တခါက စားေသာက္ဆိုင္တဆိုင္တြင္ စားေသာက္ဆိုင္ မန္ေနဂ်ာ တစ္ဦးက …

အရည္အခ်င္းျပည့္၀ၿပီး တာ၀န္ႏွင့္ အခြင့္အေရးကို
မွ်မွ်တတ ခဲြေ၀တတ္၊ အရာရာတြင္ ခ်င့္ခိ်န္တတ္ၿပီး အဂတိတရားကင္းကင္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ လက္ေထာက္စားပဲြထိုး
၀န္ထမ္းတစ္ဦးကို မနာလို၀န္တိုစိတ္မ်ားၿပီး ထိုစားပဲြထိုး၀န္ထမ္းကို
ပ်က္စီးေစလိုသည့္ စိတ္ျဖင့္ ေန႔စဥ္နဲ႔ အမွ် ထိုမန္ေနဂ်ာသည္
အႀကံထုတ္ကာ စဥ္စားေလ၏…

တေန႔တြင္ စားေသာက္ဆိုင္ ပိုင္ရွင္သူေ႒းBoss ေရာက္လာသျဖင့္ ေနလည္စာျဖင့္
ဧည့္ခံရန္ မန္ေနဂ်ာက စီစဥ္ေပးရသည္..

ထိုအခါ သူမနာလိုသည့္ လက္ေထာက္ စားပဲြထိုးအား သူေ႒းပိုင္ရွင္ Bossကို ဧည့္ခံရန္ တာ၀န္ေပးေလ၏..
ထိုတာ၀န္ကို ယူရေသာလူငယ္အား ပ်က္းစီးေစ
လိုသည့္ စိတ္ျဖင့္ ျပႆနာ တခုျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးရာ…

သူေ႒းမလာခင္ သူေ႒းစားမည့္ ပန္းကန္ေအာက္တြင္ မသိမသာ ပင့္ကူအေသတစ္ေကာင္ထည့္ရန္အျခားလူငယ္ေလး တစ္ေယာက္အား
ခိုင္းရာ ထိုလူငယ္သည္ စိတ္ေကာင္းရိွေသာလူငယ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ဒါမိ်ဳး မဟုတ္မတရားတာကို မလုပ္ခ်င္ပါဘူးဆိုၿပီး စိတ္တြင္ၿငီးတြား
ကာသူ႔မန္ေနဂ်ာအား လိမၼာပါးနပ္စြာ ျငင္းဆိုေလ၏…

ထိုလူငယ္အား ခိုင္းလို႔ရမည့္ပံု မေပၚသျဖင့္..” ရိုးသားၿပီး အေသာ” ေတာင္ေပၚသား လူငယ္ေလးကို မက္လံုး အမိ်ဳးမိ်ဳးေပးၿပီး ခိုင္းေလ၏..
ထိုလူငယ္ေလးလည္း ဘုမသိ ဘမသိမင္းငါခိုင္းတဲ့အတိုင္း လုပ္ေပး
ရင္ရာထူးတိုးရေအာင္ သူေ႒းကို ေျပာေပးမယ္..
သူေ႒းက တခုခု မလုပ္ေပးရင္လည္း မင္းကို ငါတခုခု လုပ္ေပးမယ္
စသည္ျဖင့္ မက္လံုး အမိ်ဳးမိ်ဳးေပး ၿပီးစည္းရံုး သိမ္းသြင္းကာ
ထိုလူငယ္ေလးလည္း သေဘာက်ကာ တေသြမသိမ္း
လုပ္ေပးေလ၏…

ဒီလိုစီစဥ္အၿပီးမေရွးမေႏွာင္းဆိုသလို…သူေ႒းလည္းေရာက္လာေလ၏…ထို႔ေနာက္ သူေ႒း ထိုင္မည့္စားပဲြတြင္ ထမင္းစားခါႏီွး ထမင္းခူးထည့္ေပးရန္ ေမွာက္ထားသည့္ပန္းကန္ကို
ဖြင့္လိုက္ရာ ပင့္ကူ အေသတစ္ေကာင္ကို ေတြ႔ရေလသည္..
ထိုအခါ သူေ႒းသည္ ေဒါကန္ၿပီး ဒီပန္းကန္ေတြကို
ခင္းက်င္းျပင္ဆင္ လုပ္တာဘယ္သူလဲ?
ဒါဘယ္သူမွာ တာ၀န္ရိွသလဲ? စသည္ျဖင့္ ေမးျမန္းရာ မန္ေနဂ်ာမွ သူမနာလိုသည့္ လက္ေထာက္ စားပဲြထိုး လူငယ္အား
လက္ညိဳးထိုးကာ ထိုလူငယ္လည္း အထင္လဲြျခင္းခံရေလ၏..
အမိ်ဳးမိ်ဳး လည္းအစြပ္စဲြခံရေလ၏..

