ေနာက္တစ္ေန႕မနက္ ဟက္ဆန္က ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ မနက္စာျပင္ ေပးေနစဥ္

ကြၽန္ေတာ့္အား ဘာျဖစ္လို႕လဲဟုေမးသည္။ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္လုပ္ဟု ကြၽန္ေတာ္

ပက္ခနဲ ေျပာခ်လိုက္သည္။

‘ဖ်င္းတဲ့ဥာဥ္’ ဟု ေျပာေသာ ရာဟင္ခန္႕စကား မွားပါသည္။

________________________________
အခန္း(၄)

ဘာဘာ့ကိုေမြးေသာ ၁၉၃၃ ခု၊ အာဖဂန္နစၥတန္ကို ဇဟီရာရွားဘုရင္၏ ႏွစ္ေလးဆယ္ စိုးစံမႈ စတင္ေသာႏွစ္တြင္ ကဘူးၿမိဳ႕၏ ဂုဏ္သေရရွိၿမိဳ႕မ်က္ႏွာဖံုး မိသားစုမွ လူရြယ္ညီအစ္ကိုႏွစ္ဦး

ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္သည္။ ျပင္သစ္ဝိုင္တန္ခိုး၊ ေဆးေျခာက္အရွိန္ တို႕ျဖင့္ ပါမန္အသြား ဟာဇာရာလင္မယားႏွစ္ဦးကို ပြဲခ်င္းၿပီးတိုက္သတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ရဲသားမ်ားက မိဘမဲ့ျဖစ္သြားေသာ

ငါးႏွစ္သား ေယာက်္ားေလးတစ္ေယာက္ ႏွင့္ ပူပန္ေနာင္တ တရားတို႕ရေနေသာ ညီအစ္ကိုကို ကြၽန္ေတာ့္အဖိုး တရားသူႀကီး ေရွ႕ေမွာက္ ေခၚငင္လာသည္။

ကြၽန္ေတာ့္အဖိုးသည္ ဂုဏ္သိကၡာအစြန္းအထင္း လံုးဝမရွိခဲ့သူ။ အင္မတန္ လူေလးစားခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးျဖစ္သည္။ လူရြယ္မ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္ႏွင့္ ၄င္းတို႕ ဖခင္၏ အသနားခံမႈေၾကာင့္ အဖိုးသည္

ထိုလူရြယ္ႏွစ္ဦးကို ကင္ဒဟာတြင္ တစ္ႏွစ္ တိတိ စစ္မႈထမ္းေစသည္။ လူရြယ္ႏွစ္ဦး၏ ေနာက္ခံမိသားစုသည္ စစ္မႈထမ္းျခင္းမွ ကင္းၿငိမ္းခြင့္ရေအာင္ တနည္းနည္း ႀကံႏိုင္ဖန္ႏိုင္မွန္း သိလ်က္ႏွင့္ အဖိုးသည္ လူရြယ္မ်ားကို ကင္ဒဟာသို႕ ခ်က္ခ်င္းသြားေစသည္။ အေဖလုပ္သူက အျပင္းအထန္ မကန္႕ကြက္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ အဖိုး၏တရားစီရင္ခ်က္သည္ ၾကမ္းလွေသာ္လည္း မွ်တပါသည္ဟု

လူတုိုင္းသေဘာညီခဲ့ၾကသည္။

မိဘမဲ့ျဖစ္သြားေသာ ကေလးကိုမူ အဖိုးက သူ႕အိမ္ေခၚၿပီး ေမြးစားခဲ့သည္။ အျခားအေစခံမ်ားကို ကေလးအား သင္ျပေပးရန္ ေထာက္ထားၫွာတာရန္ ေျပာသည္။ ထိုကေလးသည္ အလီျဖစ္၏။

အလီႏွင့္ဘာဘာ ကစားေဖာ္ကစားဖက္အျဖစ္ အတူႀကီးျပင္းခဲ့ၾကသည္။ အနည္းဆံုးေတာ့ အလီ၏ေျခေထာက္ကို ပိုလီယို ေရာဂါပိုးဝင္ခ်ိန္ထိ ဘာဘာႏွင့္ ကစားေဖာ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ဟက္ဆန္ႏွင့္ကြၽန္ေတာ္ ႀကီးျပင္းလာခဲ့သည့္အတိုင္းျဖစ္သည္။ ဘာဘာႏွင့္အလီၾကားမွ မနာလိုတိုရွည္ကိစၥကို ဘာဘာက ကြၽန္ေတာ့္အား အၿမဲ ေျပာျပသည္။ ထိုအခါ

