စဥ္းစားၾကေစလိုပါတယ္ ( ၂၈ )

( လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားၾကရာ၀ယ္ )

 

ဒီ Post ကေတာ႕ ၊

ကိုေၾကာင္ဝတုတ္ ရဲ႕

“လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားၾကရာ၀ယ္”

Post မွာ အဘကို ရည္ၫြန္းထားတဲ႕ အတြက္ ၊

ျပန္လည္ ႐ွင္းျပတဲ႕ Post ျဖစ္ပါတယ္ ။

 

အဲဒီေတာ႕

ကိုေၾကာင္ဝတုတ္ ရဲ႕

“လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားၾကရာ၀ယ္”

Post ႏွင္႕ တြဲဖတ္မွ ၊

အဆင္ေျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။

 

ကိုေၾကာင္ဝတုတ္ေရ ။

ကိုေၾကာင္ဝတုတ္ က ၊

အဘ ႏွင္႕ သူႀကီးကို တိုင္တည္ၿပီး ေရးလာတဲ႕ အတြက္ ၊

အဘ လည္း ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးရေတာ႔မွာေပါ႕ကြယ္ ။

 

ပထမ ဦးစြာ ကိုေၾကာင္ဝတုတ္ ရဲ႕ ၊

လူမ်ိဳးေရး ၊ ဘာသာေရး ၊ အသားအေရာင္ ခြဲျခားမႈ မရွိေစလိုတဲ႕ ၊

ဦးတည္ခ်က္အတြက္ ၊ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ လို႕ပဲေျပာရမွာပါပဲ ။

 

ပထမအခ်က္ အေနႏွင္႕ ၊

အဘ ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ကို ေျပာရပါမယ္ ။

လူမ်ိဳးေရး ၊ ဘာသာေရး ၊ အသားအေရာင္ ၊ က်ားမ ခြဲျခားမႈ မ႐ွိပါဘူး ။

ဒီမိုကေရစီ ၊ လူ႕အခြင္႕အေရး ႏွင္႕ တရားမ်ွတမႈ ကို ကိုးကြယ္ပါတယ္ ။

တစ္ခ်က္တည္းေျပာရမယ္ ဆိုရင္ေတာ႔ ၊

အဓိက တရားမ်ွတမႈ Fair Go ကို ကိုးကြယ္ပါတယ္ ။

 

ဒုတိယ အေနႏွင္႕ ၊

အဘ က တရားမ်ွတမႈ ကိုသာ ကိုးကြယ္တာျဖစ္တဲ႕အတြက္ ၊

ရခိုင္လြန္ရင္ ရခိုင္ကို ၊ ဗမာလြန္ရင္ ဗမာကို ၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာလြန္ရင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာကို ၊

တ႐ုတ္ လြန္ရင္ တ႐ုတ္ ကို ၊ အျပစ္ေျပာမွာ ျဖစ္တယ္ ။

 

ေအး ကိုယ္က တ႐ုတ္စကား ၊ မြန္စကား ေတြလည္း မတတ္ပဲ ၊

ဗမာ စကား တစ္မ်ိဳးတည္းသာတတ္ၿပီး ၊

ရန္ကုန္မွာ ေမြးတဲ႕ ေထရ ဝါဒ ဗုဒၶ ဘာသာဝင္ ျဖစ္တဲ႕ အတြက္ ၊

ကိုယ္႕ဖာသာကိုယ္ ဗမာ လို႕ပဲ အဓိက ယူဆတယ္ ။

အဲဒီေတာ႕ ဗမာ ရဲ႕ အျပစ္ေတြကိုေတြ႕ရင္ ၊

ဆန္ရင္းကို နာနာ ႏွင္႕ ရဲရဲ ေထာင္းတယ္ ။

 

