ေၿပာ ရ မယ္ ဆို ရင္ ေတာ့ ၾကာ ခဲ့ ပါ ၿပီ ။
အစ္ မ ၿဖစ္ သူ မ ၾကီး က်ယ္ က ေတာ့ ၊ အ ေဖ သ ေဘာ ၾက တဲ့ သူ ကို ၊ နည္း နည္း မွ ေလး ေတာင္ မ ၾကိဳက္ ၿခင္း ပင္ ၿဖစ္ ပါ သည္ ။

ဓါး စာ ခံ လက္ သည္ ရွာ ၿပီး ၊ ၾကား ခံ အ စား ထို းကာ က် မ ကို အ ကာ ကြယ္ ယူ ေလ သည္ ။ က် မ အ သက္ အ ေန ထား ႏွင့္ ဆို ေတာ့ ဦး အ ရြယ္ ၿဖစ္ ေလ သည္ ။ အစ္ မ ၿဖစ္ သူ မ ၾကီး က်ယ္ က က် မ ထက္ အ သက္ (၇) ႏွစ္ ၾကီး သူ ၿဖစ္ ၍ ၊ အစ္ မ ႏွင့္ ေပး စား မည့္ သူ က လည္း ဤ မွ် ေလာက္ ထပ္ ၾကီး ေန ေတာ့ ၊ ဦး အ ရြယ္ လွ်င္ ၿဖစ္ ေပ ေတာ့ သည္ ။

ဦး က အ ရပ္ ပု သည္ ညွပ္ သည္ ။ အစ္ မ က အ ရပ္ ၿမင္ ့ သည္ ။ လက္ ညိဳး ႏွင့္ လက္ ခ လယ္ ၿဖစ္ ၍ က် မ က လည္း ၊ အစ္ မ အ ေပၚ ကိုယ္ ၿခင္း စာ မိ ပါ သည္ ။ တစ္ ခါ တြင္….က် မ က အစ္ မ ၏ ေလ သံ ၿဖင့္ ဦး ရဲ ့အ ရပ္ က ေခြး ပစ္ တဲ့ ဒုတ္ ေလာက္ ဆို ေတာ့ အစ္ မ က ရွက္ တာ ေပါ့ …ဟု ေၿပာ ၿပ မိ ပါ သည္ ။ဦး အ ေန နဲ ့ က ၾကိဳက္ စ ရာ ရွား ေန လို ့ လား ဟု လည္း ….ဦး ဖက္ က ေန ခံ စား ရ သ ၿဖင့္ ၊ ဦး ကို ေမး တတ္ ပါ သည္ ။

အဲ လို ေမး လို ့ က ေတာ့ ၊ ဦး က ရယ္ ၾကဲ ၾကဲ ႏွင့္ လုပ္ ေန ၿပီး လွ်င္ ဘာ မွ် ၿပန္ မ ေၿပာ ပါ ။ ခက္ သည္ က…..အစ္ မ ေရာ ၊ ဦး ေကာ ႏွစ္ ေယာက္ စ လုံး က က် မ ကို ၾကား ခံ တ ခု အ ေန ၿဖင့္ ထား ေန ၿခင္း ပင္ ။
တစ္ ခါ တစ္ ခါ သူ တို ့ႏွစ္ ဦး လုံး က စ ေနာက္ တတ္ ေသး သည္ ။

အစ္ မ က ဦး ကို လက္ ထပ္ ဖို ့ မ ရည္ ရြယ္ ေသာ္ လည္း ၊ ဦး က စာ ၿပ အ သင္ ေတာ္ လြန္း သ ၿဖင့္ အ လြန္ ၾကီး မား သည့္ ၊ သံ ေယာ စဥ္ ၾကိဳး တ ခု ေတာ့ တြယ္ မိ ေန ၾက သည္ ဟု က် မ ထင္ ပါ သည္ ။ အစ္ မ က ၊ ဦး ကို မ ခ်စ္ ေၾကာင္း ပြင့္ ပြင့္ လင္း လင္း ေၿပာ လွ်င္ လည္း ဦးက မ တုန္ မ လႈပ္ ေက်ာက္ ဆစ္ ရုပ္ ပ မာ သာ….ေန ေန တတ္ ပါ သည္ ။