အလီက ေခါင္းႀကီးတအားရမ္းၿပီး ”ေျပာစမ္းပါဦး၊ မနာလိုတဲ့ ေနရာမွာ ဘယ္သူက ဗိသုကာလဲ၊ ဘယ္သူက အလုပ္သမားလဲ” ဟု ခြန္းတံု႕ျပန္ သည္။ ဘာဘာရယ္ၿပီး အလီ့ကို သိုင္းဖက္လုိက္ၿမဲ။

သို႕ရာတြင္ ဘာဘာသည္ ဘယ္တုန္းကမွ အလီ့ကို သူငယ္ခ်င္းဟု မေျပာခဲ့စဖူးေပ။

ထူးဆန္းသည္မွာ ကြၽန္ေတာ့္စိတ္ထဲတြင္လည္း ဟက္ဆန္ႏွင့္ ကြၽန္ေတာ့္ကို သူငယ္ခ်င္းေတြဟု မထင္မိေပ။ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ စက္ဘီးလက္လႊတ္ စီးႏိုင္ရန္

သင္ေပးခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊ ႏွစ္ဦးသား ကတၴဴဘံုးျဖင့္ အိမ္လုပ္ကင္မရာ ဖန္တီးခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊ ေဆာင္းတြင္းတစ္တြင္းလံုးကို စြန္လႊတ္စြန္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ကုန္ဆံုးေစခဲ့ေသာ္လည္း၊

အာဖဂန္ေကာင္ေလး ဟက္ဆန္သည္ ဦးျပည္းေျပာင္ေျပာင္၊ နားရြက္နိမ့္နိမ့္၊ ႏႈတ္ခမ္းကြဲအၿပံဳး၊ အ႐ိုးအခ်င္ပါးလ်ေသာ ေပါက္ေဖာ္မ်က္ႏွာေလးကို ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ္လည္း …

ေသာ္လည္း … ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနသည့္တိုင္ သမိုင္းဆိုသည္မွာ ေက်ာ္လႊား ရန္ ခက္ခဲလြန္းပါဘိ။ ကိုးကြယ္မႈဘာသာ အယူဝါဒေၾကာင့္လည္းမဟုတ္။ ေနာက္ဆံုး မေတာ့ ကြၽန္ေတာ္သည္

ပက္ရွ္ထန္၊ သူသည္ ဟာဇာရာ။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ဆြန္နီမြတ္စလင္၊ သူသည္ ရွီယာမြတ္စလင္။ ထိုအျဖစ္ကို ဘယ္လိုအရာမ်ိဳးကမွ ေျပာင္းလဲမေပးႏိုင္။

အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ ဟက္ဆန္သည္ ေလးဖက္ေထာက္ေဖာ္ ေထာက္ဖက္မ်ား။ ထိုအျဖစ္ကို လူမ်ိဳးေရး၊ ရာဇဝင္ေၾကာင္း၊ လူမႈဝန္းက်င္ႏွင့္ ဘာသာအယူဝါဒမ်ား – ဘာကမွ ေျပာင္းလဲမေပးႏိုင္။

ဟက္ဆန္ႏွင့္အတူ ေဆာ့ကစားခဲ့သည့္ ကြၽန္ေတာ့္ဘဝ၏ စဦးပုိင္း တစ္ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္သည္ ပ်င္းရိစရာေႏြရက္ရွည္ႀကီး တစ္ရက္ႏွယ္ျဖစ္သည္။ အေဖ့ၿခံထဲ သစ္ပင္အ႐ႈပ္အေထြးၾကား

လုိက္တမ္းေျပးတမ္း ကစားသည္။ တူတူပုန္းသည္။ ရဲသားႏွင့္ဓားျပ၊ ႏြားေက်ာင္းသားႏွင့္ လူနီ၊ အေကာင္ပေလာင္မ်ားဖမ္းၿပီး ႏွိပ္စက္။ ပ်ားေကာင္ကိုဖမ္းၿပီး အဆိပ္ဆူးဆြဲႏႈတ္၊ ႀကိဳးခ်ည္ကာ

ပ်ားပ်ံတိုင္း ႀကိဳးကိုေနာက္ျပန္ ဆြဲ၍ အေပ်ာ္ရွာသည္။

ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာ လွည့္လည္ေနထုိင္ေသာ ‘ကိုခ်ီ’ မ်ားေနာက္ကိုလည္း လိုက္ၾကသည္။ ေျမာက္ဘက္ေတာင္တန္းေတြဆီ သြားရန္ ကိုခ်ီမ်ား ကဘူးၿမိဳ႕ေတာ္ကို ျဖတ္ၾကရသည္။

