ႀကြေရာက္လာႀကတဲ့ ပရိတ္သတ္ႀကီးမ်ားခင္ဗ်ာ.. ဘာသာဆိုတာ အလင္းေရာင္ ဆိုတဲ့အတိုင္း.. လူသားေတြကို အသိၫာဏ္ အလင္းေရာင္နဲ႕ လမ္းျပေပးတာကို ဘာသာလို႕ကၽြန္ေတာ္ ေမာင္ေပနားလည္ထားပါတယ္။
ဥပမာ ဆုိရေသာ္..နိဳင္ငံႀကီးက ေလွႀကီးဆိုရင္.. ျပည္သူေတြက ေလွထိုးသားေတြပါ။ ဘာသာ တရားက ေလွေပၚကလူေတြ ေရာက္လိုရာ တည့္တည့္မတ္မတ္ေရာက္ဖို႕ ထိန္းေက်ာင္းေပးတဲ့ “ ပဲ့ ”ေလးပါ။ ပဲ့ ဟာ ေလွကိုေျပးေအာင္လဲ မေလွာ္ပါဘူး။ ေရကိုယက္တဲ့ တက္လဲ မဟုတ္ပါဘူး။ ပဲ့ဟာ ေလွကိုလမ္းေျဖာင့္ေပးတဲ့အရာပါ။
ေနာက္ကၽြန္ေတာ္တို႕ တေတြဟာ ငယ္ငယ္ကတည္းက မိဘဆရာသမား ေတြနဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ ရိုက္သြင္းမႈေႀကာင့္ ကိုယ့္ဘာသာအေပၚမွာပဲ ယုံႀကည္မႈေတြ ျပင္းထန္းၿပီး အျခားဘာသာ၀င္ေတြအေပၚမွာေတာ့ မယုံႀကည္ႀကပါဘူး။ ကိုယ့္ရဲ႕ယုံႀကည္မႈ ကိုးကြယ္တဲ့ဘာသာကိုပဲ အမွန္ သမၼာဒိ႒ိ။ ကိုယ္မယုံႀကည္တဲ့ အျခားဘာသာအယူအဆေတြႀကေတာ့ အမွား မိစၦာဒိ႒ိ။ လို႕လုပ္ႀကပါတယ္။
ေနာက္ၿပီး အားလုံးဟာ ယုံႀကည္မႈကို အေျခခံထားႀကေတာ့ အမွားအမွန္ကို လက္ေတြ႕ျပ ဆုံးျဖတ္ဖို႕ရန္လဲ ခဲယဥ္းလွပါတယ္။
ခရစ္ယာန္ေတြ. ထာ၀ရဘုရားသခင္ကို ယုံႀကည္ႀက.. အစၥလာမ္ေတြက ေတြကလဲ အလႅာအရွင္ကို ယုံႀကည္ႀကပါတယ္။ ေကာင္ကင္းဘုံကို ယုံႀကည္ႀကေပမယ့္ ဗုဒၵဘာသာေတြက မယုံႀကည္ႀကျပန္ပါဘူး။ ဗုဒၵဘာသာေတြက နတ္ျပည္ နိဗာန္ ကိုယုံႀကည္ႀကေပမယ့္ ခရစ္ယာန္ အစၥလာန္ေတြ မယုံႀကည္ႀကပါဘူး။ ဟိႏၵဴေတြက ျဗဟၼာႀကီးနဲ႕ျပန္လည္ဆုံေတြ႕မႈကို ယုံႀကည္ႀကေပမယ့္ က်န္ဘာသာ၀င္ေတြက မယုံႀကျပန္ပါဘူး။ ယုံႀကည္မႈေတြျဖစ္ေလေတာ့ ဘယ္သူ႕ဘယ္သူ႕မွလဲ လက္ေတြ႕ သက္ေသမျပနိဳင္ႀကပါဘူး။ ဒီေတာ့လဲ ညိႏႈိင္းမရႀကပဲ.. ပဋိပကၡေလးေတြနဲ႕ မကင္းႀကျပန္ပါဘူး။ ပဋိပကၡနဲ႕ မကင္းသမွ် လူ႕ျငိမ္းခ်မ္းမႈဆိုတာ လုံး၀မရနိဳင္တဲ့ အရာပါ။ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ဆိုတာ ပဋိပကၡရဲ႕ ဆန္႕က်င္ဘက္လို႕ ကၽြန္ေတာ္ေမာင္ေပ ခံယူပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
