( ၁ )
ေျမၾကီးကို တူးမၾကည့္နိုင္ေသာအခါ ..ရန္ကုန္ သမိုင္း အုတ္ျမစ္ကိုသာ တူးရေတာ့သည္ ။ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ သမိုင္းက ဆိုသည္ ။

ရန္ကုန္သည္ ေရွးနွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ေက်ာ္ အထက္က ပင္ ရွိေနခဲ့သည္ ။ ဥကၠလာပ ဟု အမည္ တြင္ခဲ့သည္ ။ ဇမၺဴဒီပါ ဦးေဆာင္း က်မ္းကလည္း. ပုဂံျပည္ၾကိး၏ အပိုင္းျခားကို ျပခဲ့သည္ ။

“အေရွ့ေတာင္သို ့ လားေသာ္.. ဂ်ြမ္းျပည္အကုန္း ဒဂံုျပည္ေျမအဆံုး ” ဟု ေတြ့ရသည္ ။

အေနာ္ရထာ၏ ပုဂံနွငင့္ ေခတ္ျပိဳင္ ဒဂံုသည္ တံငါရြာကေလး အျဖစ္ေလာက္သာ ရွိေပဦးမည္ ။ ပင္းယ ေခတ္ ၊ အင္း၀ေခတ္တြင္ ဒဂံုသည္ အေတာ္အသင့္ ထင္ရွားလာခဲ့သည္ ။

သို့၏ရာတြင္ ကုန္းေဘာင္ ေခတ္ဦး အထိ သိသိသာသာ မေပၚလြင္ေသး။ ဘုရား ဖူး စခန္းဘ၀တြင္ သာရွိေသးသည္ ။

ေနာင္တြင္ အေလာင္းဘုရား အေရးအခင္း မ်ားနွင့္ အတူ ဒဂံုသည္ ေက်ာ္ၾကားလာခဲ့သည္ ။ ခရစ္ ၁၇၅၅ ခုနွစ္တြင္. အေလာင္းဘု၇ားသည္ ဒဂံုတြင္ သစ္ တပ္ျမိဳ ့ တစ္ျမိဳ ့ တည္သည္ ။

ရန္ကုန္ ဟု သမုတ္သည္ ။

( ၂ ) အေလာင္ဘုရား၏ရန္ကုန္သည္ နွစ္မိုင္ သာသာ ခန့္သာ က်ယ္၀န္းသည္ ။ ေျမာက္ဘက္တြင္ ဆူးေလေစတီ တည္ရွိသည္ ။ ေတာင္ ဘက္တြင္.ရန္ကုန္ျမစ္ၾကီး.စီးေနသည္ ။

အေရွ ့ဘက္တြင္ ယခု သိမ္ျဖဴလမ္းေနရာမွ အေနာက္ဘက္တြင္ ယခု လမ္း ၃၀ ေနရာေလာက္ အထိသာ ေ၇ာက္ သည္ ။

ျမိ္ဳ ့တြင္း၌ လမ္း သံုးလမ္းသည္ အေရွ့မွ အေနာက္သို ့ တန္းေနခဲ့သည္ ။ တစ္လမ္းမွာ နိုင္ငံျခာသားမ်ားေနထိုင္ရာ ကုလားတန္း ( ယခု ကုန္သည္လမ္း ) ျဖစ္သည္ ။

ေနာက္တစ္လမ္းမွာ ဟံသာ၀တီျမ်ိဳ ့ ၀န္ အ္မ္နွင့္ ရံုးရွိရာ ပဲခူးလမ္း ( ကုန္သည္လမ္းေတာင္ဘက္နား ) ျဖစ္သည္ ။

အျခားလမ္းမွာ.. မဂၤလာေစ်းလမ္း ( ကုန္သည္လမ္းေျမာက္ ဘက္နား ) ဟုခၚသည္ ။ ေတာင္မွ ေျမာက္သို ့ တန္းေနေသာ.လမ္းနွစ္လမ္းလည္း ရွိေသးသည္။ ယခု ဗႏၶဳလ ပန္းျခံလမ္း ( ဘားလမ္း)
နွင့္ ဆိပ္ကမ္းသာ လမ္း ( လြစၥ လမ္း ) ေနရာ တစ္၀ိုက္ျဖစ္သည္ ။