သူေ႒းလည္း ေသခ်ုာစံုစမ္းေမးျမန္းျခင္း မျပဳဘဲ ထိုမန္ေနဂ်ာ ေျပာ
သည့္အတုိင္း အမွန္တကယ္ဟုတ္တယ္ လို႔သာထင္ေနေလ၏…

ေနာက္ဆံုးအားမရလို႔၊ ထိုလူငယ္အား ပ်က္စီးေစလိုသည့္ စိတ္တခုတည္းျဖင့္ အမႈျဖစ္ေအာင္ မတရားသျဖင့္ ပုဒ္မအမိ်ဳးမိ်ဳးတပ္ကာ အခ်ဳပ္ထဲ ေရာက္ေအာင္
ပို႔ေဆာင္ေလ၏..

ထိုလူငယ္လည္း သူမဟုတ္ေၾကာင္း ခုခံ ျငင္းဆိုေသာ္လည္း ျငင္းဆို
ခုခံပိုင္ခြင့္ မရိွေအာင္ အမိ်ဳးမိ်ဳးလုပ္ႀကံဖန္တီးကာ ထိုလူငယ္ကို
တဖက္သတ္ အႏိုင္က်င့္ေလသည္…

ကေန႔ ဒို႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ကိုယ့္ရဲ့ ရာထူးအဏာ၊ကိုယ့္ရဲ့ စည္းစိမ္ တည္ျမဲေရး အတြက္ျပႆနာကို မျဖစ္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ႀကံ ဖန္တီးကာယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ရပ္မိ်ဳး ေတြ႔ေနရပါသည္…ေနာက္အျပစ္
မရိွတဲ့လူေတြကို တဖက္သတ္ စြပ္စဲြ၊ လုပ္ႀကံ၊ အႏိုင္က်င့္ စသည္မတရားမႈေတြလည္း ေတြ႔ျမင္ေနရဆဲပါဘဲ… ေနာက္တဖက္သူရဲ့ ျပန္လည္ခုခံ ေျပာဆိုႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒဆိုတာလည္း အားနည္းေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္…

ျမန္မာျပည္မွာ တိရိစာၦန္နဲ႔ ထူးမျခား အင္အားႀကီးသူက အင္းအားနည္းသည့္ လူေတြကို အႏိုင္က်င့္ေသာ လုပ္ရပ္မိ်ဳးလည္းဘဲ ေနရာ တကာတြင္ေတြ႔ေနရပါတယ္..

တဖက္လူေတြရဲ့ အသံကိုနားမေထာင္ဘဲ အနီးကပ္ ကိုယ္နဲ႔ နီးစပ္တဲ့လူေတြရဲ့ အသံ၊ အဏာေနာက္၊ ေငြေနာက္၊ အေရအတြက္
မ်ားတဲ့ ေနာက္ကိုသာ ဟုတ္တယ္လို႔ ထင္ေနတာေတြမ်ားတယ္၊
တကယ္ဟုတ္မဟုတ္ ေသခ်ာစံုစမ္းျခင္းမိ်ဳး သိပ္မလုပ္ဘဲလြယ္လြယ္
နဲ႔ေခါင္းျငိမ့္တာမ်ားတယ္…

အိမ္တြင္းမိသားစု အခ်င္းခ်င္း ထင္ေရာင္ထင္မွားျဖစ္ေအာင္ အိမ္ၾကက္ျခင္း အိုးမဲသုတ္ၿပီးအခ်င္းခ်င္းခြပ္ခိုင္းတာေတြကို အခုထိ
လုပ္စားတဲ့လူေတြက လုပ္စားၿပီး သင္ခန္းစာ မယူတတ္ဘဲ ခံရတဲ့
လူေတြလည္း ခံေနရတံုးပါဘဲ…