ယုံႀကည္မႈအေပၚ အေျခခံတည္ေဆာက္ထားႀကတဲ့ ဘာသာေရးေတြဟာ ကိုယ့္ယုံႀကည္မႈေတြ ခိုင္မာဖို႕အတြက္.. က်မ္းစာေတြကို အေျခခံႀကပါတယ္။ က်မ္းစာေတြကို သက္ေသျပဳႀကပါတယ္။ က်မ္းစာေတြနဲ႕ ဆုံးျဖတ္ႀကပါတယ္။ အဲဒီက်မ္းစာေတြ အေျခခံရာကေန ခိုင္မာဖို႕အထိ က်ိဳးစားႀကရင္းနဲ႕ က်မ္းစာေတြကလဲ ေဖာင္းပြလာျပန္ပါတယ္။ ဗုဒၵဘာသာက ပိဋကတ္သုံးပုံကို အေျခခံတယ္။ ပိဋကတ္သုံးပုံကို သက္ေသျပဳတယ္။
ခရစ္ယာန္က သမၼာက်မ္းစာကို အေျခခံတယ္။ သမၼာက်မ္းစာကို သက္ေသျပဳတယ္။
အစၥလာမ္က ကိုရမ္က်မ္းကို အေျခခံတယ္။ ကိုရမ္က်မ္းကို သက္ေသျပဳတယ္။
ဟိႏၵဴက ေ၀ဒက်မ္း ဥပနိသ်က်မ္းကို အေျခခံတယ္။ အဲဒီက်မ္းေတြကို သက္ေသျပဳတယ္။
ဘာသာေရးေတြဟာ က်မ္းစာကို အေျခခံ.. က်မ္းစာနဲ႕ကိုက္မကိုက္ ဆုံးျဖတ္ေနႀကတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ .. သိပံစတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြကေတာ့ လက္ေတြ႕ကို အေျခခံႀကပါတယ္။ လက္ေတြ႕ကို သက္ေသျပဳႀကတယ္။
ဘာသာႀကီးေလးခုကို ဆုံမွတ္ေတြကေန ရပ္ျပခ်င္ပါတယ္။
ဘုရားဆိုတဲ့ ဆုံမွတ္ကေန ရပ္ႀကည့္ႀကမယ္ဆိုရင္..
ဗုဒၵဘာသာက.. လူသားဘုရား.. လူသားပီသစြာ သြားလာလႈပ္ရွားခဲ့တယ္။
ခရစ္ယာန္ဘာသာ ဘုရားက… ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရား.. ကယ္တင္ရွင္ဘုရား။
အစၥလာန္ဘာသာရဲ႕ ဘုရားလဲ .. ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားပဲ။ ကယ္တင္ရွင္ဘုရား
ဟိႏၵဴဘာသာရဲ႕ ဘုရားလဲ ဖန္ဆင္းရွင္ တန္ခုိးရွင္ ဘုရားပါပဲ။

ေနာက္ ၀ါဒဆိုတဲ့ လမ္းဆုံ.. ဆုံမွတ္ကေန ရပ္ႀကည့္ႀကမယ္ဆိုရင္…
ဗုဒၵ၀ါဒက.. ကမၼ၀ါဒ။ ကိုယ္လုပ္တဲ့အတိုင္း ကုိယ္ျဖစ္တဲ့၀ါဒ။ ကိုယ့္ကိုကို အားကိုးရတဲ့ ၀ါဒ။
ခရစ္ယာန္ဘာသာရဲ႕၀ါဒက.. ကယ္တင္ရွင္၀ါဒ. ဖန္ဆင္းရွင္၀ါဒ.. ကယ္တင္ခံရဖို႕.. ကယ္တင္ခံရခ်င္လို႕..
အစၥလာမ္ဘာသာရဲ႕၀ါဒလဲ.. ကယ္တင္ရွင္၀ါဒ.. ဖန္ဆင္းရွင္၀ါဒ.. ကယ္တင္ခံရဖို႕.. ကယ္တင္ ခံရခ်င္လို႕..
