မုတၱမျမိဳ ့…..

မူလအမည္ရင္းမွာ“ေမာတေမာ”ျဖစ္သည္။“ေမာ ့တေမာ ့ျဖစ္သည္ဟုလည္းဆိုသည္။

ေက်ာက္ကိုတေမာ ့ေက်ာက္ညႊန္ ့ေက်ာက္ဖ်ာကိုေမာ ့တေမာ ဟုေခၚသည္။ေက်က္ဖ်ာေက်ာက္ညႊန္ ့တြင္

တည္ထားေသာေၾကာင္ ့ေမာ ့တေမာ ့ျမိဳ ့ဟုမြန္တို ့ကေခၚသည္။

ထိုမွတဆင္ ့မုတၱမျဖစ္လာသည္……။

မိုးနဲျမိဳ ့

ရွမ္းဘာသာစကားျဖစ္သည္…။

မိုင္းခင္းမွဆင္းသက္လာသည္။အဖြားျမိဳဟုအဓိပါယ္ရသည္……။

မတူပီျမိဴ ့

မတူ=မတူခ်င္းလူမဴိး ပီ=ၾကီးသည္ဟုအဓိပါယ္ရသည္…။။မတူပီအနီးရွိရြာကေလးမ်ားကိုမတူသဲဟုေခၚသည္….။။

သဲ=ငယ္သည္ဟုဆိုလိုသည္……။။

မိုးကုတ္ျမိဳ ့

ရွမ္းဘာသာစကားမိုင္းကတ္(ျမိဳ ့ေအး)မွေရြ ့ေလ်ာလာသည္ဟုယူဆရသည္….။။အခဴိိဴကလည္းရွမ္စကားမိုင္းကြတ္မွဆင္းသက္လာသည္ဟုဆိုသည္…။


ျမိဳ ့ခေမာက္ ျမိဳ ့ဒယ္အိုးဟုအဓိပါယ္ရသည္……။။

ျမစ္ၾကီးနားျမိဴ ့

ျမစ္ၾကီး(ဧရာ၀တီ)အနားတြင္ရိွေသာေၾကာင္ ့ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ ့ျဖစ္လာသည္ဟု

မွတ္တမ္းတင္ထားသည္…။။

ျမစ္ၾကီးနားမွျမစ္ဆုံထိ ၂၈မိုင္ေ၀းသည္…..။။

မအူပင္ျမိဳ ့

ေရွးဂ်င္မခါနာကလပ္အနီးတြင္မအူပင္ၾကီးတပင္ရွ္ခဲ ့၏။။။။။

ေညာင္ပင္တပင္ကမ္ူလိုက္၍အပင္ေသသြားသည္။။။။

၁၉၁၀ ျပည္ ့နွစ္တြင္အပင္ေဟာင္းအနီးတြင္အပင္သစ္တပင္စိုက္ခဲ ့သည္

မုဒံုျမိဳ ့

မြန္ျမိဳ ့ျဖစ္သည္။

မြန္ဘာသာ မု သည္အစြန္း ဒံုသည္ျမိဳ ့ျဖစ္သည္….။။အစြန္းက်ေသာျမိဳ ့ဟုဆိုလိုသည္……..။။

မေကြးျမိဳ ့

ဧရာ၀တီျမစ္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍မေကြးျမိဳ ့ဟုေခၚသည္….။။

မေကြးျမိဳ ့ျဖစ္လာမည္ ့ေဒသတြင္ျမစ္ေကြ ့လ်က္ရွိသည္။ျမစ္ေကြ ့မွျမစ္ေကြး ျမစ္ေကြးမွမေကြး

ျဖစ္လာသည္ဟုဆိုသည္……။။

၀န္ခံခ်က္။ ။စာေရးဆရာေမာင္႒ကည္သန္ ့၏ျမန္မာ ့ျမိဳ ့ရြာေဒသေ၀ါဟာရ(၂၀၀)မွေရးသားတင္ျပပါသည္။

ယခုစာအုပ္ကိုေပးဖတ္ပါေသာ“သူငယ္ခ်င္းေလးသန္ ့ေဇာ္ေအာင္” အားေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္……။။

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင္ ့

မိုးမင္းသား

About မိုး မင္းသား

မိုး မင္းသား has written 48 post in this Website..

သတိ ရျခင္း ငွက္... အခ်စ္ပင္ ထက္မွာ ေရာက္ေနတယ္ ။