အဘ ရဲ႕

စဥ္းစားၾကေစလိုပါတယ္ ( ၁၈ ) ( တိုင္းရင္းသား အေရး ) Post ႏွင္႕

စဥ္းစားၾကေစလိုပါတယ္ ( ၁၉ ) ( ဟဲဟဲ ၊ ဟဲဟဲ ) Post ေတြကို

လူမ်ိဳးေရး လံႈ႕ေဆာ္တဲ႕ Post ေတြလို႕ မယူဆဘူး ၊

ယဥ္ေက်းတဲ႕ ကမာၻႀကီးက စံသတ္မွတ္ထားတဲ႕ ၊

တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ရသင္႕တဲ႕ ရပိုင္ခြင္႕ ႏွင္႕

တရားမ်ွတမႈ ဆိုတာ ဘာလဲ ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုတာ ဘာလဲ လို႕ ၊

ပြင္႕ပြင္႕လင္းလင္း မ်က္စိ ဖြင္႕ေပးတဲ႕ Post ေတြပဲ ။

( ထိေရာက္ေစျခင္လို႕ ခပ္ျပင္းျပင္း ေျပာခဲ႕တာသာ ႐ွိခ်င္႐ွိမယ္ )

 

အခုထိလည္း အဘ အဲဒီ Post ႏွစ္ခုထဲက အယူအဆေတြကို ၊

ခိုင္ခိုင္ ၿမဲၿမဲ ကိုင္စြဲထားတယ္ ။

 

ေနာက္တစ္ခုက ပုဂၢိဳလ္ေရး တိုက္ခိုက္မႈေတြ ႏွင္႕ ၊

ၾကမ္းတမ္းစြာ ဆဲဆိုမႈေတြ မပါဝင္သေ႐ြ႕ ၊

အိုင္ဒီယာခ်င္း နက္နက္ နဲနဲ ျငင္းခုန္မႈေတြကို ႀကိဳဆိုတယ္ ။

အဲဒါေတြက အမွန္တရားကို ေဖၚထုတ္ေပးတယ္ ။

 

OK တတိယ အခ်က္ ။ ဒီ Post ရဲ႕လိုရင္းကို ျပန္သြားမယ္ ။

 

ဒီကိစၥမွာ သမိုင္းေၾကာင္း ျပန္ေကာက္ရရင္ ။

 

၁ ။ ေက်ာက္နီေမၚ လူသတ္ ၊ မုဒိန္းမႈ ။

႐ွင္းပါတယ္ ၊ အဘ ၊ ရာဇဝတ္မႈ လို႕ပဲ ယူဆပါတယ္ ။

ဒါေပမယ္႕ ဆတ္ဆတ္ထိ မခံႏိုင္တဲ႕ ေနရာမွာ ျဖစ္ခဲ႕တယ္ ။

က်ဴးလြန္ပံု ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္လြန္းတယ္ ။

 

၂ ။ ေတာင္ဂုတ္ လူသတ္မႈ ။

ဘာသာေရး ၊ လူမ်ိဳးေရး စပါလာပါၿပီ ။

ဒါေပမယ္႕ ၊ ဘာသာေရး ၊ လူမ်ိဳးေရး ၊

အေရးအခင္းႀကီး အသြင္ မေဆာင္ေသးပါဘူး ။

ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ႕ ေနရာတစ္ခုတည္းမွာ ၊

တိုေတာင္းတဲ႕ အခ်ိန္ ကာလ ပဲ ျဖစ္ပ်က္ခဲ႕လို႕ပါ ။

 

ေတာင္ဂုတ္သားေတြ လြန္တယ္လို႕ ယူဆပါတယ္ ။

ျမန္မာလူမ်ိဳး ဗုဒၶဘာသာ အေနႏွင္႕ ကိုယ္စားျပဳၿပီး ၊

အဘ ကိုယ္တိုင္ ေတာင္းပန္ခဲ႕တယ္ ။

 

၃ ။ ေမာင္ေတာ ရခိုင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အၾကမ္းဖက္မႈ ။