ဟိႏၵဴဘာသာရဲ႕ ၀ါဒလဲ ..အတိတ္ကံနဲ႕ ျဗဟၼာဖန္ဆင္းရွင္၀ါဒပဲ။

ေနာက္ ဘာသာေတြရဲ႕ အက်င့္ အလုပ္ဆိုတဲ့ လမ္းဆုံက ႀကည့္မယ္ဆိုရင္..
ဗုဒၵဘာသာရဲ႕ အက်င့္က.. မွန္မွန္ကန္ကန္ ျမင္တတ္=ေတြးတတ္ဖို႕= ေျပာတတ္ဆိုတတ္ဖို႕=လုပ္တတ္ကိုင္တတ္ဖို႕=အသက္ေမြးေနတတ္ထိုင္တတ္ဖို႕= သတိရွိဖို႕=ႀကိဳးစားဖို႕= စိတ္နဲ႕ ဦးတည္ခ်က္တည္ျငိမ္ဖို႕=ဆိုတဲ့ မဂၢင္အက်င့္ေတြက်င့္ရတယ္။
ခရစ္ယာန္ဘာသာရဲ႕ အက်င့္နဲ႕ အလုပ္က… ဆုေတာင္းတဲ့အလုပ္။
အစၥလာန္ဘာသာရဲ႕ အက်င့္နဲ႕အလုပ္လဲ.. ဆုေတာင္းတဲ့အလုပ္ပါပဲ။
ဟိႏၵဴဘာသာရဲ႕ အက်င့္နဲ႕အလုပ္ကလဲ ဆုေတာင္းတာနဲ႕ ေယာဂက်င့္စဥ္ေတြပါပဲ။

ေနာက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ပန္းတိုင္ဆိုတဲ့ လမ္းဆုံက ႀကည့္မယ္ဆိုရင္..
ဗုဒၵဘာသာရဲ႕ ပန္းတိုင္က.. ဆင္းရဲမႈမရွိရာ နိဗာန္။ ဒုကၡခ်ဳပ္တဲ့ေနရာ။
ခရစ္ယာန္ဘာသာရဲ႕ ပန္းတိုင္က.. ေကာင္းကင္ဘုံ။
အစၥလာမ္ဘာသာရဲ႕ ပန္းတိုင္ကလဲ ေကာင္းကင္ဘုံပါပဲ။
ဟိႏၵဴဘာသာရဲ႕ ပန္းတိုင္ကလဲ.. ျဗဟၼာႀကီးနဲ႕အတူ ျပန္လည္ရွင္သန္ဖို႕ပါပဲ

ေနာက္ အႏွစ္သာရဆိုတဲ့ ဆုံမွတ္က ႀကည့္မယ္ဆိုရင္…
ဗုဒၵဘာသာရဲ႕ အႏွစ္သာရက.. သစၥာေလးပါးပါပဲ ။ ဆင္းရဲတယ္။ ဘာေႀကာင္းဆင္းရဲတယ္။ ဆင္းရဲခ်ဳပ္တဲ့ေနရာ။ အဲဒီေနရာေရာက္ဖို႕အက်င့္။ ဒါဟာ ဗုဒၵဘာသာရဲ႕ အႏွစ္သာရပါပဲ။ ေနာက္ ကံနဲ႕ ကံရဲဲ႕အက်ိဳးကိုသိျမင္တဲ့ . ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ အျမင္ရွိဖို႕။ ဒါအဓိကပဲ။
ခရစ္ယာန္ဘာသာရဲ႕ အႏွစ္သာရက… သူတို႕ဘုရားသခင္.. ထာ၀ရ ဘုရားသခင္ကိုယုံႀကည္ဖို႕… ေကာင္းတာေတြ ဘာေတြ ဘယ္ေလာက္လုပ္လုပ္ ဘုရားသခင္ကို မယုံႀကည္ရင္.. ေကာင္းကင္ဘုံကို မေရာက္နိဳင္ပါဘူး။
အစၥလာမ္ဘာသာရဲ႕ အႏွစ္သာရလဲ …. သူတို႕ဘုရားသခင္ အလႅာ အရွင္ကို ယုံႀကည္ဖို႕ပါပဲ။ ဘုရားသခင္ကို မယုံႀကည္ရင္ေတာ့ ေကာင္းတာေတြ ဘယ္ေလာက္လုပ္လုပ္ ေကာင္းကင္ဘုံ ေရာက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။
ဟိႏၵဴဘာသာရဲ႕ အႏွစ္သာရကလဲ.. ျဗဟၼာ ဗိႆႏုိး သ်ီ၀ ယုံႀကည္ၿပီး ေယာဂအက်င့္ေတြက်င့္ဖို႕ပါပဲ။