ကုလားအုတ္လည္ပင္းမွ ခေလာက္ကေလးေတြ ဒိုးဒိုးေဒါင္ေဒါင္ ျမည္လာၾကၿပီ၊ လွည္းဝင္႐ိုးမ်ား ကြၽီကြၽီအီအီအသံေပးကာ သိုးေတြဆိတ္ေတြ တဘဲဘဲ အာ္ၾကၿပီဆိုလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တို႕ အိမ္ျပင္ကို

တခါတည္းေျပးထြက္၊ လွည္းတန္းႀကီးကို ႐ႈေမာၾကသည္။ ေယာက်္ားႀကီးတို႕၏ ရာသီဥတုဒဏ္ခံ မ်က္ႏွာမ်ား ဖုန္လူးကာ ညစ္တူးလ်က္ရွိသည္။ မိန္းမမ်ားကား အေရာင္စံုေတာက္ၾြပတ္က်ပ္ညပ္ေနေသာ လမ္းအႀကိဳအၾကားထဲ လွည့္လည္ၾကသည္။ ဘာဘာေပး ေသာ တစ္ေယာက္လွ်င္ ေငြတစ္ဆယ္က်

မုန္႕ဖိုးျဖင့္ ကိုကာကိုလာ ဝယ္ေသာက္ သည္။ ႏွင္းရည္ေသာက္သည္။ သစ္ေစ့ျဖဴးထားေသာ ေရခဲမုန္႕စားၾကသည္။

ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္ကာလမ်ားတြင္ ပံုမွန္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ အလုပ္မ်ားရွိသည္။ ကြၽန္ေတာ္ အိပ္ယာထဲပ်င္းေၾကာဆန္႕၊ ေရခ်ိဳးခန္းထဲ ဇိမ္ဆြဲေနစဥ္ ဟက္ဆန္သည္ ကိုယ္လက္သန္႕စင္ကာ

သူ႕အေဖ အလီႏွင့္အတူ မနက္ပုိင္းဘုရားရွိခိုးျခင္းအမႈ ၿပီးစီးေနေပၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္စားဖို႕ မနက္စာပင္ ျပင္ဆင္ၿပီးေနၿပီ။ သၾကားသံုးခဲပါေသာ လက္ဖက္ရည္ပူပူႏွင့္ ခ်ယ္ရီယိုသုတ္ထားေသာ နံျပားကို

စားပြဲေပၚ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ျပင္ထားေပးသည္။ ကြၽန္ေတာ္က စားရင္းေသာက္ရင္း အိမ္စာမ်ားအေၾကာင္း ညည္းေနစဥ္ ဟက္ဆန္က ကြၽန္ေတာ့္အိပ္ယာကို သိမ္းသည္။ ကြၽန္ေတာ့္ဖိနပ္ကို တုိက္သည္။

ကြၽန္ေတာ့္အက်ႌကို မီးပူထိုးကာ စာအုပ္ခဲတံမ်ားပါ အိတ္ထဲသိမ္း ဆည္းေပးသည္။ ခန္းမထဲ သူသီခ်င္းေလး တေအးေအးႏွင့္

မီးပူတိုက္ေလ့ရွိသည္။ ေရွးေဟာင္းဟာဇာရာေတးသြားကို ႏွာသံျဖင့္ဆိုေသာ သူ႕အသံသည္ ကြၽန္ေတာ့္ထံ လြင့္ပ်ံလာၿမဲ။

ဘာဘာႏွင့္ကြၽန္ေတာ္ အနက္ေရာင္ဖို႔ဒ္ကားႀကီးေမာင္းကာ အိမ္မွထြက္ၾက သည္။ ဟက္ဆန္က အိမ္တြင္က်န္ခဲ့ၿပီး တစ္ေန႕တာဗာဟီရမ်ားအတြက္ အလီ့ကို ကူညီရသည္။

အဝတ္ေဟာင္းမ်ားကို လက္ႏွင့္ေလွ်ာ္ကာ ဝင္းထဲလွန္းၾကသည္။ တံျမက္စည္းလွည္းသည္။ ေစ်းဝယ္သည္။ ညစာအတြက္ အသားကို အစိမ္းႏွပ္သည္။ ျမက္ခင္းေရေလာင္းသည္။

ေက်ာင္းလႊတ္လွ်င္ ဟက္ဆန္ႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္ေတြ႕သည္။ ကြၽန္ေတာ္က စာတစ္အုပ္ဆြဲကာ သူႏွင့္အတူ ေတာင္ကုန္းေပၚ ခပ္သုတ္သုတ္တက္ၾကသည္။ ဝဇီရာအကၡဘာခန္ရပ္ကြက္

