၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ စ၍ ကမာၻအရပ္ရပ္တြင္ ‘ကယ္ပါ၊ ယူပါ’ တစာစာ ေအာ္ငင္ေနႀကေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အမည္ခံ ဘင္ဂလီမ်ား အဘယ့္ေႀကာင့္ အင္အားေတာင့္တင္းစြာ ယေန ့ထိ ရပ္တည္ေနႏိုင္သတည္း။ သူ႐ို ႔၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ မည္သူေတြ ႀကိဳးကိုင္ေနႀကသနည္း။ ဤစာစုတြင္ အက်ဥ္းခ်ံဳး၍ တင္ျ­ပပါမည္။

.

၁၉၇၈ခုုႏွစ္၊ နဂါးမင္းစစ္ဆင္ေရးကာလအတြင္း အႀကီးအက်ယ္ အထိနာသြားေလေသာ ဘင္ဂလီမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုုင္ငံ၊ ေကာ့ဘဇာျမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ ေတာခိုုပုုန္းေအာင္းကာ ဆက္လက္ လႈပ္ရွားေနခဲ့သည္။ ၁၉၈၂ခုုႏွစ္တြင္ ယင္းဘင္ဂလီမ်ားသည္ ရိုုဟင္ဂ်ာ စည္းလံုုးညီညြတ္ေရး အဖြဲ႕အစည္း (Rohingya Solidarity Organization) ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ေပၚေပၚတင္တင္ ႏိုုင္ငံတကာ၏ အကူအညီကိုု ေတာင္းခံလာခဲ့သည္။ ၄င္းအဖြဲ႕အစည္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ရခိုုင္ေဒသအတြင္းတြင္ ရွိႏွင့္ျပီးေသာ ဘင္ဂလီမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ေနာက္ထပ္ ဝင္ေရာက္လိုုေသာ ဘင္ဂလီမ်ားအတြက္ ညီညြတ္ေသာ မူစလင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုုင္ ေဒသတစ္ခုု ေတာင္းဆိုုေရးျဖစ္သည္။

.

ယင္းအဖြဲ႕အစည္းသည္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း အလားတူ အစၥလာမ္အစြန္းေရာက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ကူးလူးဆက္ဆံမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုုပါ အစြန္းေရာက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ

– Jamaat-e- Islami of Bangladesh

– Jemaah Islamiyah of South East Asia

– Gulbuddin Hekmatyar’s Hizb-e-Islami of Afghanistan

– Hizb-ul-Mujahideen of Jammu and Kashmir

– Harakat-ul-Jihad-ul-Islami တိုု ့ျဖစ္ၾကသည္။

.

ယင္း ဘင္ဂလီလက္နက္ကိုုင္မ်ား မည္သို ့မည္ပံုု ႏွစ္လရွည္ၾကာစြာ ရပ္တည္ႏိုုင္ၾကသနည္း။ အႏွီ ရိုုဟင္ဂ်ာ အမည္ခံ ဘင္ဂလီလက္နက္ကိုုင္မ်ားသည္ လူေမွာင္ခိုု၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ေမွာင္ခိုု၊ လက္နက္ေမွာင္ခိုု အစရွိသည့္ ဥပေဒကိုု ဆန္ ့က်င္ေသာ လုုပ္ငန္းမ်ား၊ လုုပ္ရပ္မ်ားကိုု တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ လုုပ္ကိုုင္၍ ရရွိလာေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားျဖင့္ တစတစ အင္အားႀကီးထြားလာသည္ ဟူ၏။ ၁၉၉၀ ႏွစ္မ်ား ဝန္းက်င္တြင္ ထပ္မံဆူပူအံုႀကြရန္ ရခိုုင္ေျမေပၚ႐ွိ ယင္းတိုု ့၏ လက္ေဝခံမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား သိုုဝွက္ခါ အႀကံႀကီးႀကံ၍ အခြင့္အခါေကာင္းကိုု ေစာင့္ဆိုုင္းေနခ်ိန္ဝယ္ စစ္အစိုုးရ၏ လက္ဦးမႈရယူကာ ေခ်မႈန္းျခင္းကိုု ခံရျပန္သည္။

.

ထိုု ့ေနာက္တြင္မူ အႏွီ ရိုုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘင္ဂလီလက္နက္ကိုုင္မ်ားသည္ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ အစြန္းေရာက္ အစၥလာမ္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ Harakat-ul-Jihad-ul-Islami (HuJI) ၏ အကူအညီျဖင့္ အာဖကန္နစၥတန္ႏိုုင္ငံရွိ အယ္လ္ေကဒါ (Al-Qaeda) အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၀-၁၉၉၅အတြင္း အင္အား ၅၀၀၀ မွ် ရွိေသာ ဘင္ဂလီမ်ားသည္ အယ္လ္ေကဒါမ်ား စီစဥ္ေပးေသာ အၾကမ္းဖက္လုုပ္ရပ္ သင္တန္းမ်ားကိုု သြားေရာက္သင္ယူခဲ့ရံုုမွ်မက ၄င္းတိုု ့ထံတြင္ ပစၥည္းသယ္၊ မိုုင္းရွင္း စသျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကေသးသည္။

.