ဘယ္ဆုံမွတ္ကေနႀကည္ႀကည့္ မတူညီႀကပါဘူး။ အားလုံးယုံႀကည္မႈနဲ႕ ခ်ည္းပါပဲ။ အခုဆိုရင္ ဗုဒၵဘာသာေတာင္ ယုံႀကည္မႈဘက္ကို အားသန္လာသလို.. ဆုေတာင္းမႈေတြကုိလဲ အားျပဳေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ တကယ္ကေတာ့ ဗုဒၵဘာသာဟာ ယုံႀကည္မႈကို အေျခမခံပါဘူး။ သိျမင္မႈကို အေျခခံပါတယ္။ ဆုေတာင္းမႈကို အဓိကမျပဳပါဘူး.. က်င့္ႀကံမႈကို အဓိက ျပဳပါတယ္။ ဒါက ဗုဒၵဘာသာေတြ သိေစခ်င္လို႕ ေျပာလိုက္တာပါ။
ဒီဘာသာႀကီးေတြရဲ႕ တူညီတဲ့ ဆုံမွတ္က ေတာ့ တစ္ခုတည္းပါပဲ။ အဲဒါက ေတာ့ ေပၚေပါက္လာရျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ပါပဲ။ ဗုဒၵဘာသာေပၚေပါက္လာ ရတာလဲ.. လူသားေတြ ျငိမ္းခ်မ္းဖို႕။ ခရစ္ယာန္ဘာသာ..ေပၚေပါက္လာတာလဲ လူသားေတြ ျငိမ္းခ်မ္းဖို႕။ အစၥလာမ္ ဘာသာေပၚေပါက္လာတာကလဲ လူသားေတြ ျငိမ္းခ်မ္းဖို႕။ ဟိႏၵဴ ဘာသာေပၚေပါက္လာတာကလဲ လူသားေတြျငိမ္းခ်မ္းဖို႕ပါပဲ။
ဘယ္ဘာသာမွ လူသားေတြပူေလာင္ဖို႕.. လူသားေတြ ဆင္းရဲဖို႕ ေပၚလာတာ မဟုတ္ပါဘူး။
ဒီေတာ့ လူသားေတြ ျငိမ္းခ်မ္းဖို႕.. ခ်မ္းသာဖို႕.. တိုးတက္ဖို႕.. အတြက္ ေပၚလာတဲ့ ဘာသာႀကီးေတြကို နိဳင္ငံေရးအတြက္ အသုံးမခ်ႀကပါနဲ႕။ စီးပြားေရး အတြက္ အသုံးမခ်ႀကပါနဲ႕။ လူမ်ိဳးေရးအတြက္ အသုံးမခ်ႀကပါနဲ႕။
တခ်ိဳ႕က နိဳင္ငံေရးအတြက္ ဘာသာေရးကို အသုံးခ်ေနႀကပါတယ္။ ဘာသာေရးနဲ႕သပ္လွ်ိဳေနႀကပါတယ္။ ဘာသာေရးနဲ႕ ေသြးခြဲေနႀကတယ္။ တခ်ိဳ႕က စီးပြားေရးအတြက္ ဘာသာေရးကို ခုတုံးလုပ္ၿပီး စားေနႀကပါတယ္။ ဘာသာေရးကို ဗန္းျပၿပီး အလွဴခံ႒ာနေတြနဲ႕စီးပြားေရးလုပ္စားေနႀကပါတယ္။ အခ်ိဳ႕က ဘာသာကိုလူမ်ိဳးေရးအတြက္ အသုံးခ်ေနႀကပါတယ္။ လူမ်ိဳးျပန္႕ပြားေရး.. လူမ်ိဳးတစ္စု ေကာင္းစားေရးအတြက္ ဘာသာေရးကို အသုံးခ်ေနႀကပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ ေမာင္ေပကေတာ့ ေဟာဒီေဂဇက္ရြာႀကီးကေန ကမၻာသိေအာင္ ဒီေန႕ ဒီေနရာကေန ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။လူသားမ်ားျငိမ္းခ်မ္းဖို႕ ေပၚလာတဲ့ ဘာသာတရားမ်ားကို