ထိုစဥ္က ဆူးေလေစတီ၏ ေတာင္ဘက္ ၊ အေရွ့ဘက္ ၊ အေနာက္ဘက္ မ်က္နွာမ်ားတြင္ အင္းၾကီးမ်ား ၀ိုင္းေနသည္ ။

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ၾကီးမွာလည္း ျမိဳ့ျပင္ ေတာၾကီး ေခါင္ေခါင္ထဲ ေရာက္ေနသည္ ။ ၾကည့္ျမင္တိုင္နွင္ ့ ပုစြန္ေတာင္ တို ့သည္ ရန္ကုန္ သစ္တပ္ အျပင္ဘက္တြင္ ရွိေနနွင့္ျပီ .။ ရြာၾကီးမ်ား ျဖစ္ေနခဲ့ျပီ။

နိုင္ငံျခားသား မွတ္တမ္းမ်ားအရ အေလာင္းဘုရား၏ရန္ကုန္ျမိဳ ့ ပတ္လည္တြင္ အုတ္ျမိဳ ့ရိုးမ်ားမရွိ ။ သစ္တပ္ျမိဳ ့ရိုးသာရွိခဲ့သည္ ။

ဆယ္ေပမွ ဆယ္ ့နွစ္ေပ ထိ ျမင့္သည္။ အခ်ိဳ ့ေနရာတြင္ ေပနွစ္ဆယ္ ထ္ိျမင့္သည္ ။

သစ္တပ္ျမိဳ ့ရိုးတြင္ တံခါးရွစ္ေပါက္ထားသည္ ။ ျမင့္ကမ္းနွင့္ နီးသည္ ။

ခရစ္နွစ္ ၁၈၄၁ – ၄၂ ခုနွစ္မ်ားတြင္…သာယာ၀တီမင္းသည္ ေရႊ တိဂံုေစတၤီအနိီးသို ့…ျမိဳ ့ေတာ္ေရႊ ့ေျပာင္းသည္။ ရနကုန္ျမိဳ ့သစ္ ( ေအာင္ေျမရန္နွင္..ေခၚ ဥကၠလာပ )သည္

တာ၀န္း ၁၈၀၀ က်ယ္သည္ ။

ေျမျမိဳ ့ျဖစ္သည္ ။ နန္းေတာ္ကို ” ျမတ္နန္းေအာင္ခ်ာ ” သမုတ္သည္ ။ သာယာ၀တီမင္း၏ ေအာင္ေျမရန္နွင္..ရန္ကုန္ျမိဳ ့သစ္သည္ ဂ်ဴဗလီေဟာ.. ( ယခု စစ္သမိုင္းျပတိုက္ )အနီ း
က်ားကူးေက်ာင္းတိုက္ ၀န္းက်င္မွ ဗားကရာ ေတာရေက်ာင္းလမ္း ေျမနီကုန္းရပ္ကြက္အတြင္း တည္ရွိခဲ့သည္ ။

ယခင္ ျမိဳ ့မ အမ်ိဳးသားေက်ာင္းနွင့္ ဂ်ဴဗလီေဟာ အၾကား..ပထမ ျမင္းျပိဳင္ကြင္းေဟာင္း..ေျမာက္ဘက္နားရွိ အဂၤလိပ္ဘုရားေက်ာင္ ေနရာ တ၀ိုက္သည္

“ျမတ္နန္းေအာင္ခ်ာ ” နန္းေတာ္ရာ ျဖစ္သည္ ။ ယင္းျမိဳ ့သစ္၏ အေရွ့ဘက္ ျမိဳ ့ရိုးသည္..တပ္မေတာ္ မွတ္တမ္းရံုးေရွ ့ေလာက္တြင္ ရွိခဲ့သည္ ။