က မၻာ လ ဆန္ း ( ၁ ) ရက္ ေန ့ အ ထိ ၊ လည္း ေစာင့္ ႏိုင္ သည္ ဟု ၊ ဦး က ေၿပာ ၿမဲ ပင္ ၿဖစ္ ပါ သည္ ။ အစ္ မ က စိတ္ မ ရွည္ လွ်င္ ၊ ေအာင္ သြယ္ ေတာ္ ႏွင္ ့ညား သြား ႏိုင္ သည္ ဟု ၊ ေၿပာ ဆို ကာ စ ၿပီး ႏွစ္ ေယာက္ သား ရယ္ ေမာ ေန တတ္ ၾက ပါ သည္ ။

က် မ က ၾကား ထဲ က နား မ လည္ ၍ ၿပန္ ေမး မိ လွ်င္ ..
ေအာင္ သြယ္ ေတာ္ က လည္း ၾကား ခံ မ ရွိ ၊ အစ္ မ က ဘယ္ သူ ့ ကို ေၿပာ တာ လည္း ဟု ဆို မိ ပါ က ၊ အစ္ မ က နင့္ ကို ေၿပာ တာ ဟု ေၿပာ ၿပီး ဦး က လည္း …သၼီး ၾကီး လာ ရင္ ယူ လို ့ရ လို ့စ တာ ပါ ဟု ေၿပာ တတ္ ပါ ေသး သည္။

ဦး က ေၿပာ သာ ေၿပာ ၿပီး မ်က္ စိ မ်က္ ႏွာ ပ်က္ လာ တတ္ ကာ နီး ရဲ လာ တတ္ ပါ သည္ ။ အစ္ မ က မ ခ်စ္ မွန္း ….သိ ေလ ေလ ၊ ဦး ကို က် မ က သ နား ကာ ခင္ တြယ္ လာ ေလ ေလ ၿဖစ္ ပါ သည္ ။

မိ ဘ ေတြ က လည္း ၊ အ ခ်ိန္ ဆြဲ ေန သည့္ အစ္ မ ကို အ ၿမန္ လက္ ထပ္ ေစ ခ်င္ ၾက ပါ သည္ ။ ထို အ ခါ အစ္ မ က ၾကံ ရာ မ ရ ၿဖစ္ ခါ ၊ ဥာဏ္ နီ ဥာဏ္ နက္ ထုတ္ သုံး လာ ပါ သည္။ ေနာက္ ဆုံး ေတာ့ ဦး ဖက္ က အ ေမ တေယာက္ သာ ရွိ သ ၿဖင့္ ၊ လက္ ထပ္ ဖို ့ အ ေရး ေဆာ္ ၾသ ခံ လာ ပါ သည္ ။

ဦး က လည္း သေဘၤာ မ တက္ ခင္ ေစ့ စပ္ ထား ခ်င္ သည္ အ ရင္ ဆို ပါ သည္ ။ မိ ဘ မ်ား က မ ေန ႏိုင္ ၾက ပါ ၊ ႏွစ္ ဖက္ မိ ဘ ေစ့ စပ္ စ ကား ေၿပာ ဆို ရန္ ႏွင့္ ဦး ႏွင့္ အ ေန ပို နီး စပ္ ေအာင္ ၊ အ ေဖ က အစ္ မ အား (၁) လ တိ တိ ရန္ ကုန္ မွာ လာ ထား ေသာ အ ခါ ၊ က် မ ပါ လိုက္ လာ ရ ပါ သည္ ။
အစ္ မ မ ၾကီး က်ယ္ က အ ၾကီး က်ယ္ စိတ္ ညစ္ ၿပီး ၊ ဟန္ ေဆာင္ မ်က္ ႏွာ ဖုံး စြတ္ ခဲ့ ပါ သည္ ။ မူ ယာ မာ ယာ မ်ား ကာ နည္း အ မ်ိဳး ၿဖင့္ ေရွာင္ လို ့ရ သ မွ် ေရွာင္ ေန ပါ ေတာ့ သည္။

