ဘူတန္  ႏိုင္ငံအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း ေလ့လာ ရေအာင္၊

ဘူတန္ ႏိုင္ငံရဲ့စီးပြါးေရး ဟာ ကမ္ဘာမွာ အေသးငယ္ဆုံး နဲ႕

မဖြံ႕ျဖိဳးဆုံးအုပ္စုႏိုင္ငံတို႕ထဲကပါဘဲ၊

၆၀ % ေသာလူဦးေရ တို႕က လယ္ယာနဲ႕သစ္ေတာ ကိုဘဲမွီခို  အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း  ၾကတာ၊

ေတာေတာင္ေတြထူထပ္လို႕လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းဘို႕ အေရး

တည္ေဆာက္တာေတြလဲ မလြယ္ကူ ကုန္က်စရိတ္လဲ ၾကီးလြန္းတာ၊

အိန္ဒိယ ႏိုင္ငံနဲ႕ကုန္သြယ္တာ အားသန္ျပီး

၄င္း ႏိုင္ငံ မွ ေငြေၾကးကူညီမႈကိုအားကိုးရတာ၊

ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္ ေတြကိုအိန္ဒိယ ႏိုင္ငံသို႕

တင္ပို႕ေရာင္းခ် တာ ေၾကာင့္

ဘူတန္ျပည္သူတို႕ရဲ့တဦးခ်င္းဝင္ေငြ  GDP ဟာတိုးတက္လာတာ၊

အိန္ဒိယ ႏိုင္ငံဟာ ဘူတန္ ရဲ့အဓိက ေဖာက္သယ္ႏိုင္ငံျဖစ္တာ၊

 အိန္ဒိယ ႏိုင္ငံသို႕ တင္ပို႕ေရာင္းခ်တာ က စုစုေပါင္းရဲ့ ၅၈.၆% ျဖစ္ျပီး

အိန္ဒိယ ႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းဝယ္ယူတာ က စုစုေပါင္းရဲ့ ၇၄.၅ % ျဖစ္တာ၊

***(ေအာက္ပိုင္း ကို ဆက္ဘတ္ ပါရန္)***

Economy of Bhutan – Wikipedia, the free encyclopedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_bhutan

The economy of Bhutan, one of the world’s smallest and least developed, is based on agriculture and forestry, which provide the main livelihood for more than 60% of the population. Agriculture consists largely of subsistence farming and animal husbandry. Rugged mountains dominate the terrain and make the building of roads and other infrastructure difficult and expensive. 

The economy is closely aligned with India‘s through strong trade and monetary links and dependence on India’s financial assistance. The industrial sector is technologically backward, with most production of the cottage industry type. 

Most development projects, such as road construction, rely on Indian migrant labor. Model education, social, and environment programs are underway with support from multilateral development organizations. 

Each economic program takes into account the government’s desire to protect the country’s environment and cultural traditions. For example, the government, in its cautious expansion of the tourist sector, encourages visits by upscale, environmentally conscientious tourists. 

Detailed controls and uncertain policies in areas such as industrial licensing, trade, labor, and finance continue to hamper foreign investment. 

—————————————————————————————————————–

******Hydropower exports to India have boosted Bhutan’s overall growth, even though GDP fell in 2008 as a result of a slowdown in India, its predominant export market.******

—————————————————————————————————————–

GDP

$3.789 billion (2008 est.)

GDP growth

6.6% (2008 est.)

GDP per capita

$5,600 (2008 est.)

Exports

$350 million f.o.b. (2006)

Export goods

electricity (to India), cardamom, gypsum, timber, handicrafts, cement, fruit, precious stones, spices

Main export partners

India 58.6%, Hong Kong 30.1%, Bangladesh 7.3% (2007)

Imports

$320 million c.i.f. (2006)

Import goods

fuel and lubricants, grain, aircraft, machinery and parts, vehicles, fabrics, rice

Main import partners

India 74.5%, Japan 7.4%, Sweden 3.2% (2007)

Bhutan Economy 2012
http://www.theodora.com/wfbcurrent/bhutan/bhutan_economy.html
SOURCE: 2012 CIA WORLD FACTBOOK AND OTHER SOURCES

http://www.theodora.com/wfbcurrent/bhutan/bhutan_economy.html

GDP – per capita:
$6,000 (2011 est.)
country comparison to the world: 136

$5,600 (2010 est.)

$5,200 (2009 est.) 

note: data are in 2011 US dollars 

[see also: GDP – per capita country ranks ]

Exports:
$509.4 million (2009 est.)
country comparison to the world: 170

$513 million (2008) 

[see also: Exports country ranks ]

Exports – commodities:
electricity (to India), ferrosilicon, cement, calcium carbide, copper wire, manganese, vegetable oil

Imports:
$620.8 million (2009 est.)
country comparison to the world: 186

$533 million (2008) 

[see also: Imports country ranks ]

Electricity – production:
1.48 billion kWh (2009 est.)
country comparison to the world: 141
[see also: Electricity – production country ranks ]

Electricity – consumption:
184 million kWh (2009 est.)
country comparison to the world: 183
[see also: Electricity – consumption country ranks ]

Electricity – exports:
1.296 billion kWh (2009 est.)
[see also: Electricity – exports country ranks ]

Electricity – imports:
5.693 million kWh (2008 est.)
[see also: Electricity – imports country ranks ]

=================================================

 တဦးခ်င္း ဝင္ေငြ ကိုေလ့လာတဲ့အခါမွာ
၂၀၀၃ မွာ ယူအက္စ္ $ ၁၄၀၀ ေလာက္ ကေန “တက္တက္” လာတာ