CNN သတင္း႒ာန၏ တစ္ခုုေသာ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ၂၀၀၂ခုုႏွစ္တြင္း အေမရိကန္တပ္မ်ားသည္ တစ္ခုုေသာ အယ္လ္ေကဒါစခန္းမွ ဗြီဒီယိုုမွတ္တမ္း ၆၀ ေက်ာ္ သိမ္းဆည္းရမိသည္ဟုု ဆိုုသည္။ ယင္းမွတ္တမ္းမ်ားအနက္မွ Burma ဟူေသာ စာတမ္းကပ္ထားသည့္ ဗြီဒီယိုုမွတ္တမ္းတြင္ ရခိုုင္ေဒသရွိ အယ္လ္ေကဒါ၏ မဟာမိတ္ ရိုုဟင္ဂ်ာ မူစလင္မ်ားဟူ၍ ယင္းဘင္ဂလီမ်ားအေၾကာင္းကိုု မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့သည္။ ထိုုမွ်မက အျခားေသာ ဗီြဒီယိုု မွတ္တမ္းမ်ားအရ အယ္လ္ေကဒါေခါင္းေဆာင္ အိုုစမာဘင္လာဒင္၏ ၂၀၀၁ခုုႏွစ္အတြင္း ျပဳလုုပ္ေသာ လူထုုေဟာေျပာပြဲမ်ားတြင္ ျမန္မာျပည္ရွိ အယ္လ္ေကဒါေထာက္ခံသူ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားဟူ၍ ယင္းဘင္ဂလီမ်ား အေၾကာင္းကိုု ေပၚေပၚတင္တင္ ထည့္သြင္းခ်ီးမႊမ္းသြားခဲ့သည္။ အေမရိကန္အာဏာပိုုင္မ်ား၏ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ၂၀၀၂ ခုုႏွစ္အတြင္း အယ္လ္ေကဒါ အၾကမ္းဖက္သူပုုန္မ်ားကိုု တင္ေဆာင္ ထားေသာ သေဘၤာတစ္စင္းသည္ ယင္းဘင္ဂလီမ်ားအပိုုင္ ေရပိုုင္နက္တြင္း ဝင္ေရာက္လြတ္ေျမာက္ သြားခဲ့သည္။ ထိုုမွွ်မက ၂၀၀၂ ခုုႏွစ္၊ ေအာက္တိုုဘာလအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အင္ဒိုုနီးရွားႏိုုင္ငံ၊ ဘာလီျမိဳ႕ ဗံုုးေပါက္ကြဲမႈသည္ အႏွီ ရိုုဟင္ဂ်ာ လက္နက္ကိုုင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနျပန္သည္ဟုု ဆိုုသည္။ ထိုုသိုု႕ ယင္းဘင္ဂလီမ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ အၾကမ္းဖက္အုုပ္စုုမ်ား ဆက္ႏြယ္မႈရွိေနသည့္အေၾကာင္းကိုု ၂၀၀၂ႏွစ္ ႏွစ္ကုုန္ပိုုင္းတြင္ အိႏၵိယ သတင္းဌာနမ်ားမွ အတိအလင္း ေၾကျငာခဲ့သည္။

.

အႏွီ ရိုုဟင္ဂ်ာ စည္းလံုုးညီညြတ္ေရးအမည္ခံ ဘင္ဂလီ လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႕အစည္းသည္ ရခိုုင္-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္တေလွ်ာက္တြင္ လူေမွာင္ခိုု၊ မူးယစ္ေဆးဝါးေမွာင္ခိုု၊ လက္နက္ခဲယမ္း ေမွာင္ခိုု စသျဖင့္ တရားဥပေဒမဲ့ လုုပ္ရပ္မ်ားကိုု ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုုမွ်မက ႏိုုင္ငံတကာရွိ ၄င္းတုိ ့ႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္ တူညီေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈကိုုလည္းေကာင္း ၊ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကူညီ ေစာင္မမႈျဖင့္ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်ႏိုုင္ငံမ်ားတြင္ အလွဴေငြ ေတာင္းခံျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ႏွစ္ရွည္လမ်ား ရပ္တည္ခဲ့ၾကသည္။

.

အရွင္းဆံုုး ဆုိရေသာ္ ရခိုုင္ေဒသ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ရခိုုင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ လံုုျခံဳမႈအတြက္ ထုိဘင္ဂလီမ်ားကိုု လံုုးဝ လက္မခံသင့္ပါ။ မင္းသားေခါင္းေဆာင္း၏ ေနာက္ကြယ္ မွ သူရိုု႕၏ ဇာတိမွန္၊ သရုုပ္မွန္ကိုု သူရိုု႕လုုပ္ရပ္မ်ားက သက္ေသျပျပီး ျဖစ္ေနပါသည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ရခိုင္ေျ­မေပၚတြင္ ထင္ရာစိုင္းလာသူမ်ားက အမ်ိဳးထိမွ မခ်ိေအာင္နာကာ ‘တရားဥပေဒ စိုုးမိုုးေရး’ ဟုု ေညာင္နာနာထေအာ္ေနသံမ်ားက အလြန္ ရယ္ဖြယ္ေကာင္းလွပါသည္။ ရခိုုင္မ်ား အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုုဖြား တိုုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဘဝ ေအးခ်မ္းသာယာေရးအတြက္ အႏွီ ဘင္ဂလီမ်ား၏ သရုုပ္မွန္ကိုု နီးစပ္ရာ ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားကိုု လက္တိုု ့ သင့္ပါေၾကာင္း တိုုက္တြန္းလိုုပါသည္။ မိတ္ေဆြ … သင့္ေရွ႕တြင္ share ခလုုတ္ေလး ရွိေနပါသည္။ ညီညီညာညာ ႏွိပ္လိုုက္ၾကပါစိုု ့။

.

Rohingya Solidarity Organization

About thihayarzar

thiha yarzar has written 76 post in this Website..

   Send article as PDF