ဘုရားမပြင့္ခင္က
အယူအဆအမိ်ဳးမိ်ဴးဆိုတာရိွခဲ့တယ္…သူတို႔တေတြဟာ
ဘုရားမပြင့္ခင္ ဆရာႀကီးေတြေပါ့…သူတို႔တေတြမွာ
ေနာက္လိုက္ ဒကာ/ဒကာမ ပရိတ္သတ္ကိုယ္စီ အသီးသီးလည္းရိွၾကပါတယ္….

ဘုရားလည္းပြင့္ထြန္းေပၚေပါက္လာေရာ သူတို႔တေတြရဲ့ အမွားကို အခ်က္အလက္က်က် သဘာ၀က် လက္ေတြက်က်
ခ်ျပေပးႏိုင္ေတာ့ သူတို႔နဂိုကမူလ လက္ခံ ယူဆထားတဲ့
သေဘာတရား အအိုအေဟာင္းႀကီးက မခိုင္ၿမဲေတာ့
အဲဒီတတိၱဆရာ(၆)ဦးႀကီးေတြက ေတာ္ေတာ္ တုန္လွဳပ္သြားၾကတယ္..

ဒါေၾကာင့္ သူတို႔တေတြရဲ့ အယူမွားေတြကို ေထာက္ျပေပးတဲ့
ဘုရားနဲ႔လည္းေတြ႔ေတာ ဘုရားကို ေတာ္ေတာ္ စိတ္နာပံုလည္းရတယ္…ဘုရားကို
အမ်ဳိးမ်ိဳးဖ်က္စီးတိုက္ခိုက္ၾကတယ္…
ဒါေပမဲ့ဘုရားဟာ သူ႔ကို ဘယ္ေလာက္တိုက္ခိုက္ တိုက္ခိုက္ သူတို႔ကိုျပန္လည္ၿပီး ဖ်က္စီး အႏိုင္ျပန္ယူျခင္းမိ်ဳး မလုပ္ခဲ့ပါဘူး…
လူကို အျပစ္ေပး ဒုကၡေပးျခင္းမိ်ဳးလည္း မလုပ္ခဲ႔ပါဘူး…

မွန္ကန္ၿပီး လက္ေတြက်တဲ့ သေဘာတရား၊
မွန္ကန္တဲ့ သစၥာသေဘာတရား နဲ႔သာ လူေတြကိုခ်ျပသြားပါတယ္၊
လမ္းညႊန္သြားပါတယ္…လူေတြကို ေထာင္ထဲ အခ်ဳပ္ထဲ
ထည့္ၿပီး အႏိုင္မယူခဲ့ပါဘူး…

ဖခင္ရွင္ဘုရင္ သုေဒၵါဓနမင္းရဲ့ အဏာစက္ရဲ့
အကူအညီ ကိုယူၿပီးေတာ့လည္း အႏိုင္ပိုင္းၿပီး
မယူခဲ့ပါဘူး..တန္ခိုး ျပဋိဟာ ေရအစံုစံု၊ မီးအစံုစံုေတြျပၿပီးေတာ့
တတိၱဆရာေတြကို အႏိုင္ယူတာလည္း မဟုတ္ဘူး….
သူသိတဲ့ အမွန္တရားသစၥာနဲ႔သာလွ်င္ လမ္းညႊန္ၿပီး ႏွဳိင္းယွဥ္ခ်ျပသြား
ပါတယ္…

ေျပာခ်င္တာက အစြန္းမေရာက္တဲ့ အလယ္လမ္း သေဘာတရားကိုစသိတာ၊ ေဖၚထုတ္ေပးႏိုင္တာဟာ ဘုရားရဲ့
ဘုန္းတန္ခိုးလို႔ေျပာရမွာပါ…အႏိုင္ယူတယ္ဆိုတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး၊ ဘုရားဟာ ဘယ္သူ ကိုယ္မွ
အႏိုင္မယူခဲ့ဘူး။ အမွန္တရားဆိုတဲ့ အလင္းေရာင္
ကိုျမင္ဖို႔ လမ္းျပေပးတဲ့လူပါ…

ဘုရားဟာ လူသားေတြအတြက္ မွန္ကန္တဲ့ သစၥာတရားကို ဒီေလာက္ ေလးဆယ့္ငါး၀ါ ကာလပတ္လံုး မနားမေန
လုပ္ေဆာင္ေပးေနတာေတာင္မွ ဘုရားကို ဘာျဖစ္လို႔ အႏၱရာယ္
အမိ်ဳးမိ်ဳးေပးေနၾကတာလည္းဆိုတာ တခုခုကိုေၾကာက္ေနလို႔
လည္းျဖစ္ႏိုင္တယ္..

