လူ႔အခြင့္အေရးကုိ လူေတြကတြင္တြင္ ေတာင္းဆိုေနၾကေပမဲ့ ႏြားအခြင့္အေရးကိုေတာ့ ႏြား ေတြကလဲ မေတာင္းတတ္ရွာၾကဘူး။ လူေတြကလဲ ဂရုစိုက္ေတာင္းေဖာ္မရေတာ့ ႏြားေတြခမ်ာ ႏြား အခြင့္အေရးဆံုးရႈံးေနၾကပါတယ္။
ျမန္မာလူထုရဲ႕ေက်းဇူးရွင္ တိရိစာၦန္စာရင္းေကာက္ရင္ ႏြားက နံပါတ္ (၁)ပါ။ ျမန္မာေတြ အဓိကစားတဲ့ ထမင္းျဖစ္ဖုိ႔ ကၽြဲ၊ ႏြားေတြဟာ မိုးထဲေရထဲမွာပင္ပန္းႀကီးစြာ ရုန္းကန္ထြန္ယက္ၿပီး လူ ေတြကုိ လုပ္ကိုင္ေကၽြးခဲ့ရတာ လူသမိုင္းတေလွ်ာက္လံုးပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ေက်းဇူးသိတတ္တဲ့ျမန္မာ လယ္သမားေတြက ကိုယ္ႏြားကုိယ္ သားသမီးရင္းနဲ႔မျခား ျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေကၽြးေမြးၾကပါ တယ္။ ေက်းဇူးတုန္႔ျပန္တတ္တဲ့ မဂၤလာတရားေၾကာင့္ ဒို႔လယ္ယာေျမႀကီးက ေရႊသီးခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံ တကာ စပါးတင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈမွာ ထိပ္တန္းစာရင္း၀င္ႏုိင္ငံျဖစ္ခဲ့တာပါ။
ႏြားေတြကုိ နဖားထုိးၿပီး ခိုင္းေပမဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ အားလပ္ခ်ိန္မွာေတာ့ ႏြားေတြ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေပ်ာ္ပါးႏုိင္ေအာင္ ကြင္းက်ယ္က်ယ္မွ လႊတ္ၿပီး ေက်ာင္းၾကပါတယ္။ ႏြားစားက်က္လို႔ ေခၚတာေပါ့။ ေရွးကလယ္သမားေတြကေတာ့ စည္းကမ္းရွိၾကေတာ့ ဒီလိုကၽြဲစားက်က္ ႏြားစာက်က္ ထဲကို ဘယ္သူမွ၀င္ၿပီး လယ္လုပ္တာတို႔ ၿခံလုပ္တာတို႔ အပင္ခုတ္တာတို႔ မရွိခဲ့ဘူး။ ႏြားစာကို လူေတြလုၿပီး မစားခဲ့ၾကပါဘူး။
နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ေခတ္က်ေတာ့လဲ ကၽြဲစားက်က္ကို ဧရိယာသတ္သတ္မွတ္မွတ္လုပ္၊ ဥပေဒ ေတြက်က်နနထုတ္ၿပီးကာကြယ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ကၽြဲစားက်က္ထဲက အပင္ကိုင္းခ်ိဳးၿပီးသြားၾကားထုိး ရင္ေတာင္ ေထာင္(၃)လလို႔ ေျမတိုင္းစားေရးအုိႀကီးေတြကေျပာေလ့ရွိခဲ့ပါတယ္။
ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ လယ္သမားေတြကလဲ စည္းကမ္းပ်က္လာ ပိုက္ဆံရွိတဲ့လူေတြကလဲ ေလာဘတက္လာၿပီး ကၽြဲစာ၊ ႏြားစာကုိလူေတြကလုစားတဲ့ မၾကား၀ံ့မနာသာ လူေတြျဖစ္ကုန္ေတာ့ တာပါပဲ။ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္သူနဲ႔ တိုက္စာေရးလုိ႔ေခၚတဲ့ ေျမတိုင္းစားေရးေပါင္းၿပီး စားက်က္ထဲက သစ္ႀကီး၀ါးႀကီးေတြ ခုတ္ေရာင္းစား၊ သစ္ပင္၀ါးပင္မရွိေတာ့ လယ္ကေလးတည္သလို ထင္းၿခံေလး စိုက္သလုိနဲ႔စားက်က္ေတြ ေပ်ာက္ဆံုးကုန္ေတာ့တာပါပဲ။ ရ.