ဗလီက ထြက္လာတဲ႕ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အစြန္းေရာက္ လူစုက ၊

လူနည္းစု ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ အသက္ အိုးအိမ္ေတြကို

လူမ်ိဳးေရး အေရးအခင္းႀကီး အသြင္ေဆာင္ၿပီး စတင္ တိုက္ခိုက္ပါၿပီ ။

႐ြာ ၁၄ ႐ြာမွာပါ တစ္ၿပိဳင္နက္ နီးနီး ျဖစ္တဲ႕အတြက္ ၊

ႀကိဳတင္ ႀကံစည္ၿပီး တိုက္ခိုက္တယ္လို႕ ထင္ပါတယ္ ။

 

အဘ ေဘးကေန ထိုင္ၾကည္႕ေနတာေတာ႕ မဟုတ္ဘူး ။

အဘ သိ႐ွိရတဲ႕ သတင္း အခ်က္အလက္ ေတြအေပၚ မူတည္ၿပီး သံုးသပ္ရတာပဲ ။

အခုထိေတာ႕ အဲဒီ အခ်က္အလက္ ေတြ မွန္တယ္လို႕ ယူဆတယ္ ။

 

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ အပါအဝင္ ႐ြာ ၂၀ ခန္႕ တိုက္ခိုက္ခံရတဲ႕အတြက္ ၊

လူမ်ိဳးေရး အဓိက႐ုဏ္း ျဖစ္သြားပါၿပီ ။

ႏိုင္ငံအႏွံ႕က မြတ္ဆလင္ ဘာသာဝင္ေတြ မပါဝင္တဲ႕အတြက္ ၊

ဘာသာေရး အဓိက႐ုဏ္း လို႕ မယူဆပါဘူး ။

 

ဒါေပမယ္႕ လူမ်ိဳးေရး အဓိက႐ုဏ္း စ ျဖစ္သြားပါၿပီ ။

အဲဒီလို လူမ်ိဳးေရး အဓိက႐ုဏ္းႀကီးအဆင္႕ကိုျဖစ္ေစတာရဲ႕ ၊

အဓိက တရားခံဟာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အစြန္းေရာက္ေတြလို႕ ယူဆပါတယ္ ။

စစ္တပ္ ႏွင္႕ ရဲ က ပိုင္ပိုင္ ႏိုင္ႏိုင္ မဝင္ခင္အထိ ၊

ရခိုင္ လူနည္းစု ေတြဟာ အသတ္ျဖတ္ခံ ၊

ထြက္ေျပးတိမ္းေ႐ွာင္ေနရတဲ႕ ၊ မတရားျပဳက်င္႕ခံရသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္ ။

 

အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ ၊ သမီးေလး E Tone က ၊

အဘ ကို တိုင္တည္ၿပီး Comment ေပးလာပါတယ္ ။

အဲဒီေတာ႕ ၊ အဲဒီအေျခအေနမွာ အဘ ရဲ႕ သေဘာထားကို ၊

ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာၾကားရဖို႕ျဖစ္လာပါတယ္ ။

 

အဲဒီ အခ်ိန္တည္႕တည္႕မွာျဖစ္ေနတဲ႕ အေျခအေနကို ၾကည္႕ပါ ။

လူနည္းစု ရခိုင္ လူမ်ိဳးေတြဟာ အသတ္ျဖတ္ခံ ၊

အိမ္ ႏွင္႕ ပစၥည္းေတြ ဖ်က္ဆီး မီး႐ိႈ႕ ခံရၿပီး ၊

ေတာေတြ ေတာင္ေတြ ၾကားထဲ ေျပးလႊား ပုန္းေ႐ွာင္ေနရပါၿပီ ။

 