ဒါေသခ်ာ စဥ္းစားရမယ္…ဒါမွန္ကန္စြာ လမ္းညႊန္ေပးတဲ့ သေဘာတရားကိုေၾကာက္လို႔ ေျပာရမွာ..ဒါကို အဲလိုမိ်ဳး မေတြးယူၾကဘဲ… သူအႏၱရာယ္က်ေရာက္တာ
သူရဲ့ အတိတ္က ၀ဋ္ေႀကြးကို ျပန္ဆပ္ေနရတာပါလို႔ေျပာတာ သဘာ၀မက်ပါဘူး…ဘာျဖစ္လို႔ သဘာ၀မက်ဘူး
လို႔ေျပာႏိုင္လဲဆိုေတာ့ ဘုရားဟာ သူ႔ကိုသူ
သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲ့က ငါလြတ္ေျမာက္ၿပီလို႔
ဥဒါန္းက်ဴးတာဘဲ..
ဘာျဖစ္လို႔ ဘုရားကို အေႀကြးမေၾကသူ လို႔ေျပာတာလည္း…

ဘာကိုေၾကာက္ေနသလဲ ဆိုတာ အေပၚမွာရွင္းျပခဲ့ သလို ဒါကိုနည္းနည္းမ်ား နားမရွင္းဘူးဆိုရင္ အနီးစပ္ဆံုးဥပမာ
ထပ္ေပးၾကည့္ပါ့မယ္….

လူေတြဟာ ကိုယ္လုပ္တာ ကိုယ္မွန္တယ္
လို႔ထင္ၿပီး လူေတြကို တဖက္သတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ အဏာရွင္ေတြ၊မဟုတ္မမွန္မတရားလုပ္တဲ့ လူေတြဆုိ
ရင္ သူတို႔ဟာ ျပည္သူေကာင္းကိ်ုဳးလုပ္ေနပါတယ္ဆိုၿပီး ျပည္သူေတြ
ျပန္ေမးေတာ့ ဘာတခုမွ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပစရာ မရိွေတာ့
သူတို႔လုပ္တာ မမွန္မတရားတာကို ေဖၚထုတ္ေပးတဲ့ လူကိုေၾကာက္ရမွာဘဲမဟုတ္လား?…

အခုလည္း အထင္နဲ႔ ေျပာတဲ့သေဘာတရား တခုဟာလူေတြကို
ေသေသခ်ာခ်ာ မခ်ျပႏိုင္လို႔ လူေတြျမင္ႏိုင္သိႏိုင္ခ်ျပႏိုင္တဲ့ သေဘာ တရားနဲ႔လည္းေတြ႔ေရာ သူတို႔ရဲ့ အမွားကို
လူေတြ သိကုန္ေတာ့မွာဘဲဆိုၿပီး ဒါကိုသူတို႔ ေၾကာက္ေနၾကတယ္လို႔ေျပာရမွာပါ…

ဘုရားဟာလူေတြကို အထင္နဲ႔ေဟာေျပာေနတာ မဟုတ္ဘူး… ျမင္ႏိုင္သိႏိုင္တဲ့
တရားဓမၼ ကိုသာ ခ်ျပေပးသြားပါတယ္၊
သတင္းမွန္ကိုသာ ေပးတယ္လို႔ဘဲဆိုရမွာေပါ့…ယခုေခတ္မွာ မီဒီယာသမားေတြကို အဏာရွင္ေတြ၊ မဟုတ္မမွန္တာ လုပ္တဲ့လူေတြက ေၾကာက္ရသလုိ မိ်ဳးေပါ့….
ဘုရားပြင့္ထြန္းေပၚေပါက္လာၿပီးေတာ့
ဘုရားဟာ အမွန္ကို ေဖၚထုတ္ျပသူဆိုေတာ့ အမွားကို အမွန္လို႔ ထင္တဲ့ လူက စိုးရြံ႔ တုန္လွဳပ္ရမွာဘဲ..