ယ.ကေျမစာရင္းတို႔ကလဲ တရားဥပေဒ အရ တားျမစ္ျခင္းမရွိေတာ့ပဲ စားက်က္က်ဴးဒဏ္ေငြဆုိၿပီး တစ္ဧက (၅)က်ပ္ေလာက္ ဒီေန႔အထိ ဒဏ္ရိုက္တယ္ဆုိၿပီး စားက်က္ေျမကို ဘုိးဘြားပိုင္ေျမလို ေရာင္းစားေနၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ စီမံကိန္းသီးႏွံလို႔ သတ္မွတ္တဲ့ တေခတ္မွာစပါးတို႔ရာဘာတို႔အေၾကာင္းျပၿပီး ေျမကြက္က်ယ္ႀကီး ေတြ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားလုိက္ေတာ့ ကၽြဲႏြားေတြခမ်ာ ဘံုေပ်ာက္သြားၾကရွာပါတယ္။ ဟုိလူ႔ လယ္၀င္စား၊ ဒီလူ႔လယ္၀င္စား ဒါးခုတ္ေတြခံရခဲပစ္ေတြခံရနဲ႔ ႏြားေတြဒုကၡေရာက္ေနၾကပါတယ္။
ကၽြဲႏြားစားက်က္ဟာ ဥပေဒတိတိက်က်ရွိပါတယ္။လုပ္ထံုးလုပ္နည္း တိတိက်က်ရွိပါတယ္။ သီးစားခ်ထားခြင့္မရွိပါ။ အဂၤလိပ္က ဘယ္ေလာက္စည္းစနစ္ရွိသလဲဆုိေတာ့ ဥပေဒမွာ စားက်က္ ဆိုင္းဘုတ္ကုိ ဘယ္အရြယ္အစား၊ အျမင့္ဘယ္ေလာက္၊ ဆုိင္းဘုတ္တိုင္ကို ဘယ္လုိပံု ဆုိင္းဘုတ္ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုၾကား အကြာအေ၀းဘယ္ေလာက္၊ သူႀကီးကတစ္လ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္၊ ခရိုင္၀န္က ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္စစ္ဆိုတာကစအေသးစိတ္ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ေျမစာရင္းဌာနကလဲ စားက်က္ေျမ ကုိ သီးျခားမွတ္ပံုတင္ၿပီး ထိန္းသိမ္းရပါတယ္။ အဲဒီအတိုင္းလဲ တိတိက်က် ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ ဒီမ်က္ႏွာျဖဴေတြ ႏုိင္ငံေပါက္စေလးက ကမာၻႀကီးတက္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္တာကိုးလို႔ ေတြးမိတယ္။ တို႔ဗမာေခတ္ေရာက္ေတာ့ႏြားစားက်က္ေျမမေျပာနဲ႔ ဆုိင္းဘုတ္ေတာင္ မျမင္ရ ေတာ့ဘူး။ စားက်က္ မွတ္ပံုတင္စာအုပ္ဆုိတာလဲ ေျမစာရင္းဌာနမွာ ခ်စားေနေလာက္ပါၿပီ။ စားက်က္ အစီရင္ခံစာဆုိတာ ေထြ/အုပ္က မၾကားဘူးဘူး။ လစဥ္ ႏွစ္စဥ္ပံုမွန္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး ႀကီးၾကပ္ရမဲ့ ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြက စစ္ေဆးဖုိ႔ ေနေနသာသာ ဘယ္နားရွိမွန္းေတာင္ မသိၾကေတာ့ပါဘူး။
