ရခိုင္လူမ်ိဳး ေထာင္ေက်ာ္ အိုးမဲ အိမ္မ့ဲ ျဖစ္သြားပါျပီ၊ ရႊာေတြလဲ မီးတင္ရိႈးတာ ျပာက်သြားပါျပီ၊ ဘဂၤလီ ရိုဟင္ဂ်ာ အၾကမ္းဘက္ သမားေတြ သတ္ျပီးေသဆံုးရတ့ဲ ရခုိင္ေတြရဲ စာရင္းကို မၾကာမီ တင္ေပးသြားပါမယ္……..

အမိျမန္မာျပည္ကုိကာကြယ္ပါ……. ရိုဟိန္ဂ်ာေတြရန္က ရခုိင္ျပည္ကုိကာကြယ္ပါ……. အခု စစ္ေတြမွာ ကုလားေတြ ေတာ္ေတာ္ အတင္းရဲလာပါတယ္… ရခုိင္ေတြ ျငိမ္ခံလို႔ အတင္းပိုရဲလာတာပါ……. အခ်ိန္မေရႊးေပါက္ကြဲႏိုင္ပါတယ္…….. ေသြးခ်င္ေတြ ကူညီၾကပါ……

ရခို္င္ရႊာေတြကို ရိုဟင္ဂ်ာေတြ မီးရႈိးပံု                                                ရိုဟင္ဂ်ာ ကုလားရန္မွ လြတ္ေျမာက္လာသည့္ သနားစရာ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ား

 

About Ar Ri

Ar Ri has written 1 post in this Website..

   Send article as PDF