စကားမစပ္ တုန္လွဳပ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒီကမၻာမွာဘုရား ပြင့္ရင္
ကမၻာေျမႀကီးဟာအိုးထိန္းစက္ပမာ တုန္လွဳပ္သြားတယ္ဆိုတာ ၾကားဖူးတယ္…
ကမၻာေျမငလွ်င္ တကယ္တုန္လွဳပ္တယ္ လို႔ေျပာတာမဟုတ္ေလာက္ဘူး…
တကယ္မ်ား လွဳပ္မယ္ဆိုရင္ လူေတြ ေတာ္ေတာ္ဒုကၡ ေရာက္မွာ..
ဘုရားဟာ လူေတြအိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ျဖစ္ေအာင္၊ေသေၾကပ်က္စီးေအာင္ မလုပ္ပါဘူး..ဘုရားဘဲ တန္းခိုးနဲ႔ ထိန္းမွာေပါ့ လို႔ေျပာခ်င္ေသးသလား?..ဒါလည္းစဥ္းစားဖို႔လိုတယ္…
စၾကာ၀႒ာ သိုက္တစ္ေသာင္းတုန္ဟီးသြားတယ္ဆိုတာ မေျပာနဲ႔ဦး ဂ်ာပန္ႏိုင္ငံက ေျမငလွ်င္ လွဳပ္တာေတာင္မွ ဒီျမန္မာျပည္ကလူ ေတြဘယ္လိုခံစားရလဲ?…

ဒါေၾကာင့္ အမွန္ကိုေဖၚထုတ္ဖို႔ ၀န္မေလးၾကပါနဲ႔ေတာ့…
မိဘျပည္သူေတြဆိုတာ အားကိုးဖို႔ လက္နက္အာဏာ ဆိုတာ မရိွပါဘူး..သတင္းမီဒီယာ ဟာျပည္သူေတြရဲ့ လက္နက္တခုပါ..
ဒါေၾကာင့္ မဟုတ္၊မမွန္ မတရားတာေတြ
ကိုမီဒီယာလက္နက္နဲ႔ တုံ႔ျပန္ဖို႔လိုတယ္…
.အခုလည္းလူေတြကို ဘယ္ေလာက္ၾကာႀကာ လိမ္လို႔ ရဦးမလဲဆိုတာ မီဒီယာရဲ့ အခန္းက႑
တိုးတက္ၿပီး လြတ္လပ္လာတာနဲ႔အမွ် အခိ်န္က အေျဖေပးသြား လိမ့္မယ္…

အခုေခတ္မွာလည္း ေကာက္က်င့္တဲ့ လူေတြက စဥ္းစားဥာဏ္းနည္းတဲ့လူေတြကို …ဟိုလူနဲ႔မေပါင္းနဲ႔ ဒီလူနဲ႔ မေပါင္းနဲ႔…သူတို႔နဲ႔ေပါင္းရင္ ဘာလုပ္မယ္၊ညာလုပ္မယ္ စသည္ျဖင့္ အမိ်ဳးမိ်ဳး ၿခိမ္းေၿခာက္ေနတာေတြဟာ ဘာကိုသြား သတိရလဲဆိုေတာ့
ဘုရားလက္ထက္က ဒီတတိၱဆရာ (၆)ေယာက္ကို သြားၿပီး သတိရမိတယ္… သူတို႔ကဘာေျပာလဲဆိုေတာ့…

သူတို႔ေနာက္လိုက္ ပရိတ္သတ္ ေတြကို ရွင္ႀကီးေဂါတမ ေနာက္ကို မသြားၾကနဲ႔… သူဟာ အေျပာေကာင္းတယ္၊မာယာမ်ားတယ္ စသည္ျဖင့္ အမိ်ဳးမိ်ဳးဟန္႔တား သလိုမိ်ဳး အခုလည္း ျမန္မာျပည္မွာ
သူတို႔မွမွန္တယ္..က်န္တဲ့ လူေတြကမွားတယ္လို႔ လိုက္ေျပာ လိုက္တားျမစ္ပိတ္ပင္ေနမည့္ အစား ကိုယ့္ကုန္ပစၥည္းရဲ့ အရည္အေသြး တကယ္ေကာင္းမေကာင္း ကိုေဖါက္သည္ေတြက ဆံုးျဖတ္ပါလိမ့္မယ္…

တိတၱိဆရာႀကီး (၆)ဦးရဲ့ နာမည္ႏွင့္ အယူ၀ါဒကေတာ့…

(၁) ပုရာဏကႆပ

(၂) အဇိတေကသ ကမၼလ

(၃) မကၡိလိေဂါသာလ

(၄) ပကုဓကစၥာယန

(၅) သဥၥယေဗလ႒ ပုတၱၱ

(၆) နိဂ႑နာဋပုတၱ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

(၁) ပုရာဏကႆပ ဆရာႀကီးသည္… ” အကိရိယ၀ါဒ ” အမွားႀကီးကို ယူသူျဖစ္သည္။ အေၾကာင္း ကံတရားကို
ပယ္သူျဖစ္သည္။ မျပဳမလုပ္ရ၀ါဒ သမားျဖစ္၏။