ဆယ္နွစ္မွ်သာ..သက္တမ္းရွည္ခဲ့ေသာ ေတာင္ဘက္ ျမိဳ ့ရိုးသည္.. ဂ်ဴဗလီေဟာ နွင့္ က်ားကူးသိမ္ အၾကား..၊ အေနာက္ျမ်ိဳ ့ရိုးသည္ ယခင္ မစ္ရွင္လမ္း အနီး..၊

ေျမာက္ျမိဳ့ရိုးသည္..ေရွးက ရွင္ေစာပုျမိဳ့ရိုးအတိုင္း အသီးသီး က်ေရာက္ခဲ့သည္။

မင္း လက္၀ဲ ဘုရား ( အလံျပ ဘုရား ) သည္ ယခု သမၼတ ရံုအနီး ျမိဳ့တြင္း၌ တည္ရွိသည္ ။

ခရစ္နွစ္ ၁၈၂၄ ခု နွစ္ ၊ ပထမ အဂၤလိပ္ ျမန္မာ စစ္အတြင္.း.ရန္ကုန္ျမိ်ဳ ့သည္ စစ္ေျမျပင္အတြင္း..က်ေ၇ာက္ ေနခဲ့ရသည္ ။ အဂၤလိပ္ လက္ေအာက္တြင္..နွစ္ နွစ္မွ် ေနခဲ့ရေသးသည္။

၁၈၂၆ ခုနွစ္တြင္..ျမန္မာတို ့ လက္သိ ု့ ျပန္ေ၇ာက္ သည္ ။ ပုဂံမင္း လက္ ထက္ ဒုတိယ အဂၤလိပ္ျမန္မာ စစ္ပြဲ အျပီးတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ ့သည္.. ျဗိတိသွ်မဟာ ၀န္ရွင္ေတာ္မင္းၾကီး ( ေကာ္မရွွင္နာ )

ရံုးစိုက္ရာ ျမိဳ ့ေတာ္ ျဖစ္သြားရသည္ ။

တတိယ အဂၤလိပ္ ျမန္မာ စစ္ပြဲ အျပီးတြင္မူ..ရန္ကုန္ျမိဳ ့သည္.. ဒုတိယ ဘုရင္ခံရံုးစိုက္ရာ ျမန္မာ တစ္နိုင္ငံလံုး၏ ျမိ္ဳ ့ေတာ္ ျဖစ္ရျပန္သည္ ။ ဒိုင္အာခၤီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေခတ္ တြင္ ဘုရင္ခံ အုပ္ခ်ဳပ္ရာ

ဘုရင္ခံ ရံုးစိုက္ျမိဳ ့ၾကီး အျဖစ္သိ ု့..ေ၇ာက္ခဲ ့ရသည္ ။

( ၃ ) အဂၤလိပ္မ်ား..ျမန္မာ တစ္နိုင္ငံ လံုးကို သိမ္းယူလိုက္ ခ်ိန္တြင္ အေလာင္းဘု၇ား၏ ရန္ကုန္ျမ်ိိဳ ့ေဟာင္းသည္ လံုး၀ ပ့်က္စီးလ်က္ရွိသည္ ။ သာယာ၀တီမင္း ၏ ရန္ကုန္ျမ်ိဳ ့ သစ္မွာ လည္း..ဒုတိယ
အဂၤလိပ္ ျမန္မာ စစ္ပြဲ အတြင္း.အေျမာက္ဆံမ်ား ထိမွန္ ပ့်က္စီးသြားရသည္ ။

အဂၤလိပ္တို ့သည္. .ရန္ကုန္ျမိဳ ့ကို ခရစ္နွစ္ ၁၈၅၃ မွ စ၍ အသစ္ ျပန္လည္ ျမိဳ ့ကြက္ ခ်ခဲ့သည္ ။ အင္ဂ်င္နီယာ တပ္ ဗိုလ္ဖေရဇာ သည္ ေဒါက္တာ ၀ီလွ်ံေမာင္ ဂိုမာရီ ၏ အၾကံေပးခ်က္အရ