အဘ ခံယူထားတဲ႕ တရားမ်ွတမႈ အျမင္အရေျပာရရင္ ၊

သမီးေလး E Tone က အဘ ကို တိုင္တည္ လိုက္တဲ႕ ၊

အဲဒီ အခ်ိန္တည္႕တည္႕မွာ ျဖစ္ေနတဲ႕ အေျခအေနကို ၾကည္႕ရင္ ၊

လူနည္းစု ရခိုင္ လူမ်ိဳးေတြဟာ မတရား ျပဳက်င္႕ျခင္းကို ခံေနရတယ္ ။

႐ိုဟင္ဂ်ာ အစြန္းေရာက္ လူစုဟာ မတရားျပဳက်င္႕သူ ျဖစ္ပါတယ္ ။

 

ဒါေၾကာင္႕ အဲဒီ အခ်ိန္မွာ အဘက ၊

မတရား ျပဳက်င္႕ျခင္းကို ခံေနရတဲ႕ ၊ လူနည္းစု ရခိုင္ လူမ်ိဳးေတြကို ၊

သူတို႕ရဲ႕ ဖ်က္စီးခံရတဲ႕ အိမ္ေတြကို အစား ျပန္ေဆာက္ေပးတဲ႕ေနရာမွာ

ကူညီမယ္ လို႕ ဆံုးျဖတ္ၿပီး စတင္ကမ္းလွမ္းလိုက္တာပါ ။

 

မတရားျပဳက်င္႕သူ ဟုတ္မဟုတ္ မ ေသခ်ာေသးလို႕ ၊

႐ိုဟင္ဂ်ာ ေတြကိုလည္း မထိခိုက္ ေစသလို ၊

႐ိုဟင္ဂ်ာ ေတြကို တိုက္ခိုက္ ေစလိုတဲ႕ သေဘာ မပါတာကို ၊

သတိျပဳမိမွာပါ ။

 

ကိုေၾကာင္ဝတုတ္ သိေစခ်င္လို႕ ေျပာျပခ်င္တာ ေတြကေတာ႕ ။

 

ပထမ အခ်က္ ။

အဘ တို႕လည္း တကယ္႕ လူ႕အခြင္႕အေရး ကို ကိုးကြယ္သူေတြပါပဲ ။

အဘ ေရးခဲ႕တဲ႕ စာေတြကိုၾကည္႕ရင္လည္း ၊

အဘ သေဘာထားကို သိေလာက္ပါတယ္ ။

 

ဒါေပမယ္႕ ၊ မွန္တာေျပာမယ္ေနာ္ ၊ လြန္သြားရင္ ခြင္႕လႊတ္ ။

အဘ ေရးခဲ႕တဲ႕ ၊

” စဥ္းစားၾကေစလိုပါတယ္ ( ၂၀ ) ( ဘာေၾကာင့္ မုန္းေနၾကသလဲ ) “

ထဲကလို တဖက္ကလူေတြဟာ သူတို႕ဟာ

၁ ။ ” ဒီမိုကေရစီ ႏွင္႕ လူ႕အခြင္႕အေရး ” ႏွင္႕ ထိုက္တန္ေၾကာင္း ၊

၂ ။ သူတို႕ဟာ ယဥ္ေက်း ပ်ဴငွာၿပီး ၊ ရန္လိုတဲ႕ သူေတြ မဟုတ္ေၾကာင္းကို ၊

( ျပသဖို႕ လံုေလာက္တဲ႕ အခ်ိန္ ႐ွိခဲ႕ / ရခဲ႕ေသာ္ျငားလည္း )

ယံုၾကည္ေလာက္ေအာင္ မျပသႏိုင္ခဲ႕ဘူးလို႕ ၊

ျပသလိုတဲ႕ စိတ္လည္း မ႐ွိဘူးလို႕ ၊

အဘ လည္း ျမင္မိ ခံစားမိ ေနခဲ႕ပါတယ္ ။

 