ဘာဘာပိုင္ေျမ၏ ေျမာက္ဘက္ကေလးတင္ရွိေသာ ထုိေတာင္ကုန္းသည္ ပန္းကန္လံုးေမွာက္ထားေသာပံု ျဖစ္သည္။ ေတာင္ကုန္းထိပ္တြင္ စြန္႕ပစ္သုႆန္ေလးတစ္ခု။ ေျမပံုေခါင္းရင္းမွတ္တိုင္မ်ား

ပ်က္ယြင္းကာ သစ္ခက္ သစ္ႏြယ္တို႕ေၾကာင့္ ေလွ်ာက္လမ္းပိတ္ေနသည္။ မိုးဒဏ္ႏွင္းဒဏ္ေၾကာင့္ သံဂိတ္တံခါး လည္း သံေခ်းထုတက္ကာ ေက်ာက္နံရံပုေလးလည္း ေဆြးရိေနၿပီ။ သုႆန္အဝင္ဝ

တြင္ တလည္းသီးပင္တစ္ပင္ရွိေသးရာ ေႏြတစ္ရက္တြင္ ကြၽန္ေတာ္က အလီ၏ စားဖိုေဆာင္သံုးဓားကို ယူလာၿပီး တလည္းပင္ေပၚ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ဟက္ဆန္႕ အမည္မ်ားထြင္းသည္။ ”ေအမားနဲ႕

ဟက္ဆန္၊ ကဘူးၿမိဳ႕ရဲ႕ ပသီဘုရင္မ်ား”

ေက်ာင္းလႊတ္လွ်င္ ဟက္ဆန္ႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္ တလည္းပင္ေပၚတက္၍ တ်ာတ်ာနီျမန္းေနေသာ တလည္းသီးမ်ားဆြတ္ၾကသည္။ အဝေလြးၿပီးလွ်င္ လက္ကို ျမက္ပင္ႏွင့္သုတ္၍

ကြၽန္ေတာ္က ဟက္ဆန္႕အား စာဖတ္ျပပါေတာ့မည္။ ဟက္ဆန္ မဖတ္ႏုိင္ေသာ ပံုျပင္မ်ားကို ကြၽန္ေတာ္ဖတ္ျပေနစဥ္ ဟက္ဆန္သည္ ေငးတိေငးေမာႏွင့္ ျမက္ရြက္မ်ား

ဆြဲျဖဳတ္ေနေလ့ရွိသည္။ ေျမႀကီးေပၚတင္ပ်င္ေခြထိုင္ေနေသာ ဟက္ဆန္႕ မ်က္ႏွာေပၚဝယ္ ေနေရာင္ပနံျခယ္ေသာ သစ္ရြက္ရိပ္မ်ား …။ ရြက္ရိပ္ညိဳေျပာက္ၾကား တို႕

ဟက္ဆန္႕မ်က္ႏွာေပၚ ျမဴးေဆာ့ကခုန္ေနသည္။ တလည္းပင္ႀကီး၏ ေအးရိပ္ ဆာယာေအာက္ ႏွစ္ဦးသား ထိုင္ေနလုိက္ၾကသည္မွာလည္း တေမ့တေမာ။ သူရိယ ေနမင္းႀကီး

အေနာက္ကြၽန္းသို႕ယြန္းသည္အထိ ဟက္ဆန္ကေတာ့ ေနာက္ထပ္ ပံုျပင္တစ္ပုဒ္၊ ေနာက္ထပ္အခန္းတစ္ခန္း နားေထာင္ရန္ အာသီသျပင္းပ်ေနဆဲ။

ဟက္ဆန္သည္ သူ႕အေဖအလီလိုပင္ စာမတတ္ဘဲ ႀကီးျပင္းသြားေတာ့မည္။ ဟာဇာရာအမ်ားစု ေတြးသလိုပင္ အေစခံတစ္ေယာက္အဖို႕ စာတတ္ၿပီး ဘာလုပ္ရ မည္နည္း။ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ိိဳးကို

ဟက္ဆန္ေမြးကတည္းက ခ်ထားၿပီးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဟက္ဆန္႕ကို သူ႕အေမ ကိုယ္ဝန္ရွိစဥ္ကတည္းက ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳး ခ်ထား ႏိုင္သည္။ သို႕ရာတြင္ ဟက္ဆန္႕အဖို႕ စာမတတ္ျခင္းကပင္လွ်င္