လူဦးေရ..၃၆၀၀၀ အေျခတည္ ေနထိုင္နိုင္မည္ ့ ျမိဳ ့သစ္ ပံုစံကို ေရးဆြဲ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္ ။

ဖေရဇာသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ ့လယ္ တြင္ အေရွ ့နွင့္ အေနာက္ လမ္းမ ၾကီး.ငါးသြယ္ စတင္ ေဖာက္လုပ္သည္ ။ ယင္း လမ္းမၾကီးမ်ားကို ျဖတ္ကာ ျဖတ္လမ္း. လမ္းသြယ္မ်ားေဖာက္သည္ ။

ဂဏန္ းအမွတ္ထိုးေသာ..ေပအစိတ္ လမ္း နွစ္လမ္း သို့မဟုတ္ ေဘးလမ္းၾကားတြင္..လူ အမည္ ၊ လမ္း အမည္ တပ္ေပး ထားေသာ ေပ ငါးဆယ္ လမ္းအက်ယ္ တစ္ခုစီ ၾကားညွပ္ထားသည္။

ဥပမာ တစ္လမ္း ၊ နွစ္လမ္း ၊ သံုး လမ္း ၊ ေလးလမ္း ျပီးလွ်င္ ကီလီလမ္း..ထို ့ေနာက္ ငါးလမ္း ( ေရွးအခါ…ငွက္ေပ်ာ တံတားလမ္ း) ေျခာက္လမ္း ၊ ျပီးလွ်င္ ကိုင္းတန္း…။ ၇ လမ္း၊ ၈ လမ္း ။( ေရွးအေခၚ က်ြဲပုတ္တန္း )

ျပီ်းလွ်င္ ေမာ္တင္လမ္း ။ … ၉လမ္ း၊ ၁၀ လမ္း ..ေရွးအေခၚ ငါးပိတန္းး ျပီးလွ်င္..စတီဗင္ဆင္လမ္း ( လွည္းတန္ ) ၁၁ လမ္း ..(.ေရွးအေခၚ အထက္ပိုင္း ဖက္တန္း အလယ္ပိုင္း ပိုက္တန္း )

၁၂ လမ္း..(.ေရွးအေခၚ ဖိနပ္တန္း ) ျပီးလွ်င္ ဘုန္းၾကီးလမ္း..(.ေရွးအေခၚ ဘုရားငုတ္တိုလမ္း ) ၊ ၁၃ လမ္း..( ေရွး အေခၚ ေခါင္ခ်ဳပ္တန္း ၊ ငါးရွဥ္ ့ တန္ း..)

၁၄ လမ္း ..( ေရွးအေခၚ ေၾကာင္ တစ္ရာ တန္ း၊ ဦးဘိုးရိပ္လမ္း.. )

ေအာ္လီဖင့္ လမ္း( ေရႊေတာင္တန္း ) .. ၁၅ လမ္း.( ေရွးအေခၚ..ဘိန္းတန္း ၊ အုန္းပင္တန္း ) ..၁၆ လမ္း..( ေရွးအေခၚ..ထန္းပင္တန္း..၊ ၾကက္သြန္တန္း )

ေဂါၚဒ၀င္လမ္း ..(ယခု လမ္းမေတာ္လမ္ း) ။ ၁၇ လမ္း.( ေရွးအေခၚ..အရာၾကိးလမ္ း)

၁၈ လမ္း( ေရွးအေခၚ ေေရနံတန္း..၊ )ခရစ္လမ္း..( စဥ့္အိုးတန္းလမ္း )

၁၉ လမ္.( ေရွးအေခၚ ..မက်ည္းတန္းလမ္း ၊ လိပ္ဥတန္း )

လမ္း ၂၀ ..( ေရွးအေခၚ..ဦးဒိန္းတန္း ) လက္တာလမ္း ( လသာ လမ္ း)