နိဳင္ငံေရးအတြက္ အသုံးမခ်ႀကပါနဲ႕။ စီးပြားေရးအတြက္ အသုံးမခ်ႀကပါနဲ႕။ လူမ်ိဳးအတြက္ အသုံးအခ်ႀကပါနဲ႕။ လို႕ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာတစ္ခုက ဘာသာတိုင္းဟာ ယုံႀကည္မႈအေပၚ တည္ေဆာက္ထားတာျဖစ္ေတာ့ ကိုယ္ယုံႀကည္ရာကိုပဲ အမွန္လုပ္ၿပီး သူမ်ားယုံႀကည္ရာကိုေတာ့ အမွားလုပ္ႀကတာဟာ လမ္းျပသူက မ်က္စိမျမင္တာနဲ႕ဘာမွ မထူးပါဘူး။ ယုံႀကည္မႈနဲ႕ တည္ေဆာက္ထားတာ မွန္သမွ် ဘယ္အရာကိုမွလဲ သက္ေသဆိုတာ ျပရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီလို သက္ေသျပမရႏိုင္သမွ် ေပါင္းဆုံမႈဆိုတာလဲ ရွိနိဳင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီလို မေပါင္းဆုံနိဳင္သမွ်.. ပဋိပကၡဆိုတာရွိေနၿပီး ဆင္းရဲေနႀကဦးမွာပါပဲ။
တကယ္လို႕မ်ား… အဲဒီယုံႀကည္မႈဆိုတာေတြကို ေဘးဖယ္ထား ေကာင္းကင္ဘုံနဲ႕ နိဗာန္ဆိုတာ ခဏဖယ္။ လူသားတိုင္းလက္ ခံနိဳင္တဲ့… လူ႕ေလာက ကို ျငိမ္းခ်မ္းေစမယ့္ လူ႕အေျခခံ လူ႕စည္းကမ္း လူ႕က်င့္၀တ္ေတြကို အေျခခံ ဥပေဒဆြဲသလို ဆြဲၿပီး လူသားဥပေဒတရပ္ ခ်မွတ္နိဳင္လွ်င္ သိပ္ေကာင္းမွာလို႕ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ခံယူမိပါတယ္။
ဥပမာ… လူ႕အသက္သတ္တာဟာ လူသားေလာကကို မျငိမ္းခ်မ္းေစပါဘူး။ ဒါေႀကာင့္ လူ႕အသက္မသတ္ရ။ လူ႕ဥစၥာ ခုိးယူမႈဟာလဲ လူသားေလာက မျငိမ္းခ်မ္းေစတဲ့ အတြက္ လူ႕ဥစၥာမခုိးရ.. ဆိုတာမ်ိဳး လူသားဥပေဒတရပ္ကို ခ်မွတ္နိဳင္ရင္… ကိုယ္ပိုင္စဥ္းစားႀကည့္ႀကပါ။
ေနာက္ဆုံး ျပဳိင္ပြဲ၀င္မ်ား အားလုံး သိေစဖို႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ သူႀကီးခုိင္နဲ႕တကြ ရပ္မိ ရပ္ဖမ်ားအားလုံး ျပိဳင္ပြဲ၀င္မ်ားအားလုံးအတြက္ စည္းကမ္းခ်က္ ၆=ခ်က္ သတ္မွတ္လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီ စည္းကမ္းခ်က္ ၆=ခ်က္နဲ႕ညီမွသာ လွ်င္ စင္ျမင့္ေပၚတက္ၿပီးေျပာဆိုခြင့္ေပးပါမယ္။ အဲဒီ စည္းကမ္းခ်က္ ၆=ခ်က္နဲ႕ညီတဲ့ စကားမ်ားကိုသာ ေျပာဆိုခြင့္ေပးပါမယ္။ ဒီမူ ၆=ခ်က္နဲ႕ မကိုက္ညီဘူး။။ ကိုက္ညီေအာင္ မေျပာနိုင္ဘူးဆိုရင္ လုံး၀ စင္ေပၚတက္ စကားေျပာခြင့္ေပးမွာ မဟုတ္တဲ့အေႀကာင္း။ ကိုယ္ယုံႀကည္ရာ.. ကိုယ္ထင္ရာ ကိုေျပာၿပီး တဖက္လူယုံႀကည္ရာကို ပုတ္ခတ္ေနမယ္ဆိုရင္ ေကာင္းက်ိဳးမထြက္ပဲ ဒီပြဲဟာ ဆိုးက်ိဳးေတြပဲ ထြက္လာမွာမို႕ခုလို စည္းကမ္းခ်က္ မ်ားသတ္မွတ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေဂဇက္ရြာႀကီးရဲ႕ စည္းကမ္း.. ယဥ္ေက်းမႈေတြကို ေလးစားေသာအားျဖင့္ ဒီစမ္းခ်က္ေတြကိုနားလည္ေပးပါလို႕ ေတာင္းဆုိအပ္ပါတယ္။
စည္းကမ္းခ်က္ ၆=ခ်က္ကို ေႀကညာပါမယ္။ အားလုံးေသခ်ာစြာနား ေထာင္ႀကပါ။ ပရိတ္သတ္ေတြရဲ႕ လက္ထဲကိုလဲ ဒီစည္းကမ္းခ်က္ ၆=ခ်က္ပါ စာတမ္းမ်ားကို ေ၀ၿပီးပါၿပီ။ အားလုံးနားေထာင္ေပးႀကပါ။
၁= လူေတြကို ေကာင္းက်ိဳးရမယ့္ ေကာင္းတဲ့စကားမ်ားကိုေျပာဆုိရမည္။
၂=ေျပာသူကိုယ္တိုင္ သိနိဳင္တဲ့စကား.. သိလို႕ရတဲ့စကားကိုသာ ေျပာဆိုရ မည္။(ကိုယ္ယုံႀကည္မႈနဲ႕ မေျပာရ)
၃=အခုက်င့္ရင္ အခုအက်ိဳးျပနိဳင္တဲ့ စကားမ်ားသာ ေျပာဆိုရမည္။ လက္ေတြ႕ အက်ိဳးျပမရတဲ့ စကား မေျပာရ။
၄=ေဟာဒီမွာ ႀကည့္နိဳင္ပါတယ္လို႕ ျပနိဳင္တဲ့ အေႀကာင္းအရာမ်ားကိုသာေျပာရမည္။
၅=လူက်င့္နိဳင္တဲ့ … လူအလုပ္ေတြကိုလုပ္ရင္းနဲ႕က်င့္လို႕ရတဲ့… အဲဒီအက်င့္ေတြကို က်င့္လို႕ လူ႕လုပ္ငန္းေတြ မပ်က္ေစနိဳင္တဲ့.. လူေဆာင္ထားနိုင္တဲ့ အေႀကာင္းအရာမ်ားကိုသာေျပာဆိုရမည္။
၆=လူနားလည္နိဳင္တဲ့ အေႀကာင္းအရာနဲ႕ လူနားလည္နိဳင္တဲ့ စကားလုံးေတြကိုသာ ေျပာဆိုရမည္။
အထူးသတိေပးခ်က္ ဒီမူစည္းကမ္း ၆=ခ်က္နဲ႕ မကိုက္ညီပါက စင္ေပၚကို လုံး၀မတက္ခဲ့ႀကပါရန္.. အထူးသတိေပးအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
ပုံ ကိုယ္စား..ေမာင္ေပ။
သူႀကီးနဲ႕ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား။
ေဖ်ာင္းေဖ်ာင္းေဖ်ာင္း ေဖ်ာင္း ေဖ်ာင္း..
ဒါမွ ဒို႕သူႀကီးနဲ႕ ဦးေပကြ….ရႊီ..ရႊီ..ရႊီး..
ဘယ္ဆီက ထြက္လာမွန္းမသိေသာ အရက္နံ႕ေလးနဲ႕ အသံတသံ။

About ေဇာက္ ထိုး

ေဇာက္ ထိုး has written 44 post in this Website..