အျမင္ခ်ိဳ႕ယြင္း၍ မ်က္စိအေနအထားပ်က္ယြင္းေနေသာ သံဃာႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို မ်က္စိတုတပ္ဆင္ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ေဆးရံု၏ သြားႏွင့္ခံတြင္း ဆိုင္ရာအထူးကုဆရာဝန္ႀကီး ပါေမာကၡေဒါက္တာေဌးေဆာင္ကေျပာသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ မ်က္စိအတုတပ္ဆင္ေပးမႈကို ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ေဆးရံုမ်က္စိကုသေရးဌာနႏွင့္ သြားတုတပ္ဆင္ေရးဌာနတုိ႕ပူးေပါင္း၍ ယခုလအတြင္း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ရာ ယင္းကဲ့သုိ႔ ျပဳလုပ္ရာ၌ သံဃာေတာ္ႏွင့္ သီလရွင္မ်ားကုိ အခမဲ့ ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ပစၥည္းကုန္က်စရိတ္မွ်သာရွိေသာ ေငြေၾကးျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ယင္းကဲ့သို႔ မ်က္စိအတုျပဳလုပ္နည္းကို စိတ္ဝင္တစားသင္ၾကားလိုေသာ မ်က္စိဆရာဝန္မ်ားႏွင့္သြားဆရာဝန္မ်ားကိုလည္း သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္ကဆိုသည္။ မ်က္စိအတုတပ္ဆင္ေပးမႈမ်ားကို ယခုလမွစတင္၍ အပတ္စဥ္ၾကာသပေတးေန႔မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာင္တြင္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔မွအပ က်န္သည့္ ေနမ်ားတြင္ပါ ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..