http://khitthit.blogspot.com/2012/05/blog-post_28.html

ကမာၻ႔ဂင္းနစ္ စံခ်ိန္အဖြဲ႕မွ ခ်ီးၿမွင့္ေသာ စံခ်ိန္သစ္မ်ားအား ၿမန္မာႏုိင္ငံမွ အားလုံးရရွိသြားၿခင္း

ကမာၻ႕ဂင္းနစ္အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ၾကီးမွ ယခုႏွစ္အတြက္ ကမာၻ႔စံခ်ိန္သစ္မ်ားကုိထုတ္ၿပန္လုိက္ပါသည္။ ထူးၿခားခ်က္မွာ စံခ်ိန္ သစ္ မ်ားအားလုံးကုိၿမန္မာႏုိင္ငံမွ အားလုံးကုိရရွိသြားၿခင္းၿဖစ္သည္။

ဤသည္ကုိက ကမာၻစံခ်ိန္သစ္ထပ္မံတင္လုိက္ၿပန္သည္။ ၎စံခ်ိန္သစ္မ်ားမွာ….

(၁)အာကာသထဲမွၾကည့္လွ်င္ၿမန္မာႏုိင္ငံအားကမာၻ႕အၿခားႏုိင္ငံမ်ားၾကားထဲတြင္ထင္ရွားစြာၿမင္ေတြ႔ႏုိင္ေသာ တစ္ခုထဲသာရွိေသာႏုိင္ငံအၿဖစ္ကမာၻ႕စံခ်ိန္သစ္အၿဖစ္ေရြးခ်ယ္လုိက္သည္။
ေရြးခ်ယ္ရေသာအေၾကာင္းအရင္း။    ။မီးမ်ားထိန္ထိန္လင္းေနေသာကမာၻ႔အၿခားႏုိင္ငံမ်ားၾကားထဲတြင္ ေမွာင္မဲေနေသာေၾကာင့္အၿခားႏုိင္ငံမ်ားကုိေက်ာ္လြန္ၿပီးအာကာသထဲမွၾကည့္လွ်င္ၿမန္မာႏုိင္ငံအား ဂုဏ္ယူ ဖြယ္ရာထင္ရွားစြာၿမင္ေတြ႕ရၿခင္းေရြးခ်ယ္လုိက္ရၿခင္းၿဖစ္သည္။

(၂)ကမာၻ႔အေကာင္းဆုံးအလုပ္အကုိင္အၿဖစ္ၿမန္မာႏုိင္ငံ၏အစုိးရအဖြဲ႔၀န္ၾကီးရာထူးမ်ားအားကမာၻ႕စံခ်ိန္သစ္အၿဖစ္ေရြးခ်ယ္လုိက္သည္။

ေရြးခ်ယ္ရေသာအေၾကာင္းအရင္း။ ။၀င္ေငြအလြန္ေကာင္းၿပီးေၿပာခ်င္ရာေၿပာ၊လုပ္ခ်င္ရာလုပ္လုိ႔ရၿပီး တာ၀န္လည္းယူစရာမလုိေသာေၾကာင့္ဤလုိအလုပ္မ်ိဳးတၿခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္မရွိေသာေၾကာင့္ယခုႏွစ္ကမာၻ႔စံခ်ိန္သစ္အၿဖစ္ေရြးခ်ယ္လုိက္ရၿခင္းၿဖစ္ သည္။
( ၃ )  ၿပႆနာမ်ားအား အလြန္လွ်င္ၿမန္စြာၿဖင့္အေကာင္းဆံုးေၿဖရွင္းေပးႏုိင္ဆုံးႏုိင္ငံအၿဖစ္ ၿမန္မာ ႏုိင္ငံအား ကမာၻ႕ စံခ်ိန္သစ္အၿဖစ္ေရြးခ်ယ္လုိက္သည္။
ေရြးခ်ယ္ရေသာအေၾကာင္းအရင္း။  ။လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလြန္စြာနည္းပါးစြာရရွိမႈေၾကာင့္ၿပည္သူမ်ားမွ ဖေယာင္းတုိင္မ်ားထြန္းညွိၿပီးအစုိးရမင္းမ်ားသတိၿပဳမိေစရန္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာလွည့္လည္ၿပီးမိမိတုိ႔၏ဆႏၵမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ ေသာေၾကာင့္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးေရးဌာနသည္အလြန္လွ်င္ၿမန္စြာၿဖင့္သတင္းစာ ရွင္းလင္း ပြဲ အားၿပဳလုပ္ၿပီးတာ၀န္ရွိသူအရာရွိတစ္ဦးမွ ၎တုိ႔မွာလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားတကယ္မရွိ၍မေပးႏုိင္ၿခင္းသာ ၿဖစ္ ပါေၾကာင္း၊လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိလုိပါက( မုိးနတ္မင္း )ထံတြင္သာဆုေတာင္းၾကရန္ ဟု ေၿပာၾကားရွင္း လင္း၍ ၿပႆနာထိေရာက္လွ်င္ၿမန္စြာေၿဖရွင္းေပးလုိက္ရာ ၿပည္သူမ်ားမွာ မိမိတုိ႔၏ အထက္တြင္အားကုိး စရာအစုိးရအရာရွိမင္းမ်ားသာရွိသည္ဟု ထင္ရာမွ၊ ယခုမူအစုိးရမင္းမ်ား၏ အထက္တြင္ ( မုိးနတ္မင္းၾကီး )ရွိေနေသးေၾကာင္း သိရ၍အားတက္သြားၿပီး ( မုိးနတ္မင္း ) ထံ ထပ္မံတုိင္တည္ ဆုေတာင္းရာ ၊ ၿပည္သူ မ်ား၏ ဆႏၵ ၿပင္းၿပမႈေၾကာင့္ မုိးနတ္မင္းမွာမေနသာေတာ့ေလာက္ေအာင္ မိမိထုိင္ရာ ေက်ာက္ဖ်ာတင္းမာ လာ၍မိမိ၏ခုံေနရာေလးေပ်ာက္မည္စုိး၍ ငါကုိယ္ေတာ္လည္း အၿမန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ လုပ္မွ ၿဖစ္ေတာ္ မူေတာ့မည္ဟုႏွလုံးပုိက္ၿပီးသကာလ online သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္ရန္ online ေပၚတက္၍မိမိ၏  facebook acconunt အားဖြင့္ရာ internet connection မွာကမာၻ႕အၿမင့္ဆုံးေမွ်ာ္စင္ ( ၁၀ ) လုံး၏ foundationမ်ားခ်ိတ္ဆြဲထားသည့္အလား ယခင္ေန႔မ်ားထက္ပင္ ပုိ၍လြန္စြာေလးလံေနၿပီး (မုိးနတ္မင္း )လည္းလြန္စြာစိတ္ပ်က္ၿပီး  internet connectionေကာင္းလာရန္လည္းမိမိကုိယ္္တုိင္ ( မုိးနတ္မင္း) ၿဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ဘယ္သူ႕ဆီတုိင္တည္ ဆုေတာင္းရမွန္း မသိၿဖစ္ေနစဥ္ မိဘအလစ္တြင္ခ်စ္သူ ႏွင့္ခုိး ေတြ႕ရန္ခဏလစ္ထြက္လာသည့္ မိန္းကေလးႏွယ္ connection မွာလည္း၀ုန္းကနဲဆုိၿပီး အနည္းငယ္ေလး ၿမန္လာတုန္း ( မုိးနတ္မင္း)လည္း အၿမန္ပင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲေလးအားလုပ္လုိက္ရသည္။ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ အၿပည့္အစုံမွာ “-
မင္းတုိ႕ေတာင့္တလြန္းလုိ႕ငါကုိယ္ထင္ၿပရတာကြ။မင္းတုိ႕ဘာသာမင္းတုိ႕လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေတြပုိလွ်ံတယ္ ဆုိၿပီးႏုိင္ငံၿခားကုိစြမ္းအင္ေတြ၊ဓာတ္ေငြ႕ေတြေရာင္းစားခဲ့ၿပီးခုမွငါ့ဘာလုိ႕လာေတာင့္တေနရတာလဲ????? ” ဟုinternet connectionကုိေၾကာက္၍ တုိုတို တုတ္တုတ္online သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲလုပ္၍ၿပည္သူ မ်ားေၿဖရွင္းေပးခဲ့ရေသာေၾကာင့္  ေရြးခ်ယ္လုိက္ရၿခင္းၿဖစ္သည္။

( ၄ )     ကမာၻေပၚတြင္ ပါ၀ါမ်က္မွန္မ်ား၊ နားၾကားကိရိယာမ်ားအမ်ားဆုံးတပ္သင့္ေသာ အဖြဲ႕မ်ား အၿဖစ္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိတုိ႔ၿပည္သူမ်ားပၚစာနာသနားၾကင္နာတတ္ေသာသူမ်ားအၿဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ၿမန္မာႏုိင္ငံမွအစုိးရဌာနမ်ား၊ရဲအရာရွိ မ်ား၊ ၎တုိ႔ႏွင့္ ကၽြန္းကုိင္းမွီ၊ ကုိင္းကၽြန္းမွီအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္း ရွင္ မ်ားအား ေရြးခ်ယ္လုိက္ရသည္။

ေရြးခ်ယ္ရေသာ အေၾကာင္းအရင္း။    ။အထက္ပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အလုပ္အလြန္လုပ္ေသာ ေၾကာင့္ အလုပ္၏ပင္ပန္းမႈဒဏ္ကုိခံရၿပီး မ်က္စိမ်ားမႈန္၊နားမ်ားေလးသြားေသာေၾကာင့္လားမသိ။ ၎တုိ႕ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ ၎တုိ႔ေအာက္ရွိအဖြဲ႕အစည္း  မ်ား၊ ၎တုိ႔ႏွင့္မကင္းရာမကင္းေၾကာင္း ပတ္သက္ရာ ပတ္သက္ေၾကာင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမ်ားသည္ ၿပည္သူမ်ားေနထုိင္ရာ ရပ္ကြက္၊ဆုိ္င္မ်ားတြင္းသုိ႕ အုပ္စု လုိက္၀င္ေရာက္ ရမ္းကား၊ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးသည္မ်ားကုိၿပည္သူမ်ားမွတုိင္ၾကားေသာ္ လည္း၊လူေပါင္း မ်ား စြာမွသိရွိ ေသာ္လည္း၊အထက္ပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊လူပုဂိဳလ္မ်ားသည္၎တုိ႕ မသိပါ၊ မၿမင္ပါ၊မၾကားပါဟုေၿပာၾကားေၿဖရွင္းၿခင္း၊သာမာန္ရန္ၿဖစ္မႈပါဟုေၿပာၾကားၿပီးမသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနသည္ ကုိေတြ႔ရွိရၿခင္း။
သာမာန္ရုိးရုိးၿပည္သူၿပည္သားမ်ားကုိမူ၊အာဏာရွင္မ်ား၊ ၎တုိ႔ႏွင့္မကင္းရာမကင္းေၾကာင္း ပတ္သက္ရာ ပတ္သက္ ေၾကာင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွလည္းေကာင္း ၊အႏုိင္က်င့္၊ ဖိႏွိပ္ႏွိပ္စက္သည့္ဒဏ္ကုိမခံႏုိင္၍ အဆုံး ၿပည္သူမ်ားမွ  ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵၿပၿခင္း ကုိမူဆူပူေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးသူမ်ားဟုေသာ္ လည္းေကာင္း၊အၾကမ္း ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဟး၍လည္းေကာင္း ကင္ပြန္းတပ္၊ ပုဒ္မ၊ ပုဒ္ထီး၊ ပုဒ္အေၿခာက္၊ေပါင္းစုံ တပ္ၿပီး သ ကာ လ ကုိယ့္ႏုိင္ငံမွ တပ္စရာပုဒ္မကုန္သြား၍ဤေလာက္နဲ႕အားမရေသးပဲအၿခား ႏုိင္ငံမွပုဒ္မမ်ားပါငွား ရမ္းၿပီးထပ္တပ္လုိ႕ရပါက ထပ္တပ္္ၿပီး ဖမ္းရင္ေကာင္းမလားဟု စဥ္းစားေသးေသာ္လည္း၊ ကုိယ့္ႏုိင္ငံသား မုိ႕ညွာလုိက္ပါ့မယ့္ဆုိၿပီးကုိယ့္ႏုိင္ငံတြင္သာရွိေသာပုဒ္မ၊ပုဒ္ထီး၊ပုဒ္အေၿခာက္ေလာက္ၿဖင့္္သာဖမ္းဆီးသည္ကုိ ေထာက္ခ်င့္ ၿခင္း အားၿဖင့္အထက္ပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပါ၀ါမ်က္မွန္မ်ား၊နားၾကားကိရိယာမ်ား အမ်ား ဆုံးတပ္သင့္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၿဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊မိမိတုိ႔ၿပည္သူမ်ားအေပၚစာနာသနားၾကင္နာ တတ္ေသာသူမ်ားအၿဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္းေရြးခ်ယ္လုိက္ရၿခင္းၿဖစ္သည္။

( ၅ ) ကမာၻေပၚတြင္ မွ်တေသာတရားစီရင္ေရးစနစ္ရွိေသာ ႏုိင္ငံအၿဖစ္ၿမန္မာႏုိင္ငံအား  ကမာၻ႕စံခ်ိန္ သစ္အၿဖစ္ေရြးခ်ယ္လုိက္သည္။

ေရြးခ်ယ္ရေသာ အေၾကာင္းအရင္း။
 ။ မၾကာေသးမီကၿဖစ္ပြါးခဲ့ေသာနာမည္ၾကီးမင္းသမီးတစ္ဦးမွ သတင္း ေထာက္ တစ္ေယာက္အား လူပုံအလယ္တြင္ပါးရုိက္ခဲ့ေသာၿဖစ္ရပ္အားအမႈဖြင့္ရာ ပါးရုိက္ခဲ့ ေသာ ၿဖစ္စဥ္ တြင္ လူသက္ေသမ်ားရွိေသာ္လည္းတရား စီရင္ေရးအားပုိမုိတိက်ေစရန္ၾကိဳးပမ္းသည့္အေနၿဖင့္ ဤေလာက္ႏွင့္လက္မခံႏုိင္ပဲပုိမုိတိက်ေစရန္ ေဆးစာယူခုိင္းရာ ေဆးရုံသုိ႕ေရာက္ေသာအခါဒဏ္ရာမရွိ၍ ေဆးစာမရမွာစုိးရိမ္ေသာေၾကာင့္ကုိယ့္ပါးကုိယ္ပဲၿပန္ရုိက္ၿပီးေဆးစာယူရင္ေကာင္း မလား၊ ဒါမွမဟုတ္မိမိပါး ကုိရုိက္ခဲ့ေသာမင္းသမီးကုိပဲေတာင္းေတာင္းပန္ပန္နဲ႕ေဆးရုံသုိ႕ပင့္ဖိတ္ၿပီးေဆးစာေရးေပးမည့္တာ၀န္ရွိသူ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ေဆးစာရေအာင္ထပ္ရုိက္ခုိင္းရမလားမသိေအာင္ေခါင္းစားသြားေစေအာင္အလြန္တရာေစ့ စပ္ေသခ်ာေသာမႈခင္း စစ္ေဆးပုံေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ေဆးစာရရွိ၍ တရားရုံးသုိ႕ေရာက္ရွိေသာ အခါတြင္လည္းဤလုိအမႈကုိပင္တရားေရးမ႑ိဳင္လြဲေခ်ာ္မည္စုိးရိမ္ေသာေၾကာင့္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေအာင္အေသး စိတ္တိတိက်က်မလဲြမေခ်ာ္ရေလေအာင္စစ္ေဆး ၿပီးသကာလတရားစီရင္ေရးစနစ္၏အလြန္တရာေကာင္း မြန္မႈ၊ ဥပေဒမ်ား၏မွ်တမွန္ကန္မႈတုိ႕ ေၾကာင့္ တရားခံသည္မည္သုိ႕မွ်မၿငင္းႏိုင္ေတာ့ပဲဥပေဒ၏ ဆုံးမအ ေရး ယူ ၿခင္းကုိခံရၿပီး ( ဒဏ္ေငြ တစ္ေထာင္ ) အားပုိးစုိးပက္စက္ေပးေဆာင္ေစကာ ေႏွာင္းလူမ်ားဤသုိ႕ မလုပ္ႏုိင္ေစရန္စံၿပစီရင္ထုံးအေနၿဖင့္အမိန္႕ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးဥပေဒ၏အထက္တြင္ဘယ္သူမွမရွိဟူေသာ ေဆာင္ ပုဒ္ အတုိင္းေဖာ္ေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္လုိက္ရၿခင္းၿဖစ္သည္။

( ၆ ) ကမာၻ႕အခ်မ္းသာဆုံး ႏုိင္ငံအၿဖစ္ ၿမန္မာႏုိင္ငံအားကမာၻ႕စံခ်ိန္သစ္အၿဖစ္ေရြးခ်ယ္လုိက္သည္။

ေရြးခ်ယ္ရေသာ အေၾကာင္းအရင္း။    ။ၿမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရာင္းခ်ေနေသာ phoneမ်ား၊ ကားမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိၿမန္မာၿပည္တြင္ေရာင္းခ်ေနေသာေစ်းႏႈန္းၿဖင့္တၿခားကမာၻ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္ေရာင္းခ်ပါက ဘယ္သူမွ၀ယ္ယူႏုိင္ မည္မဟုတ္ေပ။ ဤသုိ႕တၿခားႏုိင္ငံတြင္မည္သူမွ် မ၀ယ္ယူ ႏုိင္ေသာေစ်းႏႈန္းၿဖင့္ေရာင္းခ်မႈကုိၿမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားသည္၀ယ္ယူႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ကမာၻ႕အခ်မ္းသာ ဆုံး ႏုိင္ငံအၿဖစ္ ၿမန္မာႏုိင္ငံအားေရြးခ်ယ္လုိက္ ရၿခင္းၿဖစ္သည္။

( ၇ ) ၿမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမာၻ႕အေတာ္ဆုံး၊ အကၽြမ္းက်င္ဆုံးစီးပြါးေရးသမားမ်ားေပၚထြက္ရာ ႏုိင္ငံ အၿဖစ္ ကမာၻ႕စံခ်ိန္သစ္အၿဖစ္ေရြးခ်ယ္လုိက္သည္။

ေရြးခ်ယ္ရေသာ အေၾကာင္းအရင္း။    ။အၿခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တစ္ရာ၊တစ္ေထာင္ေလာက္သာ ရႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ဘယ္သူမွမ၀ယ္မည္စုိး၍သုံးစြဲသူမ်ားကုိ ေအာက္က်ေနာက္က်ခံၿပီး မိမိပစၥည္းသုံး ေအာင္ အလကား ေပးၿပီးမနည္းရုံးကန္ယွဥ္ၿပိဳင္ေန ရၿခင္းတုိ႔ၿဖင့္မိမိတုိ႕လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေအာင္ မနည္း လုပ္ေနရေသာ္လည္း၊ ၿမန္မာႏုိင္ငံတြင္မူထိပ္ပုိင္းတာ၀န္ရွိသူအခ်ိဳ႔ႏွင့္  စီးပြါးေရး လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးအခ်ိဳ႕သည္ အၿခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္တစ္ရာ၊တစ္ေထာင္ေလာက္သာရႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိမိမိတုိ႕ႏုိင္ငံ တြင္အဆ ေပါင္း ေသာင္းနဲ႕ ခ်ီရေအာင္ေရာင္းၿပသြားၿပီး၊ စားသုံးသူမ်ားမွလည္းဤပစၥည္းမ်ားကုိ မ်က္ႏွာငယ္ေလးမ်ားၿဖင့္ အေဟာက္ခံ၊ အဟစ္ခံတုိးေ၀ွ႕၀ယ္ယူရၿပီး ေရာင္းခ်သူမ်ား၏ ေၿခသလုံးဖက္ၿပီးမ၀ယ္ယူရသည္ ကုိပင္၎ တုိ႕ မွသေဘာထားၾကီးမား လွေပ သည္ဟုေအာင့္ေမ့ေက်းဇူးအထူးတငရွိ္ၿပီး၀ယ္ယူရေလေအာင္ မိမိတုိ႕၏ စီးပြါးေရးပညာဘယ္ေလာက္ကၽြမ္းက်င္ေၾကာင္းကုိၿပသသြားၿပီး၊အၿခားကမာၻ႕ႏုိင္ငံမ်ားမွ မ်က္လုံးအၿပဴး သား နဲ႕အံ့ၾသမွင္တက္ၿပီး ေလးစားသြားရေလာက္ေအာင္ၿပသႏုိင္ ေသာေၾကာင့္ႏုိဘယ္လ္ဆု ေပးေရးအဖြဲ႕ သည္ ၿမန္မာ့စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားအား ( စီးပြါးေရး ႏုိဘယ္လ္ဆု )ပင္ေပးရင္ေကာင္းမလားဟု ႏုိဘယ္လ္ ဆု ေပးေရးအဖြဲ႕ကုိပင္ေခါင္းစားေအာင္ ၿပဳလုပ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္လုိက္ရၿခင္းၿဖစ္သည္။