အဘ တင္မကဘူး ၊ အဲဒီလို ခံစားမႈႀကီးကို ျမန္မာျပည္သူ လူထုႀကီးဟာလဲ ၊

( ထုတ္မေျပာရင္သာ႐ွိမယ္ ) ရင္ထဲမွာ ႀကိတ္ခံေနခဲ႕တယ္လို႕ထင္ပါတယ္ ။

 

ဒုတိယ အခ်က္ ။

ဒီမိုကေရစီ ၊ လူ႕အခြင္႕အေရး ႏွင္႕ တရားမ်ွတမႈ ကိုခ်စ္လွပါၿပီဆိုတဲ႕ ၊

အဘ ကိုယ္တိုင္ ေတာင္မွ ၊

( မျဖစ္ခင္က ယဥ္ေက်းမႈေတြ တရားမ်ွတမႈေတြကို ၊

ဘယ္ေလာက္ပဲ ျပခဲ႕ ျပခဲ႕ ၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေျပာခဲ႕ ေျပာခဲ႕ )

တတ္ႏိုင္သေလာက္ ႀကိဳးစားၿပီး တရားမ်ွတမႈကို စြဲကိုင္ခဲ႕ေပမယ္႕ ၊

လူႀကီးပီီပီ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေျပာၾကည္႕ေပမယ္႕ ၊

 

ေနာက္ဆံုး ျဖစ္ကိုျဖစ္လာခဲ႕ၿပီ ၊ မိုးထဲေရထဲ ေရာက္ၿပီး ၊

ေလွနံ တစ္ဖက္ထဲကိုပဲ နင္းခြင္႕ေပးေတာ႕တဲ႕ အခါမွာေတာ႕ ၊

( အရင္ ခံစားခဲ႕ရတာေတြရဲ႕ အ႐ွိန္ေတြကလည္း ပါေလေတာ႕ )

ေနာက္ဆံုးမွာေတာ႕ ၊ တရားမ်ွတတယ္လို႕လဲ ေယာင္ေယာင္ေလး ထင္ရတဲ႕ ၊

ကိုယ္႕ လူမ်ိဳး ကိုယ္႕ ဘာသာဖက္က ရပ္ရေတာ႔တာပဲေလ ။

 

တခုေျပာျပမယ္ေနာ္ ကိုေၾကာင္ဝတုတ္ေရ ။

ပုထုဇဥ္မွန္ရင္ေလ ၊ စိတ္ကူးေလး ႏွင္႕ ဆြဲထားတဲ႕ ၊

မ်ဥ္းပါးပါးေလး႐ွိတယ္ ကိုေၾကာင္ဝတုတ္ ရ ။

Imaginary, A Thin Red Line ေပါ႕ေလ ။

 

အဲဒီမ်ဥ္း ဟာေလ တဦးခ်င္းေပၚမွာမူတည္ၿပီး ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳး ႐ွိသေပါ႕ ။

လူငယ္ေလးေတြ စိတ္တိုတတ္သူေတြ အတြက္ ဧရိယာက်ဥ္းခ်င္က်ဥ္းမယ္ ၊

အသက္ႀကီးၿပီး သည္းခံႏိုင္သူေတြ အတြက္ ဧရိယာက်ယ္ခ်င္က်ယ္မယ္ ၊

တခ်ိဳ႕က ႏိုင္ငံေရးဘက္မွာ ဧရိယာက်ယ္မယ္ ၊ တခ်ိဳ႕ က်ဥ္းမယ္ ။

တခ်ိဳ႕က ဘာသာေရးဘက္မွာ ဧရိယာက်ယ္မယ္ ၊ တခ်ိဳ႕ က်ဥ္းမယ္ ။

 