(၂) အဇိတေကသ ကမၼလ ဆရာႀကီးသည္… “နတၱိက၀ါဒ ” အမွားကိုယူသူျဖစ္သည္။ အကိ်ဳး ၀ိပါက ကိုပယ္သူျဖစ္သည္။
မရိွ၀ါဒသမား ျဖစ္သည္။

(၃) မကၡိလိေဂါသာလ ဆရာႀကီးသည္ …” အေဟတုက၀ါဒ ” အမွားကိုသူျဖစ္သည္။ ကံ ႏွင့္ ကံ၏ အကိ်ဳးကို ျပိဳင္တူ ပယ္၏။
ေၾကာင္းကိ်ဳးပယ္၀ါဒ သမား ျဖစ္၏။

(၄) ပကုဓကစၥာယန ဆရာႀကီးသည္… “အဋ၀ါဒ” အမွားႀကီး ကိုယူသူျဖစ္သည္။ ျပဳျခင္း ခံစားျခင္းမရိွ၊ အလိုအေလွ်ာက္ျဖစ္သည္။
ဟုယူဆသူျဖစ္သည္။ မျပဳမျပင္ ၀ါဒသမားျဖစ္သည္။

(၅) သဥၥယေဗလ႒ ပုတၱၱ ဆရာႀကီသည္. “အမရာ၀ိေကၡပ၀ါဒ ”
အမွားကိုသူျဖစ္သည္။ ေမးသည္ကိုမေျဖဘဲ ေရွာင္လဲြေျဖ
သည္။ မေရမရာ၀ါဒ သမားျဖစ္သည္။

(၆) နိဂ႑နာဋပုတၱ ဆရာႀကီသည္… ” စာတုယာမ သံ၀ါရ၀ါဒ” အမွားကိုသူျဖစ္သည္။ ေစာင့္စည္းမႈ ေလးမိ်ဳးျဖင့္ ကံသံုးပါးကိုထိန္းထားသည္။ (ယင္းဆရားႀကီးကို အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္
ဇိန၊ဂိ်န ဟုေခၚ၏။ ဂိ်န = ဂိ်န္း ဘာသာျဖင့္ ယေန႕တိုင္ေအာင္
ထင္ရွားေနေသး၏။….

တခါက ေက်ာက္ဖ်ာနက္တရားစခန္းမွာ နိဂ႑နာဋပုတၱရဲ့ တပည့္ေတြ တရားအားထုတ္တာကို ဘုရားေရာက္သြားၿပီး
ဘုရားက ယခုကဲ့ သို႔ေမးေလ၏…

မင္းတို႔တရားအားထုတ္တာ ေတာ္ေတာ္ ပင္ပန္းတာဘဲေနာ္ မင္းတို႔ဘာကိုအေျခခံၿပီး အားထုတ္ၾကတာလဲ လို႔ ဘုရားကေမးေတာ့..

အရင္ဘ၀က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ကံအဆိုး အေကာင္းေတြကိုၾကည့္ၿပီး အားထုတ္တာ ဒါဆိုအရင္ဘ၀က မင္းတို႔
ျပဳလုပ္ခဲ႔ ကံအဆိုးအေကာင္းေတြ ဘယ္ေလာက္ရိွခဲ့တယ္ ဆိုတာမင္းတို႕ သိႏိုင္လား?လို႔ေမးေတာ့ မသိပါဘူး
လို႔ေျဖၾကတယ္..

ကဲဒါဆို အရင္ကဘယ္ေလာက္ရိွတယ္ဆိုတာကို မသိရင္ ယခုအားထုတ္ၿပီးခဲ့ သမွ်ကံေတြေရာ ကံရဲ႕လက္က်န္ဘယ္ေလာက္
က်န္တယ္ဆိုတာေရာ မင္းတို႔သိသလားလို႔ ဘုရားေမးေတာ့…
ဒါလည္းမသိပါဘူးလို႔ ေျဖၾကသတဲ့…

ဥပမာ..၀င္ေငြရဲ့ Income amount မမာဏကို မသိဘဲ လက္က်န္ balance sheet ဘယ္ေလာက္က်န္တယ္ဆိုတာ
တြက္ခ်က္လို႔မရသလို အခုလည္း ဘယ္ေလာက္ဘဲ မင္းတို႔ အားထုတ္ အားထုတ္ တရားမသိႏိုင္ဘူး လို႔ဘုရားက ခ်ျပသြားတယ္..ကဲစာလည္းရွည္သြားၿပီ…မိမိႀကိဳက္သလို လြတ္လပ္စြာ ျဖန္႔က်က္ၿပီးေတြးေခၚႏိုင္ပါေၾကာင္း…..

About Ko out of...

Ko out of... has written 91 post in this Website..

   Send article as PDF