စာလံုးေတြ၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္က သူ႕ႏွလံုးသားကို ၫႈိ႕ယူခဲ့သည္။ တားျမစ္ထားေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ကမၻာ ကိုမွ သူစြဲၿငိေနေတာ့သည္။ သူ႕အား ကြၽန္ေတာ္က ကဗ်ာေတြ ပံုတိုပတ္စေတြ ဖတ္ျပသည္။

စကားထာေတြ ရြတ္ျပသည္။ သို႕ေသာ္ ပေဟဠိေျဖရာတြင္ သူက ကြၽန္ေတာ့္ထက္ ပိုဥာဏ္ေျပးသည္ႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္သည္ ေနာက္ထပ္စကားထာမ်ား ရြတ္မျပေတာ့။ သိပ္စိန္မေခၚသည့္

စာမ်ိဳးကိုသာ ေရြးဖတ္ျပခဲ့သည္။

ဟက္ဆန္႕ကို စာဖတ္ျပရာတြင္ သူနားမလည္ေသာ ဧရာမစကားလံုး ႀကီးမ်ားဆီေရာက္လာတိုင္း ကြၽန္ေတာ့္မွာ ႏွလံုးပီတိဂြမ္းဆီထိရသည္။ သူ၏ မသိျခင္း မ်ားကို ထင္ရွားေအာင္ျပဳသည္။

ကလိသည္။ တစ္ႀကိမ္တြင္ ကြၽန္ေတာ္က ဆရာႀကီး နာ႐ူဒင္ပံုျပင္ကို ဖတ္ျပေနစဥ္ သူကၾကားျဖတ္ၿပီး ”အဲဒီစကားလံုးက ဘာအဓိပၸါယ္လဲ” ဟုေမးသည္။

”ဘယ္စကားလံုးလဲ”

”လူ႕အႏၶဆိုတာ”

”ဒီအဓိပၸါယ္ မင္းမသိဘူးလား” ဟု ကြၽန္ေတာ္စပ္ၿဖဲၿဖဲေမးသည္။

”မသိဘူး အစ္ကိုေအမား”

”ဒီေလာက္လူသံုးမ်ားတဲ့ စကားလံုးကို”

”ဒါေပမယ့္လည္း ငါမသိဘူး”

ကြၽန္ေတာ့္ ထိုးႏွက္ခ်က္ကို ဟက္ဆန္သိလွ်င္ေသာ္မွ သူ႕အၿပံဳးမ်က္ႏွာ ေလးက ေဖာ္ျပမည္မဟုတ္ေခ်။ ”ငါတို႕ေက်ာင္းမွာ လူတိုင္းသိတယ္။ ဒီမွာကြာ လူ႕အႏၶဆိုတာ စမတ္က်တယ္၊

ဥာဏ္ေကာင္းတယ္လို႕ေျပာတာ။ မင္းအတြက္ ဝါက်တစ္ေၾကာင္းဖြဲ႕ျပမယ္။ ‘စာလံုးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ဟက္ဆန္သည္ လူ႕အႏၶ ျဖစ္သည္’ ရၿပီလား”

”အား” ဟုဆိုကာ သူေခါင္းညိတ္ေနသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုကိစၥအတြက္ ကြၽန္ေတာ့္ကိုယ္ကြၽန္ေတာ္ အျပစ္ရွိသည္ဟု ခံစားရသည္။ ဤသို႕ျဖင့္ ဟက္ဆန္႕အား ကြၽန္ေတာ္ဝတ္ၿပီးသား ရွပ္အက်ႌတစ္ထည္ ႏွင့္ ပ်က္သြားေသာ

ကစားစရာတစ္ခုေပးခဲ့သည္။ ဥပဒ္ကင္းတဲ့အျပစ္အတြက္ အေလ်ာ္ေပးတာဟု မိမိကိုယ္ကိုေျပာရသည္။
…………………………………………..
……………………………………….
……………………………………………
………………………………………
______________________________________________________________________

ဆက္ပါဥိးမည္ ။
____________________-
ရင္းစာအုပ္အမည္…..THE KITE RUNNER

မူရင္းစာေရးဆရာ…….KHALED HOSSEINI
______________________________–
ျမန္မာျပန္ဆိုသူ …… ၀င့္ျပံဳးျမင့္

ျမန္မာျပန္ စာအုပ္အမည္……..တိမ္ယံသစၥာ..

2009 / ဇြန္ ၊ ပထမ အၾကီမ္ ။

စာမ်က္နွာ စုစုေပါင္း…350

13 x 21 စင္တီဆိုဒ္

ပုဂံစာအုပ္တိုက္
_____________

ေလးစားစြာ.ျဖင့္

…………………………………………

alinsett

About alinsett

alinsett has written 615 post in this Website..

. . .