အစ္ မ ႏွင့္ သြား ရန္ ေန ရာ မွန္ သ မွ် ၊ အ နီး ကပ္ သြား ခါ နီး တြင္ အ ေရး ေပၚ ကိ စၥ ဆင္ ေၿခ အ မ်ိဳး မ်ိဳး လွည့္ ပတ္ ခါ ေပး ေန ပါ သည္ ။ ဘယ္ ကိ စၥ မ ဆို တ ကယ္ တန္း သြား ရ လွ်င္ ဦး ႏွင့္ က် မ သာ ၿဖစ္ ပါ သည္။ ဦး က ေတာ့ ခ ေလး သာ သာ ၊ က် မ လက္ အား ဆြဲ ခါ ေန ရာ တ ကာ သြား ခဲ့ ရ ပါ သည္။

တ ရက္ တြင္ ၿငင္း မ်ိဳး ေပါင္း စုံ ေန သည့္ ၊ အစ္ မ မ ၾကီး က်ယ္ မွာ တ ကယ္ အ ေၾကာင္း ၿပ စ ရာ ဂ တိ မ ဖ်က္ ႏိုင္ ရ ေတာ့ သည့္ အ ခါ မ်ိဳး က် ေရာက္ လာ သ ၿဖင့္ မွ သာ လိုက္ မယ္ ဟု ေၿပာ ဆို ပါ သည္ ။
ၿပီး လွ်င္ မိတ္ ကပ္ ပါး နီ အ ေသ အ ခ်ာ လိမ္း ခ်ယ္ ၿပီး လုပ္ ေန ေတာ့ ၊ ဦး က လည္း ေပ်ာ္ ေန ပါ သည္ ။

အ ၿပင္ ထြက္ ခါ နီး အ လို က် မွ ေရ အိမ္ တက္ ခ်င္ သည္ ဟု ဆို ၿပီး ၀င္ သြား ရာဗိုက္ ေအာင့္ သည္ ၊ ဟု ေၿပာ ၿပီး မ လိုက္ ႏိုင္ ဟု ဆို ခါ ၿငင္း ၿပန္ ေတာ့ သည္ ။ ဦး က ထုံး စံ အ တုိင္း မ်က္ ႏွာ နီ ရဲ ခါ ၊ မ်က္ လုံး မ်ား ပင္ နီ လာ သည္ ဟု ထင္ ပါ သည္။

ေနာက္ ဆုံး က် မ ႏွင္ ့ သြား ရန္ ေၿပာ ေသာ အ ခါ ဦး မွာ လက္ ခံ ၿပီး ၊ စကဒ္ ၀တ္ ၍ မ သင့္ ေတာ္ ၊ မိ ဘ ေမး လွ်င္ ဘယ္ လို ေၿပာ ရ မွာ လည္း ဟု ဆို သ ၿဖင့္ ၊ အစ္ မ က ၊ ထ မီ ၀တ္ ေပး ခါ ၊ ေငြ ၾကိဳး ခါး ပတ္ အ ေသ အခ်ာ ခ်ိပ္ ေပး လွ်က္ ေခၚ သြား ခိုင္း ပါ သည္ ။

ထ မီ က ရွည္ ေန သ ၿဖင့္ အ ေပၚ သို ့ လုံး ေခါက္ ၿပီး ၊ ၀တ္ ထား ေပး သ ၿဖင့္ အ ကယ္ ၍ ခ ေလး က ေရ အိမ္ တက္ လွ်င္ ဘယ္ လို လုပ္ ေပး ရ မွာ လည္း ဟု ေၿပာ ပါ သည္ ။ အစ္ မ က ထ မီ အား ခါး အ တြင္း သို ့ ဆြဲ သြင္း ခါ တ ဖက္ က အ စ ကို ခါး ထဲ သို ့ ၿပန္ လည္ ေခါက္ ထည့္ ၿပီး ခါး ပတ္ ၿဖင့္ ၿပန္ ခ်ိပ္ လိုက္ လွ်င္ ရ ၿပီ ဟု ေၿပာ ပါ သည္ ။

