ALjazeera ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ တူရကီျပည္သူေတြ ဘာသာေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးစႏွစ္ကို ေထာက္ခံဆႏၵျပတဲ့
သတင္းကိုၾကည့္လိုက္ရတယ္..

တူရကီႏိုင္ငံမွာ သမၼတေရႊးေကာက္ပဲြ လုပ္ေတာ့မွာမို႔ အစၥလာမ္ဘာသာကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာ လုပ္မွာကို
သေဘာမတူၾကလို႔ ဆႏၵျပၾကတာပါ…

အဲဒီလို သမၼတမိ်ဳးကို မလိုခ်င္ၾကဘူး..ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ဘာသာေရးကို
သီးျခားစီ ခဲြထားခ်င္ၾကတယ္…

အဲဒီလို ဘာသာေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးခဲြျခားအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစႏွစ္ကို
အဂၤလိပ္လို ဆက္က်ဴလာရိုင္ေစးရွင္း (Secularization) လို႔ေခၚ
ၿပီး အဲဒီလိုအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ႏိုင္ငံကို Secular Stateလို႔ ေခၚတယ္.
ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အဲဒီလို ႏိုင္ငံမိ်ဳးျဖစ္တယ္…

တခိ်ဳ႔ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ လူအမ်ားစု ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာေရးကို ႏိုင္ငံ
ေတာ္ဘာသာရယ္လို႔ အေျခခံ ဥပေဒမွာ သတ္မွတ္ထားတယ္..

တခိ်ဳ႔ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ ဘာသာေရး အႀကီးအကဲေတြက ႏိုင္ငံကို
ႀကိဳးကိုင္ထားၾကတယ္..
အဲဒီလိုႏိုင္ငံမိ်ဳးကို Theocratic State လို႔ေခၚတယ္။

ေရွးေရွးေခတ္ေတြမွာ လူေတြဟာ ေက်းရႊာေတြမွာ ေနၾကတာမ်ား
တယ္…
ေက်းလက္နဲ႔ၿမိဳ႔ျပ အဆက္အသြယ္ သိပ္မရိွၾကဘူး..
ၿမိဳ႔ျပဆိုတာလည္း ဘုရင္ေနျပည္ေတာ္ကလဲြလို႔ က်န္တဲ့ ၿမိဳ႔ေတြက
သိပ္ႀကီးတာ မဟုတ္ပါဘူး..

ေက်းရႊာမွာေရာ၊ ၿမိဳ႔မွာေရာ ေနၾကသူေတြဟာလည္း ျပင္ပဗဟုသုတ
သိပ္မရိွၾကဘူး…သူတို႔ရဲ့ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ စား၀တ္ေနေရး ဆိုတာ
လည္း ကိုယ္ေနတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ မွာဘဲရႏိုင္ေတာ့ ၿမိဳ႕ကိုသြားဖို႔ သိပ္
မလိုအပ္ဘူး၊ သြားလည္းသိပ္သြားၾကဘူး…

ပညာေရး၊ ဘာသာေရးဆိုတာကေတာ့..
ေက်းရႊာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းက သင္ေပးတာနဲ႔ ဆရာေတာ္ သမားေတာ္၊ သက္ႀကီးရႊယ္အို ေျပာတာကိုဘဲ ယံုၾကတာမ်ားတယ္။
စူးစမ္း ေ၀ဖန္မႈ သိပ္မရိွၾကဘူး..

ယေန႔ေခတ္လူမႈ ဘ၀ အေဆာက္အအံုမွာေတာ့ …
လူေနမႈ ပံုစံေတြမွာေရာ ႀကီးမားတဲ့ အေျပာင္း အလဲေတြျဖစ္ေနၿပီ..

၁။ ေက်းလက္မွ ၿမိဳ႔ျပသို႔ ေရႊ႔ေျပာင္းလာသူ၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူ၊
အေျချခသူေတြ တိုးပြါးေနတယ္။ ဒါကို urbanization
လို႔ေခၚပါတယ္။

၂။ ၿမိဳ႔ျပေတြမွာ လူေနထူထပ္လာတယ္။ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ အျပန္အ
လွန္ အတုယူမႈ၊ အသိအျမင္ ဗဟုသုတ ဖလွယ္မႈေတြ တိုးေနတယ္။
တစ္နည္းဆိုရရင္ လူေတြ အျမင္က်ယ္လာၾကတယ္။

၃။ သိပံ( Science) နည္းပညာရဲ့ ေက်းဇူးေၾကာင့္ လူတို႔ရဲ့ စား
၀တ္ေနေရးေတြျမင့္လာတယ္။ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္း အသစ္အ
ဆန္းေတြ ေန႕စဥ္နဲ႔ အမွ်ေပၚေန ၊ သံုးေနၾကတယ္။

၄။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္လာမႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္း
ျပည္ပသြားေရးလာေရးလြယ္ကူလာတယ္။ လူေတြ ကမၻာအႏွံ႔ သြားလာ ေရာက္ေပါက္ၾကတယ္။