၂၁ လမ္း..( ေရွးအေခၚ..ဘယေဆးတန္း ၊ တြင္းညီေနာင္လမ္း )

၂၂ လမ္း ( ေရွးအေခၚ..ပန္းထိမ္တန္း…၊ ၀ါးတန္းလမ္း )

စစ္ကဲေမာင္ခိုင္ လမ္း ၊

၂၃ လမ္ း…( ေရွးအေခၚ ..ဘိန္းရံုတန္ း)

၂၄ လမ္း ( ေရွး။အေခၚ…အဓမၼလက္ၾကားလမ္း )

၂၅ လမ္း..( ေရွးအေခၚ..စာဆိုလမ္း )

၂၆ လမ္း..( ေရွးအေခၚ.ေက်ာက္တံတားလမ္း..)

အက္ဒြပ္ လမ္း ( ကုန္ေစ်းတန္းလမ္ း)

၂၇ လမ္း ( ေရွးအေခၚ. ပုဆိုးတန္း )

၂၈ လမ္း .( ေရွးအေခၚ. .သံျဖဴလမ္း )

မဂိုလမ္း ..။ ( ေရႊဘံုသာလမ္ း)

၂၉ လမ္း ၊ လမ္း ၃၀ .. စစ္ကဲ ေမာင္ေထာ္ေလး လမ္း ။

၃၁ လမ္ း.၊ ၃၂ လမ္း ..ဆူးေလ ဘု၇ားလမ္း ၊ ၃၃ လမ္း ၊ ၃၄ လမ္း ၊ ဘားလမ္း ၊ ၃၅ လမ္း ၊ ၃၆ လမ္း ၊ ဖယ္ယာ လမ္း ၊ ( ပန္းဆိုးတန္ း ) စသည္ ျဖင့္ ေဖာက္လုပ္ခဲ့သည္။

( ၄ )
ရန္ကုန္ျမိဳ ့သစ္ ျပန္လည္ အကြက္ ခ်ရာတြင္ အဂၤလိပ္ အစိုးရသည္ လမ္းမၾကးီး ငါးသြယ္ ကို ေကာ္မရွင္နာ လမ္း.၊ ေမာင္ ဂိုမာရီ လမ္း ၊ ဖေရဇာ လမ္း ၊ ဒါလ္ ဟိုဇီလမ္း.၊ ကုန္သည္ လမ္း ၊ ကမ္းနားလမ္း…

စသည္ ျဖင့္ အမည္ ေပး ခဲ ့သည္ ။ ထိုစဥ္ လမ္းမ်ားအတြက္..အဂၤလိပ္ ဘုရင္ ခံခ်ဳပ္..ဘုရင္ခံ၊ တ၇ားသူၾကီး..အင္ဂ်င္နီယာ…ဆရာ၀န္ ျမဳဴနီစပယ္မင္းၾကီးနွင္ ့..ျဗိတိသွ်အစိုးရ အက်ိ်ဳးကို..သယ္ပိုးခဲ့ၾကသည္ ့

အရပ္ဘက္ ဂုဏ္သေရရွိ…ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ား၏ အမည္မ်ား.. ဂုဏ္ျပဳ မည့္ေခၚ ေပးခဲ့သည္ ။

( ၅ )

လြတ္လပ္ေသာ..အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ ေခ တ္သို ့ ျပန္လည္ ေ၇ာက္ရွိလာျပီး..ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ..ကၽြန္ဘ၀က ၾကြင္းက်န္ရ္ခဲ့သည္ ့ လမ္း အမည္ ေဟာင္းတုိ ့ ဘ၀ ခ်ဳပ္ ျငိမ္းသြားၾကသည္။

ရန္ကုန္ အေရွ ့ပိုင္း ..ပုစြန္ေတာင္ ရွိ ကရ္ိလမ္းသည္ ဗိုလ္္ျမတ္ထြန္းလမ္း

ဘီဂင္ ဒက္လမ္းသည္..အေနာ္ရထာလမ္း ျဖစစ္လာသည္ ။

မဂၤလာ ေတာင္ ညြန္ ့ရွိကေနဒီလမ္းသည္..ဦးေအာင္ ျမတ္လမ္း ..

