ၿမန္မာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အစၥလာမ္ ဘာသာေရး အဖြဲ႔ႀကီး ရဲ႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကို တင္ၿပ အပ္ပါတယ္။
ၿမန္မာနိုင္ငံတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ႀကေသာ နိုင္ငံသား အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ား အေနၿဖင္႔ မိမိတို႔ ဘာသာေရး အဖြဲ႔ ႀကီး၏ သေဘာ ထား ထုတ္ၿပန္ခ်က္ကို လက္ခံ နာယူႀကပါရန္ တိုက္တြန္း အႀကံၿပဳ အပ္ပါတယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးသာ အဓိကပါ ဗ်ာတို႔။

About mg wine

has written 26 post in this Website..