၂၀၁၁ မွာဆိုရင္ $ ၆၀၀၀ ေလာက္ျဖစ္သြားတာ၊

ရွစ္ ႏွစ္အတြင္း ကဘဲ (သံုး ဆ ခြဲ) နီးပါး (၃၂၉) % ထပ္တက္သြားျပီး၊
၂၀၁၁ မွာဆိုရင္ ၂၀၀၃ ရဲ့ (ေလး ဆ ခြဲ ) (၄၂၉) % ျဖစ္ေနတာ၊

နဂိုရ္ ကဘဲ ၂၀၀၃ မွာ ဆိုရင္ ဘူတန္ႏိုင္ငံရဲ့ တဦးခ်င္းဝင္ေငြ $ ၁၄၀၀ ဟာ

ျမန္မာ တို႕ရဲ့ တဦးခ်င္းဝင္ေငြ $ ၁၂၀၀ ဝန္းက်င္ ထက္ အနည္းငယ္ သာ ျပီး၊
အတူတူေလာက္ရွိတာ၊

၂၀၁၁ က်ေတာ့ ဘူတန္ႏိုင္ငံရဲ့ တဦးခ်င္းဝင္ ေငြ $ ၆၀၀၀ ဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာတို႕ရဲ့ “ငါးဆ” နီးပါး ေလာက္ ၾကီး ေနမွာ၊

ေရနံကို “ေရႊအမဲ ” Black Gold ေခၚသလို

ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္ဟာလဲ “ေရႊအျဖဴ” White Gold လို႕ေခၚႏိုင္ျပီး

အဲဒီဟာေၾကာင့္ဘူတန္တို႕က တဦးခ်င္းအေနနဲ႕  ျမန္မာတို႕ထက္ ” ငါး ျပန္ ”  ေလာက္ ခ်မ္းသာ ေနတာလို႕ဆိုႏိုင္တာ၊

ေရွ႕ကဝီးကီး ေဖာ္ျပခ်က္ ကို ထပ္မံ ေကာက္ႏွုတ္ လိုက္တာ

——————————————————————————————————

 

“Hydropower exports to India have boosted Bhutan’s overall growth,…”
(အိန္ဒိယ ႏိုင္ငံ သို႕ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာက္ တင္ပို႕တာေတြ ဟာ
ဘူတန္ႏိုင္ငံအဘို႕ စီးပြါးေရးဘက္စုံကို တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးေအာင္
တဟုန္းထိုး တြန္းအားေပးေနတာ……)

———————————————————————————————————

 

  ——————————————————————-

Burma Economy 2012, CIA World Factbook

http://www.theodora.com/wfbcurrent/burma/burma_economy.html

GDP – per capita:


$1,300 (2011 est.)
country comparison to the world: 200

$1,300 (2010 est.)

$1,200 (2009 est.) 

note: data are in 2011 US dollars 

———————

GDP – per capita (PPP) 2012 Country Ranks, By Rank

http://www.photius.com/rankings/economy/gdp_per_capita_2012_0.html

136 Bhutan  $ 6000   2011 est

201 Burma   $ 1300   2011 est

————————

Bhutan Economy 2008
http://www.allcountries.org/wfb2008/bhutan/bhutan_economy.html

SOURCE: 2008 CIA WORLD FACTBOOK

http://www.allcountries.org/wfb2008/bhutan/bhutan_economy.html

GDP – per capita (PPP):
$1,400 (2003 est.)

 

————————–

Bhutan Economy 2009
http://www.geographic.org/wfb2009/bhutan/bhutan_economy.html
SOURCE: 2009 CIA WORLD FACTBOOK

http://www.geographic.org/wfb2009/bhutan/bhutan_economy.html

GDP – per capita (PPP):
$5,600 (2008 est.)
$4,800 (2007 est.)
$4,200 (2006 est.)
note: data are in 2008 US dollars

 

———————-

Bhutan Economy 2010

 

http://www.workmall.com/wfb2010/bhutan/bhutan_economy.html
SOURCE: 2010 CIA WORLD FACTBOOK AND OTHER SOURCES

http://www.workmall.com/wfb2010/bhutan/bhutan_economy.html

GDP – per capita (PPP):
$6,200 (2009 est.)
$5,200 (2008 est.) $4,300 (2007 est.)
note: data are in 2009 US dollars

 

——————–

Bhutan Economy 2011
http://www.theodora.com/wfb2011/bhutan/bhutan_economy.html
SOURCE: 2011 CIA WORLD FACTBOOK AND OTHER SOURCES

http://www.theodora.com/wfb2011/bhutan/bhutan_economy.html

GDP – per capita:
$5,000 (2010 est.)
country comparison to the world:
145 $4,800 (2009 est.) $4,600 (2008 est.)
note: data are in 2010 US dollars
[see also: GDP – per capita country ranks ]

————————-

 

Bhutan Economy 2012
http://www.theodora.com/wfbcurrent/bhutan/bhutan_economy.html
SOURCE: 2012 CIA WORLD FACTBOOK AND OTHER SOURCES

http://www.theodora.com/wfbcurrent/bhutan/bhutan_economy.html

GDP – per capita:
$6,000 (2011 est.)
country comparison to the world: 136
$5,600 (2010 est.)

$5,200 (2009 est.)
note: data are in 2011 US dollars
[see also: GDP – per capita country ranks ]

 

——————-

 

GDP – per capita (PPP) 2011 Country Ranks, By Rank

http://www.photius.com/rankings/economy/gdp_per_capita_2011_0.html

http://www.photius.com/rankings/economy/gdp_per_capita_2011_0.html

118         Bhutan         $ 5000   2010 est

About Kyaemon

Kyae Mon has written 715 post in this Website..

Likes to post news and educational items.

   Send article as PDF