လစ္တဲ၀စၥတားလမ္းသည္ ေဒၚသိန္းတင္လမ္း…

ဘိုးလိန္လမ္း..ဗညားဒလလမ္း.

စိန္အန္ေထာ္နီ လမ္းသည္ …ဦးဖိုးက်ားလမ္း

နီကိုးလမ္းသည္ ငမိုးရိပ္လမ္း..

မကၠရီလမ္းကာ လမ္းသည္…သစၥာလမ္း

အီဗင္ဆင္လမ္းသည္ ျမယာကုန္းလမ္း ျဖစ္လာသည္ ။

ဗိုလ္တစ္ေထာင္ ဘက္ရွိ လင္းစေဒါင္းလမ္းသည္ ..ရာဇဓိရာဇ္လမ္း

စေတာ့ကိတ္လမ္း ၊ ဂ်ဴတာ အီဇီကယ္လမ္းသည္.. သိမ္ျဖဴလမ္း

တင္ပယ္လမ္းသည္..၀တ္ေက်ာင္းလမ္း

ဒပ္ဖရင္လမ္းသည္ စႏၵာကူးလမ္း

ေမယိုးလမ္းသည္..ေမယုလမ္း…

ကလပ္လမ္းသည္.. ၅၅ လမ္းသို ့ အသီသီ ေျပာင္းလဲ သြားၾကဘည္ ။

( ၆ )

ေက်ာက္တံတားျမိဳ ့နယ္ရွိ ေကာ္ပိုေရးရွင္းလမ္း ၊ ရွန္ဖရက္လမ္း ၊ လြစၥ လမ္း ၊ ဖေရဇာလမ္း..၊ ဘားလမ္း တို ့သည္…

စည္ပင္လမ္း ၊ ဘဏ္လမ္ း၊ ဆိပ္ကမ္းသာ လမ္း ၊ အေနာ္ရထာလမ္း ၊ ဗႏၶဳလ ပန္းျခ့ လမ္းတို ့ အသၤးီသီး ျဖစ္လာၾကသည္ ။

ပန္းပဲတန္း ျမိဳ ့နယ္ တြင္ လည္း.. ကဲနယ္ လမ္းကို.. အေနာ္ ရထာ လမ္း အျဖစ္ အသအမွတ္ ျပဳခဲ ့ၾကသည္ ။

လမ္းမေတာ္ ျမိဳ ့နယ္ အတြင္း ေလ့လာၾကည့္လွ်င္လည္း ကီလီ ( ၀ါးတန္းလမ္ း) စိန္ဂၽြန္းလမ္း ၊ မစ္ရွင္လမ္း..( မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း )

ဟုူ၍ အမည္သစ္မ်ား ထိုက္ထိုက္တန္တန္ မွည့္ေခၚ ခဲ့ၾကသည္။

ဒဂုံျမိဳ့နယ္ နွင့္ အလံု ျမိဳ့နယ္မ်ားအတြင္း၌လည္း ေဂၚဒြင္လမ္း..၊ ဆင္ကနယ္လမ္း မဂိုဒါးလမ္း ၊ ေဘာင္ဒရီလမ္း..မ်ား.မရွိေတာ့ ျပိီ ။

ျမိဳ ့မ ေက်ာင္းလမ္း.. ၊ အလံုျပ ဘုရားလမ္း ၊ ဓမၼေစတၤီလမ္းမ်ားကိုသာ ေတြ ့ရလိမ့္မည္ .။