ဒါေပမယ္႕ မယံုမ႐ွိႏွင္႕ ကိုေၾကာင္ဝတုတ္ေရ ၊

အဲဒီမ်ဥ္းဟာ တကယ္႐ွိသဗ် ။

အဘ မွာလည္း႐ွိတယ္ ၊ အေမရိကန္ႀကီး ဆီမွာလည္း႐ွိတယ္ ၊

ၾသဇီ မွာလည္း႐ွိတယ္ ၊ အေမစု ဆီမွာလည္း႐ွိတယ္ ၊ တကယ္ ။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ားစုႀကီးရဲ႕ ၊

အဲဒီမ်ဥ္းေလးကို သူတို႕ျဖတ္ခဲ႕ၾကပီထင္ပါတယ္ ။

 

OK ပါ ။ ကိုေၾကာင္ဝတုတ္ အေနႏွင္႕ ၊

အဲဒီ အလႉေငြေတြကို မ်ွတေအာင္ ဆိုၿပီး

ရခိုင္ တင္မက ၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေတြကိုလည္း လႉေစခ်င္တယ္ ဆိုရင္ ၊

အဘ အေနႏွင္႕ ကေတာ႔ ဒုကၡ ေရာက္ၾကသူမ်ား ခ်ည္းသာျဖစ္တဲ႕အတြက္ ၊

ဘာမွ ကန္႕ကြက္ရန္ မ႐ွိပါဘူး ။

အဘ ကတိေပးထားတဲ႕အတိုင္း ငါးသိန္း ကို ထုတ္လႉမွာပါ ။

 

ေအး ၊ က်န္တဲ႕ ႐ြာသူားေတြ ေစတနာ ႐ွိ မ႐ွိ ကေတာ႕ ၊

အလႉ ျဖစ္မျဖစ္ ၊ ေအာင္ျမင္ မေအာင္ျမင္ ကေတာ႕ ၊

ကိုေၾကာင္ဝတုတ္ ဆက္လုပ္ေပေတာ႔ပဲ ။

 

ဒီလို ေရးျဖစ္ေအာင္ ဆြေပးတဲ႕အတြက္ ။ ေက်းဇူးပါ ။

Idea ေတြကေတာ႕ ေခါင္းထဲမွာ ခိုင္ခိုင္မာမာ ႐ွိၿပီးသားမို႕ ၊

လြယ္လြယ္ ကူကူ ၊ ေ႐ွာေ႐ွာ ႐ႈ႐ႈ ႏွင္႕ထြက္ႏိုင္ေသာ္ျငားလည္း ၊

ျမန္မာစာ ႐ိုက္ရတာေတာ႕ မ်က္လံုး ေညာင္းတယ္ ။ L

 

amatmin says:

အဘေဖာေရ..

ကိုေၾကာင္၀တုတ္ကေတာ့ ေမးထားသဗ်..

ကြင္းေလးကေတာ့ ကန္လို႔ေကာင္းမဲ့ပံုေလး..

 

Azzurri says:

တခါတခါ ကီးပေလယာ ကို

ေျခြတာထားေပးဖို့လည္း လိုပါေသးရဲ့

:P


ၿမိဳ႕ေမတၱာ ခံယူေနက် ။

 

အဘ Foreign Resident ။

 

 

 

 

ေနာက္ဆံုး အေနႏွင္႕ကေတာ႕ ၊

႐ြာသူားတစ္ခ်ိဳ႕ရဲ႕ ထည္႕သြင္း စဥ္းစားေလာက္စရာ Comment တစ္ခ်ိဳ႕ကို ၊

မွတ္တမ္း တင္တဲ႕သေဘာႏွင္႔  ေဖၚျပလိုက္ရပါတယ္ ။

 

etone says:

ရခိုင္မြတ္စလင္ျဖစ္ေစဦးေတာ့ …. သူလည္း တိမ္းေရွာင္ရသူအျဖစ္နဲ႕ ….

ရခိုင္မ်ားနဲ႕ အတူရွိေနလွ်င္ေတာ့ .. အခြင့္ေရး တန္းတူရပါလိမ့္မယ္ … ။

ရခိုင္လိုမေရွာင္တိမ္းပဲ …….. မြတ္စလင္ေတြလို မီးဒုတ္ကိုင္ ရမ္းကားေနလွ်င္ေတာ့ …..

