾကာင္ၾကီး ပါဝင္ေနသည္။ အေၾကာင္းမူဃား ေၾကာင္ကတုိးတေဂါင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း…။ သူ႕ထံမွ ထြက္လာမည့္ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာတန္ေသာ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားမက္၍ျဖစ္သည္။ အစည္းအေဝးတြင္ မည္သည့္တပါဒမွ် ဦးေၾကာင္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးရန္မလုိ၊ ေန႕စဥ္ေကၽြးေမြးေသာ အစာအဟာရမ်ား တနင့္တပုိးစားျပီး ဝမ္းမွန္မွန္ပါရန္သာ အေရးၾကီးေလသည္။ ဦးေၾကာင္ ဝမ္းခ်ဳပ္လ်င္ ေကာင္စီတဖြဲ႕လုံး မ်က္လဲဆန္ျပာ အေရးေဘာ္ အစည္းအေဝး ထုိင္ရေလသည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မခ်ႏိုင္လ်င္ သမဒဂ်ီး ဦးေဆာင္၍ ကက္ဘိနက္ဝံက်ီးတဖြဲ႕လုံး ပါဝင္ပတ္သက္ ရသည္။ ထုိမွ် မရလ်င္ဂါး ကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံျခဳံေရးေကာင္စီ ကာ/လုံ အစည္းေဝးထုိင္ဂါ ႏုိင္ငံေဒၚထိပ္ဆုံး အာဏာပုိင္ လူညစ္ၾကီးကုိးေဂါင္ ဆုံေတြ႕ရေဒါ့သည္။ ဦးေၾကာင္ၾကီးဂါး ဤမွ် ဘုန္းၾကီးသူတီး။
ေနရာတုိင္း၌ လူေကာင္း လူဆုိး၊ အမွန္ အမွား ေလာကဓမၼတာ ရွိသိအားေလ်ာ္စြာ သူေတာ္စင္ ေၾကာင္ၾကီးအား မနာလုိ မေကာင္းၾကံေနသူ ရွိေလသည္။ ထုိသူဂါး တရုတ္ႏုိင္ငံ ငါဖုိ႕ ေရအားလွ်ပ္စစ္ကုမၼဏီ ျပင္ပဆက္ဆံေရး တာဝန္ခံ ေၾကးမုံဂ်ီးျဖစ္၏။ စီးပြားေရးေလာကတြင္ သူ၏ အျမီးက်က္ အျမီးစား ေဂါင္းက်က္ ေဂါင္းစား၊ စားျပီး နားမလည္ ဝါးျပီးေထြးထုတ္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ လူေျပာမ်ားသည္။ ေၾကးမုံဂ်ီးနွင့္ လက္ဝါးရုိက္ ေပါင္းစားသူဂါး ေကာ္မရွင္နာျမင္းဂ်ီး ဦးခုိင္ျဖစ္သည္။ တဟီးဟီး တဟဲဟဲႏွင့္ အက်ဳိးေဆာင္ခ ေတာင္းေလ႕ရွိသျဖင့္ ဤသုိ႕ အမည္တြင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုမူ ဧရာဝတီျမစ္ဆုံစီမံကိန္း ရပ္တန္႕ေနသျဖင့့္ မဟီႏိုင္ေတာ့။ မေအာင္ျမင္ဘာဂ စရံယူထားသည္ ယူအကစ္ေဒၚလာတသန္း ျပန္အန္ထုတ္ရမည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ထို႕ေၾကာင့္ ညဏ္နီညဏ္နက္ ညဏ္ဝါညဏ္ျပာ အမ်ိဳးစုံသုံးကာ အြန္လုိင္းဆႏၵမဲတဖုံ၊ ကြန္းမန္႕တသြယ္ ျမစ္ဆုံေရကာတာ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေန႕ညမအား ၾကံစည္အားထုတ္ေနသည္မွာ သဂ်ီးဂေဒၚကုိပင္ ဂရုမစုိက္ႏုိင္ေတာ့ေဗ။
ေၾကးမုံဂ်ီးအဖုိ႕ ေၾကာင္ၾကီးႏွင့္ ဖက္ျပိဳင္ရသည္မွာ အေတာ္ပင္ စိတ္မသက္မသာ ရွိလွသည္၊ သူ႕အျမင္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တရုတ္ျပည္အစုိးရ ျပဳသမွ် နုရမည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ ျပည္နယ္တခု အဆင့္မွ်သာ ရွိေသာၾကာင့္တီး။ ယူနန္ျပည္နယ္ စားက်က္ေျမ ျမန္တက်င့္ဟု ေခၚဆိုေသာ ရြာငယ္ဇနပုဒ္မွ ေၾကာင္တေဂါင္ႏွင့္ တရုတ္ကူျမဴနစ္ ပါတီအဆင့္ျမင့္ေကဒါတဦး ႏႈိင္းယွဥ္စရာမဟုတ္ ေတြးထင္ထားသည္။ သို႕ေသာ္ ေၾကာင္ကတုိးဘုန္း မိုးသုိ႕ခ်ဳန္း ေၾကးမုံဂ်ီးရႈံး သူသာႏုံး ျဖစ္ရသည္။ ေၾကာင္ၾကီးကား ပန္းပန္လ်က္ေပတည္း..။ (မယုံလ်င္ အေထာက္အထား ဓာတ္ပုံၾကည့္ပါ။)

ပန္းတပြင့္ လန္းအစြင့္ နမ္းခြင့္ၾကဳံပါရေစ

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 647 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး