အ ေဖ က စ ကား ေၿပာ လွ်င္ ဒုတ္ ထိုး အိုး ေပါက္ ေၿပာ တတ္ ပါ သည္…..။
အ ေမ ႏွင့္ က လုံး ၀ မ တူ ၊ သူ ဥ ပ မာ ေပး သည့္ စ ကား မ်ား သည္ ၊
နား ၀င္ ခ်ိဳ ၿမ ၿခင္း မ ရွိ သည္ က မ်ား ပါ သည္ ။

အ ေဖ ေၿပာ ေန က် စ ကား မ်ား သည္ ၊ နား ၀င္ ခ်ိဳ ၿမ မႈ မ ရွိ ပါ ေသာ္ လည္း တန္ ဘိုး ရွိ ပါ ၏ …

ထို အ ထဲ မွ အ မွတ္ ရ ေန ေသာ စ ကား မ်ား အား ။ ယ ခု ရက္ ပိုင္း အ တြင္း ။ စိတ္ မွ ေၿပာ ခ်င္ စိတ္ တို ့ၿဖစ္ ေပၚ
ခံ စား ခဲ့ ပါ သည္ ။ သို ့ၿဖစ္ ၍ က် မ ေၿပာ ၿပ ခ်င္ သည့္ ။ အ မွတ္ ရ ေန သည့္ စ ကား မ်ား အ တိုင္း ၿပန္ လည္
ေၿပာ ၿပ လို ပါ သည္….။

“ေလာက္ သည္ ခ်ီး ေတာ ထဲ ၌ သာ ေပ်ာ္ ၏ ”..။
ေလာက္ သည္ အင္ မ တန္ ရြံ ့ မုံး စ ရာ ေကာင္း ေသာ သ တၱ ၀ါ ၿဖစ္ ၏…။
ထို ့ ေၾကာင့္ ေလာက္ သည္ ။ မ စင္ ၌ သာ ေပ်ာ္ ေမြ ့၏ တဲ့..။

လူ သည္ အ သိ ဥာဏ္ ရွိ ေသာ သူ ၿဖစ္ ၍ ၊ ဆင္ ၿခင္ တုံ တ ရား ရွိ ၏ ..၊ လူ သည္ ဆင္ ၿခင္ တုံ တ ရား ရွိ သ ၿဖင့္ တန္ ဘိုး ရွိ ၏ တဲ့ …။

ဆင္ ၿခင္ တုံ တ ရား မ ရွိ ေသာ သူ (၀ါ) တ နည္း ေၿပာ ရ လွ်င္ အ သိ ဥာဏ္ မ ရွိ ေသာ သူ သည္ ၊ ေလာက္ ႏွင့္ အ တူ တူ ပဲ ၊ ထူး မ ၿခား နား ဟု အ ေဖ က ေၿပာ ဆို ဆုံး မ ဘူး ပါ သည္။

ေလာ က ၌ ဆင္ ၿခင္ တုံ တ ရား မ ရွိ ေသာ သူ သည္ ၊ အင္ မ တန္ ရြံ ့မုံး စ ရာ ေကာင္း ၏ ဟု လည္း ၊ အ ေဖ က ေၿပာ ပါ သည္…။

ထို ့ ေၾကာင့္ ေလာက္ ႏွင့္ တူ ေသာ လူ သည္ မ ေကာင္း မႈ အ ရာ ၌ သာ ေမြ ့ေပ်ာ္ ေန တတ္ ၏ တဲ့ …။

“ခ်ီး ေတာ ထဲ က ေလာက္” ၊ “ေလာက္ ႏွင့္ တူ ေသာ လူ” မ ၿဖစ္ ေစ ရန္ အ ေဖ က အ မွတ္ ရ ေသာ စ ကား မ်ား ၿဖင့္ ။
ဥ ပ မာ ေပး ခါ အ ႏွိဳင္း ၿပ ၿပီး ၊ က် မ အား ေၿပာ ၿပ ထား ပါ သည္..။

“ခ်ီး ဆို သည္ မွာ နံ သည္” “မ ေကာင္း မွန္း” ကို အ ထူး ေၿပာ စ ရာ မ လို ၊ လူ တိုင္း သိ ၿပီး သား ဟု ေၿပာ ပါ သည္။

“ခ်ီး ကို ဒုတ္ ၿဖင့္ ေမႊ လွ်င္ လြန္ စြာ အ နံ ့ နံ ေလ” “မ ခံ ႏိုင္ ေအာင္ ပို ဆိုး ေလ” ဟု အ ေဖ က ေၿပာ ဆို ပါ သည္ ။
ခ်ီး ဆို တာ နံ ေန မွန္း သိ လွ်က္ ၊ ဒုတ္ ၿဖင့္ ေမႊ ပါ က……

အ လြန္ နံ ေလ ပင္ မ ဟုတ္ လား ဟု လည္း ေၿပာ ပါ သည္။ “ၿပ ႆ နာ” ဆို သည္ မွာ “မ ေကာင္း မွန္း” လူ တိုင္း သိ ၏ တဲ့..။

“ၿပ ႆ နာ” ၿဖစ္ မွန္း သိ လွ်င္ ၊ အ ေၿဖ မ ရွာ ,မ ေဆြး ေႏြး , မညိွ ႏွိဳင္း ဘဲ ႏွင့္ ၿပ ႆ နာ က ၿပီး ဆုံး ႏိုင္ မွာ မ ဟုတ္ ဟု အ ေဖ က ေၿပာ ပါ သည္ ..။

ၿပ ႆ နာ ကို ၿပ ႆ နာ မွန္း သိ ေန ပါ လွ်က္ ႏွင့္ ၊ ၿပ ႆ နာ မ ၿဖစ္ ၿဖစ္ ေအာင္ ထပ္ မံ ၍ အ ၿပစ္ သ ဖြယ္ ေၿပာ ဆို ၿပီး မီး ေမႊး ေန မည္ ဆို ပါ က ၊ အ က်ိဳး မ ရွိ သည့္ အ ၿပင္ ၊ ပို ၍ ဆိုး မည္ သာ ၿဖစ္ ေၾကာင္း ၊ ဥ ပ မာ ေပး ခါ အ ႏွိဳင္း ၿပ ၿပီး ေၿပာ ဆို ပါ သည္။

တ ရက္ တြင္ အစ္ ကို က ၊ စာ က ေလး ငွက္ မ်ား ကို ေလ ေသ နတ္ ၿဖင့္ ပစ္ ခ် ခါ ၊ အ ေမြး ႏွဳတ္ ၍ သူ ငယ္ ခ်င္း မ်ား ႏွင့္ အ တူ မီး ကင္ စား ၾက ပါ သည္။

အ ေဖ က ေတြ ့ ၿမင္ ေသာ အ ခါ ။ “ ႏွံ ၿပီ စုတ္ ငွ က္” က လက္ တ ဆုတ္ စာ မွ် သာ ။ င ရဲ က ေတာ့ ဆယ္ ပိ ႆာ ဟု အစ္ ကို အား ေၿပာ ပါ သည္…။

ႏွံ ၿပီ စုတ္ ငွ က္ သည္ ။ လူ ၏ လက္ တ ဆုတ္ စာ မွ် ပင္ ။ ရွိ လင့္ က စား ။ သူ ့အ သက္ တစ္ ေခ်ာင္း ကို သတ္ ၿပီး မွ စား ရ သ ၿဖင့္ ။ ငါး ပါး သီ လ က်ိဳး ေပါက္ ၍ ။ အ ၿပစ္ က ၾကီး မား လွ သည္ ဟု ၊ အ ေဖ က ဥ ပ မာ ေပး ခါ အ ႏွိဳင္း ၿပ ၿပီး ေၿပာ ဆို ပါ သည္။

ယ ခု လတ္ တ ေလာ တြင္ ၊ က် မ အ ေန ၿဖင့္ ဘာ ၿဖစ္ ေန မွန္း မ သိ ၊ အ ေဖ ေၿပာ ေသာ စ ကား မ်ား ကို ၊ စိတ္ ထဲ တြင္ ၿပန္ လည္ ၍ သ တိ ရ ေန ပါ သည္။
အ ေဖ ေၿပာ ေသာ စ ကား မ်ား က ။ က် မ အ တြက္ ။ အ မွတ္ ရ ေန ေသာ စ ကား မ်ား ဟု ဆို ၿခင္ ပါ သည္။။

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..