၁-၆-၂၀၁၂ ေန႕ရက္ည ၆ နာရီသံတြဲမ ေတာင္ကုတ္ေမာင္းႏွင္လာ
ေသာရိုးရိုးခရီးသည္တင္ လိုင္းကားမွာ ေတာင္ကုတ္ျမဳိ႕၀င္ခါနီးတြင္တိမ္းေမွာက္
သြားျပီးပါလာေသာခရီးသည္မ်ားမွာသဲမ်ားပိမွဳေၾကာင့္ေသဆံုးခဲ့ရသည္ဟု
သိရွိရပါသည္။ လိုင္းကားမွာသံတြဲမွပင္လယ္သဲမ်ားအဆမတန္တင္ေဆာင္လာျပီး
သဲအိပ္မ်ားေပၚတြင္ခရီးသည္(၅၀)ဦးတင္ေဆာင္လာသည္ဟုသိရွိရပါသည္၊
လူစီးခရီးသည္ကားမ်ားတြင္အဆိုပါသဲအိတ္မ်ားအဆမတန္တင္ေဆာင္ခြင့္မျပဳ
သင္ေၾကာင္း၊သဲမ်ားေစ်းေကာင္းသျဖင့္ကားမ်ားတြင္ထိုကဲ႕သိူ႕သဲအိတ္မ်ားတင္
ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ယခင္လည္းတိမ္းေမွာက္ေၾကာင္းၾကားသိရပါသည္။
ခရီးသည္မ်ားမွာ ကားေမွာက္ျခင္းဒဏ္ရာမ်ားထက္ သဲအိတ္ပိျခင္းေၾကာင့္
မြမ္းၾကပ္ကာေသဆံုးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ယခုလက္ရွိေသဆံုးသူ
၁၃ ဦးရွိျပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။သတင္းကိုရရျခင္းတင္ႏိုင္ျခင္းမရွိ
သည္မွာ လိုင္းက်နျခင္းေၾကာင့္ေနာက္က်ျပီးမွတင္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ခရီး
သည္တင္ကားမ်ားမွာကုန္မ်ားတင္ေဆာင္ပိုင္ခြင့္မရွိေၾကာင္း၊တာ၀န္ရွိသူမ်ား
မွ၀ိုင္း၀န္ၾကပ္မတ္သင့္ေၾကာင္း။ႏွင့္ထိေရာက္စြာအေရးယူသင္ေၾကာင္းေျပာ
ဆိုၾကပါသည္။လိုင္းကားမ်ားမွ အျပည္အက်ပ္တင္ေဆာင္ျပီးလမ္းတြင္အခ်ိန္ၾကာ
မင့္စြာေမာင္းႏွင္ၾကေၾကာင္းသိရွိရပါသည္

About Thu Thu

Thu Thu has written 2 post in this Website..

   Send article as PDF