၅။ သတင္းနဲ႔ဆက္သြယ္ေရးနည္း ပညာေၾကာင့္ စာအုပ္၊ဂ်ာနယ္၊
မဂၢဇင္း၊ သတင္းစာ ၊ေရဒီယို၊ ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ဗီဒီယို၊ တယ္လီဖုန္း၊
အင္တာနက္ ၿဂိဳလ္တု စေလာင္း စသည့္ အစရိွတဲ့ လူေတြရဲ့
လူေတြရဲ့ အသိအျမင္ကို ခ်ဲ႔ထြင္ေပးတဲ့၊ လူတစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး တစ္ႏိုင္ငံ
နဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံ ဆက္သြယ္မႈ လွ်င္ျမန္ေစတဲ့ အေထာက္ အကူၿပဳပစၥည္း
ေတြသံုးစဲြလာၾကတယ္။

၆။ အဲဒီလို ဆက္သြယ္မႈေတြေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ ကူးလူး
ဆက္ဆံမႈေတြမ်ားလာတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံက ဘာျဖစ္ေနတာကို တစ္
ကမၻာလံုးက ခ်က္ခ်င္းသိႏိုင္တယ္..ကူညီႏိုင္တာ ခ်က္ခ်င္း
၀ိုင္း၀န္းကူညီၾကတယ္။

၇။ ယေန႔ ကမၻာမွာ ဘယ္ႏိုင္ငံမွ သီးျခား ရပ္တည္မေနေတာ့ဘူး။
ကမၻာနဲ႔ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေနၾကတယ္။

၈။ ကမၻာဟာ ရႊာတစ္ရႊာလို ျဖစ္လာတယ္။ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံရဲ့ အေရး
ဟာ ကမၻာ့ရဲ့ အေရး ျဖစ္လာတယ္..
ဒါကို ကမၻာ ျပဳမူျဖစ္စဥ္ Globalization လို႔ေခၚပါတယ္။

၉။ လူေတြ ပညာ အဆင့္ အတန္းျမင့္လာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေတြး
ေခၚမႈျဖင့္ အရာရာကို ေ၀ဖန္ ဆန္းစစ္လာၾကတယ္။

၁၀။ ယေန႔ေခတ္မွာ လူေတြဟာ ရုပ္ပိုင္းဘ၀မွာ အလြန္တိုးတက္
လာတယ္။ စား၀တ္ေနေရး အဆင့္ျမင့္လာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူေတြ
ဟာ ယခုဘ၀မွာ အာရံုခံစားမႈကို ပိုၿပီးေတာ့ ကိုင္းညႊတ္ၾကတယ္။
ေ၀းလံတဲ့ တမလြန္ဘ၀ကို သိပ္အေလး မထားၾကေတာ့ဘူး။

၁၁။ လူေတြဟာ လက္ေတြ႔ကို ပိုမိုၿပီး ဦးစားေပးလာၾကေတာ့တယ္။
ကိုယ့္ကံၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးမႈကို ယံုၾကည္လာၾကတယ္။
ကမၻာဟာ လူေတြရဲ႔ လက္ထဲကို ေရာက္လာပါၿပီ။ လူ႔သမိုင္း ကို လူေတြကဘဲ ဖန္တီးတယ္လို႔ ျမင္လာၾကၿပီ။ သမိုင္းကို ကံၾကမၼာ
က ဖန္တီးတယ္ ဆိုတဲ့ အယူအစဲြကို ပယ္လိုက္ၾကၿပီ။

၁၂။ အဲဒီလို လက္ခံ ယံုၾကည္လာတာႏွင့္ အမွ် ေလာက အျပင္ဘက္မွ နတ္ေဒ၀ါေတြ၊ တန္ခိုးရွင္ေတြကို ယံုၾကည္မႈ ေလွ်ာ့
နည္းလာတယ္။

ယခုေဖၚျပတဲ့ အခ်က္ေတြဟာ ဆက္က်ဴလာစႏွစ္ Secularization ကိုျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြဘဲ။

အဲဒါေၾကာင့္ The Secular City ဆိုတဲ့ စာအုပ္ကို ေရးသားသူ
Harvey Cox က ယခုလို ၽမွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

ဒါဟာ လူရဲ့ စူးစမ္းေလ့လာမႈနဲ႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ နယ္ပယ္ သာျဖစ္တယ္။ အဲဒီနယ္ပယ္မွာ နတ္ေဒ၀ါတာ ေတြမရိွဘူး။ ကမၻာဟာ
လူေတြရဲ့ တာ၀န္ ျဖစ္လာတယ္။ ကမၻာဟာ သူ႔ရဲ့ ၿမိဳ့ေတာ္ျဖစ္လာၿပီး၊ သူရဲ့ ၿမိဳ႔ေတာ္မွာလည္း ကမၻာပါ၀င္ေနတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္ရဲ့ အမည္ကေတာ့ Secularization ျဖစ္ပါတယ္….

ဦးသန္းထြန္း (ေရႊဘို) ရဲ့ ၿမိဳ႔ျပေခတ္ အေပါင္း အႏုတ္ စာအုပ္မွ

ျပန္လည္ မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါသည္…

About Ko out of...

Ko out of... has written 91 post in this Website..

   Send article as PDF