အေျခေနခ်င္းမွ မတူေတာ့ပဲ ……. တန္းတူအခြင့္ေရးမရႏိုင္ပဲ …….

လူထုေမတၱာပဲ ခံယူရလိမ့္မယ္

 

ဦးဦးပါေလရာ says:

က်ဳပ္သေဘာထားေလးလဲ…..

ေတာင္းပန္ရမယ့္အခ်ိန္မွာ ေတာင္းပန္စရာကို ေတာင္းပန္ပါမယ္။

အဲဒီအတြက္ ဘယ္ေတာ့မွ မွားတယ္လဲမထင္ဘူး။ ေနာင္တလဲမရဘူး…။

သို႕ေသာ္….

ကိုယ့္မိသားစုကို ကာကြယ္စရာရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ တင္းတင္းရင္းရင္းကာကြယ္ပါမယ္..။

အဲဒါ တမ်ိဳးစီ တကန္႕စီ ျဖစ္ပါတယ္။

 

amatmin says:

မူလအေၿခခ်ေနထိုင္သူေတြအေပၚရမ္းကားတဲ့..

က်ဴးေက်ာ္သူလို႔သိသာထင္ရွားသူေတြအေပၚကို..

သေဘာေတြ သိပ္ေကာင္းမၿပႏုိင္ရင္ ကြန္ဆာေဗးတစ္ၿဖစ္မွာလား ဟင္င္..

 

မန္းေဂဇက္ရဲ႔ရာဇ၀င္မရိုင္းဖို႔  ၿပင္သင့္တာၿပင္ရေအာင္ဆိုရင္..

အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို..အပ်က္ခံပီးေတာ့ကို ၾကားေနပါတယ္ဆိုတဲ့ ..

မီဒီယာတခု ေလာက္ဥပမာေပးပါလားဗ်ာ….

ၾကားဖူးေအာင္ေပါ့…

 

Oo Oo says:

က်ေနာ္ဟာ လူသားဆန္မႈ ကိုအစဥ္တစ္စိုက္ေလးစားခဲ႔သူပါ..

ဒါေပမယ္႔ ကိုယ္႔ကိုရိုက္သတ္မယ္႔ လူမဆန္သူေတြအေပၚမွာေတာ႔

လူသားဆန္စြာ ၿပံဳးၿပၿပီးမွလည္စင္းေပးဖို႔အထိေတာ႔

သေဘာထားမႀကီးႏိုင္တာအမွန္ပါပဲ..
လုပ္ႏိုင္တဲ႔လူေတြကိုေတာ႔ေလးစားပါတယ္…

ဒါေပမယ္႔ က်ေနာ္ပါ၀င္ဖို႔ရာဆႏၵမရွိေတာ႔လို႔
ေလးစားခဲ႔ရပါေသာ ေဂဇက္အဖြဲ႔သား အားလံုးကို

ဒီေနရာကေန ႏႈတ္ဆက္ခဲ႔ပါတယ္

 

blackchaw says:

အခုက ကိုယ့္မိသားစုထဲက ကိုယ့္အစ္ကိုတစ္ေယာက္ အျပင္မွာရန္ျဖစ္လာတယ္။
မွန္တာမွားတာ တရားဥပေဒက ဆံုးျဖတ္လိမ့္မယ္။
ဒဏ္ရာရလာခဲ့ရင္ သူ႔ကုိ ေဆးရံုပို႔တန္ပို႔ ေဆးခန္းပို႔တန္ပို႔ ေဆးကုရပါမယ္။
သူက မွားခဲ့တယ္ဆိုရင္ တရားဥပေဒက အေရးယူပါလိမ့္မယ္။

 

အရီး Khin Latt says:

