ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ လက္ရွိမန္ေနဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာ ဦးဣဒၶိလွ၏ ကုိယ္က်ဳိးရွာလုပ္စားေနမႈမ်ား အား ေဖာ္ထုတ္အေရးယူေပးပါရန္

ဆက္သြယ္ေရး စာတိုက္ႏွင့္ေၾကးနန္းဝန္ႀကီးဌာန၏ လက္ရွိ မန္းေနဂ်င္းဒါ႐ုိ္က္တာရာထူးေနရာယူထားေသာ ဦးဣဒၶိလွသည္ ယခုလက္ရွိ MPT မွ ေရာင္းခ် လွ်က္ရွိေသာ GSM Mobile Phone သန္း (၃၀) စီမံကိန္းမွ ၂ သိန္းတန္ ဖုန္းကဒ္မ်ားကုိ ေနာက္ကြယ္တြင္ သူႏွင့္ အက်ဳိး တူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ တပည့္မ်ားမွတဆင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ တရား၀င္မေရာင္းခ်ခင္ကပင္ ၿမဳိ႕အသီးသီးရွိဖုန္းဆိုင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ႀကိဳတင္ေရာင္းခ်ၿခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ GSM Phone Card မ်ားသည္ အမွန္တကယ္ ေရာင္ခ်ခြင့္ရက္မတုိင္ခင္ကပင္ ဆုိင္အသီးသီး၌ ႀကိဳတင္၀ယ္ယူရရွိႏုိင္ၾကၿပီး ဆုိင္မ်ားမွလည္း ဖုန္းကဒ္မ်ားအား မည္သည့္ေန႔တြင္ လုိင္းပြင့္မည္ စသည္ျဖင့္ လိမ္လည္ေျပာ ဆုိကာ ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိေရာင္းခ်ခြင့္ရရွိထားသည့္ကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ရရွိေရးအတြက္ ေနာက္ကြယ္တြင္ လာဘ္ေငြမ်ားေပးကမ္း၍ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားကုိ ရယူခဲ့ၾကပါသည္။ထုိ႔အျပင္ ဖုန္းနံပါတ္အလွ ေလးလုံးတြဲ ငါးလုံးတြဲမ်ားကုိလည္း ေငြက်ပ္ သိန္း ေပါင္းမ်ားစြာယူ၍ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းမ်ားတြင္ သူ၏လက္မွတ္ျဖင့္ တပည့္မ်ားမွတဆင့္ ထုတ္ယူေရာင္းခ်လွ်က္ရွိပါသည္။

ဦးဣဒၶိလမွာ ယခင္နအဖ စစ္အစုိးရ စစ္တပ္၏ဗုိလ္မွဴးရာထူးမွ အရပ္ဖက္ဆက္သြယ္ေရးသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာသူျဖစ္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး လုပ္ငန္းေတြ႕အၾကဳံႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းတုိ႔တြင္လည္း ကြၽမ္းက်င္မႈမရွိပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း သူ၏ဖခင္ ေဒါက္တာ ဦးသာလွ ႏွင့္နီးစပ္ရာ လူႀကီးအသုိင္းအ၀ုိင္း အကူအညီ၊ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီအားကုိးျဖင့္ ယခုလက္ရွိရာထူးေနရာအထိ ရရွိထားသူျဖစ္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ ေရးဌာန အတြင္းပိုင္းတြင္ လည္း ေနရာေကာင္းရယူလုိသူမ်ားကုိလည္း လာဘ္ေငြမ်ားရယူၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိပါ သည္။ ထုိ႔အျပင္ မႏၱေလးတုိင္းမန္ေနဂ်ာဘ၀တြင္လည္းေကာင္း၊ GM ဘ၀ တြင္လည္းေကာင္း၊ ေအာ္တုိၾကဳိးဖုန္းႏွင့္ မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားကုိ အခ ေၾကးေငြယူ၍လည္း ကုိယ္က်ဴိးရွာလုပ္စားခဲ့ပါသည္။

၎လုပ္ပုိင္ခြင့္ရရွိသည့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္း Phone Board ထုိင္လွ်င္လည္း ေငြေပးႏုိင္ေသာသူမ်ားကုိသာ ဖုန္းမ်ားကုိခ် ေပးခဲ့ပါသည္။ ဖုန္းေစ်းမ်ားေကာင္းေနစဥ္အတြင္း ၾကဳိးဖုန္းတစ္လုံးကုိ က်ပ္သိန္း ၂၀ မွ ၃၀ အထိယူခဲ့ပါသည္။ ဖုန္းမ်ားေစ်းတက္လွ်င္ ေငြ ပုိေတာင္း၍ ဖုန္းေစ်းမ်ားက်လွ်င္ ေငြျပန္မအမ္းပါ။ မုိးဘုိင္းဖုန္းမ်ားကုိ က်ပ္ ၅ သိန္းမွ ၁၀ သိန္းအထိ အပုိေၾကးေကာက္ခံ၍ ကုိယ္က်ဳိးရွာ ခဲ့ပါသည္။

မႏၲေလးတိုင္း ဆက္သြယ္ေရး႐ုံး ေငြစာရင္းဌာနမွ လက္ရွိမန္ေနဂ်ာ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ပူးေပါင္း၍ Phone Board မ်ားတြင္ ေအးဂ်င့္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊ ဖုန္းဘီလ္သြင္းေသာေငြမ်ား၊MobilePhone အေပ်ာက္အပ်က္မ်ား၏ ဌာနသြင္းေငြမ်ားကုိ ဘဏ္သုိ႔မသြင္းေသးပဲ ထုိ ေငြမ်ားျဖင့္ ေၿမအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ၿခင္း ပြဲ႐ုံမ်ားလုပ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ကုိယ္က်ဳိးရွာသုံးစြဲခဲ့ပါသည္။ ထုိေငြမ်ားကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လုံးခ်င္း တုိက္မ်ား၊ ကားမ်ား ၀ယ္ယူခဲ့ပါသည္။ ဌာနမွလူႀကီးမ်ား မႏၱေလးၿမိဳ႕သုိ႔လာလွ်င္ ဧည့္ခံစရိတ္ကုိ ႏွစ္ဆသုံးဆတင္ျပ ၍ ကုိယ္က်ဳိးရွာခဲ့ပါသည္။

အဆုိးဆုံးမွာ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ၆၆ လမ္း ၂၂x၂၃ လမ္းၾကား ဆက္သြယ္ေရး၀န္ထမ္းအိမ္ရာမွ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး၏ေနအိမ္တြင္ ေဆးေျခာက္မ်ားႏွင့္ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပားမ်ား ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ရာတြင္လည္္း ယခုလက္ရွိ္ MD (ယခင္ မႏၱေလးတုိင္းမန္ေနဂ်ာ) သည္ ထုိ၀န္ထမ္းကုိ အေရးယူမခံ ရေအာင္ကာကြယ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထုိ၀န္ထမ္းမွာ သူ၏တူေတာ္စပ္ၿပီး ယခုလက္ရွိတြင္ မႏၱေလး GSM Radio ဌာနတြင္ အငယ္တန္းအင္ဂ်င္နီယာ အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ယေန႔ Clean Government Good Government ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ေသာ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာ ဦးဣဒၶိလ၏ေနာက္ကြယ္တြင္ ကုိယ္က်ဳိးရွာလုပ္စားေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ အေရးယူေပးေစ လုိ္ပါေၾကာင္း တင္ျပတုိင္ၾကားအပ္ပါသည္။

About student

has written 21 post in this Website..

   Send article as PDF