ကိုယ္ႀကီးပြါးရင္ အဆင္ေျပရင္ၿပီးတာဘဲ ကိုယ့္လက္ေအာက္ငယ္
သားေတြ ဘာဘဲျဖစ္ေနျဖစ္ေန ေသခ်ုာမေလ့လာဘဲ ပိုက္ဆံသာ
ေပါၿပီး အသိတရားနည္းတဲ့ သူေ႒းကဲ႔သို႔ေသာ လူစားမိ်ဳး၊
ကိုယ္ပိုင္စဥ္းစား ဥာဏ္မပါဘဲ သူမ်ားခိုင္းတိုင္း
လုပ္ေပးေနရတဲ့ ကၽြန္စိတ္ေပါက္ေနသည့္ စားပဲြထိုးေလးလို လူစားမိ်ဳး ဘယ္ေလာက္မ်ားမယ္ လို႔ထင္လဲ?…
သူတစ္ပါးကို ပ်က္စီးေစလိုတဲ့ မေကာင္းသည့္ စိတ္ထားရိွတဲ့လူမိ်ဳး ေရာအမ်ားႀကီးရိွမယ္လို႔ ထင္လား?….

အထက္ပါ လူသံုးဦးတြင္ အဓိကတရားခံက ဘယ္သူလဲ?…

ငါတို႔ရဲ့ အားထုတ္မႈ လံုးလ ပေယာဂမပါဘူးဆိုၿပီး ပိုင္ရွင္သူေ႒းနဲ႔
စားပဲြထိုးေလးလို ကင္းကင္းရွင္းရွင္းေနမလား?…

သို႔မဟုတ္ သူတို႔နဲ႔ အတူ ဘုမသိ ဘမသိ ဒီအရႈပ္ထုတ္နဲ႔အတူ
လိုက္ေမွ်ာေနမလား?…

ဒါမွမဟုတ္ ဒီျပႆနာေတြ ေျပလည္ေအာင္ ကိုယ္တတ္ႏိုင္တဲ့ဖက္
က ၀ိုင္း၀န္းေျဖရွင္းၾကမလား?…

အထက္ပါျဖစ္စဥ္ေလးသည္ ဘာမွမျပစ္မရိွသည့္ လက္ေထာက္စားပဲြးေလးအေပၚ ပုဂိၢဳလ္ေရး မုန္းတီးမႈ စသည့္မေကာင္းသည့္ မနာလိုမႈ စိတ္ထားက
သူ႔ကိုရစ္ပတ္ေႏွာင္ဖဲြ႔လာရာ…. မွားၿပီးရင္း ထပ္မွားကာ
အမွားသံသရာက ရုန္းမထြက္ႏိုင္ဘဲ တျခားလူမ်ားျဖစ္တဲ့ သူေ႒းနဲ႔
ေတာင္ေပၚသားလူရိုးေလးလည္း အသံုးခ်ခံရကာ…မိမိရဲ့အမွား၊ မိမိရဲ့ အပူကို တျခားလူေတြပါ ကူးစက္ေစၿပီး
ေလာကႀကီးပ်က္စီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသူေတြျဖစ္ပါတယ္…

ဒါေၾကာင့္ မိမိ၏အမွား သံသရာ၀ဋ္ေၾကြးကို ေနာက္ဘ၀မွ စုေပါင္းၿပီး အေႀကြးဆပ္လိုက္မယ္လို႔ ခံယူထားတဲ့ ဒႆနကို
ေခတၱခဏေဘးဖယ္ၿပီး ယခုလက္ရိွ လတ္တေလာမေကာင္းတဲ့
မိမိရဲ့စိတ္ထားေလးကို ျပဳျပင္လိုက္မယ္ဆိုရင္ လူ႔ေလာကႀကီးၿငိမ္း
ခ်မ္းဖို႔ အတြက္ ပိုၿပီးနီးစပ္ လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ျမင္ မိပါေၾကာင္း ပြင့္လင္းရိုးသားစြာ ရင့္ဖြင့္ လိုက္ရပါသည္….

About Ko out of...

Ko out of... has written 91 post in this Website..

   Send article as PDF