မဂၤလာပါရွင္။ကြ်န္မ က ျပင္ဦးလြင္ကပါ။ဒီဆိုဒ္ထဲကို၀င္ခြင့္ရတ့ဲအတြက္အလြန္၀မ္းေျမာက္ပါေၾကာင္းအရင္ဆုံးႏွဳတ္ဆက္ပါရေစ။ကြ်န္မေျပာခ်င္တ့ဲအေၾကာင္းေလးကေတာ့

ပင္စင္စားတစ္ဦးန့ဲပတ္သက္ျပီး ေျပာခ်င္တာပါ။.ပင္စင္စားေတြကနိုင္င့ံတာ၀န္အျဖစ္ နွစ္သုံးဆယ္ေက်ာ္ေလးဆယ္နီးပါထမ္းေဆာင္လာခ့ဲၾကရတာပါ။

.ပင္စင္စားေတြက ဒီရလာမယ့္ပင္စင္ေလးေတြအေပၚမွာေမွ်ာ္လင့္အားထားျပီးေနေနၾကရတာပါ။ယခုအခါ ေမလကုန္လို.ဇြန္လ ရဲ.ဒုတိယအပတ္ကိုေတာင္

ေရာက္ရွိလာခ့ဲပါျပီ။ယခုအခ်ိန္ထိ ပင္စင္လာစာမရရွိေသးပါဘူး။ပင္စင္ဥပေဒအရၾကိဳထုတ္လို.ေတာင္ရပါတယ္။ျပင္ဦးလြင္သစ္ထုတ္လုပ္ေရးမွဘ႑ာေရးတာ၀န္ခံ

တို.ဘာေတြမ်ားလုပ္ေနတာလဲ။စုံစမ္းၾကည့္လိုက္ေတာ့လဲ တျခားပင္စင္စားတစ္ဦးလည္းပင္စင္ေငြမရရွိေသးပါ။ပင္စင္ေတြကိုအလြဲသုံးစားလုပ္ခ့ဲတယ္

လို.စုံသမ္းသိရွိရပါတယ္။အကယ္လို.မ်ားသာ အထက္လူၾကီးမ်ားဖတ္မိတယ္ဆိုရင္ အေရးယူေပးေစခ်င္ပါတယ္။ထိုက့ဲသို. ပင္စင္မ်ားထုတ္မေပးတာပင္စင္

စားတို.မွာဘာအျပစ္ရွိလို.လဲ။ပင္စင္စား တို.ရဲ.နိုင္င့ံတာ၀န္ခံစားခြင့္ကဒါပဲရသင့္တာလား။ဘယ္သူမွားလဲဆိုတာ ကိုလဲ၀ိုင္းစဥ္းစားေပးၾကပါဦး။ေရးလက္စန့ဲတခုေလာက္

ၾကိဳေမးခ်င္ပါတယ္။ကြ်န္မကအခုမွသုံးကာစဆိုေတာ့ဒီဆိုဒ္ကိုမသုံးတတ္ေသးပါဘူး။တကယ္လို.အမွားပါသြားတယ္ဆိုရင္ ခြင့္လြတ္ဖို. ၾကိဳတင္ေတာင္းပန္ပါတယ္။

ဘယ္ေနရာမွာဘယ္လိုအသုံးျပဳရမယ္ဆိုတာ အၾကံေပးေစခ်င္ပါတယ္။

 

About hwangmiko hwangmiko

hwangmiko hwangmiko has written 1 post in this Website..

   Send article as PDF