ျမန္မာ့ သဘာဝ ႐ႈခင္းမ်ားကို ႐ိုက္ကူးရန္ ဝါသနာပါၿပီး ၿပိဳင္ပြဲဝင္လိုေသာ ဓာတ္ပံု ဝါသနာရွင္မ်ား အတြက္ Special Style Photo & Electronics ႏွင့္ Nikon Fans Myanmar တို႔ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာ့႐ႈခင္း  ဓာတ္ပံု ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပမည္ ျဖစ္၍ Nikon DSLR ကင္မရာ သံုးစြဲ သူတိုင္း ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သည္။ 10″ x 15″ အရြယ္ရွိ မိမိ ကိုယ္တိုင္ ႐ိုက္ကူး ထားေသာ ႐ႈခင္း ဓာတ္ပံု ငါးပံုႏွင့္ ဓာတ္ပံုပါ စီဒီခ်ပ္ တို႔ကို ပူးတြဲ တင္သြင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္။ အျခား ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဆုရခဲ့ဖူးေသာ၊ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ထားဆဲ ျဖစ္ေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားျဖင့္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းအား တားျမစ္ ထားသည္။ ဆုရ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ၂၀၁၀ ျပကၡဒိန္ အတြက္ ၁ ႀကိမ္ သံုးစြဲခြင့္ျပဳ ရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အက္ဖ္အီးစီ ၂၀ဝ တန္ အေကာင္းဆံုး ဓာတ္ပံုဆု ၄ ဆု ခ်ီးျမႇင့္မည္ ျဖစ္သည္။  ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ေဖာင္မ်ားကို စတင္ ထုတ္ေပးလ်က္ ရွိၿပီး ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္တြင္ ေနာက္ဆံုး ထား၍ ေပးပို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သည္။ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္လိုသူမ်ားသည္  Special Style Photo & Electronics  အမွတ္ (၁၈၄-၁၉၂) ၊အခန္း(B-1) ေျမညီထပ္ႏွင့္ ဆီကြန္ဒို၊ ဗိုလ္တေထာင္ ဘုရားလမ္း၊ ဖုန္း-၂၀ဝ၁၃၈ ႏွင့္ ၃၉၇၆၁၇ သို႔ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းႏိုင္သည္။

Source : True News Journal

About intro

Lionel Intro has written 162 post in this Website..