အစ္ မ ေန ေသာ အိမ္ က ၿမိဳ ့ ထဲ ၊ ဦး ေန သည့္ ေန ရာ က ၀င္ ဒါ မီ ယာ ၿဖစ္ ၍ ေစာ ေစာ ထြက္ လာ ခဲ့ သည္ ။ ဒီ ေရာက္ ေတာ့ အစ္ မ က မ လိုက္ ၿပန္ ၊ လြန္ စြာ စိတ္ ညစ္ ၿပီး ဘာ လုပ္ ရ မယ္ မွန္း မ သိ ေတာ့ ဟု ၊ ေၿပာ ခါ က် မ အား လက္ ဆြဲ လွ်က္ ၊ ၿမိဳ့ ထဲ အိမ္ မွ ထြက္ ခါ သၼီး ဘယ္ သြား ခ်င္ လည္း ၊ သြား ခ်င္သည့္ ေန ရာ ေၿပာ ဦး လိုက္ ပို ့ေပး မယ္ ၊ ဟု ဆို ကာ ၾကင္ နာ စြာ ေၿပာ ဆို ၿပီး ရင္ ဖြင့္ ခ်င္ သည္ ၊ တစ္ ေန ရာ သြား မည္ ၊ အ ေမ့ ကို မ်က္ ႏွာ ပူ သည္ ၊ အစ္ မ ေၾကာင့္ ညာ ေပါင္း လည္း မ်ား ေန ၿပီ ဟု ေၿပာ ပါ သည္ ။

သၼီး က ခ ေလး ဆို ေတာ့ ၊ ဦး ရင္ ထဲ ဖြင့္ ခ် ေၿပာ ၿပ ခ်င္ ေသာ္ လည္း နား လည္ မွာ မ ဟုတ္ ဟု ေၿပာ ပါ သည္။ ဦး က သူ ငယ္ ခ်င္း ထံ သြား မည္ ၊ အဲ ဒီ ဘက္ မွာ ေရ လယ္ ဘု ရား ရွိ သည္ ။
ပင္ လယ္ ကူး သ ေဘၤာ ၾကီး ေတြ ေက်ာက္ ခ် သည့္ ေန ရာ ၊ ေနာင္ အ ခါ ဦး လိုက္ မယ့္ သ ေဘၤာ က ေဖာ ရင္း လိုင္း ၊ ရန္ ကုန္ ဆိပ္ ကမ္း ေရ နည္း ၍ ကမ္း မ ကပ္ ႏိုင္ သည့္ အ ခါ ၊ ဒီ မွာ ေက်ာက္ ခ် ရပ္ နား ရ ႏိုင္ သည္ ဟု ေၿပာ ၿပီး ၊ က် မ အား ၿပ ခ်င္ သည္ ဟု ေၿပာ ခါ ၊ ေရ လယ္ ဘု ရား ဘက္ သို ့ဦး က လိုက္ ပို ့ ခဲ့ ပါ သည္။

သ ေဘၤာ စီး ရ သ ၿဖင့္ ကား က ယူ ၍ မ ရ ၊ ကား ယူ ၍ ရ သည့္ ေန ရာ က နဲ နဲ အ လွမ္း ေ၀း သည္ ၊ ကား တင္ ရန္ ေစာင့္ လွ်င္ လည္း ၾကာ မည္ ၊ အ ၿပန္ ေနာက္ ၾက က စိတ္ ပူ ေန မည္ ဟု ေၿပာ ၿပီး ၊ ထြက္ မည့္ သ ေဘၤာ အား တိုး ၾကပ္ ညွပ္ ပိတ္ သိတ္ ေန လွ်က္ စီး ရ ပါ သည္ ။