( ၈ )စြန္႕ပစ္အမႈိက္ ပစၥည္းမ်ားအား အေလအလြင့္မရွိရေလေအာင္  ကမာၻေပၚတြင္အေကာင္းဆုံး စီမံ ခန္႔ခြဲမႈအရွိဆုံးႏုိင္ငံအၿဖစ္ ၿမန္မာႏုိင္ငံအားကမာၻ႕စံခ်ိန္သစ္အၿဖစ္ေရြးခ်ယ္လုိက္သည္။

ေရြးခ်ယ္ရေသာအေၾကာင္းအရင္း။။တခ်ဳိ႕ေသာႏုိင္ငံမ်ားသည္မိမိႏုိင္ငံတြင္ထားရွိပါကအႏၱရာယ္ရွိ ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ စြန္႔ပစ္စရာေနရာမရိွေသာေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊အမႈိက္အၿဖစ္ဖ်က္ဆီး လုိက္ပါ ကလည္းတစ္ၿပားမွမရပဲဆုံးရႈံးမည့္အတူတူ၊ဘယ္ႏုိင္ငံမွမယူေသာ၎တုိ႕ႏုိင္ငံ၏အမႈိက္မ်ားအား ၊အလကား လည္းစြန္႕ပစ္ၿပီးသားလည္းၿဖစ္၊ပုိက္ဆံလဲရ တစ္ၿပားရရ၊ တစ္ပဲရရဆုိၿပီးၿမန္မာႏုိင္ငံ သုိ႕တင္ပုိ႕ လုိက္ရာ ၿမန္မာအစုိးရအဖြဲ႕၀င္အခ်ိဳ႕ႏွင့္လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႔သည္ဤအမႈိက္မ်ားအား သိသိၾကီးႏွင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ မသိလုိက္မသိဘာသာေသာ္လည္းေကာင္း ၿပည္တြင္းတြင္ အေလအလြင့္မရွိရေလေအာင္ စနစ္ တက် စီမံ ခန္႔ခြဲၿပီးအေလအလြင့္မရွိေရာင္းခ်ႏုိင္ေသာေၾကာင့္စြန္႕ပစ္ အမႈိက္ပစၥည္းမ်ားအား အေကာင္းဆုံး စီမံခန္႔ခြဲမႈအ ရွိဆုံး ႏုိင္ငံ အၿဖစ္ၿမန္မာႏုိင္ငံအား ေရြးခ်ယ္လုိက္ရၿခင္းၿဖစ္သည္။

( ၉ ) ၿမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ဧည့္သည္မ်ားေနေပ်ာ္ရာ၊ဧည့္သည္အမ်ားဆုံး ေနထုိင္ရာ ႏုိင္ငံ အၿဖစ္လည္းေကာင္း၊ ကမာၻေပၚတြင္ဤလုပ္ငန္းမွ ႏုိင္ငံ့၀င္ေငြအမ်ားဆုံးရွာေဖြေပးရာ ႏုိင္ငံအၿဖစ္ကမာၻ႕ စံခ်ိန္သစ္အၿဖစ္ေရြးခ်ယ္လုိက္သည္။

ေရြးခ်ယ္ရေသာ အေၾကာင္းအရင္း။    ။ၿမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ႏုိင္ငံသားဆုိေသာ္လည္း အၿခားၿပည္ နယ္၊ တုိင္းမဆုိထားနဲ႕ဦး၊ဟုိဘက္လမ္းႏွင့္ ဒီဘက္လမ္းညအိပ္ညေနသြားေနလွ်င္ပင္ ဧည့္စာရင္းတုိင္ရေပ သည္။ ဤသုိ႕ေၾကာင့္ ၿမန္မာႏုိင္ငံသား မ်ားသည္ႏုိင္ငံသားဆုိေသာ္လည္းဧည့္သည္ မ်ားၿဖစ္ေနေသာ ေၾကာင့္ဧည့္သည္အမ်ားဆုံးေနထုိင္ရာတုိင္းၿပည္ၿဖစ္ၿခင္း။ထုိေၾကာင့္ကမာၻလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းအား အား ကုိး စရာမလုိပဲ ဧည့္စာရင္းတုိင္ၾကားခ ၀င္ေငြၿဖင့္ပင္ တုိင္းၿပည္အားအခြန္၀င္ေငြ အား တုိးပြါးအာင္ ၿပဳလုပ္ ေပးႏုိင္ေသာေၾကာင့္အၿခားဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ား အတုယူ ေလ့လာႏုိင္ေစရန္ဧည့္သည္အမ်ားဆုံးေနထုိင္ရာ ႏုိင္ငံအၿဖစ္ ေရြးခ်ယ္လုိက္ရၿခင္းၿဖစ္သည္။

( ၁၀ ) ကမာၻေပၚတြင္ အေၿပာႏွင့္အလုပ္ညီေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္အရွိဆုံးႏုိင္ငံအၿဖစ္  ၿမန္မာႏုိင္ငံအားကမာၻ႕စံခ်ိန္သစ္အၿဖစ္ေရြးခ်ယ္လုိက္သည္။
ေရြးခ်ယ္ရေသာ အေၾကာင္းအရင္း။    ။ၿမန္မာၿပည္၏ က်န္းမာေရး ဌာနမွ၎တုိ႕က်န္းမာေရးဌာနသည္ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာနကဲ့သုိ႕မဟုတ္ပဲအေၿပာႏွင့္အလုပ္ညီေသာ ဌာနၿဖစ္ေၾကာင္း ၊ဤသည္အား အတည္ၿပဳေပးပါရန္ဖိတ္ေခၚေသာေၾကာင့္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ကမာၻ႔ စံခ်ိန္စံညႊန္း စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕သည္ႏုိင္ငံပုိင္ ေဆးရုံမ်ား၊ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားသုိ႕ရုပ္ဖ်က္ၿပီးသြားေရာက္စစ္ေဆးရာ တကယ္ပင္ အေၿပာႏွင့္အလုပ္ညီ ေသာ၀န္ၾကီးဌာနအၿဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ စံခ်ိန္စံညႊန္း စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မွကန္႕ကြက္သူမရွိ ခ်က္ခ်င္းအသိ အမွတ္ၿပဳလုိက္ရေပသည္။မၿပဳ၍မၿဖစ္ေပ။ ၎တုိ႔၏ က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာနေဆာင္ပုဒ္ၿဖစ္ေသာ  ( “စရိတ္ မွ်ေပး က်န္းမာေရး ” ) ေပၚလစီကုိ ေအာက္ေၿခ၀န္ထမ္းမွစၿပီးအထက္ဆုံးပုဂိဳလ္အထိ လြန္စြာလုိက္နာ က်င့္သုံးေသာေၾကာင့္ကၽြႏု္ပ္တုိ႕စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မွာအၿပန္ေလယာဥ္ခကုိပင္သံရုံးမွေခ်းသြားရေသာေၾကာင့္ ပင္ၿဖစ္သည္။အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕သည္က်န္းမာေရးဌာနမ်ား၊ေဆးရုံေဆးေပး ခန္းမ်ားသုိ႕၀င္ေရာက္ရာ ( ” စရိတ္မွ်ေပး က်န္းမာေရး “)ဆုိေသာ ေဆာင္ပုဒ္အတုိင္းကၽြႏ္ုပ္တုိ႕စစ္ေဆး ေရး အဖြဲ႕ သည္တံခါးေပါက္ေစာင့္၀န္ထမ္းမွစၿပီး အေပၚဆုံးအၾကီးဆုံးပုဂိဳလ္အထိမိမိတုိ႔တြင္ပါလာေသာ ( ဒဂၤါးၿပား )ေလးမ်ားအား မွ်ၿပီးေပးခဲ့ရေသာေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။ ေဆးရံုမွၿပန္ထြက္ခမေတာင္းသည္ ကုိပင္ ေက်းဇူးတင္ခဲ့ရေသးသည္။ထုိေၾကာင့္ၿမန္မာၿပည္၏က်န္းမာေရးဌာနမ်ား၊ေဆးရုံေဆးခန္းမ်ား၊ က်န္းမာ ေရး ၀န္ၾကီးဌာနအား အေၿပာႏွင့္အလုပ္ညီေသာဌာနအၿဖစ္ တညီတညႊတ္တည္း ေရြးခ်ယ္လုိက္ရၿခင္းၿဖစ္သည္။

ဤသုိ႕ ဂုဏ္ယူစရာေကာင္းေသာ စံခ်ိန္မ်ား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန၊္စံခ်ိန္မ်ား ဒီထက္ပုိမုိ၍ တုိးတက္ ေစရန္ ၿမန္မာႏုိင္ငံရွိ အထက္ပါစံခ်ိန္ရွင္မ်ားသည္ ဆက္လက္၍္ၾကိဳးပမ္းလွ်က္ ရွိသည္။

ဤသုိ႕ၿဖင့္ ၿမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမာၻ႕ ဂင္းနစ္အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ၾကီးမွယခုႏွစ္အတြက္ ခ်ီးၿမွင့္ေသာ ဆုမ်ားအားလုံး ကုိ သိမ္းပုိက္သြားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ၿမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဤစံခ်ိန္မ်ားရရွိေအာင္မည္သုိ႕ၾကိဳးစား အားထုတ္ထား သည္ ကုိ ေလ့လာရေအာင္အၿခားႏုိင္ငံမ်ား မွ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ သံတမန္မ်ား၊ NGOမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ၿမန္မာႏုိင္ငံသုိ႕လာေရာက္ရန္ၿပင္ဆင္ေနၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဒါတင္ဘယ္ကမလဲ..ေပ်ာ္စရာအလြန္ေပါေသာႏိုင္ငံလည္းျဖစ္၏
(1)မီးျပန္လာလွ်င္ေပ်ာ္ရသည္
(2)ေရတင္လို႕ရလွ်င္ေပ်ာ္ရသည္
(3)ဘတ္စကားေခ်ာင္လွ်င္ေပ်ာ္ရသည္
(4)မီးခြန္..ဘာခြန္..ညာခြန္..သြားေဆာင္စဥ္ တန္းမစီရလွ်င္ ေပ်ာ္ရသည္

အမ်ားထက္ပိုၿပီး ထူးျခားသည္မွာ စကားလံုးလွလွေလးမ်ား ၾကားရရံုႏွင့္ပင္ေပ်ာ္ၾကရသည္။ ဥပမာ၊ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးဒုတိယအဆင့္ (ပထမအဆင့္ဘယ္ဆီေနမွန္းမသိေသး)

အျခားေပ်ာ္စရာမ်ား စဥ္းစားမိသူမ်ား ဆက္လက္ျဖည့္စြက္ၾကပါကုန္……

About Knowledge Seeker

Knowledge Seeker has written 59 post in this Website..

   Send article as PDF