၂၉-၅-၂၀၁၂ႏွစ္ ည၁၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ျမန္မာန္မာနယ္စပ္နစ္ျမစ္အေနာက္ဖက္ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံ ျမစ္နားရြာ။ျခံေခ်ာင္းအနီး ၀ါးခြတ္ေခ်ာင္းအင္ေတာ္လီ
ေနရာတြင္ေနထိုင္ၾကေသာဗုဒၶဘာသာဒို္င္းနက္လူမ်ိဳးမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာလယ္ေျမအိမ္ယာမ်ားကို
ဘဂၤလာရဲမ်ားႏွင့္ကုလားလူဆိုးမ်ားပူးုေပါင္းျပီး၀င္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္္ရိိုက္နကသတ္ျဖတ္္ရာ ကိုယ္၀န္၈လရွိေသာ
မိန္ခေလးတေယက္ခေလးထြက္က်သြားသည္အထိရိုက္နက္ခံရပါသည္သူနာမည္မွာမလွေမ
(အသက္၃၀ႏွစ္) အျခားအမ်ိဳးသၼီး၂ဥိးကိုလည္းရိုက္နက္ျပီးအတင္းဖ်က္စီးရန္ၾကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။
၄င္းရြားသားမ်ားႏွင့္ရိုက္နက္ၾကသျဖင့္၄င္းဖက္လည္းထိခိုက္အနာတရရွိသြားသည္။အတြက္
ရြာသားမ်ားကိုလိုက္လန္ဖမ္းဆီးေနသည္။
မြတ္ဆလင္ကုလားတိရက္စက္မူးမွကင္းလြတ္ႏိုင္ပါစီဆုေတာင္းပီးပါယင့္
ရခိုင့္အမ်ိဳးသားေရး ႏိုင္ႏိုင္

About chityimhtoo

has written 77 post in this Website..