အ ေရး ထဲ တက္ ထ ရက္ ရွန္ ဟု ေခၚ ဆို ေသာ လုံ ခ်ည္ က ၾကပ္ ပိတ္ သိတ္ တိုး စီး ရ မႈ ေၾကာင့္ လူ ၾကား ထဲ တြင္ ထ မီ က ကြင္း လုံး ေအာက္ ကို ပုံ လွ်က္ ေလွ်ာ ဆင္း ၾက သ လို ပုံ က် သြား သ ၿဖင့္ ၊ ဦး မွာ လူ ၾကား ထဲ တြင္ မ နည္း ၿပန္ လည္ ၀တ္ ေပး ရ သ ၿဖင့္ စိတ္ ဒုကၡ အ ေတာ္ ၾကီး မား သြား ရွာ ပါ သည္ ။

ထ မီ ဆို တာ ဘယ္ လို ၀တ္ ေပး ရ မယ္ မွန္း မ သိ ၊ ေၿပာ ၿပ တုံး က ေတာ့ ငွက္ ေပ်ာ သီး အ ခြံ ႏႊာ စား တာ ထက္ လြယ္ ေသး ဟု ဦး က ေၿပာ ပါ သည္ ။ အ ခု တ ကယ္ လည္း ထ မီ ကြ်တ္ ေရာ ၊ ဘယ္ လို ၿပန္ ၀တ္ ေပး ရ မွန္း လည္း မ သ္ိ ၊ လူ ေတြ ၾကား ထဲ ေခြ်း ေစာ္ အ နံ ့က မ ခံ ႏိုင္ ၊ ထ မီ မ ၀တ္ ေပး တတ္ သ ၿဖင့္ ေသ ခ်င္ စိတ္ ေတာင္ ခ ဏ ေပါက္ သြား ရ သည္ ဟု ေၿပာ ခါ ၊ အစ္ မ မ ၾကီး က်ယ္ အ ေၾကာင္း ၊ တ လမ္း လုံး ေတာက္ ေလွ်ာက္ ရင္ ဖြင့္ ခဲ့ ပါ ေတာ့ သည္။

သ ေဘၤာ စီး ၿပီး မ ရ ေသး ၊ ကား က တစ္ ဆင့္ ၿပန္ စီး ရ သည္ ။ လူ ေခြ်း နံ ့ေတြ က မ ခံ ႏိုင္ ေခါင္း ေတာင္ မူး သည္ ဟု ေၿပာ ပါ သည္ ။
ေရ လယ္ ဘု ရား သြား မည့္ ကူး တို ့ဆိပ္ အ ေရာက္ တြင္ ၊ ဦး ေခါင္း မူး သ ၿဖင့္ ထ မင္း ဆိုင္ ၌ ခ ဏ ၀င္ နား ပါ သည္ ။ သူ ၿဖစ္ ေန ၍ မ ရ ဟု ဦး က ေၿပာ ပါ သည္ ၊ က် မ က ပါ ေန သ ၿဖင့္ စိတ္ တင္း ၿပီး ေန ေန ရွာ ပါ သည္ ။ ေက်ာက္ တန္း ရွိ သူ ငယ္ ခ်င္း ရွိ သ လား သိ ခ်င္ ေန သ ၿဖင့္ ၊ ဦး က သူ ့ မိတ္ ေဆြ အား ရွာ ၿပီး ေမး ၾကည့္ ေန ပါ သည္ ။ ဦး ၏ သူ ငယ္ ခ်င္း မွာ သည္ ေန ့သူ ၏ ေလ ယာဥ္ ခ ရီး စဥ္ ဖ လိုက္ ရွိ သ ၿဖင့္ ၊ မ နက္ (၅) နာ ရီ အ ေစာ ၾကီး ထဲ က ထြက္ ခြါ သြား သည္ ဟု ေၿပာ ေန သံ ကို ၊ က် မ က ၾကား သိ လိုက္ ရ ပါ သည္။

ဦး ေၿပာ ၿပ မွ သာ သူ ငယ္ ခ်င္း ၿဖစ္ သူ က ၊ တြဲ ဘက္ က ပၸ တိန္ ေလ ယာဥ္ မွဴး ၿဖစ္ ေန မွန္း သိ ခဲ ့ ရ ပါ သည္ ။ ေၿပာ ၿပီး မ ၾကာ ပါ ေခ် ေလ ယာဥ္ ပ်က္ ၾက သည့္ သ တင္း ဆိုး အား ၾကား သိ လိုက္ ၾက ရ ပါ သည္။ တိုက္ ဆိုင္ လြန္း ေလ စြ…….ေပ တ ကား။