တစ္ခုရွိေသးတယ္။ –
ကိုယ့္အိမ္ထဲကို ဘလိုင္းၾကီးဝင္လာျပီး ရန္မူလာရင္

ဓားနဲ႕ ထိုးပစ္ ဖို႕လဲ ကြၽန္မ ေသြးမေၾကာင္ဘူး။

 

( ဒါေလးကေတာ႕ သနားစရာ သူႀကီးေလးရဲ႕ စကား )

kai says:

ဒီမိုကေရစီရြာပါကြယ္..။

ရြာသူားေတြအမ်ားစုက သေဘာတူရင္.. က်ဳပ္ကသေဘာမတူစရာမရွိပါ..။

တခုပဲ…

က်ဳပ္ကိုေတာ့.. သူၾကီးရာထူးကဆြဲမခ်ပါနဲ့ဦး..

အခုက..

ၾကားထဲက.. က်ဳပ္ပါအလုပ္ျပဳတ္ကိန္းျမင္ေနျပီ…. :mrgreen:

 

amatmin says:

ဆိုေတာ့ ဒီအလွဴကိုလုပ္မဲ့ကိစၥက
ဘက္ကင္းမွ.ၾကားေနမွကို ၿဖစ္မယ္ဆိုရင္ ..
လူသားခ်င္းစာနာမွဳေခါင္းစဥ္တပ္ကူညီရင္ေတာင္
ရခုိင္လူမ်ိဳးကိုပဲ ေၿပးၿမင္ေနတတ္မဲ့
က်ေနာ္ကေတာ့ ေနာက္လိုက္လုပ္ဖို႔ေတာင္
အဆင္မေၿပေလာက္ေတာ့ဘူးထင္ပ ဗ်ာ…

 

Shwe Tike Soe says:

ခင္ဗ်ား သူမ်ားအလွူလုပ္တာကို လိုက္ပိတ္ပင္သလိုၿဖစ္ေနတယ္…

 

htoosan says:

ေနာက္ တစ္ခါတစ္ေလက်ရင္ ေလသင့္ရာ ျဖစ္သင့္ရာ ယိမ္းတတ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သူၾကီးလည္း ၾကံ႕ဖံြ႕ နဲ႕ NLD , NLD ဘက္ယိမ္းတာဘဲေလ ..

 

ကိုေပါက္(မႏၱေလး) says:

(2) အကိုတုိ႔ လွဴတဲ႔အခါမွာ လူမ်ဳိး ဘာသာ ေမာင္ျဖဴေမာင္နီ မခြဲဲျခားဘူး။
(သုိ႔ေသာ္ အေ၀းကလာျပီး မီးရွိဳ႔တဲ႔လူ မပါဘူး)

 

surmi says:

ေရာ. …ရခိုင္တစ္လုပ္စား
ေရာ. …..ရိုဟင္ဂ်ာတစ္လုပ္စား ……ဒီလိုေတာ.မလုပ္နိုင္ေသးဘူး ။

 

 

 

 

 

*****
တခ်က္က်န္ခဲ႕လို႕ အခုမွထပ္ ျဖည္႕ေျပာပါရေစ ။

ကိုေၾကာင္ဝတုတ္ ေစတနာ မမွားဘူး လို႕ထင္ရေပမယ္႕ ။
အခ်ိန္ မွားတယ္ ၊ လို႕အသိေပးလိုတယ္ ။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreign Resident

About Foreign Resident

Foreign Resident has written 203 post in this Website..

စားဝတ္ေနေရးအတြက္ သေဘၤာလိုက္ေနရင္း ၊ ကံဇတ္ဆရာရဲ႕အလိုက် ကၽြန္းႀကီးတစ္ကၽြန္း ေပၚမွာ ေသာင္တင္ေနမိၿပီး ၊ အမိေျမကို လြမ္းဆြတ္ေနရသူပါ ။

   Send article as PDF