ထို ့အတူ စတီး၀ပ္လမ္းသည္ ေမာ္ကြန္းတိုက္လမ္ း..၊

ဆင္းဒ၀စ္လမ္းသည္.. ဗိုလ္ရာညြန့္ လမ္း..။

တင့္လမ္းသည္.. သံတမန္လမ္း ..။

ထရန္စဖို ့လမ္းသည္..အာဇာနီလမ္းမ်ား အျဖစ္..ထင္ရွားလာခဲ့သည္။

စကား၀ါလမ္း( နယူလင္းလမ္း )

ေယာမင္းၾကၤီးဦးဘိုးလိွဳင္လမ္း..( ေယာက္လမ္း ) ၊ န၀ေဒလမ္း ..လန္ကပ္စတာလမ္း ..၊ခေရပင္လမ္း ၊( လိဒ္စ္လမ္း )

ခ်င္းတြင္းလမ္း..( ၀င္ဒါမီယာ ေအာက္လမ္း )

သံလြင္လမ္း…( ၀င္ဒါမီယာ လမ္း ) ။ ေရႊလိီလမ္း …( ၀င္ဒါမီယာ ကုတ္ ) ၊ ဥယ်ဥ္လမ္ း…( ၀င္ဒါမီယာ ဂါးဒင္းလမ္း .)

ေဇာ္ဂ်ီလမ္း .. ( ၀င္ဒါမီယာ ပက္ ့ )
ပန္း၀ါလမ္း ( ၀င္ဒါမီယာ ခရဲစင့္ ) ၊စမံုလမ္ း ( လင့္ခ္လမ္း )

အိမ္ေတာ္ရာလမ္ း ( ခ်ပ္ လမ္း ) ၊။ ဇီ၀က လမ္း ( ဇဖားရွာလမ္း ) ။ နံ့သာလမ္း ( ေနာ္မန္ေက်ာင္းလမ္း )
ေတာ္၀င္လမ္း ( ဖရီဇာလမ္ း)

ကင္း၀န္မင္းၾကီးလမ္း .( ေဖာဆိုက္လမ္း )

ပဒုမၼာလမ္း ..( ဘက္ဒ္လမ္း )

ရန္ပိုင္လမ္း …( ဖိုြဳင္း လမ္း..)

သီတာလမ္း..( ဘင္တန္လမ္း )

သခင္ျမ ပန္းျခံလမ္း..( ေကာလိပ္လမ္း )

ေအာင္ရတနာလမ္း ( ကူရွင္လမ္း )

ငု၀ါလမ္း ..( စုူပါ ပင္လမ္း )

စကားစိမ္းလမ္း ..( ဖူးကားလမ္ း )

ရွမ္းလမ္း ..( ဖိုက္ခြန္လမ္း )

နွင္းဆီလမ္း..( ခ်န္မာဖီလမ္း..)

နြယ္သာကီလမ္း ( စတားရပ္လမ္း )

ဟူ၍……မဂၤလာရွီေသာ..ျမန္မာ အမည္မ်ား..ေပၚထြက္ လာခဲ့သည္ ။
……………………………………………………………………………………………..

________________________________________
၀န္ခံခ်က္ ။ ။ စာေရးဆရာ ေမာင္ၾကည္သန္ ့၏ ျမန္မာ့ျမိဳ ့ရြာေဒသ ေ၀ါဟာရ ၂၀၀ မွ တင္ျပပါသည္ ။ ျမိဳ့ေတာ္ရန္ကုန္အေၾကာင္း .. က်န္ရွိေနေသာ.အပိုင္းကို..

အလ်ဥ္းသင့္သလို..ေရး ျပပါဦးမည္ ။

စာအုပ္ ေပး ဖတ္ပါေသာ သူငယ္ခ်င္း..သန္းေဇာ္ေအာင္ အား..ေက်းဇူး အထူးတင္ပါသည္။

ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာျဖင့္

မိုးမင္းသား

About မိုး မင္းသား

မိုး မင္းသား has written 48 post in this Website..

သတိ ရျခင္း ငွက္... အခ်စ္ပင္ ထက္မွာ ေရာက္ေနတယ္ ။

   Send article as PDF