ဦး ၏ သူ ငယ္ ခ်င္း ၿဖစ္ သူ က ပၸ တိန္ ၀င္း ၿမင့္ ႏွင့္ စာ ေရး ဆရာ မ ေဒၚ ၀င္း ၿမင့္ ၊ ေၿမး ၿဖစ္ သူ ဖိုး ခြါး တို ့ ပါ ဆုံး သြား ၿပီး ၊ ရန္ ကုန္ မွ ေလ ယာဥ္ တက္ ၿပီး ၊ ဘာ မွ် မ ၾကာ လိုက္ တ ညင္ နား တြင္ ပ်က္ ၾက သြား ၿခင္း ပင္ ၿဖစ္ ပါ သည္။ ဦး က ေၿပာ ပါ သည္ မ နက္ အိမ္ က စ ထြက္ က တည္း က စိတ္ ေလး ေန သည္ ။ အစ္ မ လည္း ဒီ ပုံ အ တိုင္း ဆို လွ်င္ ေစ့ စပ္ ကိစၥ …ဟု ဆို ခါ ၊ ဆက္ မ ေၿပာ ႏိုင္ ေတာ့ ပဲ လည္ ေခ်ာင္း အ သံ ပါ ေပ်ာက္ သြား ပါ သည္။

ဒီ ခ ရီး လာ မိ ခဲ့ ၿခင္း ကို က ပင္ ၊ ဦး ကို သံ ေယာ ဇဥ္ အ လြန္ ပင္ ၿဖစ္ တြယ္ စ ရာ အ ေၾကာင္း ေပၚ ေပါက္ ခဲ့ ရ ပါ သည္။ နာ ေရး သ တင္း ၾကား လိုက္ ရ ၿခင္း အ တြက္ ၎ ၊ အစ္ မ ႏွင့္ ေစ့ စပ္ လက္ ထပ္ ကိ စၥ အ ဆင္ မ ေၿပ သည့္ ၾကား ထဲ မွ ပင္ ၊ က် မ ကို ေရ လယ္ ဘု ရား အား မ ေရာက္ ေရာက္ ေအာင္ ပို ့ေပး ခဲ့ ၍ လည္း ၿဖစ္ ပါ သည္ ။

အ မွတ္ တ ရ ဟု ေၿပာ ဆို ၿပီး ၊ က် မ ပု ခုံး အား သိုင္း ဖက္ ထား ခါ ေက်ာက္ ေဆာင္ ေပၚ တြင္ ထိုင္ လွ်က္ အ မွတ္ တ ရ ဓါတ္ ပုံ အ ရိုက္ ခံ စဥ္ ၊ က် မ က ဦး ကို မ်က္ မွန္ ခြ်တ္ ထား ပါ လား ဟု ေၿပာ လွ်င္ ၊ ဦး က မ်က္ မွန္ ကို လုံး ၀ ခြ်တ္ ခိုင္း ၍ မ ခြ်တ္ ပါ ၊ ခ ေလး ဆို ေတာ့ က် မ က အ တင္း ယူ ၿပီး ဦး ၏ မ်က္ မွန္ ကို ဆြဲ ယူ ၍ ခြ်တ္ မိ ပါ သည္ ။ ဦး က လည္း က် မ လက္ ထဲ က မ်က္ မွန္ ကို ၊ အ တင္း ၿပန္ လု ယင္း ႏွင့္ မွ ပင္ ၊ ဦး က လက္ ကိုင္ ပု ၀ါ စ ၿဖင့္ မ်က္ ရည္ ဖမ္း သုတ္ လိုက္ ေတာ့ မွ သာ က် မ က သ ေဘာ ေပါ က္ သြား မိ ပါ သည္ ။
မ်က္ မွန္ ၾကီး ကြယ္ ၿပီး ဦး ငို ေန သည္ ကို လည္း သိ လိုက္ ရ ပါ ေတာ့ သည္။။

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..

   Send article as PDF