ယခုေတာ့ ေခတ္ေျပာင္းသြားပါၿပီ။ လူထုနဲ႔ တုိက္ရုိက္ထိေတြ႕ေနတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အဆင့္ ဆင့္က တရားဥပေဒနဲ႔အညီ သတိၱရွိရွိတိုင္းက်ိဳးျပည္က်ိဳးေဆာင္ဖုိ႔ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ သတင္း ေတြၾကားရတာ မဂၤလာရွိပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ “စားက်က္ေျမ” ကိစၥဆုိရင္ ဒုိက္ဦး ေထြ/အုပ္က စားက်က္ ေျမက်ဴးေက်ာ္ဧက (၃၀၀)ေက်ာ္ကုိ ျပန္လည္ရွင္းလင္းၿပီး ကၽြဲႏြားေတြအတြက္ စားက်က္ေျမအျဖစ္ ျပန္လည္ ေဆာင္ရြက္ေပးလို႔ေဒသခံလယ္သမားေတြေပ်ာ္ေနၾကတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ေက်းဇူးရွင္ ႏြားေတြကို သနားေသာအားျဖင့္ တျပည္လံုးျပန္လည္စစ္ေဆးစားက်က္ေျမေတြ ျပန္ေပးသင့္ပါ တယ္။ မေဆာင္ရြက္ၾကရေသးရင္လဲ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန/လယ္/ဆည္၀န္ႀကီးဌာန၊ တုိင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ေတြက ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အႀကံေပးလုိပါသည္။
တခ်ိန္က ျမန္မာ့ေက်းလက္ေတာရြာ ရႈခင္းတစ္ခုကုိ ျမင္ေယာင္ၾကည့္စမ္းပါ။ ေက်ာင္းကန္ ဘုရားေတြ၊ ေရႊ၀ါေရာင္လယ္ကြင္းေတြ ၾကည္လင္တဲ့ စမ္းေခ်ာင္းေလးေတြ၊ စိမ္းစုိတဲ့ ေတာတန္း ေလးေတြနဲ႔ဘယ္ေလာက္မ်ား ၾကည္ႏူးသာယာစရာ ေကာင္းလုိက္ပါသလဲ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီျမင္ကြင္း ဟာအရိပ္အာ၀ါသေကာင္းတဲ့ သစ္ပင္ႀကီးေတြေအာက္ကစိမ္းစိုတဲ့ျမက္ခင္းႏုႏုေလးေတြကို စားရင္း ေဆာ့ကစားေနၾကတဲ့ ႏြားအုပ္ေတြနဲ႔ ႏြားခေလာက္သံ ဒုိးဒုိးေဒါင္ေဒါင္ကို ၾကားေယာင္လုိ႔ မရဘူး ဆုိရင္ေတာ့ ျပည့္စံုတဲ့ ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ျဖစ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သဘာ၀ကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိ္းသူ၊ ေစာင့္ေရွာက္သူေတြ၊ ကိုယ့္ေျမကိုယ့္ေရ ကိုခ်စ္တတ္သူေတြအားလံုး “ႏြားစားက်က္” ေတြ ေပ်ာက္ဆံုးေနတာ ၀ုိင္း၀န္းရွာေဖြ ထိမ္းသိမ္းၾကပါလို႔ အက်ိဳးေမွ်ာ္ၿပီး ႏႈိးေဆာ္လုိက္ပါတယ္။

မိုးနတ္ေမာင္
ေရးသားသူ ကိုမိုးနတ္ေမာင္ေရ အရမ္းေကာင္းတဲ႔ ပိုစ္႔ေလးဖတ္ရတဲ႔အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

About chityimhtoo

has written 77 post in this Website..